14. Aere perennius

Az öreg pesti vendéglőben ültem
ma délután; előttem félig kész vers,
bor, és szemközt, egy másik páholy mélyén:
szerelmespár. A lány szép volt és úgy szép,
mint Botticelli nőalakjai:
túl hosszú orr, túl éles áll, túl nagy szem,
kissé kaszáló váll, túl keskeny csípő,
külön-külön minden testrésze csúnya,
együtt mégis tökéletes egész.
A félköríves deszkafal mögöttem
Diónízus-fület formált: így minden
szavukat jól kivettem, mialatt
a fiatalember vadul udvarolt
a szép lánynak (ma este vagy soha!)
és közben, érveihez nyomatéknak,
legújabb könyvemből, mit kézben tartott,
egy-egy szerelmes verset olvasott fel.
Versírás közben kétszer is felnéztem,
hogy megcsodáljam a leány szépségét,
gyorsan, hogy meg ne bántsam egyiket sem,
de amikor harmadszor pillantottam
feléje és ő futó mosolyával
köszönte meg érdeklődésemet,
a fiatalember, ki verseim közt
lapozgatott, odahajolt füléhez
s így suttogott: – „Drágám, ne azt a randát
figyeld! Ezt a gyönyörű verset hallgasd!”
S olvasta is, míg arcom izzani
kezdett a boldogságtól. Így tovább,
csak így tovább, fiatal olvasóim,
s Hitler után Sztálin sem bír velem –
gondoltam és egy hajtásra megittam
a boromat, fizettem, s pillantásra
sem méltatva a szép leányt, kiléptem
az ajtón, mint a diadalkapun,
bár azt hittem, hogy még a kőfalon
is átjutnék, ha éppen akarom.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]