19. Révai József

Ez ám az éles, hideg ész,
ki minden komcsit kiveséz.
Ő Gergely Sándor farlyuka
fölött a szeges kancsuka.
Déryt zsebkéssel nyúzza meg
s még Nagy Lajos sem ússza meg.
De Zsolt Bélát, azt kedveli,
és Szekfű Gyula kell neki,
Németh Lászlónak gratulál,
Illyés Gyulának gazsulál,
s még értem is kiállt, noha
szót sem szóltam hozzá soha.
Fő jellege a párthűség
s a csekélyebb értékűség:
mialatt az elvtársakat
veri, ránk pislant, mintha csak
nekünk írná, nem is nekik
gutaütéses cikkeit.
Naív ember a kultúra
fanatizmusba fúlt ura.
Nem tudja, hogy érzelmei
helyesek, és nem elvei,
s hogy erkölcsi ítéletet
ő maga mond maga felett,
míg tisztelőit elveti
s azt tiszteli, ki megveti.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]