Aurora Borealis

A felhők közt lenéztem a mélybe s a magasba:
hófellegek, havas föld: egy volt a fenn s a lenn.
Ott ült a fagy, munkáját nem hagyta ott tavaszra:
zöld tűvel varrt és öltött a Bering tengeren.
Leszálltunk. Hét nap óta japánokat vadászok.
Konzervemen a víznél fókákkal osztozom.
Nem kérdezem, miért ez. Csak eszkimókat látok,
meg egy festett cilindert a totem-oszlopon.
A köd függőágyában, bundákba begomboltan,
hol – gépfegyver a hóban – alámerült a test:
így élek napról napra. Reád nem is gondoltam,
míg el nem jött a tegnap s a tegnapra az est.
A fény! a fény! hallottam a konyhában a kuktát,
s mikor kiléptem, ott várt a jégmezők felett:
mint könnyű függöny libbent, hintázott, fordult, úszkált,
imbolygott vagy közelgett s így emlékeztetett,
mire? tűnődtem. Fodros árny játszódott a fénnyel,
ringatta és forgatta. A kilinccsel kezemben
elbűvölten bámultam. Bentről egy hang keményen
utánam szólt: az ajtót! Szoknyád jutott eszembe.
 

(Kodiak, Alaska, 1944)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]