Az emigránsok szesztinája

Mint lázálom koholta szörnyű lépcső,
hová lazult, rogyott inakkal érünk,
mint napszámos térdének grófi lépcső,
kérvényt vivőnek síma márványlépcső:
ilyen nekünk e naptalan külország.
Mert lépcső ez, tüdőt fogyasztó lépcső,
nyomortanyák szagától ólmos lépcső,
hol tört kóróként szikkad lelkem álma
és nem kísér, csak vak remények álma
s a tébolyult vitáktól zengő lépcső,
hol fuldoklom, de nem találok pártot,
ahol nem ütnek egymás ellen pártot.
Magadban lelj, mint Dante tette, pártot,
mert fullasztó ködökbe visz e lépcső
s a rothadás megrágott minden pártot,
de bimbódzó szívek várják a pártot
s a messzi célt, mit egykor még elérünk.
Tolladdal pótold a hazát s a pártot,
s önnön válladra vedd a képzelt pártot,
mert zord habokra hányt hajó az ország,
s kiáltó hangot tőled vár az ország,
mely elvesztett hitet, reményt és pártot,
s hol hőseink meg vértanúink álma
tótágast áll mint délibábok álma.
Konok legyen s töretlen lelkünk álma,
és százszor kezdjük, hogyha kell, a pártot,
mert szennybe-vérbe fúlt az ember álma,
és nincs vígasz, csak új remények álma,
mely égbe visz mint Jákobot a lépcső.
Sziklán fakadjon mint titánok álma,
sarjadjon és viruljon lelkünk álma,
amíg a nép, ha hozzá majd elérünk
megrázkódik, mint hogyha dróthoz érünk,
hogy felderengjen szik mezőid álma
és meglássunk, gyászodban özvegy ország,
ki csak leszel, de nem voltál az ország.
Mert csak szívünkben áll, ha áll az ország
s emlékünk szürkül mint a vakok álma,
s messzebb kerülünk tőled, távol ország,
harcolni gyenge, szólni gyáva ország,
hol vén gazok koholnak úri pártot.
De bús kadarka ízed, drága ország
édesebb nékünk mint minden más ország,
s lettél bár lépcső, csizma-rúgta lépcső,
úr és lakáj lábának könnyű lépcső,
te vagy nekünk a hatalom s az ország,
s a mérleg, mely megméri, mennyit érünk,
ha élve-halva majd öledbe érünk.
Ajkunk remeg, mikor nevedhez érünk
s betegeid mi vagyunk, beteg ország,
mert nedvadó mélységedig nem érünk –
te vagy kórházunk, fáradt testünk álma
és gyógyszerünk, mely nélkül mit sem érünk,
míg egyszer, elborulva célhoz érünk
és nem kell majd suttogva ütni pártot,
mivel te adsz vígaszt, hazát és pártot,
ha kél a nap, melyet tán még megérünk,
s e vén, kanyargó szállodai lépcső
kigyúl mint reggel rózsafényű lépcső.
Ajánlás:
Szállj, szesztinám, egyhangú, szomjú lépcső,
hirdesd a bujdosóknak: hazaérünk,
hirdesd: virrad az új remények álma,
és meglátunk, bolyongók boldog álma,
piros pipacsú, kenyér-szagú ország,
szikkadt mezőjű örök Magyarország!
 

(Párizs, 1939)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]