Hullák, kamaszok, tücsökzene

Hármasban sétáltunk tegnap haza:
Vali, Havas meg én, még alkonyat
előtt, s az elragadtatott vita
közben nem láttuk, hogy a boltokat
s a kávéházat vasredőny fedi.
Vagy száz lépésre tőlünk egy sereg
fiú szaladt – utánuk néztem: ők
azok, az ismert, piszkos, porlepett,
tíz meg tizennégy éves kamaszok,
kik a piacon lófrálnak, reád
kacsintanak, hasist és ragacsos
édességet árulnak, cipődet
kifényezik, a teraszon alád
nyomják a széket s elszívják mohón
cigarettád utolsó harmadát.
Tovább mentünk. Az üvöltő fiúk
lármája elhalkult. A pálmakert
után, a járdán, tört biciklije
mellett az örmény fűszeres hevert
holtan. Vállánál egy kölyök guggolt:
mezítlábas, sovány gyerek, szakadt
kék dzsillabában. A halott fejét
kocogtatta egy kővel, mintha csak
kókuszdiót törne fel. Ismerem,
villant át rajtam, ezt a kiskamaszt,
már láttam duzzadt ajkát, nyers-selyem
bőrét, nemes arcélét, illanó
vad mosolyát. Szegény, rongyos gyerek!
Nem volt játéka. Most is egy repedt
fejet kapott csak, honnan agyvelő
és vér fröcsköl fel kókusztej helyett.
Ne háborgassuk! Század-pillanat
telt el, hogy láttam, annyi sem talán:
s megértettem mindent. A levegő
jegeces lett és sűrű. A halál
kígyói kinyújtották nyelveik
kereplőjét felénk. Hátunk megett
futó lábak dobogtak, röhögés
harsant fel, aztán kavicsok s kövek
kezdtek repülni. Úgy léptünk ki, mint
a távgyaloglók. Nem tudom, miért nem
futottunk. Dacból? vagy lábizmaink
roggyantak meg? Havas feljajgatott,
de nem szólt. Majd engem talált vesén
egy kő. Cipőtalpam alatt a föld
éles lett, forró s borzalmas kemény.
Mentünk s mentünk, kihalt sikátorok
tátott, fekete sárkánytorkai
között s meggörbült házfalak tövén,
amelyek ránk akartak omlani.
A fordulónál övig meztelen
férfi feküdt a kátrányfekete
macskaköveken. Csuklóján kiállt
a kék csont, melyről hiányzott keze.
„Most meghaltok” – sivított egy kölyök
fejhangon. Új kőzápor érkezett.
Az izzadtság szemembe csöpögött.
Vali megszólalt: – „Ez a vég.” Havas
vigyorgott. (Hogy min? még megkérdezem.)
Kétszáz lépés volt csak, tán annyi sem
szállásunkig, de hogyha nincs velem
Vali meg Bandi, vagy ha nem hiszem,
hogy álmot látok és felébredek:
gyáván megadtam volna magamat.
De akkor hirtelen, s ki tudja mért,
az üldöző gyerekhad elmaradt
a kanyarban. A törvényszék felé
rohantunk, hol szállást adtak nekünk
a többi menekülttel. Végre volt
időnk megérezni, hogy remegünk
s fogunk vacog. A vaspántos kapu
nyomban kinyílt előttünk. Bentotó,
a hófehér szakállú óriás,
ki egy személyben néger meg zsidó
és törvényszolga, megnézte Valit,
majd felkapta Havast meg engem is
s ölelgetett, csókolt. A háztetőn
az alkonyat kobaltkék, mennyei
kupolája alatt barátaim:
Zoltán meg Éva és a leydeni
professzorok a nagy kondér alatt
rakták a tüzet, hogy az olajat
forrón tartsák. Aztán leszállt az éj
s még vártunk; de az ostrom elmaradt.
Később megtudtuk a történteket.
Két helybeli, németbarát arab
néhány frankért vagy ötven gyermeket
bérelt fel az átkos idegenek
s a zsidók ellen. A katonaság
rendet csinált. Nem volt sok áldozat.
S a felbújtók már lógtak a pasa
rózsakertjében, az erkély alatt.
Ez tegnap történt. Most ingben ülök
a kis kávéház sarkában, hova
besüt a nap és abszintet iszom,
mitől kihull az emberek foga.
Megaláztak? Nem baj. Visszaütök
mindjárt és leírom a tegnapi
élményeket. De ugyan hogy tudom
elmondani versben mindazt, ami
nem való versbe? Ezen izzadok.
Asztalom alatt megint egy kölyök
rejtőzködik. Oly ügyesek ezek!
Nem látta senki, mikor beszökött.
Csendesen – nem hallhatja más, csak én –
pengeti a rövid melódiát
tenyérnyi hangszerén. Mindet maguk
készítik: madzag s egy villás faág:
ennyi az egész. A dallam szerény:
mintha egy melankólikus madár
búcsúzna. Fél frankot adtam neki,
hogy menjen el – másfél órája már –,
mert megzavart az írásban. De ő
azt hihette: azért kap ily sokat,
mert szeretem az asztalom alól
felszűrődő muzsikát, és maradt.
Időközben megszoktam s élvezem
a monoton, kis dallamot, amit
folyton ismétel. Aprópénzemet
már majdnem mind lecsúsztattam neki,
csak el ne menjen! Olyan jól halad
a versírás! De most az ujjai
megkocogtatják térdkalácsomat.
Lehajlok s hátracsúszok helyemen.
Jól sejtettem, mert ő van itt, szakadt
kék dzsillabában, s bőre nyers-selyem
fényével, a tegnapi szép kölyök,
ki az örmény fején kocogtatott.
Kék körmű, mocskos ujjai között
gyufás skatulyát tart. Felemeli
s megrázza. Alig hallhatóan zörög.
Így nézünk egymással farkasszemet.
– „Mit akarsz tőlem?” – kérdem bosszúsan.
Látom, szórakoztatja, hogy dühös
vagyok rá és könnyű mosoly suhan
el ajkán. – „Vedd át” – szól rám – „a dobozt.”
Fejet rázok: – „Mi van benne?” – „Tücsök.
Neked hoztam. Vidd haza. Ciripel.
S amikor megunod, agyonütöd.”
Sírjak, nevessek a használati
utasításon? S kavicsot vagy követ
dobott ránk tegnap? Aztán kikapom
kezéből a dobozt: – „Mit fizetek?”
– „Ajándék” – utasít vissza egy királyi
gesztussal, s rögtön feláll és kimegy
a kávéházból. Én meg maradok
és kaparászok még a versemen,
míg kész lesz és szabadon engedem
a tücsköt lenn Márrákes várfala
alatt, hol a tevéket fürdetik.
Poros, nagy út. De bűnhődjék, aki
az emberfajba beleszületik.
 

(Márrákes, 1940)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]