Marokkó

 

(Casablanca, Márrákes, Uárzázát, Zágora, a Dráá völgye, Korb el-Ethel, a mauretán sivatag, Tanger, 1940–41)

 

 

 

I. Az üvegfúvók sikátora

Üveg forog: szivárványszínű búgó,
a vén szakállas fújja,
mi meg mosolygunk. De mosolyunk múló.
Sírhatnánk összebújva.
Lelkünk repedt pohár s az üvegfúvó
nem olvaszt soha újra.

 

 

 

II. A fánksütő

Kövér, vén mór. Magasról néz
az útra.
Az üst fölött. Mosolyogna,
ha tudna.
Fánkért jönnek. Ki lassan jár,
ki futva.
Ő sejti már: mindünknek egy
az útja.
Kék füstben él. S mikor üres
az utca:
keresztbefonja karjait
mint Buddha.

 

 

 

III. Tífuszjárvány, szérum nélkül

Ez itt a kórház. Rajta ül az átok.
Arab nők jönnek. Vállukon beteg
fiúk csüggnek mint hervadó virágok.
Az orvosok – kilenc fiatal férfi –
éjjel-nappal sakkoznak a halállal.
Egyikük olykor döntetlenre végzi.

 

 

 

IV. Koldusasszony a végállomáson

A villa kőfalánál gubbaszt dermedt
háttal. Szemei tátongó gödrében
legyek mászkálnak és szívják a gennyet.
Mozdulatlanul ül, mintha csak éppen
fiát szoptatná. Arca terrakotta.
Még fiatal. Karját ölébe dobta.
De ahogy az autóbusz kerekét
hallja, a légyrajt elkergeti gyorsan
s mikor kiszáll az úri csőcselék:
kiegyenesedik és összeszorítja
ajkát. Nem kér. Parázslik benne még
az ember méltóságából egy szikra.

 

 

 

V. Muláj Iszmáil

Ő volt a nagy szultán, a haza atyja.
A krónikások mit nem írtak róla!
Mindig egyetlen kardvágással csapta
le rabszolgája fejét, aki lóra
segítette. Mert ványadt volt és ronda,
de izmos. És ő építtette Meknesz
roppant falát, mely időközben romba
dőlt, s melybe minden nap pár élő testet
falaztatott be, hogy örökké álljon.
Sokat zabált. Ilyenkor mindig mélykék
gatyában ült a meggypiros díványon,
míg szeme előtt egyik ellenségét
belezték ki. Még nem is olyan rég élt,
de nyomor s pusztulás maradt utána.
Azt képzeltem: hazájában emlékét
is rühellik – de mindenki imádja.
Miért? Mert hírt és dicsőséget szerzett
Marokkónak és Alláhnak. E verset
is azért írom, hogy elhessegessem
kísértetét. De itt lebeg mellettem.

 

 

 

VI. Szatír a tengerparton

Bunkerben él a víz mellett. Bőre fényes vadgesztenye.
Sudár, fiús szépsége isteni.
Csak kése van meg sípja és egy rongyos fehér köpenye.
Nincs senki, aki névről ismeri.
Alkonytájt nők hoznak neki kenyeret, sajtot, húst, vizet
s dohányt. Az első a szűk lyukon át
bemászik. Ágyuk a hideg cement. Az esti szél liheg
s az öt nő is, ki várja sorát.
Reggel megfürdik. Délután bolyong hegyeken-völgyeken.
Serdületlen leányokat keres,
s a bokrok közt mindegyiket karóba húzza könnyeden,
ahogy lepkét szúr tűre a gyerek.

 

 

 

VII. Vénember a kávéházban

A vénség szikkadt, hőbörgő magány
s nem lágy karszék az olyannak, aki
aranyait számolta asztalán
esténként és mozogtak ajkai,
ki senki szavát nem hallgatta végig,
bottal verte fejbe a fiúkat,
ma is még száz nő mellére emlékszik,
s már másnap elfeledte arcukat.
Nézd a díszpéldányt s turbánját, a sárgát!
Fejében némán forr az indulat.
Mert pénze van. Spermája nincs neki.
Szétnéz mazsola-szemmel. Hadd csodálják
az aggot, ki betéve ismeri
az emberek s a bestiák szokását
s kiből kihalt már minden isteni.

 

 

 

VIII. Angol állatkórház

Beteg kutyámmal későn érkeztem: már
hazamentek az angol orvosok.
Öt óra húsz. A kapuboltból látom
az udvart, ahol remegő lovak
s öszvérek állnak, iszonyú sebekkel
és szőrvesztett tevék gubbasztanak.
Vér, kötszer, genny és karbólszag. Fejemhez
kapnék, de nem teszem le a nehéz
kutyát, csak tartom s nézem iszonyodva
a két fehér köpenyes, fiatal
arab szolgát, kik vidáman ugrálnak
az udvaron: egyik bottat veri
a másik rúgja, püfföli, tapossa
a beteg állatokat és azok
mindent tűrnek, nem bőgnek, nem mozognak.
Egy harmadik arab jön. Elkapom.
– „Mi ez itt?” – „Hát nem érti?” kérdi búsan.
„Mi itt reggeltől estig szenvedünk.
Katéterezzük, kötözzük, etetjük
a bestiákat. Este öt után
fizetniök kell azért, amit nappal
eltűrtünk tőlük. Ez jogos, uram.”
– „S mi lenne, ha holnap az orvosoknak
elmondanám azt, ami itt folyik?”
Vállát rándítja: – „Mind bolond az angol.
De annyi eszük mégis van talán,
hogy tudják: nem találnak Marokkóban
szolgát, aki nem ugyanezt teszi.”
Elhallgat, végigmér és megállapítja:
– „Ilyen a világ. Ez van mindenütt.”
Kutyám felnéz reám s mellemhez nyomja
hosszú fejét. Leteszem. Kimegyünk.

 

 

 

IX. Marokkó

A sárgarépát tegnap hoztam –
ma okker festék lett belőle.
A harmincéves asszonyoknak
szikkad s repedni kezd a bőre.
Hiába csillagász az este:
a nap iszonyú tűzkerék,
rohadást vet és arat – mellre
szívtam kábító fűszerét.
A halál minden sarkon ott áll.
Ha fiatal vagy, nem kímél:
melléd telepszik asztalodnál
és szeretkezni elkísér.
De mégis – mit otthon kedveltem:
unalmas, álszent kirakat,
s mi undorított: e kegyetlen
barbár ország az igazabb.
E verset nem magam szereztem.
Csak ülök némán s élvezem,
hogyan vetkőztet meztelenre
múzsám, a halálfélelem.

 

 

 

X. Oceanum mellett, 1

Tenger vize kéklő.
Nem vezet hazámig.
Mennyi, mennyi szép nő!
Mind szemembe ásít.
Rád gondoltam, Bálint
de Csejte et Kékkő.
Megbarnult az arcom.
Elfekszem a parton
hol a szikla gránit
a nap kézigránát
s törökméz az alkony.
Éjszaka nem alszom.
Bujdosásban vert eb
pelyva közt az írmag
szerzem ezt a verset
tört szívemre írnak,
mikor kilencszázra
négyszer tizet írnak.

 

 

 

XI. Oceanum mellett, 2

Nyakunkra küldte besúgóit
a dögletes Pétain apó
s a múlt héten civilruhában
megérkezett a Gestapó
Barátaim a rádiónál
ülnek egész nap s egyre szörnyebb
híreket hallanak de reggel
a tenger mélykék perzsaszőnyeg
tajték a rojtja tele van
égetett cserép-színű nőkkel
nem hiszem hogy száz évig élek
a lila bougainvilliéken
az egyik porzó rövidebb
az estifény kristályfehéren
dől el mint a cukorsüveg
a hold hűs tejjel itat éjjel
jobb verseket írok ha félek
cseppet se bánom ha húsomba
a nyári nap lyukakat éget
elébe mentem üdvözöltem
és örültem a szenvedésnek
de hogy szenvedjen az kinek
nincsen fanyar gyümölcs csak édes?

 

 

 

XII. Esti séta

A járdán – késő délután van – bájos,
talán két éves kisfiú totyog.
Elibénk áll, reánk néz, mosolyog.
Vali elolvad s felkapja magához.
Egyszerre itt van a gyerek mamája
– lefátyolozott, előkelő dáma –
ki úgy tolja lopótök melleit
maga előtt, mint egy gyermekkocsit.
Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza.
A kisfiú feleségem nyakába
csimpaszkodik. A némber kotkodácsol.
Vali leteszi a fiút. Már sűrű
köröttünk a dühöngő embergyűrű.
– „Nem értem, mit vétettünk. Mit akarnak?”
szólok oda egy lúdnyakú arabnak,
ki mellettem áll. Szemem közé bámul
s hallgat. Aztán rámordít franciául:
– „Megverte a kis Áhmedet szemével!
Disznóhús szaga lett a kicsikének!”
Az egyik megragadja feleségem
karját s csavarni kezdi. Ellököm,
de visszapattan s nekem jön. Tökön
rúgom, mire hátulról tarkón vágnak.
Elszédülök. Amikor újra látok:
ellenségeink hallgatnak, hátrálnak,
a hölgy tátott szájjal valamit hápog
és elindul. Mi történt? Az átkozott
idegenlégió egy szőke káplárja
jön az úttesten s reánk mosolyog.
Derekán hintázik a pisztolytáska.
Támadóink lehajtott fejjel mennek
tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad
az úton. Így bánnak velük tulajdon
hazájukban! S egy pogrom elmaradt.

 

 

 

XIII. Képes levelezőlap Major Tamásnak, a Nemzeti Színház címén – 1940 nyarán

Kis Fogkefe bajszú örökké nem győzi.
Nagy Lótetű bajszú ravaszabb s lefőzi.
Engem akkor ismét kivetnek s megvetnek.
Te viszont eljátszod Richárdnak Macbethet,
vagy Macbethnek játszod III. Richárdot.
Ronda lesz a vége. Minden jót kívánok.

 

 

 

XIV. Al-Máárri könyvéből

Máglyákat raktak Krisztus lábnyomán,
fanatizmust korbácsol a Korán,
Máni szerint halálos bűn a nemzés,
Pürrhón úgy véli: legfőbb jó a nemlét,
a szúfinak csak az van, ami nincsen,
a panteistának a kő is isten,
az agnosztikus nem hisz, csak szemének,
a hindu fél, hogy százszor újra éled,
a hédonista sír, hogy egy az élet.
Az általános elmegyógyintézet
osztályain zavarosak a dolgok:
vannak hitetlen és hívő bolondok.

 

 

 

XV. Kosztolányiád a fenti vershez

Nadragulya-kása
Mohamed próféta
számos állítása.
Szintúgy nem vitás a
mohamedán vallás
trivialitása.

 

 

 

XVI. Fohász a kerubhoz

A fiatalság utcasarkain szemembe vágó
éles szelet te fogtad ki előlem.
Te mutattad meg, hol vezet a hágó
a test dolgaitól a szelleméhez.
Tőled tudom, hogyan melegszik fázó
szívem Erósz lazacpiros tüzénél.
A te érdemed, hogy szabadon szálló
felhő lettem egy letiport világban,
ember, kit nem fog semmiféle háló,
csak a halálé. Ne tágíts mellőlem,
amíg lélegzem, védangyalom, Plátó!

 

 

 

XVII. Kiúszom egy sziklára az Atlantiban, 1

Felnőttem mint kortársaim: a tudomány
 
s a politika babonái
között. Most itt ülök magányom szirtfokán
 
és kezdem mindet kiokádni.

 

 

 

XVIII. Kiúszom egy sziklára, 2

Felégettem magam mögött minden hidat és örülök,
hogy a hidak felégtek.
Hosszú az utam, tanulok, egyre többet s többet tudok
és kevesebbet értek.
A friss szellő arcomba vág és markomban az ifjúság
kardpengéje töretlen.
Négyes rímek, metaforák, szerelmek és kóbor kutyák
szállásadója lettem.
Nincsen hazám, se passzusom. Csatahajók között úszom,
de belső gőgöm éltet
s egy istentől a versírást kaptam védelmül s vigaszul
meg az érzékiséget.

 

 

 

XIX. Slőh táncos a téren

Kemény arcélét oldalt dobja,
nyakát az égre nyújtja ki.
A válla hullám, karja kobra,
liliombimbók ujjai.
Tekintetével körbejárja
a férfiakat. Keresi
ki legyen párja éjszakára.
Körömmel, foggal, véres ajkkal
marcangoló kéj kell neki,
ájult vonaglás, esztelen
gyönyör, mit meggyilkol a hajnal,
nem földi-égi szerelem.
A félkörben tizennyolc éves
szépségére mindenki éhes.
Jobb lesz talán, ha elmegyek –
és hátrább húzódom szerényen,
mikor datolyamag-szemével
keresztülszúrja mellemet.
Nem mosolyog. Mereven néz, míg
hátamon libabőr fut végig,
elzsibbad mind a két kezem,
vibráló görcs lüktet herémben
és nincs bennem szégyen, szemérem,
csak boldogság meg félelem.

 

 

 

XX. Abú Núvász verse a kalifához

Felhúzott lábbal fekszem mint a szöcske
cellám mélyén. A deszkaágy hasít.
Ne hagyd bűnbánó költődet örökre
így hervadozni, Hárún ár-Rásíd!
Nézd el fajtalanságomat, könyörgök!
Olvasmányom a Korán. Úgy fogom
nagy áhítattal, ahogy kamaszkölykök
bársony hátulját fogtam egykoron.

 

 

 

XXI. A slőh táncos halála

Kiértem a Dzsemá el-Fnára
s még láttam, mikor felemelték
a földről, s arcát, mit kénsárga
festékkel mázolt át a nemlét.
A férfi, kit megcsalt, megölte.
Ketten fogták a gyilkost, hárman
rúgták s tőrét vitték mögötte.
Utánuk mind a nép. Magamra
hagytak a tükrös vértócsával.
Még mozgott. A por nem akarta
beinni. Egy-két szép szavára
gondoltam, teste méz-szagára
s mely zászlaja volt s éjszakára
párnája, pávakék hajára.
Hogy tisztelegjek fanyar-édes
emléke előtt? Tehetetlen
kínomban leültem véréhez
s a legyeket hessegettem.

 

 

 

XXII. Kékmadár a parkban

A rőt akantus-ágra
leült a kék, csodás
madár. Segíts, Gotáma,
segíts, Püthágorász!
Kölest szórtam eléje,
leszállt, de nem evett,
csak állt. Én egyre néztem
s ő nézett engemet.
Reád ismertem mindjárt,
nem vitt el a halál,
de mondd, mit kezdünk így már
egymással, kékmadár?

 

 

 

XXIII. Fagylaltmaradék

Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam.
Két kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban.
Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt
mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak.
Két üres kezemet kitártam. Ne féljetek tőlem, testvérek!
Rendőr űz engem is meg döglégy. Én is szemétládában élek
s így nyalom az elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes.

 

 

 

XXIV. Támi el-Gláui

A költőt, kinek nincsen egy vasa,
a mindenható Gláui pasa
ünnepi vacsorára hívta meg.
Ott ültem kétszáz vendég s a remek
falak között, hol hétszer hét fogás
terült elém. Kint lángolt a csodás
görögtűz. Bent apródok ölbetett
kézzel s ezüst tőrökkel. Sörbetet
hoztak. Zenészek, hastáncosnők, drága
tömjén, kiff, bókok. S én bámultam kába
szememmel az Ezeregyéjszakába. – – –
Csak később tudtam meg, hogy a pincében
két ölre a pompás padló alatt
egymáshoz láncolt rabok élnek:
bírák, akik védték az igazat,
kik a pasa önkényéről beszéltek
s gyilkosságokról. Nyöghetnek, mit bánja
el-Gláui? Kegyelmet sosem ad.
S a hulla is ott marad, míg bokája
s csuklója a bilincsből kirohad.
Hogy átkozhatnám most a barbár berber
nemzetségét, ha húsz évvel korábban
jutok ide! De mit szólhat az ember
Joszip Sztálin s Adolf Hitler korában?

 

 

 

XXV. Újév

Vak számok!
Ti számoltok nekem silány
napszámot.
Hat évet
gondolok el és más leszek,
ha élek.
Vagy tizet
veszek s fakulnak arcomon
a szinek.
Ha félszáz:
új nemzedék jött, dörmögök,
a szél ráz.
A század!
Nem ér utól hír, bú, öröm,
gyalázat.
Száznegyven:
más gépek, más jog, más könyvek,
más ember.
Hat század.
Nem értenék, ha nyithatnám
a számat.
Egy ezred.
Fejfám fölé rét nőtt, ürgék
legyeznek.
Vedd hétszer.
Népem kihalt. Nem ismerik
nevét sem.

 

 

 

XXVI. Rekviem a slőh táncosért

A nyugvó nap s a kelő hold alatt
testedből száz meg száz szobrot faragtál.
Kékes gyémánt, magad körül forogtál
s egyforma szép volt minden oldalad.
Szempilládig nem ért a porvilág,
ujjad nem nyúlt a bánat ciprusához,
a kéj izzadt lován ült ifjúságod:
csak orgazmust kívánt meg orgiát.
Nincs nyugtom tőled. Újra felidézem
ajkad közét a déli szél ízével,
torkodat, hol csíz dalolt s csalogány
s izmaidat, mik még el nem ernyedtek
a sakál idő karma közt. Korán
hal meg, akit az istenek szeretnek.

 

 

 

XXVII. Két arab négysoros

 

(Az orvos Avicenna verse)

A bolygótól, mely fényét szórja fenn
a sár titkáig, mit nem lát a szem:
kezem között minden csomó kibomlott,
csupán a Lét mestercsomója nem.
 

(Ibn Zájtun ál-Kordóbi verse)

Mióta elmentél s magam maradtam,
a föld, min járok, keményebb alattam.
Melletted fehér volt az éjszaka.
Tenélküled koromsetét a nappal.

 

 

 

XXVIII. Arab tanárral sakkozom

„Kemény ágyékok, lágy agyak; szellem helyett bagzó anyag
és várfalak, mik sárfalak: ez a mi átkunk”, mondja. „Sakk!
Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia
meg a trubadúr szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot,
pároltunk rózsaillatot, míg székhelyünk Sevilla volt.
S mi van ma? Hatszáz éve nem írt itt egy jó sort senki sem.
A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irígylem Önt?”
Huszonnyolc báb az asztalon. – „Ne irígykedjék oly nagyon.
Földrészem épp most pusztul el és rom marad ha újra kel.
Salakban állunk fültövig és gyárkémények füstölik
a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot
gyűjtsünk, míg zsíros ülepek lelkünkből főznek üzletet.
S a híres metropoliszok? Kinn fény, beton, üveg. Belül
iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül.
Fejezzük be döntetlenül.”

 

 

 

XXIX. Kősivatag

A nap felkelt, de még elébb
tejet ittunk, pár datolyát rágtunk s már indultunk tovább
a nagy utat leróni
kopár, ránklógó szirtfalak és tornyos omladék alatt
a michelangelói
háttérrel. Senki idelenn,
sem bárányfelhő odafenn.
Láthatatlan bacillusok: szememben rozsdás por úszott.
Így baktatott a karaván
és nem követte más, csupán gyilkos napfény, steril magány,
lágy szellő, hallgatás, rögök.
És így telt el a délelőtt
és így telt el a délután
mint hogyha még a lét előtt volnánk, vagy már a lét után.

 

 

 

XXX. Sánta teve

A foltos, nagy teve lesántult. Későn
értünk csak déli pihenőnk helyére:
egy kúthoz, melyben nem volt víz. Körötte
fonnyadt bokrok. A hajcsárok a málhát
szétosztották a többi teve közt
és kantárját egy sziklatömb köré
hurkolták. Mindjárt indultunk tovább.
Szenvtelenül ült a szemcsés homokban,
háttal nekünk, mint aki ismeri
s elfogadja a sivatag törvényét.
A völgykanyarban még visszafordultam
s tekintetem találkozott szemével.
Nem szégyelltem soha még így magam.
De úgy láttam, hogy benne több a szégyen.

 

 

 

XXXI. Alkony a dűnén

A dűné oldalán ülünk az estben
s nézzük, míg lábaink alatt
homokszemek tolongnak, esnek,
gördülnek, folynak, hullanak.
A homokdomb is homokóra.
Ami ma fenn van, odalenn
torlódik holnap virradóra.
A szél felkapja és elszórja
és lesz új dűnék trilliója,
de ilyen dűné sohasem.
Csuklódat tartja két kezem
s hüvelykujjam közepén érzem,
hogy lüktet, ömlik, árad véred
a piros ütőéren át.
Így száguld a vér az enyémben,
és mit szól testednek a testem?
Homokórák, ülünk az estben.

 

 

 

XXXII. Oázis

A hajcsárok s a tevék leáztatják
az út porát a tóban és kilépnek.
Oda úszunk, hol a fenék iszapját
nem verték fel, a bambuszok tövéhez.
Mellig a vízben állok, veled szemben.
Itt senki sem lát bennünket, szerelmem.
Halványzöld csíkok és ezüstös fények
köröskörül a tó tükrében. Vállam
köré fonod karodat. Ajkad érdes.
Szemed lezárul. Nyelved kígyó számban.
Így csókolódzunk, míg szédülni kezdek.
Maradjunk együtt, oly nagyon kívánom
szerelmedet! Most hirtelen elengedsz
és nézzük egymást. Sebhely maradt számon.
Ez minden. De a vízben, csípőm mellett
spermám hintázik, mint a selyemfátyol.

 

 

 

XXXIII. Fülledt éjszaka, 1

Hány napja lettem szerelmes beléd?
Most végre itt nyújtózunk egymás mellett,
mellemtől alig ujjnyira melled
és rajta két koráll viaszpecsét.
Farkasszemet nézünk. Pupillád sárgás
szikrákat szór. Ajkunkat nyaljuk – párzás
előtt hajlékony, játszó párducok.
Beléd harapnék, de remegni kezdek.
Vajon tudod-e, amit én tudok,
hogy két ágyék kevés a szerelemhez?

 

 

 

XXXIV. Fülledt éjszaka, 2

A padló hűvös csempéin a térdem,
petrol-lámpánkat leteszem az ágy
mellé a földre. Légy az istenségem!
Bokádat koráll orsó szúrta át.
Lábujjaid újszülött ötösikrek.
Terrakotta törzsüket csókolom.
Tükrös gyöngyház-feje van mindegyiknek.
Hideg patak fut végig combodon.
Ágyékodon végighúzom a számat.
Most itt várakozom öled előtt.
Engedj magadhoz, terpeszd szét a lábad!
Egy pillanat, már rajta van az ajkam,
és csókolódzunk, mint a szeretők,
a szédült, taknyos szeretők a parkban.

 

 

 

XXXV. Fülledt éjszaka, 3

Felhúztad és körém tekerted
két hosszú combodat. Fejem
melledhez simul. Olyan nagy csend lett
mint hogyha aludnánk. De lenn
most kezdjük vívni a kegyetlen
párbajt. Véknyadtól sarkadig
kinyúlsz. Várod, hogy átszegezzem
kagylód kíváncsi ajkait.
A hold megáll a pálmakertben
és vörösrézbe fürdeti
párnánkat. Fogj át két kezeddel
és fújd meg szerelmünk kürtjeit!
Feljajgatsz. Én harapni kezdem
hónaljad szomjas fürtjeit.

 

 

 

XXXVI. Fülledt éjszaka, 4

A gyönyör földob, szédít, megvadít
és nyúltagyamig árad.
Csípőm köré font, hosszú combjaid
kinyíló hattyúszárnyak.
Dobhártyámon lüktető dobzene.
Ágaskodik a vágyam.
Medencédet felemelem vele
mint drága művű tálat.
Harmatot hint közénk a szerelem,
szárnyas szívem szíveddel
versenyt dobol. Nincs világegyetem,
ember sincs, csak mi ketten.
Mellcsontodhoz szorítom fejemet,
bőrömhöz nő a bőröd,
s ölünk lila tömjénje fellebeg
misztikus esküvőnkhöz.

 

 

 

XXXVII. Fülledt éjszaka, 5

Forogni kezd a szoba, táncol
s eltűnik. Arcod ametiszt,
ultramarin meg elefántcsont.
A roppant vízár sodra visz
és húzza, vonzza összeláncolt
tagjainkat a zuhatag
felé. A kéj belénkharap,
a húst, a bőrt, az ínakat
letépi rólunk mint egy inget,
lapockáinkon szárnyakat
növeszt és kirepít az űrbe.
Nem látok el, csak arcodig,
ahol a gyönyör gyönyörűre
torzítja ajkad sarkait.

 

 

 

XXXVIII. Fülledt éjszaka, 6

Mert mindketten a másikára
gondolunk csak szeretkezés
közben: a gyönyör azért vájja
magát belénk íly mélyre és
tudatosan meg öntudatlan
így lesz kezes szolgánk a kéj:
ha hívjuk, térden csúszva, lassan
közeledik s mikor elér
nyakad oldalt fordul, hogy számat
tarkód pihés hajába ássam
s egy szigony éle belevág
véknyamba. Egész testem reszket.
Markodban tartod, nem ereszted
herém vonagló madarát.

 

 

 

XXXIX. Intermezzo

Vállad rám hajlik: barna felleg
az ég zenitjén. És amíg
csókolsz, mellemen végigsepred
szempillád szekfű-szirmait.
Hogy háláljam meg e kegyetlen
félájult, hosszú, mennyei
gyönyört? Öled haján remegnek
párzásunk harmatcseppjei.
Köröskörül dzsinek vigyáznak
reánk: kilincsen, bútoron
s párnánk alatt. Bokám zsiráfnyak:
árnyék meg fény, ha nyújtózom.
A csempés udvar tükre rozsda:
belefejel a holdvilág.
A szél felkapja s visszahozza
szerelmünk boldog illatát.

 

 

 

XL. Alba, 1

Kulcscsontodon az árnyak kékek,
haton az óramutató.
Bordáid mint a kerítések.
Lesiklom a rácsok s a rések
mentén, elbűvölt utazó.
Karomon haton áll az óra.
Rádőlt a szemhatár sötét
szélére csípőd holdsarlója;
áttetsző s éles mint a jég.
Hasad homorú hóvidék.
Elektromos ágyékhajadban
szikrák sercegnek. Reggel hat van.
Fogam közé veszem a göndör
prémet. Pihegni sem merek,
csak orrcimpám vonaglik a gyönyörtől.
Karórám fél hetet mutat.
Kinyújtott lábaid, szerelmem,
hajnalködben fehér utak.
Nem találkoznak, csak a végtelenben.

 

 

 

XLI. Alba, 2

Egy szót sem szólunk. Lassan hűvösebb lesz
a virradat. Fekszünk a pamlagon
és még közelebb kúszol az ölemhez.
A boldogságtól én sem alhatom.
Mindkét karommal magamhoz ölellek
és száguldó szívedet hallgatom.
A kék-zöld-sárga kockás ablakon
kis üstökös-csóvákat gyújt a hajnal,
de ágyékom ottmarad ajkadon
és ágyékodon nem mozdul az ajkam.

 

 

 

XLII. Alba, 3

Két sor frissen meszelt fogaddal
még egy mosolyt küldesz felém
a fecskeszárnyú virradatban
és mindjárt alszol is. De én
nem akarok. Itt fekszem s nézem
mellbimbód friss vérfoltjait
– nem arcodat, hogy fel ne ébredj –
meg csípőd sarlóját, amíg
vadul nyújtózkodom: az ajkam
rongyos, megtépázta a szád,
de minden izmom gumiszalag,
medencém svéd golyóscsapágy,
mezítlen balettáncosok
szaladgálnak az ínyemen
üvegcipőben; szívesebben
nem pihennék, de tisztelem
álmodat, mert másképpen, félek,
azt mondanád: pimasz vagyok,
holtfáradtan is kéjre éhes
s híjával minden bölcsességnek –
vagy megörülnél; nem merem
kipróbálni. Közelebb csúszom
hozzád a közös vánkoson
s nézem, ahogy a boldog reggel
üvegharangja ránk borul.
Most egy madár felfedezett
s figyel bennünket az ablakból
mohón. Mutassam be neked?
Jobban tenném, ha én is alszom.
Milyen hideg s kemény a tested!
Jeges válladhoz ér a vállam.
Szól a madár. Lebegni kezdek
az ifjúság türkiz tavában.

 

 

 

XLIII. Déltől alkonyig

Ha délben átsétálsz a kerten,
skarlát kendőket ráz a nyár,
csuklód mellett a rügy kipattan,
bokád előtt a fű feláll.
Tüzijáték vagy: fénycsóvákat
s lángnyelveket szórsz szüntelen;
szépséged elrejt, megvilágít,
lesújt a porba s felemel.
Mikor belépsz a teaházba:
csend lesz. Karórám felketyeg,
a vénember ádámcsutkája
vonaglik. Egy tál megreped.
Hegyikristályból van az ujjad
és foszforeszkál. Leteszed
a poharat. Hangvilla lettem
melletted: folyton remegek.
Lemegyünk a főutcán. Súlyos
fekete bársony a hajad.
A park szélén meglát egy hangya
s szájából kiesik a mag.
Egy kamasz elpirul. A másik
fehér lesz mint a krétakő,
a térde megrogy. Bölcsőjéből
utánad sír a csecsemő.
Ha leülünk a folyópartra:
a víztükörbe fürdeni
szaladnak le mindjárt a dombok
rózsaszín szőlőfürtjei.
Nyújtózkodunk s az estre várunk,
karom csípődhöz ér s kigyúl.
A felhők arcod száz alakját
mímelik, mikor alkonyúl.

 

 

 

XLIV. Kasba tornyán a Dráá völgyében, 1

Úgy ölelsz mint a kobra. Így szeretnék
maradni pár évtizedig, tömör
sörényeddel tíz ujjam közt. Medencéd
még megvonaglik a tűnő gyönyör
emlékétől. Ezüst tűkkel szegezték
testünket egymáshoz a csillagok.
Mellcsontodon apró, mézgás verejték.
Ágyékod könnyű bodza illatot
küld fel hozzám. Így fekszünk, te meg én,
két gőgös, elvadult istenség
a mindenség legtetején.
Alul a sivatag magánya,
zöld árnyak, rézszín kráterek.
Csak lihegésed madárszárnya
csapong a néma táj felett.

 

 

 

XLV. Kasba tornyán a Dráá völgyében, 2

Áttetsző, gyolcs felhőcskék fenn az égen.
Karodra hajtod fejedet. Talán
már alszol is. Farod két gömbjét nézem,
a hattyúpárt ágyunk higany taván.
Egy ér megpendül csuklómon. Szemérmem
mézesen fájdít. Parázscsík a szám.
Még csontjaid gyantaszagát is érzem
e teliholdas, forró éjszakán.
Áldozni jöttem. Szerelmem halálos.
Lehajlok hátsód égi mosolyához.
Szívem szédült verését hallgatom.
Hasítékodban elmerül az állam.
Ajkam keresgél a langyos mohában
és megragad különös ajkadon.

 

 

 

XLVI. Másnap éjjel

Mit mondjak néked? Nézem válladat.
Az nem lehet, hogy megtaláltalak.
Mert születhettem volna már korábban,
Nagy Sándor vagy Napóleon korában,
s jöhettem volna később ide én,
atom-motor, robotgép idején
és elszalasztlak – vagy ha tavaly nyáron
az angol hajót Bayonne-ban találom,
úgy katonája vagyok most De Gaulle-nak
és soha semmit nem tudok meg rólad.
És még húszéves korkülönbség sem kell,
hogy elragadjon téged s tőled engem:
mert lehetnél most utcán játszó gyermek,
ki, mikor meglátsz, visítani kezdesz,
vagy ülhetnék egy teaházban vénen,
s te elfordulnál, mikor reád nézek.
Miénk a hold, nekünk forog az égbolt:
találkozásunk lehetetlenség volt.
Kihúnyt tüzek, múltévi estebédek
füstjét elérni egyszerűbb mint téged.
Idő és tér és végtelen közöny
választott el. Most elfog az öröm,
és magamhoz húzom válladat,
mert mégis megtaláltalak.

 

 

 

XLVII. Harmadnap éjjel, 1

Hányszor ölelkeztünk már? Százhetvenszer?
De sokszor órákig csak néztelek.
Halántékodhoz bújtam s a tengerszem
tükrén hallgattam szívverésedet.
Vagy köldököd kútjánál meditáltam,
míg megvirradt. Vagy némán lestelek,
egész közelről – álladon az állam –
míg egy szemöldököd lett s egy szemed.
Vagy hajnalig mellbimbód százszorszépjét
csókoltam, és mert mindig mereven
ágaskodott, elkapott a reménység
hogy mindörökké tart e szerelem.
Most is mióta fekszünk itt az éjben,
eldőlt kőszobrok? Arcom szétvetett
combod tövéhez simul. Lihegésem
fel-felborzolja könnyű prémedet.

 

 

 

XLVIII. Harmadnap éjjel, 2

Hanyatt feküdtél meztelen
s a hold, míg tested elpihen
sakkozni kezd a melleden
a párkányzat csipkéivel.
De hol a lelked? Két kezem
utánad nyúlt. Csókoltalak
s öleltelek. Azt kérdezem:
ki volt kettőnk közt boldogabb?
Ülünk és nézlek reggelig.
Néznélek így örökre.
Pókfonalán ereszkedik
egy csillag köldöködre.

 

 

 

XLIX. A negyedik éjszaka

Az égboltnak ma éjszaka mélysége van meg fémszaga.
Minden rezeg, pörög, mozog: kis nyugtalan reflektorok,
galaktikák, kristály ködök, bolygók, csillag csillag mögött.
Nem láttam ilyen csodaszép tüzijátékot soha még.
Jobb karommal tarkód alatt elnyúlok melletted hanyatt.
Két csípőcsontod tejfehér: az egyik az enyémhez ér.
És csípőid között hasad homokkal töltött krátere.
Mire gondolsz? amire én? hogy egyszer külön s másfele
így vesszük fel az öröklét kötelező testhelyzetét?
Felül az ég s félölnyi föld, alul dirib-darabra tört
gerincünk meg combcsontjaink: két pár szúrágta, eldobott
mankó, mely nem kell senkinek. Fogunk közt hangya s vadvizek.
Csípőcsontod ellipszisén lyuk tátong, hol öled üres
kelyhén ágyékod átesett. De még így is gyönyörű lesz.
Lefoszlott róla porcelán húsa. Mint roppant lepkeszárny,
elfekszik ferde-mereven s még mindig szerelemre vár.
Ordítsak, hogy ez nem lehet? Inkább megfogom kezedet
és némán hálát rebegek annak a nem-tudom-minek,
aki a semmiből kivett, ki összerakta testemet,
szememhez tartotta a lét elmondhatatlan távcsövét,
ki csípőd mellé fektetett s megadta, hogy szeresselek.
Ne nyögj, ne félj, ne háborogj! Ne sírj! Hiába átkozod.
Rövid görcs lesz, akár a kéj és elmúlik. Aztán beföd
a barna, vagy a sárga rög. S medencecsontjaink körött,
mint óramű, tovább forog csípőkötőnk, az állatöv.

 

 

 

L. Búcsú a tengerparton

Kampó a hold. A csillagok ezüst gombostűfejei
ragyognak, míg egy fekete sárkány jön s mindet elnyeli.
Mezítelenre vetkezünk. Aztán talpaink élvezik
a kásás, hideg homokot s a kagylók tompa késeit.
Oly szertartásosan járunk, hogy szentségtörés szólani.
Csípőcsontomon a halak kerek, csiklandó csókjai.
Combom közt hűs víz hasogat. Szemköztről a sós szél szaga.
A lágy hullámok közt ezer füllel hallgat az éjszaka.
Orrom, szemem, szám összefolyt, az éj sötétje rám tapadt,
megállok és a mindenség súlya lenyomja vállamat.
Őslény lettem megint, kiből a gondolat elköltözött
s akit nem mozgat semmi más, csak félelmek meg ösztönök,
majd úszni kezdek. Merre vagy? Az ágyúk torkolattüze
Gibraltárból foszforeszkál, de messze van, nem ér ide.
És mégis ott az otthonom és holnap arra utazom,
hogy ne találkozzunk soha az elágazó utakon.
Azt érzem, hogy mellettem vagy valamelyik hullám megett
s ha élek, húsz vagy negyven év múltán is így leszek veled:
nem kereslek, nem kérdezek utánad. Lényed delejét
velem küldöd az útra, míg reám szakad a csillagég,
s akkor is mellettem leszel, ha elragad az éji víz
s már nem tudom, hogy hol vagyok és nem tudom, hogy merre visz.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]