Amerikai állampolgársággal kínálnak

Ma délután egy dzsip jött értem.
A tankból húztak ki, ahogy
indulni készültünk. Hová visz?
Paul vezérőrnagy hivatott.
Magas, szép ember. Elképedtem,
mert, mikor beléptem, felállt.
– „Az Államok polgára lesz most”,
mosolygott rám és gratulált.
– „Kijár ez minden katonának.”
Én álltam némán. Nem konok
daccal, mert inkább szégyenkeztem,
s azt éreztem: bűnös vagyok.
– „Jöjjön közelebb és ne féljen.
Ide biggyessze a nevét.”
– „Ezt nem tehetem”, mondtam. Hosszan
vizsgált, majd megszólalt: – „Miért?
Ez ingyen sültgalamb a szájba.
Hiába várják annyian.
Fasiszta ön vagy kommunista?” –
érdeklődött kíváncsian.
– „Egyik se. Nem vagyok s nem voltam
egyik se”, mondtam, mialatt
remegni kezdtem, s ő azonnal
elhitte, pedig igazat
beszéltem. Hellyel kínált s megkért:
mondjam el azt, mit ő soha
nem hallott, bár kezén megfordult
vagy ötvenezer katona.
Elmondtam, miért jelentkeztem
a hadseregbe s mért megyek
majd haza, hogy egy szabad ország
építésében részt vegyek,
s hogy mit tehet egy magyar költő
mást, mikor otthon a helye,
s hogy az állampolgárság nagy kincs,
de így mit kezdhetnék vele,
s hogy magyarságomhoz papíron
is ragaszkodom – s mialatt
így hebegtem, egyszerre az ő
szemével láttam magamat,
s megborzadtam. Kiment egy percre.
Behoztak nékünk két üveg
világos sört s amíg megittuk,
figyelmesen kikérdezett,
majd két katona jött be értem
s egy elmeorvos kapitány
elé vezettek a kórházban,
ki mint a héja csapott rám:
– „Ön az anyjával akart hálni!
A mama a szerelmese!
Az apját meg akarta ölni!
Hiába tagad! Vallja be!”
Estig harcoltam a freudista
ökörrel. Akkor, legnagyobb
csodálkozásomra, írásban
adta, hogy épeszű vagyok.

(Fort Leonard Wood, 1943)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]