Hitler halála

Eleánort a katonakórházban
 
ismertem meg, Atlantic Cityben.
A legszebb ápolónő volt: jókedvű,
 
villámgyors és szíves mindenkivel,
kivált a lábadozó pilótákkal.
 
Engem természetesen nem vett számba.
Ma délután, itt New Yorkban futottunk
 
össze, mikor az Eighth Avenue-n jártam.
Rám néz, nevet, belém karol: – „Most nincsen
 
menekvésed. A szökevényt elfogtam.
Kísérj haza és jöjj fel. A Riverside
 
Drive-on lakom, a hídnál, összkomfortban.”
Rossz tánczenét kattint fel rádióján.
 
Sherryt iszunk. Átölel s már mezítlen.
Vörös jávorfa levélből és tejszín
 
ködből állt össze. Ily szépnek nem hittem.
Kristálynedvet iszom szeme sarkából;
 
végigcsókolom testét lágyékáig;
felszívom az aromát köldökéből.
 
És mégsem jó így; valami hiányzik.
Az érzés? a szerelem? elsiettük?
 
Combját vállamra dobja. Élvezz, élvezz!
Biztatom magam, ahogy odatartom
 
ajkamat a rézvörös, langyos prémhez.
De alighogy számat hozzászorítom,
 
arcomtól újra elválik a lába.
Ügyetlen voltam? Nem talált eléggé
 
lelkesnek? Unja? Máshogyan kívánja?
Tánczene helyett a bemondót hallom:
 
„…Hitlert, azaz szénné égett porát
a Reichskanzlei kertjében tegnap déltájt
 
találták meg a szovjet katonák.”
Eleánor hajamban turkál. Lábát
 
kitárja és halántékomra fonja.
Fülemben déli tengerek zenélnek.
 
Arccsontomon tejeskalács a combja.
Ajkamat rápréselem szemérmére
 
s úgy fúrom bele boldog nyelvemet,
mint udvarló nyomja az ajtórésbe
 
a rózsaszín szerelmes levelet.
 

(New York, 1945)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]