Magyarország

 

(Magyarországon, 1946–1950)

 

 

 

1. A határon

Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe
fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte.
Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben.
Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem?
Kezem jeges volt s vibrált, az arcom lázban égett:
olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja?
Rongyos honvéd mutatta: menjünk be a barakkba.
Elől mi ketten álltunk. Szemközt, egy konyha-asztal
mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffadt arccal.
Úgy tett, mintha nem venné harminchatunkat észre.
Előtte cirill újság. Nem olvasta, csak nézte.
Húsz perc telt el. Krákogtam. – „Ne ingereld fel, Gyurka”,
súgták. A ruszki végül félcombja alá dugta
hírlapját s felpillantott Valira. – „Szép burzsujka!”
kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal,
a fagyos hallgatásban. Majdnem hogy megsajnáltam
s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonban
kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében
az új magyar követtől. Két hónapja volt éppen.
Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája
mellé borult, miközben nagylassan megvizsgálta,
majd fiókjába csapta az útleveleinket.
– „Azonnal adja vissza!” Fölényesen legyintett:
– „Nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék
majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését.”
– „Börtönbe küld?” nevettem. – „Ezt nem vártam magától.
De addig is, hadd halljam, hogy milyen bűnnel vádol.”
Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál.
– „Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált.”
– „Az USA katonája voltam”, s remegni kezdtem
mérgemben – „nem harcoltam a náci hadseregben.”
– „Amerikai? náci? a kettő nékünk mindegy.
Mehetnek”, mondta s már a következőnek intett.

 

 

 

2. Az utcán tört téglák…

Az utcán tört téglák meg
piszok, por, sár s alatta
oszló hullák. A Várhegy,
mint hatszáznyolcvanhatban.
De fölötte, középen
még gyönyörű az alkony.
A férfiak sötétben,
a nők parafatalpon.
Olyannyit mulasztottak!
Mindegyik kéjelegne.
Topognak is a rokkant
bérházak éjjelente.
Most robban a sok frázis,
most szikkadnak a könnyek.
A lét provinciális
és jönnek új, rossz könyvek.
Ismerőseim hisznek
az elvben, hogy hiába
nem élnek. Mindegyiknek
van egy teóriája.
Veregetik a vállam:
vigyázz magadra, mondják,
hiszen költőkön áll vagy
bukik el Magyarország.
De mit is tehetnék én?
Tán jóra fordul minden.
Sótartóm a reménység,
folyton magamra hintem.
Az ember leltárt készít
és nyugtalan lesz. Hol van
hazám, melyet nyolc évig
a homlokomban hordtam?

 

 

 

3. Apám ébresztése

Szobádba zárkóztál, ha hegedültél
és én, taknyos fiad, a kulcslyukon
keresztül lestem, térdre ereszkedve,
ahogy a jegesmedve bőrén álltál
s szelíden álladat a hegedű
fájához nyomtad, míg Bach Partitáját
játszottad, úgy emlékszem, mindig szépen
és szível. Olykor azt képzeltem látni,
hogy játék közben könnyed is kicsordul,
de ezt sohasem tudtam biztosan.
Te akkor épp az első háborúból
jöttél meg, mint a másikból ma én
és itt ácsorgok az üres teleknél,
hol házunk állt, melyet szétvitt a bomba.
Eltűnt a hegedű s a medvebőr.
Felnézek az üresbe. Merre, hol vagy,
milyen maszkokba zárt az elmúlás?
Hadd keltegetlek így, mert azt hiszem,
hogy feltámadsz valahol, valahogy
pár kurta percre, míg rád gondolok.

 

 

 

4. A pontonhídon állok

A pontonhídon állok,
az ég halvány és tiszta.
Távol Amerikából
miért jöttem ide vissza?
Hogy romjából az ország
építését segítsem?
Ez volna az igazság?
Még századrésze sincsen.
Vagy hogy a Duna hangját
esténként újra halljam,
vagy mert szeretem András
király sírját Tihanyban,
a vízpartot Keszthelyen
és tornyait Budának?
mert annyian kedvelnek
és annyian utálnak?
mert négyzetméterenként
több itt, mint ott, a szellem,
de senki sincs, ki megvéd,
mert ritkaság a jellem?
mert dúlt sírokban szerte
itt fekszik annyi ősöm?
vagy mert minden domb, lepke
és gyom jóismerősöm?
vagy mert itt belelátok
az emberek fejébe
és mert enyém a lányok
s az asszonyok szeszélye?
vagy csak kíváncsiságom
ösztönzött, hogy megnézzem:
lesz ünnep még e tájon,
vagy nincs már mit remélnem?
Mindez csupán kulissza,
mellébeszélés, maszlag –
önzésem hajtott vissza,
hogy költő maradhassak.
Szebb volt a mások földje
s nem tartanék hazámmal,
ha sodronyként nem kötne
ide minden hangszálam,
mert nyelvvel-szájjal lógok
terajtad, Magyarország,
ahogy az acéldróton
csügg szájjal a légtornász,
tapsolni itt tapsolnak,
csak itt lehet lebegnem
az űrben, s itt kapok csak
sóhajt, ha majd leestem.

 

 

 

5. A nyloning

Elutazás előtt két nyloninget
ajándékozott nékem egy magyar
gyáros New Yorkban. Forgalomba akkor
kerültek. Itthon még nem ismerik.
Szekszárdra tegnap érkeztem vonattal
két hétre. Este roppant fák alatt
tanítok történelmet, irodalmat
s bölcsészetet húsz hallgató előtt.
Ma délután – meleg van – nyloningben
indultam el a kávéház felé,
ahol – mondják – a Háry Jánost írta
Garay. A forgóajtó előtt
dzsip állt, ülésein pár perzsaszőnyeg,
volánjánál alvó orosz baka.
Bent: rámás tükrök, sok-sok asztal csíkos
márványból (mint felhők közt holdvilág)
és tűnt szagok: cúgos cipők, átizzadt
ingmellek, vállpántok, túlcukrozott
limonádék, kaszírnők bugyogói,
pacsulitól kocsonyás frizurák,
csibukok, frissen is dohos újságok
s bársonydíványba ragadt alfelek
emléke (képzelődöm?). Egy vendég ült
csak bent: behemót szovjet ezredes.
Letelepedtem, hogy oldalvást kapjam,
ne hátulról vagy szembe. Hamarost
megtudtam a pincértől: ez itt Szekszárd
városparancsnoka, ki idejár
minden nap. Közben kifordult székéről
és úgy figyelt – fixírozásnak hívták
ezt hajdanán, mikor a férfiak
gyakorolták más nőjén, pofonokkal
folytatták, meg párbajjal – de most ez csak
nyloningemnek szólt és nem nekem.
Végül felállt és hozzám cammogott.
Pisztolytáskáján volt a jobbkeze,
míg balkezével tapogatni kezdte
vállam fölött az inget, ahogyan
nők tapogatnak eladó libát,
majd ujjai felsőkaromra csúsztak.
Nem néztem fel. Így hallgattam nehéz
lélekzését s ráébredtem, hogy nincsen
nylon, melynél ne érnék többet én.
Kigomboltam hát ültemben az inget,
lehúztam s míg vállára akasztottam,
arcába néztem. Ajka nyitva volt,
derűs az arca. Hallgatott mindvégig,
de biccentett és elhúzta kezét
a pisztolytáskáról. Helyére ment
és megvizsgálta zsákmányát, majd gyorsan
zubbonyzsebébe gyűrte mint egy rongyot
s kiment a dzsiphez. Utánafordultam
s gonosz mosolyt éreztem ajkamon.
Néhány perc múlva kék lüszterkabátban
megérkezett az intézmény gazdája,
fontoskodó emberke, ki azonnal
hozzám futott és kezeit tördelte:
– „Faludy úr!” (Ez ugyan honnan ismer?)
„Szabad kérdeznem: mért ül pőre mellel
e jóhírű, nagy múltú kávéházban?
Talán Amerikában így szokás?”
 

(1946)

 

 

 

6. Szikföld

Két vállamon a barbár síkság üres hodálya,
arccsontomon tücsökszó, mint lüktető fogfájás.
Hiába látni messze; nem látok fát, se házat.
Az ég nagy, szürke kagyló, a szálas fű kiszáradt
s a délibáb halastó a dűlőút porában,
medréből mongolképű kamasz jön fel lovával.
Azt hinném, ha nem látnám a távírópóznákat,
hogy Karakorum mellett vagyok, Dzsingisz korában.
 

(1947)

 

 

 

7. Szolnok felé, Hatvan felé

Az országutak oldalán kivágták
 
végig a jegenyéket.
A régi árnyék itt akkor sem vár rám,
 
ha hetven évet élek.
Két jóbarát címére emlékeztem
 
Berényben s Szentmártonban.
Előjönnek még, biztattak, de senki
 
sem tudta, hogy és honnan.
Hatvan körül három napig keringtünk,
 
hogy Vak Bottyán sírjára
találjunk, míg egy tanító leintett:
 
ne fáradjak hiába.
A Galgánál egy hosszú temetőben
 
nem láttam sírkeresztet,
sem koszorút. Úgy mondták, hogy tüzüknél
 
katonák melegedtek.
Anyakönyv hevert egy ceglédi templom
 
szemétjén. Felemeltem.
Meg volt pörkölve. Csak a kelte látszott:
 
Ezerhétszáz és negyven.
Sehol egy szép oltárkép, vagy ciráda,
 
vagy egy kecses, mezítelen
alak a kúton, vagy egy öregember,
 
akit mindenki tisztel,
sehol egy régi könyvtár, vagy egy emlék,
 
csak csúnya Kossuth-szobrok.
Sofőröm nevet s biztat: ragaszkodjam
 
vad optimizmusomhoz.
Bolond vagyok, aki harcolni jöttem
 
a mulandóság ellen
ide, hol a múltból talajvíz sem lesz,
 
s futóhomok az ember.

 

 

 

8. Kétszer túl a Tiszán, Beregben

Tegnap éjjel Gergelyiben beszéltem,
 
ahol még soha senki
nem járt, csak úgy, ha verbuvált, ha pénzt kért,
 
vagy követ akart lenni.
Az elején gyanakodva hallgattak
 
a pajtában, de aztán
megolvadt mind. Akadozott az ének,
 
úgy bőgtünk a himnusznál.
Korán keltünk. Pár órája a parton
 
ülök fürdőruhában
a felrobbantott Tisza-hídnál; tiszta,
 
kék vízbe lóg a lábam.
Napfény, csend, békesség. A kompot
 
látom túlnan, Naménynél,
de révész nem jön. A sofőrt elküldtem
 
lőréért meg kenyérért.
A szoptató anyák voltak, a himnusz,
 
a reménység, a lányok?
Csendes bizsergést érzek tegnap óta
 
és némi boldogságot.
Most rendbejöttem végre. Elmúlt tőlem
 
a hazaérés láza.
Gyötrődés, jajszó és panasz nem használ
 
s az embert megalázza.
Rákóczi jött erre Esze Tamással,
 
s Bajcsy-Zsilinszky Endre.
El kell fogadnom, amit rám kimérnek:
 
ilyen a dolgok rendje.
Itthon vagyok, s ha pusztulnom is kell itt:
 
legyen! fene, ki bánja.
Nálam különbek éltek már e tájon
 
és mind egész hiába.

 

 

 

9. Bélapátfalva felé

Síkos lejtőn le a zúzmarás télben.
A hegyoldal vízmosta, barna kő.
Tar nyárfa áll egyetlen gyűrt levéllel:
csontváz csuklóján arany karkötő.

 

 

 

10. Eger

Eger, telihold, éjjel, február.
Repül a hold: pénzverdéből a tallér.
Kásás, lágy hó a kertek kőfalán,
mint vén bundán szelíd hajlású gallér.

 

 

 

11. Holtág Szentesnél

Tisza-part, szálas, sárgászöld füvek.
Belepte mindet a légy vagy a pók.
A parton bütykös, görbe nyírt füzek:
a vizet nézik, kopasz nagyapók.

 

 

 

12. Nagymaros, 1947

Szőlejébe a meredek dombhátra
a sváb hátán cipeli fel a trágyát.
A magyar ül a víznél, Trumant várja
és falevéllel tömi a pipáját.

 

 

 

13. Szántás Battonya mellett

Azt mondják, Dózsa harminckét parasztját
 
húzták egykor karóba itt.
A vörös alkony kigyújtja a tarlón
 
alvadt vérük göröngyeit.

 

 

 

14. Aere perennius

Az öreg pesti vendéglőben ültem
ma délután; előttem félig kész vers,
bor, és szemközt, egy másik páholy mélyén:
szerelmespár. A lány szép volt és úgy szép,
mint Botticelli nőalakjai:
túl hosszú orr, túl éles áll, túl nagy szem,
kissé kaszáló váll, túl keskeny csípő,
külön-külön minden testrésze csúnya,
együtt mégis tökéletes egész.
A félköríves deszkafal mögöttem
Diónízus-fület formált: így minden
szavukat jól kivettem, mialatt
a fiatalember vadul udvarolt
a szép lánynak (ma este vagy soha!)
és közben, érveihez nyomatéknak,
legújabb könyvemből, mit kézben tartott,
egy-egy szerelmes verset olvasott fel.
Versírás közben kétszer is felnéztem,
hogy megcsodáljam a leány szépségét,
gyorsan, hogy meg ne bántsam egyiket sem,
de amikor harmadszor pillantottam
feléje és ő futó mosolyával
köszönte meg érdeklődésemet,
a fiatalember, ki verseim közt
lapozgatott, odahajolt füléhez
s így suttogott: – „Drágám, ne azt a randát
figyeld! Ezt a gyönyörű verset hallgasd!”
S olvasta is, míg arcom izzani
kezdett a boldogságtól. Így tovább,
csak így tovább, fiatal olvasóim,
s Hitler után Sztálin sem bír velem –
gondoltam és egy hajtásra megittam
a boromat, fizettem, s pillantásra
sem méltatva a szép leányt, kiléptem
az ajtón, mint a diadalkapun,
bár azt hittem, hogy még a kőfalon
is átjutnék, ha éppen akarom.

 

 

 

15. Balaton

Keszthely felől jövünk: hajónk a víz
zöldjét meg kékjét osztja kétfele,
míg alkonyatkor feltűnik a tó
tükrén Tihany fekete kézfeje.

 

 

 

16. Szőlőhegy, ősz

Szőlőhegy, Tolna – mint írjam le néktek,
hogy megmaradjon bennetek a kép?
Hálókabátban álló vén színészek
a völgyi út mentén a jegenyék.
Asztal, kenyér, rózsás bor meggyszín éggel,
sötét rögök, rézgálic venyigék –
s most add az őszi alkony két színéhez
a bor s a rózsás szőlő egy színét.
 

(1946)

 

 

 

17. Magyar Alpok

Itt volt körorvos Sándor bácsi
Lékán, akihez nagyapám
indítványára hízni küldtek
kilencszáztizenhét nyarán.
Ott ült, a nagy könyvtárral válla
fölött. Egyet sodort tömör
fehér bajszán. – „Ha felnősz, olvass”,
buzdított. – „Tanulni gyönyör.”
Meglestem: ha a páciensek
fogyni kezdtek a rendelő
előtt, a dolgozószobába
surrant és könyvet vett elő.
Becsúsztam utána a kertből,
hogy megnézzem a könyvet és
nagy keservesen kibetűztem,
hogy Lesz ing és A verro ész.
Az asztalnál velem beszélt csak.
Két felnőtt lánya volt, akik
dühödten hallgattak. Sehogysem
bírták apjuk szokásait.
Vendéget nem hívott a házba.
– „Mért hívnék? Ez barbár világ.
A jogot nem érti a jegyző,
sem a lelkész a Bibliát.”
Esténként előállt a szomszéd
bricskával, mentek a hegyek
közé, beteget látogatni.
Köpeny volt rajta. Recsegett
manzsettája. Ölében könyv,
mellette az acetilén
lámpás s a táska. Az ablakból
néztem. Intett mindig felém.
Andersen-könyvet kaptam tőle,
s hogy szorongatta a kezem:
– „Tanulj míg élsz!” – mikor a pesti
vonatra feltett Kőszegen.
Huszonöt éve sincs, hogy meghalt.
Ki tud még róla, kérdezem,
a könyves doktorról, ki nem kért
pénzt a betegtől? Senki sem
emlékszik. S hova lett a sírja,
könyvei merre tűntek el?
Autóm szalad. Vígasztalódom:
nem voltam hozzá hűtelen.
Szemet hunyok s itt van előttem.
Szeretném bronzba önteni.
Nagy támlásszékén ül. Mögötte
a szárnyasoltár, könyvei.
 

(1947)

 

 

 

18. Kiskőrös, 1948. január 1.

Petőfit s a szabadságharcot
jöttek – ezt mondják – az urak
Kiskőrösön megünnepelni,
s nem ünneplik, csak magukat.
A költőről most bizonygatja
Révai ott benn a zsúfolt
teremben, hogy se nem kisgazda,
se nem szocdem, de komcsi volt –
míg kint, a nagy előcsarnokban
csak néhányan ülünk, hideg
szél jár, ávósok sündörögnek
és szárazak a szendvicsek.
– „Mi után koslatsz a heréltek
könyöklőjén, mikor olyan
jó nők várnak reád? Lógjunk meg!”
szól rám Tersánszky hangosan.
Soha jobb hírt! Veszem a cuccom
s vonulunk ki a megvető
szemek közt. A kapun ázottan
lóg a nemzeti szemfedő.
A lucskos úton Kakuk Marci
egy zsúptetős házhoz vezet,
hol állítólag százhuszonöt
éve Petőfi született.
Most csárdának használják. Józsit
a kocsmárosnő várja már.
Nagy, brachiumos némber. Néhány
vendég ránkismer és feláll.
Leülünk hármasban. Egy karcsú
fiatal leány kocsonyát
szolgál fel, aztán pecsenyét hoz,
rétest, bort s mikor nincs tovább,
pohárral jön, a kocsmárosnő
rokona tán a drágaság?
mellém ül s hozzám szorítja
combja kíváncsi oldalát,
Tersánszky mókázik, pletykázunk,
nevetünk. Oly boldog vagyok,
hogy annyi pudvás, ócska frázis,
a karvalyképű párt-tyúkok,
Andics ambíciótól nyirkos
tarkója láttán s az egész
cécó után, melyet Petőfi,
ha élne, bottal verne szét –
itt lehetek e vendégbarát
lényekkel, kiknek sem süket
eszmék, sem a hódítók gőgje
nem szegték még a kedvüket.
Búcsúznak a cigányok, mennek
a vendégek is. Csendesen
iszunk, majd Józsi előveszi
a furulyát. Később velem
mondatnak verset. Most gárdista
nyitja az ajtót ránk: – „Urak,
siessenek! Félóra múlva
elindul a különvonat.”
– „Induljon”, szól Tersánszky, „mi
holnap gyalog megyünk tovább.”
Még egy verset! Mindegyikünk
kiissza maradék borát,
a kocsmárosnő boldogan
kel fel, Marcinak ad kezet
s ki a tornácra. A leány
egy másik szobába vezet.
Az ágynál petróllámpa ég
s milyen hideg van! Vetkezem
vacogva. Versenyzünk egymással,
hogy ki lesz előbb meztelen.
A dunyha rajtunk, mint a hóhegy,
az ágy alattunk jégverem.
Melegszik már. Lejjebb csavarja
a lámpást és egész közel
csúszik hozzám, le lábujjáig:
– „Aludjunk most”, és átölel.
Bordásfalon a tornász, rajtam
csügg már. A hosszú, karcsú test
fiatalos brutalitása
egy pillanatra megijeszt,
de mindjárt elsodor magával:
s repít bárkáján rózsaszín
vizek közé, mellemmel melle
duzzadt vitorlavásznain,
s közben tizenhatéves teste
mi mindenre meg nem tanít!
Szégyenkezhetnék vén fejemmel,
de nincsen rá idő, amíg
egyik örvény után a másik
kap el, forgat meg és repít
fel egy újfajta, tébolyító,
görcsös, majd megmerevedett
gyönyörbe. Oly szép volna minden,
ha nem magázna engemet!
Meg is mondom egy pillanatnyi
szünetben. – „Édes Istenem!
Hát nem tudja? Azért magázom,
mert a költőket tisztelem.”
– „S azért vagy itt velem, mert tisztelsz?”
– „Azért vagyok, mert élvezem
az ölelését.” Nem folytatjuk,
egymásnak esünk éhesen.
Végül elalszom, de felébreszt
vad csókokkal, ölembe nyúl
s ott is felkelt: – „Restanciája
van még számomra, Gyurka úr.”
Most itt ülünk a fapadosban
borostásan Tersánszkyval.
Sódart s barackpálinkát adtak
velünk. Úgy vagyunk, mint vihar
után: a felkelés hajnalban
borzalmas volt. A vonat ráz.
A fülkében öreg parasztok
meg kofák. Józsi magyaráz:
– „Ami az újévben kezdődik,
nem új. Megvolt már a török
hódoltság. Az ország túléli
talán. Mi nem. Nekünk örök.
A szegény nép között az ember
nagyobb biztonságban mozog.
Elveszett minden. Mi maradt meg?
Pálinka, kolbász, asszonyok.”

 

 

 

19. Révai József

Ez ám az éles, hideg ész,
ki minden komcsit kiveséz.
Ő Gergely Sándor farlyuka
fölött a szeges kancsuka.
Déryt zsebkéssel nyúzza meg
s még Nagy Lajos sem ússza meg.
De Zsolt Bélát, azt kedveli,
és Szekfű Gyula kell neki,
Németh Lászlónak gratulál,
Illyés Gyulának gazsulál,
s még értem is kiállt, noha
szót sem szóltam hozzá soha.
Fő jellege a párthűség
s a csekélyebb értékűség:
mialatt az elvtársakat
veri, ránk pislant, mintha csak
nekünk írná, nem is nekik
gutaütéses cikkeit.
Naív ember a kultúra
fanatizmusba fúlt ura.
Nem tudja, hogy érzelmei
helyesek, és nem elvei,
s hogy erkölcsi ítéletet
ő maga mond maga felett,
míg tisztelőit elveti
s azt tiszteli, ki megveti.

 

 

 

20. Vogelfrei

Szó erre német nyelven van csak:
olyan személyt jelent, akit
leköphetnek, megrugdoshatnak,
bunkóval verhetnek, amíg
felfordul, mert íly embert nem véd
többé a törvény, már ahol
van törvény, és nem véd az önkény,
miként ezt itthon láthatom.
Vagyis vogelfrei vagyok régen.
Rákosi Mátyás ölebe,
Keszi, kit féreg-nek becéznek,
(csak hadd maradjon fenn neve!)
a pártlapban ajánl az Á. V.
figyelmébe népellenes
tevékenységemért; és Máté
György, a leégett bableves-
képű szörny, ki denunciánsok
élén viszi a Körúton
a vérveres lámpást, már százszor
is feljelentett, mint tudom,
s Major Tamás roppant gesztussal
így Csillag elvtárshoz, aki
fejes a minisztériumban:
– „ki kell Faludyt irtani”,
s a könyvesboltban tegnap délben
láttam a listát, amelyen
az állt: bizalmas. Kétszáz névvel
hat oldal. És az én nevem.
Minden könyvemet elkobozták,
mint öt éve a nyilasok.
Tűz helyett zúzda. És boldogság,
hogy Burckhardttal együtt vagyok
egy listán! (De ezt nem gondoltam
komolyan.) És most mit tegyek?
Hol az ajtó, a fórum hol van,
amelyhez fellebbezhetek?
Sehol sincs. És a körbenálló
fogdmegek egyre közelébb
nyomulnak. Vár a húsdaráló,
honnét ki nem jött senki még.
Régebben Hitlerék vigyáztak
reám; most a Szovjet Anya
virraszt felettem. Mit csináljak?
Egy mentségem van már csak, ha
odaállok a bamba, talmi
költőcskékhez, a párthoz hű
seregbe, Sztálin seggét nyalni.
(Zelk azt állítja: jóízű.)
Már megpróbáltam. Nem is egyszer.
Nincsen oly aljasság, melyet
szégyelltem volna. Hízelkedtem,
cifráztam, hosszú heteket
töltöttem görcsös fejfájásban.
Hiába izzadtam, mivel
rossz lett a vers. S e társaság csak
jó verset fogad tőlem el.
Nem rajtam múlt. Én elkövettem
mindent, hogy élni hagyjanak.
Nem ment. Hát élek helyzetemmel.
Megemelem a nyakamat,
testemet hősi pózba vágom,
és szívemre a kezemet.
Sok ellenségem! sok barátom!
Ne lássátok, hogy reszketek.

 

 

 

21. Visegrád

Szégyelljem azt, mi tegnap történt?
Már szégyenkezni sem tudok
az asztalomra hajló spiclik
s a karvalyképű párt-tyúkok
között. A lét egy árnyalattal
még szürkébb lett azóta, hogy
októberben két szép szobádból
az ávós kilakoltatott.
Sokgyermekes családdal élsz most,
hová nem vihetsz fel; sem én
magamhoz. Setét eszpresszókban
tanyáztunk a tél elején,
jeges huzatban, rossz dohányok
füstjében, kozmás ételek
s dohos borok lepedékével
garatunkon, sok beesett
arcú, halálra fáradt ember
s igazzá váló rémhírek
tanyáin. Olykor összenéztünk.
Élünk, gondoltuk; de minek?
De most gyűjtöttünk s összeraktuk
minden pénzünket arra, hogy
az év legvégén Visegrádon
tölthessünk együtt két napot.
Autóbusszal mentünk ki tegnap
ebéd után. Pár perc alatt
megtudtuk, hogy a párt lefoglalt
mindent. A tyúkól sem szabad.
A templom mellől kisétáltunk
a hajóhídra. Hó esett.
Az ávós, ki mögöttem koslat
Budán, ide nem követett.
Ettől mindketten felvidultunk.
Vissza a busz csak öt fele
indult. Boldogan kapaszkodtunk
a szerpentinen fölfele
a hegynek. Néhány lépés s elült
a kocsik meg az emberek
lármája, mintha csak a mennybe
szálltunk volna a meredek
úton. És hogy tört fel belőlünk
a szó, mert végre egyedül
maradtunk! Azt képzeltük: látjuk,
amint a völgyben felmerül
Mátyás kastélya s vele ő is
meg Beatrice d’Aragon
loboncos haja a rózsaszín
márványkútnál az udvaron,
s már szavaltam a latin verset,
amelyet egykor Angelo
Poliziano írt e kútra.
Letértünk az útról a hó
közé, hol csipkerózsabokrok
nyúltak utánunk s nagy darab
kövekbe botlottunk. Azonnal
ledobtam a kabátomat
alánk, miközben te bundádat
igazgattad fölénk, akár
a teknőc páncélját s egymáshoz
bújtunk a félhomályban. Kár,
hogy lábaink messze kilógtak
s derékaljunk nagyon kemény
és hepehupás volt; de mégse
siettük el, se te, sem én,
sőt nyújtottuk, ahogy csak tudtuk
s élveztük azt a pár csodás
percünket spiclik, munkaverseny,
Sztálin-idézet, szaktanács
s osztályharc nélkül. És utána
maradtunk, kényelmetlenül,
és arra gondoltam: az ember
mindig előlük menekül,
de ők beléje csimpaszkodnak
és lelke mellett megeszik
a testét, hogy már szeretkezni
is ellenük szeretkezik –
vagy tévedek? s mégis az ember
győz mindig, ha nem engedi
magát, szabadságát, és még a
testiséget is szellemi
erővé tudja szublimálni?
Még jobban átöleltelek
és feljajdultam a gyönyörtől,
hogy itt heverhetek veled
a zúzmarás lejtőn. És akkor
vettem csak észre, hogy opál
csípőd ívének egy darabja,
mint barlang mélyéből, kiáll
a kabát alól. Nagy hópelyhek
szállongtak ott kinn: nyolcszögű
kristályok, csillagok, keresztek,
s én bámultam a gyönyörű
látványt. Pehely pehely után jött,
repült, cikkázott, körözött,
aztán leszállt rád, megvonaglott
s elolvadt selymes bőrödön.

 

 

 

22. Újszeged

Defektet kaptunk Újszegednél.
Kiugrottam a vadzöld rétre.
Bolond sofőr, hová vezettél?
Itt folyt a harc. Most lesz száz éve.
A nyárnap akkor is így égett.
Ágyúfüstbe bújtak a bokrok.
A mély fűben halott honvédek:
olyiknak még az ujja mozgott.
Dembinski Henryk galambőszen
szunnyadt hintójában. Majd álmos
szeme szétnézett a mezőben
s odakiáltott kocsisához:
– Engemt vezérkarom otthagyta.
Hol van kürtös, ki futás fújja?
Cocher, csapjad nagyot lovakba.
Parbleu! Vesztettem csatát újra.

 

 

 

23. Aquincumi uszoda

Egy platánlomb a víz tükrére hull.
Az uszodába visszajár a múlt.
Lándzsák gúlában és külön-külön,
ruháik marhabőre a füvön.
Bukj le a vízbe. Most az osztrogót
fiúk fürödnek. Hallasz minden szót.
S ez a második segédlégió
vitéze. Az állóvíz bajthozó,
de kis tó partján lánnyal játszani:
testápolás. Hol van a római?
A söntésben itthagyta ránk fanyar
chiantiját, mely magyarul kadar.
Ricsaj s röhej. Lábfürdőt vesz a kvád
kolónia: harminc népes család.
Az egyik fuldoklik. Bement nyakig
oda, ahol a tóisten lakik.
Bizánci rabnők énekelnek, míg
mossák a hun nagyságák selymeit
szappangyökérrel. Mintha száz madár
dalolna kórusban. Tedd félre már
illúzióidat. A nők mögött
két hun hajcsár. Markukban bikacsök,
mély csend s éles napfény a meztelen
vadrózsaszín, gőzölgő testeken.
Vandál csoport! Most ők az istenek
a földön, de a víztől mind remeg.
– Fürdés, szól a törzsfőnök. S megtörik
a víz tükrét. Állnak benne övig
s búsan. Nyakukban rémült kisdedek.
Ki van soron? A választ ismered.
Vagy mégsem. Mert nem tudjuk, te, sem én:
tisztelték-e a kis tó szellemét
és forrását? S jártak-e ide ki
a környékről nyaranta fürdeni
s ha jártak, vagy nem jártak, milyenek
voltak? Alacsonyak, rés-szeműek,
dinnye-fejűek, sárga arcúak,
kiknek bőrét nem barnítja a nap?
A testük síma volt-e, szőrtelen
s heget nem őrzött meg, csak egy helyen,
ahol a bába a köldökzsinórt
fogával nyeste el? S ugyan mi volt
beszédjük? csip-csip? lárma? lepketánc?
monotón dobszó? ezer variáns?
két skála felül, két skála alul?
kínai módra szóltak magyarul?
És nőik melle? nem inkább kerek,
keleti díszmű volt emlő helyett?
miniatűr buddhista pagoda?
S a lányok gyorsan illó mosolya
és nyíló ajkaik? Vagy tévedek?
S nem ilyen nép, de más nép érkezett?
Loboncos hajú férfiak, konyán
csüggő bajszok? ovális, turkomán
fejek? S jól látom-e a szemeket,
hol mongol egyensúly s közöny helyett
fény kergetődzik s árny, mint a kovács
pörölye alatt s a meggondolás
oly ritka vendég? de nem a derű
s az indulat? S a lányok nyest-szerű
hajlékonysága? És a férfiak
állcsontjai, ahogy kiugranak
nyakuk fölé s nem simulnak bele
arcukba? És a fiúk fekete
haján az ezüstkék szitakötő
rezgése? S öblös, hirtelenjövő
mozdulataik, melyek testüket
ráégetik a horizont üveg
edényére s a kimeszelt szobák
falára? De mért folytatnám tovább?
Melyik nép volt? Vagy egy lett az úton
a Volgától a kettő? Nem tudom.
Vagy egyik sem volt? Szétvert, maradék
törzsek roncsából állt össze a nép?
Votják, jakut, kirgiz, ujgur, kazár
had jött át Vereckénél, vagy akár
csak egyenként szivárogtak ide?
Nyom nem maradt. Nem tudja senki se.
Lapozzam tovább képeskönyvemet
a képekkel, miket csak képzelek?
Mért ijedtél meg? Azt hitted: tanult
az ember, s más a jövő mint a múlt?
Azt képzelted, hogy a történelem
múzeum, könyvtár és nem sírverem?
Vagy hogy az atombomba kevesebb
port ver fel, mint az ozmán hadsereg?
Hogy az evolúció ereje
csak fölfele visz, sosem lefele?
Hajolj előre és nézd a vizet,
ahol szelíden hintázom veled.
Csak pillanatfelvétel, átlagos
fénykép, melyen az idő átlapoz
s mint tíz láb mélyen itt a gepidák
s az avarok, elfekszünk a világ
szemétdombján. Harc, átok, félelem
semmit sem használ. Fogd meg a kezem.

 

 

 

24. Levél Lukács Györgyhöz*

 

1.

Akad-e Szentgotthárdtól Kamcsatkáig
nálad műveltebb, olvasottabb ember?
És Moszkvából ránkszakadt véreink
között kinek van fél-, nem, századannyi
esze, mint néked? Több pretencióval
vajon melyik esztéta írt esszéket
a múlt század regényíróiról?
A marxista tanok bordásfalán
ki tud nálad több testgyakorlatot?
S önkritikát ki gyakorol pirongás
nélkül, íly unt rutinnal, mint ahogy
te szoktad megtagadni önmagad?
Ez nem vád. Én azért élek, hogy írjak,
te azért írsz, hogy élni hagyjanak.
Jogod van hozzá. Az sem bűn, hogy mindig
jólétben terpeszkedtél és hogy önző
vénember vagy, ki soha senkiért
nem tettél semmit. Nincs is könnyű dolgod,
amióta elvtársaid kegyétől
függ állásod, lakásod, kenyered.
Hány Révai s Rudas László feni
rád műfogát! Még jó, hogy krónikus
karrierista vagy! S hogy nincsen kormány,
melyet te rögtön meg nem támogatsz!
 

2.

Fiatalságodban s még jó sokáig
Dosztojevszkijért rajongtál; manapság
elintézted egy gúnyos megjegyzéssel.
Egyik bálványod volt hajdan Madách:
míg most a pártlapban nyakatekert
vádbeszédet fröcsköltél ellene.
Tudom én jól, az idő változik,
s vele az ember véleménye is.
Nem így te, aki Dosztojevszkibe
azóta rúgsz, amióta Sztálin
nem engedi könyveit újranyomni,
s Madách Imrét is azért piszkolod,
mert mindünk örömére újra adják
a Tragédiát, Rákosi dühöng,
te meg, aki a zsarnok rigolyáit
szolgálod, buzgón fara mögé perdülsz
a kommunista tömjénfüstölővel.
És aztán itt van Sztálin szenilis
förmedvénye a nyelvészetről! Végre,
hogy alkalmunk nyílt röhögni e szürke
világban, bárha zárt ajtók megett.
S te mit teszel? Halálkomoly stílusban
tanulmányt írsz s az egekig dícséred
Sztálin sületlenségeit s a végén
nagybüszkén azt állítod, hogy „Sztálin
elvtársnak” a világ „legeslegnagyobb
filozófusai közt van a helye.”
Miért nem mondod el a listát? Plátó,
Árisztótelész, Spinoza, Sztálin!
Folytasd! Szerény vagy és hallgatsz, mivel
Sztálinra nyilván te következel.
 

3.

Azt mondhatnád, hogy igazságtalan
vagyok, mert csak megalkuvásaidról
beszélek, arról, hogy milyen mohón
dícséred azt, amitől undorodsz,
hogy krokodilbőröddel, nyúlszíveddel,
nagy állásoddal, európai
híreddel, befolyásoddal s főként
jellemeddel, szalonképessé tetted
az alávalóságot – s legnagyobb
dicsőségedet meg sem említettem.
Dehát a „marxi esztétika” úgy cseng
fülemnek, mint a „német fizika”.
Fizika van csak és esztétika,
jelzőtlenül. Sebaj. Hadd pazaroljak
reá néhány sort, bár nem éri meg.
Történelmi materialistának
vallod magad, és mindent relatívnak
tartasz, miként ez hozzád, a szofisták
tanítványához illik. Ugyanekkor
minden időre szóló, abszolút
esztétikádat hirdeted. „Csak egy
igazság van”, mondod, míg alapelved,
hogy nincs igazság. „Csak egy igazság van”,
kiáltod, mint a toronyablakokból
poros pókhálót köpködő zelóták.
Egy igazság van, a te igazságod –
s mi ez? Műveid szerint egyveleg.
Jó polgári, bár némiképp avas
ízlésedet marxista társadalmi
kritikával fűszerezed agyon;
hozzáöntesz egy adag hégeli
idealizmust – a porosz kaszárnyák
s a szovjet tankok összeillenek –,
s gyógyíthatlan opportunizmusoddal
melléteszel egy mustároskanál
utalást a napi politikára.
Ez a végső igazság? Révai
elolvassa cikked kéziratát
s azt mondja: ez hamis. Te hazamégy
s megírod gyorsan az ellenkezőjét.
 

4.

És most ezen vitatkozzam veled?
Mit tanulhatni tőled költészetről?
Ady Endre korában Balázs Bélát
nevezted ki nagy nemzeti költőnknek.
A sárló sarlatán Johannes R.
Becher tiszteletére rakétákat
pukkantottál egyik dolgozatodban.
József Attiláról most három éve
adtál ki tudatlanságtól és fölös
okfejtésektől hemzsegő, silány
s hazug könyvet. Miért kellett Attila
díszsírhelyét megtaposnod? Nem bírtad
ki másként? És mért írsz a költészetről,
mikor halvány fogalmad sincsen róla?
Ne hidd, hogy haragszom az esztétákra.
A régiekre hányszor gondolok!
Lipsius! Voss! Heinsius! Scaliger!
Mikor ott virrasztottak éhesen
íróállványuknál s a nehezen
kölcsönkapott klasszikus kéziratra
hajoltak, a szöveget javították,
értékelték szerényen és a szerzőt
propagálták – ez volt a fontosabb!
Gyulai Pál! Elődöd volt; ki hinné?
És Osváth! Hány novellát és regényt
javított ki névtelenül! Hány írót
buzdított és segített! Ignotus,
Hatvani, Német Bandi! Kik Adyt
s aztán József Attilát támogatták
s hordták körül. S Feleky, kinek én
tartozom örök hálával. Hány név jut
még az eszembe! Az írókról nemcsak
írtak; tettek is értük valamit.
 

5.

E szemszögből teljes haszontalan vagy.
Boileauval vethetlek össze, ki
az esztétika légvárát próbálta
felépíteni. Marxi válfaján
te munkálkodsz. Izzadj csak! Óriási
az érdeklődés nyugaton. Minálunk
már tudjuk, hogy mit ér az állami
beavatkozás az irodalomba.
Ez kellemetlen néked is, tehát
nem veszed észre. S ahogy Boileau,
– vagy, ha úgy tetszik, Arisztótelész –
nem ihletett meg soha költőt, írót
(s ha netán mégis, akkor jaj neki!)
akként te is csak hervadt tanárkákra
s más kültagokra hatottál, de nem
írókra. Mondjad, mit kezdjek veled?
Mit kezdjek egy marxista bölcselővel
– így hívod magad: contradictio
in subjectum – egy filozófussal, aki
nem meditált, nem nézett önmagába
még sohasem? Mit kezdjek egy emberrel,
ki jóltevőit – gondolj Rjázánovra –
aznap felejti el, mikor lebuknak?
Ki íly absztrakt fogalmakat, mint jog,
szabadság, tisztesség, igazság: régen
kihajított az ablakon, azért csak,
mert Marx Károly is így cselekedett?
Mit kezdjek egy örökké vérig sértett,
örökké izgatott vitatkozóval,
ki azt képzeli, hogy ő tartja kézben
a mindenség hátulját; akinek
nem volt jókedve még soha; aki
folyton bizonygat, de semmit se tud
elmondani; ki oly sok dolgot ismer
s oly keveset ért; mit kezdjek kincstári
gúnyolódásával, humortalan
lényével; mi dolgom az esztétika
professzorával, aki anyanyelvét
nem ismeri, de még németül sem
képes zörgőre száradt szerencsétlen
mondatait egymással összekötni
vagy befejezni? – elismerhetem,
hogy jó megjegyzésed, használható
észrevétel is akad műveidben,
de egyetlen szép mondatot, egyetlen
idézhető gondolatot nem hoztam
magammal írásaid tengeréből.
És végül – mit kezdjek esztétikáddal?
Mit kezd az ember Walter Scott, Flaubert,
Gottfried Keller, Tolsztoj, Balzac meg Stendhal
marxista kritikájával? Mit kezdek
egy tanulmánnyal, mely Dantét elemzi
liberális szemszögből, vagy Homéroszt
konzervatív oldalról? Hidd el, mindez
így együtt tök- és dögmindegy nekem.
 

6.

Hány kínos ügy jut az ember eszébe,
ha rád gondol! Vicsorgó pártfogóid
kihasználnak, amíg szolgálod őket,
s nem csak itthon. A hódoltság nyugatra
néző kirakatában a vörösre
kivilágított lopótök te vagy:
te vagy a boldog, bölcs öreg; te vagy
az intellektus inkarnációja,
az értelmiség atyja, ki fülébe
pufajkákat tömött, nehogy Sztálin
mészárlásainak hírét vehesse;
a nagy tudós s egyetlen exportcikkünk
nyugat felé, a pulykákon kívül.
Téged küldenek, mint propagandistát
nyugatra a párt urai, s te futsz.
A feleséged nem kísérhet el,
nehogy meglógj. Ez téged nem zavar;
nyilván államvédelmi szerveink
éberségét látod még ebben is.
Ha Svájcba mégy, Párizsba, Milánóba:
a balpárti tömeg már vár reád.
Előadást tartasz. A helybeli
kommunisták hátrább állnak ilyenkor,
s a naívakat engedik előre.
Dübörgő taps. Feltűnsz a dobogón.
Megvallom, hogy már-már csodállak érte,
amiért ilyenkor a valóságot
– szegénységünket, rabságunkat, szörnyű
sorsunkat és a reménytelenséget –
ilyen tökéletesen elfelejted.
Magas nívójú előadást tartasz,
s közben, ügyesen s nem mellékesen,
megemlíted, hogyan virágzik nálunk
az irodalom, milyen szabadok
és boldogak vagyunk. Majd ott hajlongasz
– félig Liszt Ferenc, félig naspolya –
s ragyogsz, mert győztél. Ott dögöljenek meg
a társutas csibészek, az egész
nyugati csürhe, mely pártodtól vár
hatalmat s agyvelőt. Sajnálni csak
a fiatalokat kell, kik rajongva
figyelnek, elhiszik minden szavad,
ők, kik a tőkés kloákák bűzét
jól ismerik, de még a kommunista
szennycsatornát nem szagolták soha.
Tapsolnak. És te, míg minket elárulsz,
őket egy életre megmérgezed.
 

7.

Mikor hazaérsz, jutalomjátékot
rendeznek néked. Valamely nagyobb
helységben tartod a felolvasást.
A díszhelyen Rákosi trónol; lába
nem ér a földig, bár nyakunk helyett
a levegőt tapossa; tőle balra
az őszülő szájvíz-reklám, Gerő,
Barcelona hóhéra; a gonosz
Andics, pár oldal tokaszalonnával
dereka körül és csöcse alatt;
a hitvány és kegyetlen Farkas; hátul
az ávósok közt sarja, Vladimír,
aki a rabok szájába vizel:
ez Magyarország szellemi elitje!
A hallgatóság többi része alszik;
ismernek már. Te pedig szónokolsz
a fetisizált tőkéről, hogy Nietzsche
nagy náci volt; hogy Flaubert a puccsista
Boulanger-val ebédelt (borzalom!);
hogy Szent Ferenc azért hirdette meg
a szegénységet, nehogy a jobbágyok
dúsgazdag feudális uraikra
lázadjanak – feltarthatatlanul
hányod marxista bukfenceidet
s a történelmi szaltókat, míg végre
elkészülsz. Taps. A hallgatóság ébred.
Te meg csíkos nadrágocskádban gyorsan
a pártpáholy elé szaladsz – hadd lássák,
hogy fürge vagy még! – és mélyen meghajtod
talpnyalástól elgörbült hátadat.

 

 

 

25. Visszatérő álom

Reggel egy rándulással ébredek,
mellcsontomon mézgás, nehéz ragaccsal.
Felülök. Arcom fáradt és meleg,
pedig hűvös tavasz van.
Szemet hunyok és újra felidézem
az álmomat. Már kívülről tudom.
A ligeten át megyek a városba,
a Hősök terén, a Sztálin úton.
Az elején minden szép. Rügyező fák,
napfény, pár bárányfelhő,
gyerekkocsik, sétálók, tarkaság,
féloldalt könnyű szellő.
Az ég egyszerre elszürkül. Köröttem
se járművek, se emberek, se fák.
A talpam felhólyagzik a kegyetlen
gránitkockákon. Sietek tovább.
Szűkülni kezd az út. És egyre jobban.
Már csak sikátor. Most a házfalak
még közelebb csúsznak egymáshoz. Mindjárt
csuklómhoz érnek. Most a vállamat
súrolják. Két könyökömmel próbálok
utat nyitni magamnak. Nem lehet.
Csapdába estem. A falak mozdulni
sem engednek. Erőm nincs. Lihegek.
Egyszerre két zsírpárnás kéz ragad meg
jobbról s hátulról és gyorsan szoros
bilincsbe fűz. Az ávó ablakából
hajolt ki értem, annyi bizonyos.
– Tudhassa – súgja –, hogy mi vár magára.
A felszívódás vár, az eltűnés,
a húsdaráló. És ne integessen.
Fogja be száját. Semmi feltűnés!
A szörnyű rímtől megrázkódom, rúgok
egyet az ágyon és felébredek.
Ez volt az álom? Ez volt. Minek akkor
rágódnom rajta? Nincs más élvezet?
Kimegyek mindjárt a fürdőszobába,
de az undort magamról nem tudom
lemosni szappannal. Majd besétálok
a városba az Andrássy úton.
A Népszavánál négyen vagyunk régtől,
kik írni is tudunk. A többi hatvan
nem tud. De ez még nem tűnt fel lapunknál,
mely olvasatlan és olvashatatlan.
Tizenkét órát töltünk el naponta
lázas semmittevéssel. Közben senki
nem mehet ki a házból. Csak én szoktam
olykor a szovjet tanrendet megszegni.
Kopogás nélkül nyit reám Almássi.
Hogy a ruszkik kitolvajolnak minket!
Hogy a komcsiknál nincs rohadtabb banda!
Nem felelek. Az ajtó felé intek.
Rámnéz és fut, a feljelentést írni.
Hiszen hallgattam; vagyis egyetértek.
Le kellett volna egyből fasisztáznom,
vagy vitatkoznom, hogy magamat védjem,
vagy nékem kéne feljelentést írnom,
századszor már, mintha nem tudnám róla,
hogy spicli. De ennyire nem alázom
meg magamat. Inkább az akasztófa.
Majd értekezlet, gyűlés, értekezlet.
A romházból szemközt látcsővel ávós
figyel. „Szabad életünket Sztálinnak
köszönhetjük!” A kuncogás halálos.
Komor, a szerkesztő lép be szobámba.
Régi bolsevik. Hogy hány évre zárták
le a szovjetben, nem mondja. Egyszerre
tudja imádni és gyűlölni pártját.
Engem szeret. Velem még tud beszélni.
Most azért jött, hogy újra kérve-kérjen:
ne legyek oly konok. Tegyek egy gesztust
a rendszer felé. Mert rossz lesz a vége.
– Mért nem írsz úgy, mint Kuczka, Kónya, Szűdi
meg Váczi? Mint a hápogó kontárok?
– kérdi bosszúsan. – Próbáld meg. Neked csak
stílusgyakorlat. Ujjadból kirázod.
Azt felelem: ha akarnám, se tudnék,
de nem akarom, és így lehetetlen.
S ha mégis így írnék, az ő kegyét is
elveszteném. Mosolygunk mind a ketten.
Kész vagyok végre, elolvastam minden
zöldséget. A vendéglő ajtajánál
Horváth Gidába botlom. Hátrahökken:
– Te élsz még, Gyurka? – szalad ki a száján.
Majd átölel, hangja elcsuklik. Ülök
az asztalnál. Félénk szemek kísérnek.
Részvét? kíváncsiság? na-most-megkapja?
tűnődik evés közben a kísértet.
Hazamegyek, lefekszem. A rémálom
következik azonnal, ha elalszom.
S ha nem alszom el, az talán jobb? Nem jobb.
Mi volna most jó, kérdezem magamtól.
Megőrülni, az lenne jó. Bolondház!
sóhajtok fel, az lenne jó, ahogy
megfordulok a párnán. Erre sincsen
semmi esélyem. Dögjózan vagyok.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]