Búcsú Amerikától

 

1.

Most túlzenglek, hajókürt. Oly palaszín a tenger
 
mint aszfalton a pára,
oly palaszín Long Island, ahogy búcsúzva rááll
 
a szürke láthatárra.
Ó föld, most búcsút mondok, ó föld, hol maradásom
 
lehetne, ha nem mennék,
ó föld, hol voltam vendég, most búcsúzón felállok
 
és kalapot emelnék.
 

2.

Ó szikkadt Arizóna, ó bűvös Colorado,
 
ó salakos New Jersey,
ó szirtes Massachusetts, ó szeles Indiana,
 
ó villámos Missouri,
ó véghetetlen Kansas, s te is, szívemnek fájó,
 
ó magyaros Ohio,
ti tájak, hol bolyongtam, hol féltem és szerettem,
 
szenvedtem és örültem:
ó Nagy Tavak vidéke, unalmas, szürke vízzel
 
s a széllel Kanadából,
erdő Carolinában, fákról lengő moszattal,
 
mint gótikus nagytemplom,
Maine három árnyú partja: zöld tengerig lelépő
 
zöld fenyves, zöld sziklákon,
ó kőtenger, Nevada; Sóstó, hol vörheny hegység
 
szigetnek áll a hóban,
Louisiana partja, zsombékos láp, mint földre
 
dobott penészes irha,
lankás, füves Montana, hengergő legelőkön
 
bolygó millió birka,
viola Wyoming, hol madár-se-látta tájon
 
magánosan mehettem
 
s te irdatlan Manhattan!
 

3.

Ó népek, skótok, svédek, hollandok, filippínók
 
albánok, portugálok,
gyarapvó angolszászok, nyolcgyermekes latinok,
 
halódó indiánok,
néger gyapotrabszolgák, lengyel félkézkalmárok,
 
kínai mosodások,
zsidó sofőrök, norvég tengerhajósok, félvér
 
kőfejtők, ír rendőrök,
ti, kik repülőgépről permeteztek és autót
 
tartogattok a csűrben,
munkások, kik vonatra vártok és kazettában
 
viszitek az ebédet,
kik bárpultnál egy whiskyt isztok gyorsan s neonok
 
közt sosem láttok holdat,
kik hónapos szobákban éltek, s olvadt aszfalton
 
ténferegtek nyáreste,
kik meztelen alusztok és szörnyű tűzfalakra
 
bámultok éjszakánként,
kik lazacszínű ingben lovagoltok a prérin,
 
lasszóval a nyeregben,
kik pisztrángot halásztok Pennsylvania kékes
 
patakjaiban este,
ti, kik családi házak tornácán üldögéltek
 
pipával szájatokban,
vagy vörös téglaházak közt a széles főutcán
 
siettek dolgotokra,
(mindegy, melyik főutcán, mert egyforma rondára
 
építettétek mindet),
kik tányérról lelógó bifsztékekért rajongtok,
 
korlátlan gyorshajtásért,
kik lógó harisnyával, nyitott ingben császkáltok
 
– a kényelem az első –
és asztalon a lábbal, egymás vállát verdesve
 
isztok s nagyot nevettek,
kik gyors autóitokat kifordítva a rétnek
 
piknikeztek vasárnap,
akik mindig siettek, mint hogyha sportolnátok,
 
mert mindennél a sportot
tartjátok magasabbra s a technikát, amelynek
 
szerpentinjén robogtok,
mintha felfele vinne – ó ezerfajta népek,
 
jól tápláltak és szépek,
mosolygók és serények, türelmesek és tiszták,
 
jók és segítőkészek:
most búcsút mondok néktek.
 

4.

Kevély kapitalizmus! Vágóhidak, kémények,
 
olajmezők és bányák!
Forgóhidak, csatornák, cséplőgépek, kazánok,
 
uszályok és vaspályák!
És ifjúság, te izmos! Ó egyetemek száza,
 
ó esti labdajáték,
ó Palo Alto kertje, hol ágyamból kinyúlva
 
grape fruitokat téphettem
s ezüst léghajók sora úszott a pálmaerdőn
 
minden pirosló reggel!
Ó drága San Francisco, Távíró-domb, Aranyhíd,
 
olajfaillat, édes,
week-end az óceánon, tömött, kurjongó siklók
 
és részeg tengerészek!
ó villany minden háznál! s kik kocsijukba vettek
 
az úton, drága népek,
és száz mérföldre vittek egy havast megmutatni,
 
mint a családi ékszert!
Fürdőszobám, te sárga Long Island, gramofonnal
 
és rádióval hangos!
Ó tűpárnám, Manhattan, hol egymással vetekszik
 
az épületek tornya!
Washington! Mintha játszó kezek márványkockákat
 
egy parkba dobtak volna!
Ó Green River berillje! ó Hudson szürkesége!
 
ó Colorado kékje!
A Mississippi sárga mélysége csupa örvény
 
felszíne csalfa béke,
hosszában töverokkadt négerkunyhók dülöngve
 
támaszkodnak az árnak,
bennük repedt komódon, poros üvegpohárban
 
üvegvirágok állnak.
Ó karcsú, csacska lányok! ó versenyt úszó kölykök!
 
ó pirospozsgás srácok,
kik senkitől sem féltek s alvó bácsik szájából
 
hamis fogsort halásztok!
Ó fejkendős négernők! bőrmellényes munkások!
 
ó szálló aktatáskák!
Ó hollywoodi szépek! violahajú aggnők,
 
fehérnyakkendős vének: –
ma búcsút mondok néktek.
 

5.

Ó múlt, ó pionírok, Revere lovaglása
 
és Lincoln, Lincoln, Lincoln,
III. György adói, mik túl magosak voltak
 
és Lincoln Ábrahám, ki…
Washington felkelése és Lincoln Ábrahám,
 
ki Springfield, Illinoisban
mikor megválasztották elnökké és ott állott
 
búcsúzva városától
az ecetfák sorában a sárga indóháznál,
 
csúnyán és óriásan,
és Mary Todd örömtől dagadva nézte férjét,
 
míg Lincoln Ábrahám így…
és Walt Witman, a költő, a szép fehérszakállas,
 
ki Lincolnt elsiratta,
Teddy Roosevelt a bottal meg Edison, a híres,
 
de Lincoln Ábrahám így
beszélt, mikor ott állott az ecetfák sorában
 
a sárga indóháznál,
a hat láb magas Lincoln, ki nem lett volna elnök,
 
ha Mary nem kínozza
s Wilson, a dilettáns és a lázadó kongresszus
 
meg a válság, a húszas,
de Lincoln azt mondta, búcsúzva Illinoistól,
 
mikor a Fehér Házba
indult s a háborúba, mely hosszú lett és véres
 
és a feudalizmus
vereségével zárult s a rabszolgát szabaddá
 
tette, vagy pontosabban
bányászt meg gyári munkást csinált a rabszolgából,
 
hogy a korbács helyébe
a nagyváros borzalma és a filléres, bamba
 
jólét tegye az embert
boldog-boldogtalanná, de Lincoln azt mondta
 
búcsúzva Illinoistól,
hogy végső fokon minden, amit az ember tervez
 
elkorcsosul s megposhad,
és végső soron minden, amit az ember alkot,
 
hiányos és mulandó
és végső soron minden értelmetlen s elmúlunk
 
s elmúlik alkotásunk,
és épp ezért kell hinni, hogy alkotásunk fontos
 
és hogy érdemes élni,
hinni utolsó percig és a keserű végig:
 
ezt mondta Lincoln nékik.
 

6.

Hadd búcsúzom, bajtársak – nem tábornagyok, büszkék
 
s kitüntetéssel cifrák,
kiket küldöttség vár és kiknek nevét naponta
 
az újságok megírják –
de ti, kik cipeltétek a géppuskát s az ágyút,
 
a kondért és az ásót,
meg a tisztek cókmókját – s a harcban mégse náluk
 
kerestetek tanácsot,
kik kúsztatok a sárban és mézgás verejtéktek
 
a szemetekbe csorgott,
s a dzsungel mocsarába, s kik nem kértetek minden
 
ellenség után ordót,
ó névtelen bajtársak! kik állig érő vízben
 
értétek el Táráwát
míg géppuskák vadásztak rátok s a zátonyoknál
 
felfordultak a bárkák,
kik Iwo Jima kénes poklára kerültetek,
 
akik Guadalcanalon
küszködtetek a lázzal s a lesipuskásokkal
 
a pálmakoronákon,
kik úsztatok Manila öblén, az Irrawaddin,
 
a Japán tenger árján
és Csing-taunál a Sárgán, hol cápák játszadoztak
 
bokátokért fogócskát,
ó névtelen bajtársak! kik tréfálva s dalolva
 
szálltatok nagy vizekre
s a kedvesek képével ugortatok a partra,
 
szigetre és szigetre,
akik zsebrádióval és villanyborotvával
 
járkáltatok ott távol
s meghaltatok szerényen, nem csaptatok nagy cécót
 
a földi elmúlásból,
kiket Száipán korállja takar vagy Luzon lösze
 
s Új Guinea agyagja,
akik a Himalája szikláinak röpülve
 
törtetek száz darabra,
ó tengerészpilóták, kiket roncs gépetekkel
 
temettek el a vízbe,
kik vulkánba estetek, ti, akik ott pihentek
 
tengerben, földben, tűzben,
kik sehol sem pihentek és nem látjátok többé
 
a Fő utcát, a szépet,
a Broadwayt meg a kedvest – most búcsút mondok néktek.
S tinéktek, ti vidámak, kik újra otthon éltek
 
és így tudtok feledni,
kik dolgoztok, autóztok, fürdőztök és halásztok,
 
kiknek nem történt semmi –
ó Amerika, boldog, ó Amerika, ifjú, ó Amerika, melyhez
 
a föld, ahová megyek, hőbörgő gyötrelem lesz,
rút omladék, penészes rom, patkányok tanyája,
dühöngő félbolondok s megszálltak ispotálya,
hol hosszabb a fenekvés és rövidebb az élet –
ó Amerika, boldog, ó Amerika, ifjú,
 
most búcsút mondok néked.
Ó óriás hegységek! ó prérik és szavannák,
 
miket még vár a holnap,
hol élhetnék magamnak és senki sem kérdezné,
 
min dolgozol és hol laksz,
ó tejszínes fagylaltok! ó vonatok nyugalma!
 
ó kényelmetes élet!
ó kurta füttyentések! ó rövid társalgások!
 
ó hosszú nevetések!
kit könnyű volt szeretni és nehéz lesz feledni,
ó föld, hol voltam vendég, ó föld, hol maradásom
 
lehetne, ha nem mennék,
melyet utólszor nézek s még százszor felidézek,
 
most búcsút mondok néked.
 

(Long Island előtt az Atlantin, 1946)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]