XVII. Kiúszom egy sziklára az Atlantiban, 1

Felnőttem mint kortársaim: a tudomány
 
s a politika babonái
között. Most itt ülök magányom szirtfokán
 
és kezdem mindet kiokádni.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]