18. Kiskőrös, 1948. január 1.

Petőfit s a szabadságharcot
jöttek – ezt mondják – az urak
Kiskőrösön megünnepelni,
s nem ünneplik, csak magukat.
A költőről most bizonygatja
Révai ott benn a zsúfolt
teremben, hogy se nem kisgazda,
se nem szocdem, de komcsi volt –
míg kint, a nagy előcsarnokban
csak néhányan ülünk, hideg
szél jár, ávósok sündörögnek
és szárazak a szendvicsek.
– „Mi után koslatsz a heréltek
könyöklőjén, mikor olyan
jó nők várnak reád? Lógjunk meg!”
szól rám Tersánszky hangosan.
Soha jobb hírt! Veszem a cuccom
s vonulunk ki a megvető
szemek közt. A kapun ázottan
lóg a nemzeti szemfedő.
A lucskos úton Kakuk Marci
egy zsúptetős házhoz vezet,
hol állítólag százhuszonöt
éve Petőfi született.
Most csárdának használják. Józsit
a kocsmárosnő várja már.
Nagy, brachiumos némber. Néhány
vendég ránkismer és feláll.
Leülünk hármasban. Egy karcsú
fiatal leány kocsonyát
szolgál fel, aztán pecsenyét hoz,
rétest, bort s mikor nincs tovább,
pohárral jön, a kocsmárosnő
rokona tán a drágaság?
mellém ül s hozzám szorítja
combja kíváncsi oldalát,
Tersánszky mókázik, pletykázunk,
nevetünk. Oly boldog vagyok,
hogy annyi pudvás, ócska frázis,
a karvalyképű párt-tyúkok,
Andics ambíciótól nyirkos
tarkója láttán s az egész
cécó után, melyet Petőfi,
ha élne, bottal verne szét –
itt lehetek e vendégbarát
lényekkel, kiknek sem süket
eszmék, sem a hódítók gőgje
nem szegték még a kedvüket.
Búcsúznak a cigányok, mennek
a vendégek is. Csendesen
iszunk, majd Józsi előveszi
a furulyát. Később velem
mondatnak verset. Most gárdista
nyitja az ajtót ránk: – „Urak,
siessenek! Félóra múlva
elindul a különvonat.”
– „Induljon”, szól Tersánszky, „mi
holnap gyalog megyünk tovább.”
Még egy verset! Mindegyikünk
kiissza maradék borát,
a kocsmárosnő boldogan
kel fel, Marcinak ad kezet
s ki a tornácra. A leány
egy másik szobába vezet.
Az ágynál petróllámpa ég
s milyen hideg van! Vetkezem
vacogva. Versenyzünk egymással,
hogy ki lesz előbb meztelen.
A dunyha rajtunk, mint a hóhegy,
az ágy alattunk jégverem.
Melegszik már. Lejjebb csavarja
a lámpást és egész közel
csúszik hozzám, le lábujjáig:
– „Aludjunk most”, és átölel.
Bordásfalon a tornász, rajtam
csügg már. A hosszú, karcsú test
fiatalos brutalitása
egy pillanatra megijeszt,
de mindjárt elsodor magával:
s repít bárkáján rózsaszín
vizek közé, mellemmel melle
duzzadt vitorlavásznain,
s közben tizenhatéves teste
mi mindenre meg nem tanít!
Szégyenkezhetnék vén fejemmel,
de nincsen rá idő, amíg
egyik örvény után a másik
kap el, forgat meg és repít
fel egy újfajta, tébolyító,
görcsös, majd megmerevedett
gyönyörbe. Oly szép volna minden,
ha nem magázna engemet!
Meg is mondom egy pillanatnyi
szünetben. – „Édes Istenem!
Hát nem tudja? Azért magázom,
mert a költőket tisztelem.”
– „S azért vagy itt velem, mert tisztelsz?”
– „Azért vagyok, mert élvezem
az ölelését.” Nem folytatjuk,
egymásnak esünk éhesen.
Végül elalszom, de felébreszt
vad csókokkal, ölembe nyúl
s ott is felkelt: – „Restanciája
van még számomra, Gyurka úr.”
Most itt ülünk a fapadosban
borostásan Tersánszkyval.
Sódart s barackpálinkát adtak
velünk. Úgy vagyunk, mint vihar
után: a felkelés hajnalban
borzalmas volt. A vonat ráz.
A fülkében öreg parasztok
meg kofák. Józsi magyaráz:
– „Ami az újévben kezdődik,
nem új. Megvolt már a török
hódoltság. Az ország túléli
talán. Mi nem. Nekünk örök.
A szegény nép között az ember
nagyobb biztonságban mozog.
Elveszett minden. Mi maradt meg?
Pálinka, kolbász, asszonyok.”
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]