XIV. Al-Máárri könyvéből

Máglyákat raktak Krisztus lábnyomán,
fanatizmust korbácsol a Korán,
Máni szerint halálos bűn a nemzés,
Pürrhón úgy véli: legfőbb jó a nemlét,
a szúfinak csak az van, ami nincsen,
a panteistának a kő is isten,
az agnosztikus nem hisz, csak szemének,
a hindu fél, hogy százszor újra éled,
a hédonista sír, hogy egy az élet.
Az általános elmegyógyintézet
osztályain zavarosak a dolgok:
vannak hitetlen és hívő bolondok.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]