Reménykedés egy pannón szőlőhegyen

Nem tűzijáték, lángoló színek:
latin mérséklet itt az alkonyat,
szelíd kék, hűvös szürke, súlyos sárga –
a kellékes lámpákat oltogat
és kontúrjukkal még egyszer feltárja
a kiábrándult, józan dombokat.
Serédi Lajos, nyájas néhai
tanár úr, a kezedet ösmerem –
a pálcát ismét végigvezeted
búcsúzóul a latin szövegen,
majd szivacsoddal letörlöd a táblát
és hirtelen minden fekete lesz.
Szűkül a kör: a lámpafény körül
nyolcan ülünk a présház oldalán
– lenn tört hidak, falvak foghíjas szája,
karók, miket a gaz ölel tunyán –
nyolcan ülünk, kiket Noé bárkája
dobott ide a vízözön után.
Bort töltünk, míg a jegyző öntözést
emleget s tanítókért könyörög.
Eszmékről szólunk, mik szavunk nyomában
gyűrűznek bennünk, mint a vízkörök
és rákoccintunk a köztársaságra,
hogy lenne békés, boldog és örök.
Mint érzelmét restellő öregúr,
felállok és rádőlök a sövény
könnyes, merev lombjára – így merengek
a völgy fölött, mely mint sötét kötény
szárad az éjben s szétnézek a kertek
mögött a sok domb súlyos sírkövén.
Hány nép pihen odalent, mennyi faj!
Egy sem talált itt otthont, mind letűnt.
E dombvidéken örök-e az átok
s az, kit elcsábít, mindig belehal?
Illírek, kelták, avarok meg dákok –
nemrég azt hittük, mi következünk.
S ha eltűnünk, mit hagytunk volna itt?
Annyi követ sem, mint a latinok.
Rossz utakat, várost, egy félmarékot,
kivágott erdőt, pár elpusztított
kastélyt, néhány szolgát – a maradékot
belepte volna a gyom s a piszok.
Itt állok a sövénynél. A reménység
mákonyától megszédül a fejem.
Aztán fölnézek: felhős és nehéz ég,
gazos vetés, dúlt táj a völgyben lenn.
Hol kezdjük el? Hol fogjuk befejezni?
S hogy lesz a vereségből győzelem?
Majd indulunk. Legifjabb, én fogom
a lámpást, sietek elől, derült
kedvemben – a fényt hátrafordítom
s botorkálok. Mindnyájan így megyünk
az éjszakában. Mécsünk a nyomunkban
jövőknek világít és nem nekünk.
Másnak világít, engem megemészt.
Bukdácsolok rossz úton, csenevész
bokrosban. Nem baj. Bennem a derű,
szívem mélyén gyűlt össze a nehéz,
tömör reménység, úgy mint keserű
kávé alján a méz.
 

(Medina, Tolna megye, 1946 nyarán)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]