Korállsziget, kikötő, holdvilág

Pálmák nyakán keresztbe
– sudár nő mellén ékszer –
vakít a Dél Keresztje.
A víz tükrén a hold
öklével mindent szétver
és mindent összetold.
Az erdő foszforeszkál,
lépcsőin fel-alá
ezer holdkóros nesz jár.
A homokpart ragyog
s a homokban gerendák,
ládák meg sisakok,
mintha hajótöröttek
volnának mind, akik
e zátonyra kijöttek,
s e pompás díszletet
Dalínál, a festőnél
rendelték volna meg.
Így ülök. Nedves gúnyám
puskám mellett hever.
Túl a holdas lagúnán
a nyílt tenger fehér.
A szemhatár fehérebb.
Szélén – úszó tenyér –
márványsziget merül fel
s egy négyárbócos száll, mely
Trafalgárnál merült el.
Szellőcske fog fülön.
Édes perc, boldog óra!
Szemembe fut a könny,
s már nem a föld göröngye
vagyok, hanem az éj
gyöngykagylójának gyöngye,
és tenger, ég, hajó
s e tébolyító szépség
mind érettem való,
s e milliónyi alga
millió éven át
egymáson élve-halva
e szigetet azért
emelte, míg a szörnyű
mélyből a szintre ért,
hogy Bábel-tornyuk nékem
kilátó, dísztribün
s szószék legyen ma éjjel,
hová felléphetek
s ahonnan megdícsérem
a nagy természetet,
hogy holttestükre állva
huszonnyolc tercinát
mondhassak a korállra,
s higgyem, hogy kedvemért
emelte ezt a zátonyt,
amíg a szintre ért
egymáson élve-halva
millió éven át
e milliónyi alga,
s mind érettem való
e tébolyító szépség,
hold, tenger és hajó
s a gyöngyházkagyló gyöngye
vagyok, és nem silány
káplár, a föld göröngye,
s csiszolt gyémánt a könny
pillámon, míg egy könnyű
szellőcske fog fülön,
s hogy kedvemért merült fel
a négyárbócos, mely
Trafalgárnál merült el,
és az úszó tenyér
szigetke kinn a fényben
miattam íly fehér,
s félárbócra eresztve
a nagy bárkán nekem
ragyog a Dél Keresztje –
jó volna hinni ezt
a szőnyeges homokban,
amilyent Dalí fest,
s ugyan mért ne hinném el?
ki itt térdelhetek
misztikus déli fények
s gépfegyverek között,
egy kurta éjszakára
boldog hajótörött.
 

(Tarawa, 1944)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]