XII. Esti séta

A járdán – késő délután van – bájos,
talán két éves kisfiú totyog.
Elibénk áll, reánk néz, mosolyog.
Vali elolvad s felkapja magához.
Egyszerre itt van a gyerek mamája
– lefátyolozott, előkelő dáma –
ki úgy tolja lopótök melleit
maga előtt, mint egy gyermekkocsit.
Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza.
A kisfiú feleségem nyakába
csimpaszkodik. A némber kotkodácsol.
Vali leteszi a fiút. Már sűrű
köröttünk a dühöngő embergyűrű.
– „Nem értem, mit vétettünk. Mit akarnak?”
szólok oda egy lúdnyakú arabnak,
ki mellettem áll. Szemem közé bámul
s hallgat. Aztán rámordít franciául:
– „Megverte a kis Áhmedet szemével!
Disznóhús szaga lett a kicsikének!”
Az egyik megragadja feleségem
karját s csavarni kezdi. Ellököm,
de visszapattan s nekem jön. Tökön
rúgom, mire hátulról tarkón vágnak.
Elszédülök. Amikor újra látok:
ellenségeink hallgatnak, hátrálnak,
a hölgy tátott szájjal valamit hápog
és elindul. Mi történt? Az átkozott
idegenlégió egy szőke káplárja
jön az úttesten s reánk mosolyog.
Derekán hintázik a pisztolytáska.
Támadóink lehajtott fejjel mennek
tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad
az úton. Így bánnak velük tulajdon
hazájukban! S egy pogrom elmaradt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]