Őszi harmat után

 

 

 

 

Atlantisz

Petronius! Ma ajkam fanyar borodból ízlelt
a napos Szajnaparton, a Notre Dame alatt,
ahol a lomb nem mozdult – merev színházi díszlet –
s a rőt repkényindák közt a csend gyíkja szaladt.
Atlantisz ez: a vízben most merül el e város,
reáborul a tenger, belepi a homok
s iszonyú szörnyek jönnek föléje, a homályos
iszapvilág egére, mint cápauszonyok.
Fusson, ki tud! Mögöttem rendőrkopók kaptatnak
ok nélkül, s én, rongyokba burkolt kolduskirály,
nevetek rajtuk, mi mást tehetek, s itt maradtam,
mert nincs ország se város, amely jöttömre vár.
Megtanultam becsülni és szeretni a bölcs ég
javait, miket olcsón mér még e szimpla lét:
a kukoricakását s a föld áldott gyümölcsét,
a krumplit, s a Quai d’Anjou-n a lomb okker színét.
Borbélyhoz menni nincsen kilenc hónapja pénzem,
a gyomromból gombóc lett, bár nem bánom nagyon,
s a Fiastyúk ezüstzöld szőlőgerezd az égen:
ahányszor megpillantom, az ajkamat nyalom.
Hitvesem s szeretőm is van. Olykor eltűnődöm
az utóbbinál éjjel: meddig bírom tovább
a kettőt, míg a holdfényt nézem a pléhtetőkön
és rajtuk a kandúrok fekete lábnyomát.
 

(Páris, 1939. szeptember 3.)

 

 

 

Nel mezzo del cammin

Internátus, Berck Plage, 1926 nyarán
Emlékszel még a nyári intézetre,
a tengernél, hol hajlongtak a fák?
Bőrönddel kézben érkeztünk egy este
franciául tanulni, két diák.
Emlékszel még a nyári intézetre?
– „Egy szobátok lesz”, szólt a gondnokasszony,
„magyar barbár, német emberevő!”
Rád pillantottam, fellángolt az arcom,
te fehér voltál mint a krétakő.
– „Egy szobátok lesz”, szólt a gondnokasszony.
Tíz órakor eloltották a villanyt.
Foszforeszkáltál, mikor a ruhát
ledobtad. Forgolódtunk ágyainkban
és egymást lestük a holdfényen át.
Tíz órakor eloltották a villanyt.
Úgy jöttél mint öldöklő bosszúangyal,
ahogy hüvelyből repül ki a kard,
ingedben, mely kis, reszkető haranggal
sután alig félcombodig takart.
Úgy jöttél mint öldöklő bosszúangyal.
Petroniusról suttogott a szánk,
csiklandozott az ágy nehéz daróca
(azt hittem: bűnöm száz darázsa bánt)
mellbimbód úgy szúrt mint parány vadrózsa,
s Petroniusról suttogott a szánk.
Ajkad kemény volt mint a nyers barackok,
mosolyod durva és fogad jeges,
tested rügyedző illatot fakasztott,
mint déli szél, ha hómezőn evez –
ajkad kemény volt mint a nyers barackok.
Kint bukva szállt a cinkos telihold,
szemed setétjét sárga szikrák törték,
körmünk az ágyvason szikrát csiholt,
ágyékunk szemben állt, mint két tükörkép
s kint bukva szállt a cinkos telihold.
Testedből bodzabokrok íze áradt,
combod hideg volt mint a gyors folyam,
s akár két játszó, fiatal vadállat:
haraptuk egymást tréfás komolyan.
Testedből bodzabokrok íze áradt.
Aztán odabújtunk egymás öléhez.
Ilyen, gondoltam, az édeni rét,
a Kísértő kígyófeje szemérmed,
a Bűn Fájáról alma a heréd.
Aztán odabújtunk egymás öléhez.
– „A kárhozat vár”, hallottam anyámat,
de mit bánom, legyek az ördögé,
s győztesen én is odanyomtam számat
ágyékod bársony bimbója köré.
– „A kárhozat vár”, hallottam anyámat.
Villám nem sújtott, nem jött értem ördög,
de libabőrös lettem. A kezem
véknyadhoz csúszott s az öröm elöntött,
hogy ilyen nagyszerű a szerelem.
Villám nem sújtott, nem jött értem ördög.
Az ablak alatt háborgott a tenger.
Kéj cikkázott ölemben mint a kés.
Egy csepp spermádat érezte a nyelvem,
s mellemben folyt, üdítő vízesés.
Az ablak alatt háborgott a tenger.
Szökőkút lettél. Magodból, szerelmem,
torkomban vadvirág fakadt. Olyan
boldog voltam veled. Fanyar tejedben
lubickolt mind a harminckét fogam.
Szökőkút lettél torkomban, szerelmem.
Féltem, hogy elfordulsz tőlem utána,
de nem mozdult el se kezed, se szád.
Begörbült combodon szemem pillája,
s magamba szívtam öled illatát.
Féltem, hogy elfordulsz tőlem utána.
Majd átadtuk egymás testét a holdnak,
nem volt rajtunk sem takaró, sem ing
és tudtuk, hogy gyönyörű lesz a holnap.
Felébredtünk, ölelkeztünk megint,
majd átadtuk egymás testét a holdnak.
Tűnt Édenünk kertjét ma hol keressem?
Kék csillagok közt reszkettél velem,
nem furdalt bűn azóta íly hevesen,
nem korbácsolt még így a szerelem.
Tűnt Édenünk kertjét ma hol keressem?
Ma már tudom, hogy minden elveszett
és győzelmes lányok prédái lettünk.
Sírhatnék, de utunkra nem lelek,
hol összenőtt a sűrűség megettünk.
Ma már tudom, hogy minden elveszett.
Emlékszel még a nyári intézetre?
Azt képzeltük: zöld és örök vadon,
de vaságyunkat a rozsda megette
és sárga lomb kering az udvaron.
Emlékszel még a nyári intézetre?
 

(Párizs, 1939)

 

 

 

Az emigránsok szesztinája

Mint lázálom koholta szörnyű lépcső,
hová lazult, rogyott inakkal érünk,
mint napszámos térdének grófi lépcső,
kérvényt vivőnek síma márványlépcső:
ilyen nekünk e naptalan külország.
Mert lépcső ez, tüdőt fogyasztó lépcső,
nyomortanyák szagától ólmos lépcső,
hol tört kóróként szikkad lelkem álma
és nem kísér, csak vak remények álma
s a tébolyult vitáktól zengő lépcső,
hol fuldoklom, de nem találok pártot,
ahol nem ütnek egymás ellen pártot.
Magadban lelj, mint Dante tette, pártot,
mert fullasztó ködökbe visz e lépcső
s a rothadás megrágott minden pártot,
de bimbódzó szívek várják a pártot
s a messzi célt, mit egykor még elérünk.
Tolladdal pótold a hazát s a pártot,
s önnön válladra vedd a képzelt pártot,
mert zord habokra hányt hajó az ország,
s kiáltó hangot tőled vár az ország,
mely elvesztett hitet, reményt és pártot,
s hol hőseink meg vértanúink álma
tótágast áll mint délibábok álma.
Konok legyen s töretlen lelkünk álma,
és százszor kezdjük, hogyha kell, a pártot,
mert szennybe-vérbe fúlt az ember álma,
és nincs vígasz, csak új remények álma,
mely égbe visz mint Jákobot a lépcső.
Sziklán fakadjon mint titánok álma,
sarjadjon és viruljon lelkünk álma,
amíg a nép, ha hozzá majd elérünk
megrázkódik, mint hogyha dróthoz érünk,
hogy felderengjen szik mezőid álma
és meglássunk, gyászodban özvegy ország,
ki csak leszel, de nem voltál az ország.
Mert csak szívünkben áll, ha áll az ország
s emlékünk szürkül mint a vakok álma,
s messzebb kerülünk tőled, távol ország,
harcolni gyenge, szólni gyáva ország,
hol vén gazok koholnak úri pártot.
De bús kadarka ízed, drága ország
édesebb nékünk mint minden más ország,
s lettél bár lépcső, csizma-rúgta lépcső,
úr és lakáj lábának könnyű lépcső,
te vagy nekünk a hatalom s az ország,
s a mérleg, mely megméri, mennyit érünk,
ha élve-halva majd öledbe érünk.
Ajkunk remeg, mikor nevedhez érünk
s betegeid mi vagyunk, beteg ország,
mert nedvadó mélységedig nem érünk –
te vagy kórházunk, fáradt testünk álma
és gyógyszerünk, mely nélkül mit sem érünk,
míg egyszer, elborulva célhoz érünk
és nem kell majd suttogva ütni pártot,
mivel te adsz vígaszt, hazát és pártot,
ha kél a nap, melyet tán még megérünk,
s e vén, kanyargó szállodai lépcső
kigyúl mint reggel rózsafényű lépcső.
Ajánlás:
Szállj, szesztinám, egyhangú, szomjú lépcső,
hirdesd a bujdosóknak: hazaérünk,
hirdesd: virrad az új remények álma,
és meglátunk, bolyongók boldog álma,
piros pipacsú, kenyér-szagú ország,
szikkadt mezőjű örök Magyarország!
 

(Párizs, 1939)

 

 

 

Érzékeny utazás

Ma éjféltájt, a párna ránca közt
felébresztett a bánat hűvös ujja.
Mellcsontomon verejték gyöngyözött,
mert álmaimban otthon jártam újra.
Felültem, kusza hajamban lapoztam,
aztán, mint kit imára hív a hit:
a háztetők között elnéztem hosszan
a Tejutat, az űr Kárpátjait.
Sokáig ültem. Vén vándor tekint
így vissza, ha a boldog partra átért.
Amit szerettem s bírtam: mind, de mind
eladtam egy szellőcske szabadságáért.
Futóbolond, mit tettem én magammal,
ki ingoványban hontalan üget?
Nem hívott útnak ágy, sem rakott asztal,
csak az utálat és a rémület.
De ki csitítja el bennem a bút
és takar be bundájával, ha fázok?
Távol barátok szólnak s a Körút
szegélyén hívnak a poros akácok.
Ám én csak itt ülök, szemközt a sorssal.
Vállam mögött komisz hajcsár a kín.
A tavaszi föld nedves ajka most vall:
bürök fakad az éjjel ágain.
Látlak-e még, országom, puszta kert?
Egy félmarék derékkel most itt állok.
Kivágom-e velük magam mint vert
csatákból a középkori királyok?
S ha nem? Véghetlen hosszú még e séta
s én ösmerem az őserdő szagát.
Ott bujdosom majd, elfeledt próféta,
ruhám nem lesz, a szemem zöld agát.
Kisárgulok a napban mint öreg len
s én sem tudom majd, hol barangolok,
míg elnyúlok holtan, bár oly töretlen
derékkal mint a régi angolok.
S mit mondhatok tinéktek akkor én,
hű hívek, túl a síri pálmafákon?
Szerelmes, messze szívetek hevén
melengetődztem hűvös éjszakákon.
A főváros porán még eltalál tán
lábam hozzátok: fiatal, hiú
árnyék leszek s e kései találkán
belépek mint az elveszett fiú.
Deziré elment, Lorca is halott,
József megőrült és Rilke kiégett.
Tudjátok-e rólam, hogy ki vagyok?
Zörgő csontváz, leborulok elétek.
 

(Párizs, 1940)

 

 

 

Óda a magyar nyelvhez

Kéri Pálnak

 
Most, hogy szobámban ér az est setétje,
te jutsz eszembe, Szent Gellért cselédje,
s ajkad, melyről az esti fák alól
először szólt az ének magyarul.
Arcod tatár emléke már ködös,
de titkunk itt e földön még közös
s a te dalod zsong minden idegemben
 
itt, idegenben.
Magyar nyelv! Vándorutakon kísérőm,
sértett gőgömben értőm és kísértőm,
kínok közt, gondjaimtól részegen,
örökzöld földem és egész egem,
bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom
és soraimmal sorsom túl a síron,
kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász:
 
mennyei poggyász.
Magyar szó! Ajkamon s gégém lazán
vont hangszerén lázam, házam, hazám,
almom-álmom, lovacskám, csengős szánom,
és dal a számon, mit kérnek majd számon: –
nincs vasvértem, páncélom, mellvasom,
de Berzsenyivel zeng a mellkasom
s nem győz le ellenség, rangomra törvén,
 
sem haditörvény.
Jöhetsz reám méreggel, tőrrel, ékkel,
de én itt állok az ikes igékkel.
Árkon-bokron kergethetsz hét világnak:
a hangutánzó szók utánam szállnak,
mint sustorgó füzesbe font utak
fölött alkonykor krúgató ludak,
s minden szavamban százszor látom orcád,
 
bús Magyarország.
Kihalt gyökök: tőzeggel súlyos rétek,
ahol a fák, mint holt igék, kiégtek.
Ős szók: a szemhatárról századok
ködéből még derengő nádasok,
gyepüs vápákon elhullt katonák,
ti bíbicek, bölények, battonyák,
miket vadásztak vén csillyehajókról
 
lápos aszókon.
Magas hangok: szöcskék és tücskök rétje,
mély hangok: alkony violasötétje,
káromlások veszejtő vadona,
mondatszerkesztés pogány pagonya,
kötőszók: sok-sok illanó fodor,
s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor,
lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép
 
s búzavirágkék.
Múlt T-je: történelmünk varjúszárnya,
karók, keresztek és bitófák árnya,
s melléknevek, gazdag virágbarázdák,
busák, buják, burjánzók és garázdák,
melyik vidám faeke nyomtatott?
S ti mellérendelt, kurta mondatok
mint paprika, ha füzére vereslőn
 
lóg az ereszről.
Ragok: szegények szurtos csecsemői,
kapaszkodtok s nem tudtok nagyra nőni,
és E-betűk serege: fekete
mezőn zsellérek koldus menete,
s ti kongó-bongó helyhatározók,
kukoricásban jó irányt hozók,
ban-ben-bim-bam: toronyból messze hangzó
 
könnyű harangszó.
Jelentőmód. Az aszály mindörökre
ráült a szürke, megrepedt rögökre.
Magánhangzó-illeszkedés! Kaján
törvénykönyvvé Werbőczi gyúrt talán?
Mi vagy? Fülledt ötödfél százada
robotba tört paraszt alázata,
vagy összhang, mely jövendő, szebb utakra
 
messze mutatna?
És főnevek, ti szikárak és szépek,
ti birtokos ragokkal úri népek,
országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt, felőrölt alanyok,
megölt vagy messze bujdosó fiak,
Hajnóczyk, Dózsák meg Rákócziak –
ó jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal
 
és a hazánkkal?
Parasztok nyelve, nem urak latinja,
nem grófok rangja, de jobbágyok kínja,
magyar nyelv! fergetegben álló fácska,
hajlongasz szélcibáltan, megalázva –
s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani?
Te vagy jelenünk és a hajdani
arcunkat rejtő Veronika-kendő
 
és a jövendő.
Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk
és forró, mint forrongó szellemünk.
Nem teljesült vágy, de égő ígéret,
közös jövő és felzengő ítélet,
nem hűs palackok tiszta óbora,
nem billentyűre járó zongora,
de erjedő must, könnyeinkben úszó
 
tárogatószó.
 

(Párizs, 1940)

 

 

 

Franciaország megadja magát

A két gebe baktatva ment
s a bakon a jó francia
felvett minket két idegent
befektetett a krumplira
nem francia ez annyi szent
tán katalán tán baszk fia
de semmiképp se francia
Szőkére festett Liliom
a ponyvás krumplis-kocsiban
Franciaország veszve van
a feleségem messze van
blúzod nyolc gombját kinyitom
szőkére festett Liliom
a ponyvás krumplis-kocsiban
Montaubanig jó óra még
s hol sétál kétszer két kezünk?
jövőnkre nincsen óvadék
míg Montaubanba érkezünk
a krumplin mely szép rózsakék
egyet vagy kettőt vétkezünk
jövőnkre nincsen óvadék
Nincs oly nyúl mint a hadsereg
elől tülkölt az ezredes
míg elfogyott a benzine
utána mind az emberek
ki ittasan ki részegen
de épségben mert németet
nem látott köztük senki se
A kocsmában nem volt ital
Pétaint éltette mindegyik
mit bánják ők a nácikat
mit bánják majd kiismerik
ha csavarodnak tökeik
s késő lesz nékünk s őnekik
késő az anyjukistenit
Az éj s a ponyva oltalom
nem tart sokáig jól vigyázz
elringunk mint a csolnakon
rövid az út a kocsi ráz
csípőd alatt csípőm alatt
a rózsakrumpli kicsíráz
hintázunk és ez jó nagyon
Mondjam, hogy még mi volna jó?
Lisszabonban egy szálloda
Tahitiben egy panzió
avagy egy angol sorhajó
avagy egy isteni csoda
avagy egy delfin volna jó
mely visz s nem tesz le sehova
Azt kérdezed, mi lesz velünk?
Tömegsír és nem hullaház
tán vágóhídra érkezünk
tán Franco sittjén éhezünk
talán fejünkre gyúl a ház
de most még egyet élvezünk
Tömegsír és nem hullaház.
 

(Montauban és Toulouse között, 1940)

 

 

 

Alkony és éjszaka közt

Victrix causa diis placuit sed victa Catoni
 
Szamár ment kint: úgy csüggött terhes tőgye
mint málhának alákötött kakas.
A nap leszállt; fénysáv maradt belőle,
fényfal az éjben, holdas és magas, –
 
a boldog ég.
 
Heten hevertünk kerti székeken,
kámzsás arabok jöttek ki az útra.
Lenn esti csend volt, áldott béke fenn,
de légbe dermedt, izzó talpunk tudta,
 
hogy London ég.
 
Az abbé búsan ült mint kövér holló
s Lucanust recitálta latinul.
Én zord voltam, kalandorhoz hasonló,
ki megtagadja atyját s elpirul,
 
ha ráakad.
 
A meztelen hold izzott mint a nap.
Mellcsontunkon halálverejték pergett
s megjöttek a szentjánosbogarak
mint száz, lámpát csóváló árvagyermek
 
a fák alatt.
 
Hallgattunk mélyen: a mirtusbozótban
Walpurgisz-éj színpadján hét halott,
de én csak egyre ismételtem, szótlan
mozgó ajkkal a bolond mondatot:
 
„Az éj is él.”
 
Beszélni kezdtünk, másról mint mi fáj
s az árny ránknőtt mint kőre a moha,
míg arcon prüszkölt Salamon király
istállójának legszebbik lova:
 
a Déli Szél.
 

(Casablanca, 1940 július)

 

 

 

Arab mezőn

Szalai Sándornak

 
Már délben is, midőn a szörnyű napban
arcunk merev volt, szinte láthatatlan
és mint dervispár, mely mit sem keres,
utaztunk át Marokkó rézveres
mezői közt, vállunk felett az éggel,
e reszkető és tébolyító kékkel,
s előttünk sziklatömbök, pálmafák
meresztették kontúrjuk bánatát,
amíg tevém elringatott és fájón
kinyújtott nyakkal vitt e hősi tájon:
rád néztem s úgy éreztem, ó Amár,
mint hogyha mindezt láttam volna már,
s e sok kopáran csüngő, roskatag fal
s tevém, e lomha teknősbéka-nyakkal,
a kecskenyáj, mely bámul s nem mekeg,
a biblikus rét és a gyermekek,
akik némán álltak az út porában
kopasz fejbúbjuk árva varkocsával,
melyen, ha kurta létük odalett,
az égbe húzza őket Mohamed,
s e bambusz is, mit most a szél se lenget,
bennem rejtőzött, míg ma felderengett,
mint elfakult, majd hirtelen erős
vonású rajz, mely régtől ismerős –
és most, hogy fezben, hosszú dzsillabában
s szemközt az éj ezernyi csillagával,
az ég alatt, mely selymes sátorul
halántékunkra szinte ráborul,
itt guggolunk, hol egy füvecske sincsen,
a tar mezőn, hideg gyékényeinken,
mélyzöld árnyak, fehér csiszolt falak
tövén s az éles, jégszín hold alatt,
és megcsodálom korneáid mélykék
fényét s hajad fekete, szálas ércét,
minőt csak Sém királyi fiai
viselnek, hosszú, föníciai
csuklódat, bőröd áttetsző viaszkját
s kemény fejed halálos, éji maszkját:
s megint azt érzem, hogy már láttalak
ilyen tollseprű pálmafák alatt,
hogy éltem már itt s ez az én világom,
ahol nincsen rendőr, ki rám vigyázzon,
hol el nem ér golyó, se gyors kerék,
hol nem tart fogva akta s kartoték: –
s e vad mezőn, keresztbehajtott lábbal,
sakálok közt a tündér éjszakában,
közel harminc elillant év után
tűnődni kezdek lassan, tétován,
s ráébredek az álom-látta tájon,
hogy múltam volt az álom, a rémálom,
mikor sárkányok és a ránk tapadt
férgek között, a baljós ég alatt
néhány derékkel együtt harcra keltem,
mint Don Quijote, a szélmalmok ellen,
s nem tudtam, hogy az ember önmagán
segíthet csak, hogy sorsa a magány,
hogy a világmegváltó gondolat
és eszme úgy győz csak, ha megrohadt,
hogy mindig diadalt ül vakmerő
lelkünk felett egy megrekedt erő,
melyet legyőzni nincs gyógyszer, se szónok
s az ó szentekre jönnek új ikónok –
lásd: büszkén vallom, nem restellem én,
s ha most születnék, újra kezdeném,
de most, hogy minden álmom semmivé lett,
be kell látnom, hogy kincsem egy: az élet,
s amíg dohos könyvek között vakon
ültem s tanyáztam füstös odvakon,
silány pazarló, közben elfeledtem
az éjeket, mik átléptek felettem,
az ősz szagát, a holdtölték ízét,
s a hajnalt, mely másnak mondott misét,
milyen sok tálam volt, mikből nem ettem,
amíg az óra lüktetett megettem,
s én szórtam szét a dolgok örökös
aranyporát, gondatlan örökös,
nem engem szúrt az új fű gyenge tőre,
csillag hullt és nem én borzongtam tőle,
virág fakadt bogáncson, rózsafán,
amelynek szirmát nem számolta szám,
és a nap parázslott, melytől nem vakultam,
s e pusztán már így kell felszabadultan
levetnem elnyűtt, régi lényemet
s találnom új és mélyebb lényeget: –
s ahogy most itt ülök e könnyű lenben
árnyékoddal s a holdvilággal szemben
s békétlen sarkam alatt porhomok
csikordul s közben erre gondolok:
reám terül az ég s a nagy, szikár fák
között a bánat, mint roppant királyság,
mert nézd: e tájon, mely tikkadt meleg
s legott felfalja azt, kit eltemet,
e földön, hol nincsen még sírhalom sem,
nincsen koporsó s nincsen irgalom sem:
a vízmosás, a reszkető föveny,
az ég, e ránk borult atlaszköpeny,
a tamariszk, a pálma görcsös fája,
a fellegek, a kis rögök csodája,
a csipkedísz a szikla szélein,
a fényfonál a lombok élein,
a mindenség ezernyi szép és drága,
színekkel és szagokkal terhes tárgya
az éj ölén: mindez eszembe mást
nem is juttathat, mint az elmúlást –
őróla mondott nékem hírt az ősz,
a dombtetőn a hajlott hátú csősz,
az erdei ösvény az esthomályban,
a ránc a kisded szájszélén, szobámban
a nyughatatlan fényű délután,
az első perc a testi kéj után –
találkánk is volt, amikor nemrégen
a vonatomat bomba vágta széjjel
Juvisynél; úgy tettem, mint aki
nem látja; s nyolc hete az Ain Chok-i
haláltáborban, hol kolerás kézzel
kapott utánam s én másfele néztem:
jól tudtam mindig, hogy itt van velem
s bármit tennék is, le nem verhetem,
s ha verset írtam, eszmékért hevültem
s ölelkeztem: előle menekültem,
de azt hittem: lidérc, foghíjas vén,
romhalmaz, vagy borzalmas kelevény,
és most, mikor itt ülök, már-már látom,
ahogy elém dereng a szemhatáron,
s az ezüstfüves éji réteken
felém siet győztes-fenségesen,
fiatalon, gyönyörűen, mezítlen
s fáklyásan, mint a görög halál-isten –
most végre megértettem, milyen ő:
nem agg bohóc, csorbult kaszát fenő,
nem vaskos Góliát, de karcsú Dávid,
s Narcissus, ki szemem tükrére vágyik,
mint láthatár szélén a kék derű
megfejthetetlen s mégis egyszerű,
ki eljön, mellém ül, átfogja vállam
s azt mondja: én már régesrég kívánlak,
álljunk fel most, nyújtsd mind a két kezed
és induljunk. Sehogysem értelek,
hogy e földről, ahol mindennek vége,
mért nem vágyol a nemlét gyönyörére? –
így szól ő és én hallgatok s tudom,
hogyan fogadjam e földi uton,
ha majd még egyszer szóba áll velem,
s akkor felállok, őr a helyemen,
nem szánva mást, de magamat se szánva,
mint süllyedő angol fregatta kapitánya,
keresztbefont karokkal és kemény
arccal – mert tudom, hogy nincsen remény.
 

(Kasba-Tadla, 1940)

 

 

 

Márrákes

A lég pezsergett, mint a vér,
piros port hengerelt a szél,
az út homokja fölforrt.
A föld, az ég, a táj, a tér
egyforma rézveres volt.
Egyetlen szín volt, egy kohó,
egy összefüggő katlan,
olvadt fém, izzó, fortyogó
hetedhét ízig bosszuló
és megszólíthatatlan.
Kávéját itta a basa,
körötte fiúk lugasa,
s az utcán fény-süvegben,
a Jelenések lovasa,
zihálva én ügettem.
Megpendült minden idegem,
így jöttem én, az idegen,
a hontalan, az esztelen
s azt kérdeztem: mi lesz velem,
ha zsebkésemet kiszedem?
Nem kelt egyetlen mozdulat,
bámultak, mint a várfalak,
míg elzsibbadt a lábam
s a tűzokádó indulat
lávát fröcskölt utánam.
A vásár tompa dobzenén
pörgött, szkizofrén költemény,
hol barmok s emberek husát
árulják s nincsen mirtuság,
sem irgalom, csak ifjúság.
Túloldalt állt a temető,
hol nem kelt gyom, se bánat,
sem búcsúszó, sem szemfedő,
csak sok-sok sárga, csorba kő –
azt intették: vigyázat!
ki itt élt, puszta levegő,
ki meghal, fel nem támad.
S én szálltam mind e borzalom
között, mint szűz a lakzira
és zengtem: néked szól dalom
bölcső, búvóhely, oltalom,
parázsló, szörnyű Afrika!
Fogadj, tar föld, hol megrohadt
s vakhitté vált a gondolat,
hol kifúl a lehelet
s a halál kénszín poharat
ürít az élet mellett!
Repültem. Fenn száz jégdarab
csúccsal – megannyi késsel –
az Atlasz állt, az égmagas
s a láthatárra rátapadt
kéjgyilkos öleléssel.
Tetője zord volt és üres.
De legfelül, egy jégüreg
mellett, ahol a teste
ködfelhő volt és kék üveg:
keresztbefont lábakkal ült a Rémület
s lenézett Márrákesre.
 

(Márrákes, 1940)

 

 

 

Hullák, kamaszok, tücsökzene

Hármasban sétáltunk tegnap haza:
Vali, Havas meg én, még alkonyat
előtt, s az elragadtatott vita
közben nem láttuk, hogy a boltokat
s a kávéházat vasredőny fedi.
Vagy száz lépésre tőlünk egy sereg
fiú szaladt – utánuk néztem: ők
azok, az ismert, piszkos, porlepett,
tíz meg tizennégy éves kamaszok,
kik a piacon lófrálnak, reád
kacsintanak, hasist és ragacsos
édességet árulnak, cipődet
kifényezik, a teraszon alád
nyomják a széket s elszívják mohón
cigarettád utolsó harmadát.
Tovább mentünk. Az üvöltő fiúk
lármája elhalkult. A pálmakert
után, a járdán, tört biciklije
mellett az örmény fűszeres hevert
holtan. Vállánál egy kölyök guggolt:
mezítlábas, sovány gyerek, szakadt
kék dzsillabában. A halott fejét
kocogtatta egy kővel, mintha csak
kókuszdiót törne fel. Ismerem,
villant át rajtam, ezt a kiskamaszt,
már láttam duzzadt ajkát, nyers-selyem
bőrét, nemes arcélét, illanó
vad mosolyát. Szegény, rongyos gyerek!
Nem volt játéka. Most is egy repedt
fejet kapott csak, honnan agyvelő
és vér fröcsköl fel kókusztej helyett.
Ne háborgassuk! Század-pillanat
telt el, hogy láttam, annyi sem talán:
s megértettem mindent. A levegő
jegeces lett és sűrű. A halál
kígyói kinyújtották nyelveik
kereplőjét felénk. Hátunk megett
futó lábak dobogtak, röhögés
harsant fel, aztán kavicsok s kövek
kezdtek repülni. Úgy léptünk ki, mint
a távgyaloglók. Nem tudom, miért nem
futottunk. Dacból? vagy lábizmaink
roggyantak meg? Havas feljajgatott,
de nem szólt. Majd engem talált vesén
egy kő. Cipőtalpam alatt a föld
éles lett, forró s borzalmas kemény.
Mentünk s mentünk, kihalt sikátorok
tátott, fekete sárkánytorkai
között s meggörbült házfalak tövén,
amelyek ránk akartak omlani.
A fordulónál övig meztelen
férfi feküdt a kátrányfekete
macskaköveken. Csuklóján kiállt
a kék csont, melyről hiányzott keze.
„Most meghaltok” – sivított egy kölyök
fejhangon. Új kőzápor érkezett.
Az izzadtság szemembe csöpögött.
Vali megszólalt: – „Ez a vég.” Havas
vigyorgott. (Hogy min? még megkérdezem.)
Kétszáz lépés volt csak, tán annyi sem
szállásunkig, de hogyha nincs velem
Vali meg Bandi, vagy ha nem hiszem,
hogy álmot látok és felébredek:
gyáván megadtam volna magamat.
De akkor hirtelen, s ki tudja mért,
az üldöző gyerekhad elmaradt
a kanyarban. A törvényszék felé
rohantunk, hol szállást adtak nekünk
a többi menekülttel. Végre volt
időnk megérezni, hogy remegünk
s fogunk vacog. A vaspántos kapu
nyomban kinyílt előttünk. Bentotó,
a hófehér szakállú óriás,
ki egy személyben néger meg zsidó
és törvényszolga, megnézte Valit,
majd felkapta Havast meg engem is
s ölelgetett, csókolt. A háztetőn
az alkonyat kobaltkék, mennyei
kupolája alatt barátaim:
Zoltán meg Éva és a leydeni
professzorok a nagy kondér alatt
rakták a tüzet, hogy az olajat
forrón tartsák. Aztán leszállt az éj
s még vártunk; de az ostrom elmaradt.
Később megtudtuk a történteket.
Két helybeli, németbarát arab
néhány frankért vagy ötven gyermeket
bérelt fel az átkos idegenek
s a zsidók ellen. A katonaság
rendet csinált. Nem volt sok áldozat.
S a felbújtók már lógtak a pasa
rózsakertjében, az erkély alatt.
Ez tegnap történt. Most ingben ülök
a kis kávéház sarkában, hova
besüt a nap és abszintet iszom,
mitől kihull az emberek foga.
Megaláztak? Nem baj. Visszaütök
mindjárt és leírom a tegnapi
élményeket. De ugyan hogy tudom
elmondani versben mindazt, ami
nem való versbe? Ezen izzadok.
Asztalom alatt megint egy kölyök
rejtőzködik. Oly ügyesek ezek!
Nem látta senki, mikor beszökött.
Csendesen – nem hallhatja más, csak én –
pengeti a rövid melódiát
tenyérnyi hangszerén. Mindet maguk
készítik: madzag s egy villás faág:
ennyi az egész. A dallam szerény:
mintha egy melankólikus madár
búcsúzna. Fél frankot adtam neki,
hogy menjen el – másfél órája már –,
mert megzavart az írásban. De ő
azt hihette: azért kap ily sokat,
mert szeretem az asztalom alól
felszűrődő muzsikát, és maradt.
Időközben megszoktam s élvezem
a monoton, kis dallamot, amit
folyton ismétel. Aprópénzemet
már majdnem mind lecsúsztattam neki,
csak el ne menjen! Olyan jól halad
a versírás! De most az ujjai
megkocogtatják térdkalácsomat.
Lehajlok s hátracsúszok helyemen.
Jól sejtettem, mert ő van itt, szakadt
kék dzsillabában, s bőre nyers-selyem
fényével, a tegnapi szép kölyök,
ki az örmény fején kocogtatott.
Kék körmű, mocskos ujjai között
gyufás skatulyát tart. Felemeli
s megrázza. Alig hallhatóan zörög.
Így nézünk egymással farkasszemet.
– „Mit akarsz tőlem?” – kérdem bosszúsan.
Látom, szórakoztatja, hogy dühös
vagyok rá és könnyű mosoly suhan
el ajkán. – „Vedd át” – szól rám – „a dobozt.”
Fejet rázok: – „Mi van benne?” – „Tücsök.
Neked hoztam. Vidd haza. Ciripel.
S amikor megunod, agyonütöd.”
Sírjak, nevessek a használati
utasításon? S kavicsot vagy követ
dobott ránk tegnap? Aztán kikapom
kezéből a dobozt: – „Mit fizetek?”
– „Ajándék” – utasít vissza egy királyi
gesztussal, s rögtön feláll és kimegy
a kávéházból. Én meg maradok
és kaparászok még a versemen,
míg kész lesz és szabadon engedem
a tücsköt lenn Márrákes várfala
alatt, hol a tevéket fürdetik.
Poros, nagy út. De bűnhődjék, aki
az emberfajba beleszületik.
 

(Márrákes, 1940)

 

 

 

A szél

Az égen ferde csillag billeg,
a földön vérszín szikla csillog –
e tájhoz annyi illat illett,
mely pille módra szállt és illott:
sáfrány, törökbors, mirha, szágó
– a vásáron megannyi domb –
heliotróp az arrajáró
nők kontyán, rothadt birkacsont,
aszály a nyári rétek mentén
– tikkasztó, lázbeteg lehelet –
kakukkfűszag kabáton, mentén
és menta, mely kísért, ha mentem
az utcán teaházak mellett.
Mit felkapott az öntudatlan:
a hold liliom-illata,
a testszag, mely a mélyutakban
nyíló kávátlan kőkutakban
aludt, mint gyermek köldökében;
a verejték s a sperma éles
fűszerei az éjszaka
beomló, mérgeszöld konyháján,
atár a kéjfiúk tarkóján
derékuk lépesméz-szaga
a száraz, aszú pálmaerdő
s égett olajbűz, mely tekergő
sikátorokban rostokolt.
S mikor már minden illat meghitt
jóismerősöm volt, Amár
egy téli alkonyatkor elvitt,
s megálltunk fenn a vár falán,
a várfalon, hol már-már est volt
s az ég alján a kéthetes hold
rezgett, áttetsző, lángveres folt
míg lenn, az égi ív alatt
redőkben állt a sivatag.
„Ne nézz fel” szólt Amár, „s ne nézz le.
Hajolj inkább a semmiségre
s leheld be. Szívtál tevecsontot,
atárt s tömjént a nők kibontott
haján, a kertben őszi lombot,
hajnalködöt, hasispipát,
vértócsák friss pipacs-szagát,
augusztusban az esti ég
narancs-szörpjét, a testiség
aromáját s a pestisét.
Az egyik fojt, a másik éget,
ez nyugtatott, az izgatott.
Eljöttél: most kitárom néked
a bölcs, a végső illatot.”
S a szél csak fújt és fújt s nem állt meg,
csak áramlott és lebegett
közönyösen, mint az öröklét
tüdejéből a lehelet.
A szél, mely fú és fú szűnetlen,
de nem dúdol és nem beszél,
a magtalan, a rendületlen,
fölényes, könnyű, absztrakt szél,
a puszta szél, mely puszta jelkép,
a szél, amellyel nem jön emlék,
virágszag, füst, por, lengő kendő,
a szél, mellyel nem úsztat felhő,
mely csak kívül fú és nem bennem
s mégis belülről dönt fel engem: –
mivel az ősebb és erősebb
és bölcsebb, mert nem öltött testet
s nem reménykedik, borzong, reszket,
mint én s a többi vesztes, mélyen
az eszmélés tyúk-ketrecében
és óralapok szögein
nem képzeli a képtelen
időt, ahogy én képzelem –
mert már kezdettől odaállott
dramaturgnak vagy statisztának
a teremtés színjátékához
s mert ő a mozgás: itt meg ott van
és mint az Isten, meg se moccan –
a mindenséget szerte fújta
az első robbanás után.
S majd egyszer, késő délután,
mit szétfújt, összefújja újra,
mert ő az istenség nagyujja,
a szél, a szél, a puszta szél,
az űr s a földi halálkatlan
között az örök halhatatlan,
a végső bölcs, a végső illat,
a süket, szótalan és színvak,
mert nem irgalmas, imát váró,
nem balzsamos, nem közbenjáró
és nincsen hitből, kőből, fából,
csak nyegle, önző önmagából –
s nem tudja, mi a szerelem.
Átszalad a galaktikákon,
meg minden földi szemeten.
 

(Márrákes, 1940)

 

 

 

Ének Amár szépségéről

Amár szép – ez áll kőben, fában,
sziklába vésve ez vakít
Uárzázáton, Ásszuánban,
Rabatban, Fezben, Port Szudánban
s Dár esz-Szálámtól Bagdadig.
Nyomában nyílik, könnyű párán
a hajnal: rózsás, halk bazár,
mögötte párduc jár és bárány,
szemfénye mint az Aldebárán,
alakja mint az Alkazár.
A lótuszok, a rózsalabdák
s a labdarózsák tőle kapják
szirmuk hamván az enyhe bájt,
s a felhők arca száz alakját
mímelve szállnak estetájt.
Árnyéka mélykék mint a tenger,
min fodros hullám kunkorog,
arcbőre fény a régi vázán,
s az izmok válla karcsú vázán
röpdösnek mint a szúnyogok.
Gerince mint jégleple síkon
kis sátrak elnyúlt tábora –
halánték-tája tóvidék,
s mikor feláll, oly mámorítón
arányos mint nagy hópihék.
Mikor a rétre kiszalad:
talpára nő az iszalag,
bölcsőjéből kisír a gyermek,
az órák őrült ritmust vernek,
a víz a kútból kiapad.
S ő bánja ezt – de mit tegyen;
Min múlik mindez? Dzsineken;
azok rángatják zsinegen,
s amivé lett s ami leszen
lényétől merő idegen.
Szépsége múló holdaké,
maholnap már a holtaké
s a sírgödré, e holt laké,
száz év: és puszta hír leszen,
akárcsak ez, mit ír kezem
s akár te is, ki sír ezen.
Maholnap már nem létezik,
a létre sem emlékezik,
s lett volna büszke páva ő
és otthona a Kába-kő:
száz év: s porán
a kóró mint a fáklya nő
mint hogyha nem lett volna ő.
Száz év: s a völgyek krátere
a málló buckák rest szele
a homokpuszta ártere
s a sziklafészkek estele
mint etruszk freskó háttere:
a semmiséggel lesz tele.
 

(Márrákes, 1941)

 

 

 

Alkony a Dráá folyónál

Lábujjaim közt szittyó, békanyál,
mért jutsz eszembe, pesti körszakáll,
belül szakáll, kinn holdas szemüreg,
mint féltérdre fektetett szemüveg?
Mikor búcsúztam – és hogy fájt a szó! –
felhördültél: „ki elfut, áruló!”
De áruló-e az, ki megszökik
egy országból, hol száját betömik,
hol izzasztják, lenézik, megköpik
és egy napon titokban felkötik?
Áruló-e, ki annyit megtanult
Epiktétosztól, a felszabadult
rabszolgától, hogy százszor többet ér
a szabadság mint a biztos kenyér?
Áruló lennék? Várom a napot,
mikor nagyvégre fegyvert kaphatok,
éles fegyvert, – de azt nem rád fogom,
mert fontosabb dolgokról álmodom.
Zsíros pofájú pesti körszakáll,
aki hurkát habzsol és sört kakál,
aki cikket böfögtél ellenem,
s azt írod: nem magyar a szellemem –
mit tegyek most, komolyan vegyelek,
vitázzam, szerkesszem ki nevedet?
Te vagy magyar? Az asztal még terül
– az urak isznak –, holnap felborul.
A morzsa hull. Szemed az égre les,
mert farkcsóválásod mértékletes.
Mérsékletes és óvatos, mivel
szimatod jó és orrodnak hiszel,
s amit kiszagolsz, az a nézeted, –
hol lesznek egy szép nap a németek?
Hazaérek – hány évig várom még? –
s te új csajkádnál csámcsogsz, vén pribék.
Néked előny és nékem bosszúság,
hogy nincsen bennem semmi bosszúvágy.
Ezt jól tudod. Szíved majd értem ég,
s ha ugyan lenne üdvözlőbeszéd:
te mondod el s kioktatsz engemet,
mi a morál s a hazaszeretet.
Úgy lesz minden mint volt: te odafenn
trónolsz és én maradok odalenn.
Lábujjaim közt káka, békanyál,
mért jutsz eszembe, pesti körszakáll?
 

(A Dráá folyónál, 1941)

 

 

 

Marokkó

 

(Casablanca, Márrákes, Uárzázát, Zágora, a Dráá völgye, Korb el-Ethel, a mauretán sivatag, Tanger, 1940–41)

 

 

 

I. Az üvegfúvók sikátora

Üveg forog: szivárványszínű búgó,
a vén szakállas fújja,
mi meg mosolygunk. De mosolyunk múló.
Sírhatnánk összebújva.
Lelkünk repedt pohár s az üvegfúvó
nem olvaszt soha újra.

 

 

 

II. A fánksütő

Kövér, vén mór. Magasról néz
az útra.
Az üst fölött. Mosolyogna,
ha tudna.
Fánkért jönnek. Ki lassan jár,
ki futva.
Ő sejti már: mindünknek egy
az útja.
Kék füstben él. S mikor üres
az utca:
keresztbefonja karjait
mint Buddha.

 

 

 

III. Tífuszjárvány, szérum nélkül

Ez itt a kórház. Rajta ül az átok.
Arab nők jönnek. Vállukon beteg
fiúk csüggnek mint hervadó virágok.
Az orvosok – kilenc fiatal férfi –
éjjel-nappal sakkoznak a halállal.
Egyikük olykor döntetlenre végzi.

 

 

 

IV. Koldusasszony a végállomáson

A villa kőfalánál gubbaszt dermedt
háttal. Szemei tátongó gödrében
legyek mászkálnak és szívják a gennyet.
Mozdulatlanul ül, mintha csak éppen
fiát szoptatná. Arca terrakotta.
Még fiatal. Karját ölébe dobta.
De ahogy az autóbusz kerekét
hallja, a légyrajt elkergeti gyorsan
s mikor kiszáll az úri csőcselék:
kiegyenesedik és összeszorítja
ajkát. Nem kér. Parázslik benne még
az ember méltóságából egy szikra.

 

 

 

V. Muláj Iszmáil

Ő volt a nagy szultán, a haza atyja.
A krónikások mit nem írtak róla!
Mindig egyetlen kardvágással csapta
le rabszolgája fejét, aki lóra
segítette. Mert ványadt volt és ronda,
de izmos. És ő építtette Meknesz
roppant falát, mely időközben romba
dőlt, s melybe minden nap pár élő testet
falaztatott be, hogy örökké álljon.
Sokat zabált. Ilyenkor mindig mélykék
gatyában ült a meggypiros díványon,
míg szeme előtt egyik ellenségét
belezték ki. Még nem is olyan rég élt,
de nyomor s pusztulás maradt utána.
Azt képzeltem: hazájában emlékét
is rühellik – de mindenki imádja.
Miért? Mert hírt és dicsőséget szerzett
Marokkónak és Alláhnak. E verset
is azért írom, hogy elhessegessem
kísértetét. De itt lebeg mellettem.

 

 

 

VI. Szatír a tengerparton

Bunkerben él a víz mellett. Bőre fényes vadgesztenye.
Sudár, fiús szépsége isteni.
Csak kése van meg sípja és egy rongyos fehér köpenye.
Nincs senki, aki névről ismeri.
Alkonytájt nők hoznak neki kenyeret, sajtot, húst, vizet
s dohányt. Az első a szűk lyukon át
bemászik. Ágyuk a hideg cement. Az esti szél liheg
s az öt nő is, ki várja sorát.
Reggel megfürdik. Délután bolyong hegyeken-völgyeken.
Serdületlen leányokat keres,
s a bokrok közt mindegyiket karóba húzza könnyeden,
ahogy lepkét szúr tűre a gyerek.

 

 

 

VII. Vénember a kávéházban

A vénség szikkadt, hőbörgő magány
s nem lágy karszék az olyannak, aki
aranyait számolta asztalán
esténként és mozogtak ajkai,
ki senki szavát nem hallgatta végig,
bottal verte fejbe a fiúkat,
ma is még száz nő mellére emlékszik,
s már másnap elfeledte arcukat.
Nézd a díszpéldányt s turbánját, a sárgát!
Fejében némán forr az indulat.
Mert pénze van. Spermája nincs neki.
Szétnéz mazsola-szemmel. Hadd csodálják
az aggot, ki betéve ismeri
az emberek s a bestiák szokását
s kiből kihalt már minden isteni.

 

 

 

VIII. Angol állatkórház

Beteg kutyámmal későn érkeztem: már
hazamentek az angol orvosok.
Öt óra húsz. A kapuboltból látom
az udvart, ahol remegő lovak
s öszvérek állnak, iszonyú sebekkel
és szőrvesztett tevék gubbasztanak.
Vér, kötszer, genny és karbólszag. Fejemhez
kapnék, de nem teszem le a nehéz
kutyát, csak tartom s nézem iszonyodva
a két fehér köpenyes, fiatal
arab szolgát, kik vidáman ugrálnak
az udvaron: egyik bottat veri
a másik rúgja, püfföli, tapossa
a beteg állatokat és azok
mindent tűrnek, nem bőgnek, nem mozognak.
Egy harmadik arab jön. Elkapom.
– „Mi ez itt?” – „Hát nem érti?” kérdi búsan.
„Mi itt reggeltől estig szenvedünk.
Katéterezzük, kötözzük, etetjük
a bestiákat. Este öt után
fizetniök kell azért, amit nappal
eltűrtünk tőlük. Ez jogos, uram.”
– „S mi lenne, ha holnap az orvosoknak
elmondanám azt, ami itt folyik?”
Vállát rándítja: – „Mind bolond az angol.
De annyi eszük mégis van talán,
hogy tudják: nem találnak Marokkóban
szolgát, aki nem ugyanezt teszi.”
Elhallgat, végigmér és megállapítja:
– „Ilyen a világ. Ez van mindenütt.”
Kutyám felnéz reám s mellemhez nyomja
hosszú fejét. Leteszem. Kimegyünk.

 

 

 

IX. Marokkó

A sárgarépát tegnap hoztam –
ma okker festék lett belőle.
A harmincéves asszonyoknak
szikkad s repedni kezd a bőre.
Hiába csillagász az este:
a nap iszonyú tűzkerék,
rohadást vet és arat – mellre
szívtam kábító fűszerét.
A halál minden sarkon ott áll.
Ha fiatal vagy, nem kímél:
melléd telepszik asztalodnál
és szeretkezni elkísér.
De mégis – mit otthon kedveltem:
unalmas, álszent kirakat,
s mi undorított: e kegyetlen
barbár ország az igazabb.
E verset nem magam szereztem.
Csak ülök némán s élvezem,
hogyan vetkőztet meztelenre
múzsám, a halálfélelem.

 

 

 

X. Oceanum mellett, 1

Tenger vize kéklő.
Nem vezet hazámig.
Mennyi, mennyi szép nő!
Mind szemembe ásít.
Rád gondoltam, Bálint
de Csejte et Kékkő.
Megbarnult az arcom.
Elfekszem a parton
hol a szikla gránit
a nap kézigránát
s törökméz az alkony.
Éjszaka nem alszom.
Bujdosásban vert eb
pelyva közt az írmag
szerzem ezt a verset
tört szívemre írnak,
mikor kilencszázra
négyszer tizet írnak.

 

 

 

XI. Oceanum mellett, 2

Nyakunkra küldte besúgóit
a dögletes Pétain apó
s a múlt héten civilruhában
megérkezett a Gestapó
Barátaim a rádiónál
ülnek egész nap s egyre szörnyebb
híreket hallanak de reggel
a tenger mélykék perzsaszőnyeg
tajték a rojtja tele van
égetett cserép-színű nőkkel
nem hiszem hogy száz évig élek
a lila bougainvilliéken
az egyik porzó rövidebb
az estifény kristályfehéren
dől el mint a cukorsüveg
a hold hűs tejjel itat éjjel
jobb verseket írok ha félek
cseppet se bánom ha húsomba
a nyári nap lyukakat éget
elébe mentem üdvözöltem
és örültem a szenvedésnek
de hogy szenvedjen az kinek
nincsen fanyar gyümölcs csak édes?

 

 

 

XII. Esti séta

A járdán – késő délután van – bájos,
talán két éves kisfiú totyog.
Elibénk áll, reánk néz, mosolyog.
Vali elolvad s felkapja magához.
Egyszerre itt van a gyerek mamája
– lefátyolozott, előkelő dáma –
ki úgy tolja lopótök melleit
maga előtt, mint egy gyermekkocsit.
Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza.
A kisfiú feleségem nyakába
csimpaszkodik. A némber kotkodácsol.
Vali leteszi a fiút. Már sűrű
köröttünk a dühöngő embergyűrű.
– „Nem értem, mit vétettünk. Mit akarnak?”
szólok oda egy lúdnyakú arabnak,
ki mellettem áll. Szemem közé bámul
s hallgat. Aztán rámordít franciául:
– „Megverte a kis Áhmedet szemével!
Disznóhús szaga lett a kicsikének!”
Az egyik megragadja feleségem
karját s csavarni kezdi. Ellököm,
de visszapattan s nekem jön. Tökön
rúgom, mire hátulról tarkón vágnak.
Elszédülök. Amikor újra látok:
ellenségeink hallgatnak, hátrálnak,
a hölgy tátott szájjal valamit hápog
és elindul. Mi történt? Az átkozott
idegenlégió egy szőke káplárja
jön az úttesten s reánk mosolyog.
Derekán hintázik a pisztolytáska.
Támadóink lehajtott fejjel mennek
tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad
az úton. Így bánnak velük tulajdon
hazájukban! S egy pogrom elmaradt.

 

 

 

XIII. Képes levelezőlap Major Tamásnak, a Nemzeti Színház címén – 1940 nyarán

Kis Fogkefe bajszú örökké nem győzi.
Nagy Lótetű bajszú ravaszabb s lefőzi.
Engem akkor ismét kivetnek s megvetnek.
Te viszont eljátszod Richárdnak Macbethet,
vagy Macbethnek játszod III. Richárdot.
Ronda lesz a vége. Minden jót kívánok.

 

 

 

XIV. Al-Máárri könyvéből

Máglyákat raktak Krisztus lábnyomán,
fanatizmust korbácsol a Korán,
Máni szerint halálos bűn a nemzés,
Pürrhón úgy véli: legfőbb jó a nemlét,
a szúfinak csak az van, ami nincsen,
a panteistának a kő is isten,
az agnosztikus nem hisz, csak szemének,
a hindu fél, hogy százszor újra éled,
a hédonista sír, hogy egy az élet.
Az általános elmegyógyintézet
osztályain zavarosak a dolgok:
vannak hitetlen és hívő bolondok.

 

 

 

XV. Kosztolányiád a fenti vershez

Nadragulya-kása
Mohamed próféta
számos állítása.
Szintúgy nem vitás a
mohamedán vallás
trivialitása.

 

 

 

XVI. Fohász a kerubhoz

A fiatalság utcasarkain szemembe vágó
éles szelet te fogtad ki előlem.
Te mutattad meg, hol vezet a hágó
a test dolgaitól a szelleméhez.
Tőled tudom, hogyan melegszik fázó
szívem Erósz lazacpiros tüzénél.
A te érdemed, hogy szabadon szálló
felhő lettem egy letiport világban,
ember, kit nem fog semmiféle háló,
csak a halálé. Ne tágíts mellőlem,
amíg lélegzem, védangyalom, Plátó!

 

 

 

XVII. Kiúszom egy sziklára az Atlantiban, 1

Felnőttem mint kortársaim: a tudomány
 
s a politika babonái
között. Most itt ülök magányom szirtfokán
 
és kezdem mindet kiokádni.

 

 

 

XVIII. Kiúszom egy sziklára, 2

Felégettem magam mögött minden hidat és örülök,
hogy a hidak felégtek.
Hosszú az utam, tanulok, egyre többet s többet tudok
és kevesebbet értek.
A friss szellő arcomba vág és markomban az ifjúság
kardpengéje töretlen.
Négyes rímek, metaforák, szerelmek és kóbor kutyák
szállásadója lettem.
Nincsen hazám, se passzusom. Csatahajók között úszom,
de belső gőgöm éltet
s egy istentől a versírást kaptam védelmül s vigaszul
meg az érzékiséget.

 

 

 

XIX. Slőh táncos a téren

Kemény arcélét oldalt dobja,
nyakát az égre nyújtja ki.
A válla hullám, karja kobra,
liliombimbók ujjai.
Tekintetével körbejárja
a férfiakat. Keresi
ki legyen párja éjszakára.
Körömmel, foggal, véres ajkkal
marcangoló kéj kell neki,
ájult vonaglás, esztelen
gyönyör, mit meggyilkol a hajnal,
nem földi-égi szerelem.
A félkörben tizennyolc éves
szépségére mindenki éhes.
Jobb lesz talán, ha elmegyek –
és hátrább húzódom szerényen,
mikor datolyamag-szemével
keresztülszúrja mellemet.
Nem mosolyog. Mereven néz, míg
hátamon libabőr fut végig,
elzsibbad mind a két kezem,
vibráló görcs lüktet herémben
és nincs bennem szégyen, szemérem,
csak boldogság meg félelem.

 

 

 

XX. Abú Núvász verse a kalifához

Felhúzott lábbal fekszem mint a szöcske
cellám mélyén. A deszkaágy hasít.
Ne hagyd bűnbánó költődet örökre
így hervadozni, Hárún ár-Rásíd!
Nézd el fajtalanságomat, könyörgök!
Olvasmányom a Korán. Úgy fogom
nagy áhítattal, ahogy kamaszkölykök
bársony hátulját fogtam egykoron.

 

 

 

XXI. A slőh táncos halála

Kiértem a Dzsemá el-Fnára
s még láttam, mikor felemelték
a földről, s arcát, mit kénsárga
festékkel mázolt át a nemlét.
A férfi, kit megcsalt, megölte.
Ketten fogták a gyilkost, hárman
rúgták s tőrét vitték mögötte.
Utánuk mind a nép. Magamra
hagytak a tükrös vértócsával.
Még mozgott. A por nem akarta
beinni. Egy-két szép szavára
gondoltam, teste méz-szagára
s mely zászlaja volt s éjszakára
párnája, pávakék hajára.
Hogy tisztelegjek fanyar-édes
emléke előtt? Tehetetlen
kínomban leültem véréhez
s a legyeket hessegettem.

 

 

 

XXII. Kékmadár a parkban

A rőt akantus-ágra
leült a kék, csodás
madár. Segíts, Gotáma,
segíts, Püthágorász!
Kölest szórtam eléje,
leszállt, de nem evett,
csak állt. Én egyre néztem
s ő nézett engemet.
Reád ismertem mindjárt,
nem vitt el a halál,
de mondd, mit kezdünk így már
egymással, kékmadár?

 

 

 

XXIII. Fagylaltmaradék

Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam.
Két kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban.
Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt
mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak.
Két üres kezemet kitártam. Ne féljetek tőlem, testvérek!
Rendőr űz engem is meg döglégy. Én is szemétládában élek
s így nyalom az elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes.

 

 

 

XXIV. Támi el-Gláui

A költőt, kinek nincsen egy vasa,
a mindenható Gláui pasa
ünnepi vacsorára hívta meg.
Ott ültem kétszáz vendég s a remek
falak között, hol hétszer hét fogás
terült elém. Kint lángolt a csodás
görögtűz. Bent apródok ölbetett
kézzel s ezüst tőrökkel. Sörbetet
hoztak. Zenészek, hastáncosnők, drága
tömjén, kiff, bókok. S én bámultam kába
szememmel az Ezeregyéjszakába. – – –
Csak később tudtam meg, hogy a pincében
két ölre a pompás padló alatt
egymáshoz láncolt rabok élnek:
bírák, akik védték az igazat,
kik a pasa önkényéről beszéltek
s gyilkosságokról. Nyöghetnek, mit bánja
el-Gláui? Kegyelmet sosem ad.
S a hulla is ott marad, míg bokája
s csuklója a bilincsből kirohad.
Hogy átkozhatnám most a barbár berber
nemzetségét, ha húsz évvel korábban
jutok ide! De mit szólhat az ember
Joszip Sztálin s Adolf Hitler korában?

 

 

 

XXV. Újév

Vak számok!
Ti számoltok nekem silány
napszámot.
Hat évet
gondolok el és más leszek,
ha élek.
Vagy tizet
veszek s fakulnak arcomon
a szinek.
Ha félszáz:
új nemzedék jött, dörmögök,
a szél ráz.
A század!
Nem ér utól hír, bú, öröm,
gyalázat.
Száznegyven:
más gépek, más jog, más könyvek,
más ember.
Hat század.
Nem értenék, ha nyithatnám
a számat.
Egy ezred.
Fejfám fölé rét nőtt, ürgék
legyeznek.
Vedd hétszer.
Népem kihalt. Nem ismerik
nevét sem.

 

 

 

XXVI. Rekviem a slőh táncosért

A nyugvó nap s a kelő hold alatt
testedből száz meg száz szobrot faragtál.
Kékes gyémánt, magad körül forogtál
s egyforma szép volt minden oldalad.
Szempilládig nem ért a porvilág,
ujjad nem nyúlt a bánat ciprusához,
a kéj izzadt lován ült ifjúságod:
csak orgazmust kívánt meg orgiát.
Nincs nyugtom tőled. Újra felidézem
ajkad közét a déli szél ízével,
torkodat, hol csíz dalolt s csalogány
s izmaidat, mik még el nem ernyedtek
a sakál idő karma közt. Korán
hal meg, akit az istenek szeretnek.

 

 

 

XXVII. Két arab négysoros

 

(Az orvos Avicenna verse)

A bolygótól, mely fényét szórja fenn
a sár titkáig, mit nem lát a szem:
kezem között minden csomó kibomlott,
csupán a Lét mestercsomója nem.
 

(Ibn Zájtun ál-Kordóbi verse)

Mióta elmentél s magam maradtam,
a föld, min járok, keményebb alattam.
Melletted fehér volt az éjszaka.
Tenélküled koromsetét a nappal.

 

 

 

XXVIII. Arab tanárral sakkozom

„Kemény ágyékok, lágy agyak; szellem helyett bagzó anyag
és várfalak, mik sárfalak: ez a mi átkunk”, mondja. „Sakk!
Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia
meg a trubadúr szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot,
pároltunk rózsaillatot, míg székhelyünk Sevilla volt.
S mi van ma? Hatszáz éve nem írt itt egy jó sort senki sem.
A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irígylem Önt?”
Huszonnyolc báb az asztalon. – „Ne irígykedjék oly nagyon.
Földrészem épp most pusztul el és rom marad ha újra kel.
Salakban állunk fültövig és gyárkémények füstölik
a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot
gyűjtsünk, míg zsíros ülepek lelkünkből főznek üzletet.
S a híres metropoliszok? Kinn fény, beton, üveg. Belül
iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül.
Fejezzük be döntetlenül.”

 

 

 

XXIX. Kősivatag

A nap felkelt, de még elébb
tejet ittunk, pár datolyát rágtunk s már indultunk tovább
a nagy utat leróni
kopár, ránklógó szirtfalak és tornyos omladék alatt
a michelangelói
háttérrel. Senki idelenn,
sem bárányfelhő odafenn.
Láthatatlan bacillusok: szememben rozsdás por úszott.
Így baktatott a karaván
és nem követte más, csupán gyilkos napfény, steril magány,
lágy szellő, hallgatás, rögök.
És így telt el a délelőtt
és így telt el a délután
mint hogyha még a lét előtt volnánk, vagy már a lét után.

 

 

 

XXX. Sánta teve

A foltos, nagy teve lesántult. Későn
értünk csak déli pihenőnk helyére:
egy kúthoz, melyben nem volt víz. Körötte
fonnyadt bokrok. A hajcsárok a málhát
szétosztották a többi teve közt
és kantárját egy sziklatömb köré
hurkolták. Mindjárt indultunk tovább.
Szenvtelenül ült a szemcsés homokban,
háttal nekünk, mint aki ismeri
s elfogadja a sivatag törvényét.
A völgykanyarban még visszafordultam
s tekintetem találkozott szemével.
Nem szégyelltem soha még így magam.
De úgy láttam, hogy benne több a szégyen.

 

 

 

XXXI. Alkony a dűnén

A dűné oldalán ülünk az estben
s nézzük, míg lábaink alatt
homokszemek tolongnak, esnek,
gördülnek, folynak, hullanak.
A homokdomb is homokóra.
Ami ma fenn van, odalenn
torlódik holnap virradóra.
A szél felkapja és elszórja
és lesz új dűnék trilliója,
de ilyen dűné sohasem.
Csuklódat tartja két kezem
s hüvelykujjam közepén érzem,
hogy lüktet, ömlik, árad véred
a piros ütőéren át.
Így száguld a vér az enyémben,
és mit szól testednek a testem?
Homokórák, ülünk az estben.

 

 

 

XXXII. Oázis

A hajcsárok s a tevék leáztatják
az út porát a tóban és kilépnek.
Oda úszunk, hol a fenék iszapját
nem verték fel, a bambuszok tövéhez.
Mellig a vízben állok, veled szemben.
Itt senki sem lát bennünket, szerelmem.
Halványzöld csíkok és ezüstös fények
köröskörül a tó tükrében. Vállam
köré fonod karodat. Ajkad érdes.
Szemed lezárul. Nyelved kígyó számban.
Így csókolódzunk, míg szédülni kezdek.
Maradjunk együtt, oly nagyon kívánom
szerelmedet! Most hirtelen elengedsz
és nézzük egymást. Sebhely maradt számon.
Ez minden. De a vízben, csípőm mellett
spermám hintázik, mint a selyemfátyol.

 

 

 

XXXIII. Fülledt éjszaka, 1

Hány napja lettem szerelmes beléd?
Most végre itt nyújtózunk egymás mellett,
mellemtől alig ujjnyira melled
és rajta két koráll viaszpecsét.
Farkasszemet nézünk. Pupillád sárgás
szikrákat szór. Ajkunkat nyaljuk – párzás
előtt hajlékony, játszó párducok.
Beléd harapnék, de remegni kezdek.
Vajon tudod-e, amit én tudok,
hogy két ágyék kevés a szerelemhez?

 

 

 

XXXIV. Fülledt éjszaka, 2

A padló hűvös csempéin a térdem,
petrol-lámpánkat leteszem az ágy
mellé a földre. Légy az istenségem!
Bokádat koráll orsó szúrta át.
Lábujjaid újszülött ötösikrek.
Terrakotta törzsüket csókolom.
Tükrös gyöngyház-feje van mindegyiknek.
Hideg patak fut végig combodon.
Ágyékodon végighúzom a számat.
Most itt várakozom öled előtt.
Engedj magadhoz, terpeszd szét a lábad!
Egy pillanat, már rajta van az ajkam,
és csókolódzunk, mint a szeretők,
a szédült, taknyos szeretők a parkban.

 

 

 

XXXV. Fülledt éjszaka, 3

Felhúztad és körém tekerted
két hosszú combodat. Fejem
melledhez simul. Olyan nagy csend lett
mint hogyha aludnánk. De lenn
most kezdjük vívni a kegyetlen
párbajt. Véknyadtól sarkadig
kinyúlsz. Várod, hogy átszegezzem
kagylód kíváncsi ajkait.
A hold megáll a pálmakertben
és vörösrézbe fürdeti
párnánkat. Fogj át két kezeddel
és fújd meg szerelmünk kürtjeit!
Feljajgatsz. Én harapni kezdem
hónaljad szomjas fürtjeit.

 

 

 

XXXVI. Fülledt éjszaka, 4

A gyönyör földob, szédít, megvadít
és nyúltagyamig árad.
Csípőm köré font, hosszú combjaid
kinyíló hattyúszárnyak.
Dobhártyámon lüktető dobzene.
Ágaskodik a vágyam.
Medencédet felemelem vele
mint drága művű tálat.
Harmatot hint közénk a szerelem,
szárnyas szívem szíveddel
versenyt dobol. Nincs világegyetem,
ember sincs, csak mi ketten.
Mellcsontodhoz szorítom fejemet,
bőrömhöz nő a bőröd,
s ölünk lila tömjénje fellebeg
misztikus esküvőnkhöz.

 

 

 

XXXVII. Fülledt éjszaka, 5

Forogni kezd a szoba, táncol
s eltűnik. Arcod ametiszt,
ultramarin meg elefántcsont.
A roppant vízár sodra visz
és húzza, vonzza összeláncolt
tagjainkat a zuhatag
felé. A kéj belénkharap,
a húst, a bőrt, az ínakat
letépi rólunk mint egy inget,
lapockáinkon szárnyakat
növeszt és kirepít az űrbe.
Nem látok el, csak arcodig,
ahol a gyönyör gyönyörűre
torzítja ajkad sarkait.

 

 

 

XXXVIII. Fülledt éjszaka, 6

Mert mindketten a másikára
gondolunk csak szeretkezés
közben: a gyönyör azért vájja
magát belénk íly mélyre és
tudatosan meg öntudatlan
így lesz kezes szolgánk a kéj:
ha hívjuk, térden csúszva, lassan
közeledik s mikor elér
nyakad oldalt fordul, hogy számat
tarkód pihés hajába ássam
s egy szigony éle belevág
véknyamba. Egész testem reszket.
Markodban tartod, nem ereszted
herém vonagló madarát.

 

 

 

XXXIX. Intermezzo

Vállad rám hajlik: barna felleg
az ég zenitjén. És amíg
csókolsz, mellemen végigsepred
szempillád szekfű-szirmait.
Hogy háláljam meg e kegyetlen
félájult, hosszú, mennyei
gyönyört? Öled haján remegnek
párzásunk harmatcseppjei.
Köröskörül dzsinek vigyáznak
reánk: kilincsen, bútoron
s párnánk alatt. Bokám zsiráfnyak:
árnyék meg fény, ha nyújtózom.
A csempés udvar tükre rozsda:
belefejel a holdvilág.
A szél felkapja s visszahozza
szerelmünk boldog illatát.

 

 

 

XL. Alba, 1

Kulcscsontodon az árnyak kékek,
haton az óramutató.
Bordáid mint a kerítések.
Lesiklom a rácsok s a rések
mentén, elbűvölt utazó.
Karomon haton áll az óra.
Rádőlt a szemhatár sötét
szélére csípőd holdsarlója;
áttetsző s éles mint a jég.
Hasad homorú hóvidék.
Elektromos ágyékhajadban
szikrák sercegnek. Reggel hat van.
Fogam közé veszem a göndör
prémet. Pihegni sem merek,
csak orrcimpám vonaglik a gyönyörtől.
Karórám fél hetet mutat.
Kinyújtott lábaid, szerelmem,
hajnalködben fehér utak.
Nem találkoznak, csak a végtelenben.

 

 

 

XLI. Alba, 2

Egy szót sem szólunk. Lassan hűvösebb lesz
a virradat. Fekszünk a pamlagon
és még közelebb kúszol az ölemhez.
A boldogságtól én sem alhatom.
Mindkét karommal magamhoz ölellek
és száguldó szívedet hallgatom.
A kék-zöld-sárga kockás ablakon
kis üstökös-csóvákat gyújt a hajnal,
de ágyékom ottmarad ajkadon
és ágyékodon nem mozdul az ajkam.

 

 

 

XLII. Alba, 3

Két sor frissen meszelt fogaddal
még egy mosolyt küldesz felém
a fecskeszárnyú virradatban
és mindjárt alszol is. De én
nem akarok. Itt fekszem s nézem
mellbimbód friss vérfoltjait
– nem arcodat, hogy fel ne ébredj –
meg csípőd sarlóját, amíg
vadul nyújtózkodom: az ajkam
rongyos, megtépázta a szád,
de minden izmom gumiszalag,
medencém svéd golyóscsapágy,
mezítlen balettáncosok
szaladgálnak az ínyemen
üvegcipőben; szívesebben
nem pihennék, de tisztelem
álmodat, mert másképpen, félek,
azt mondanád: pimasz vagyok,
holtfáradtan is kéjre éhes
s híjával minden bölcsességnek –
vagy megörülnél; nem merem
kipróbálni. Közelebb csúszom
hozzád a közös vánkoson
s nézem, ahogy a boldog reggel
üvegharangja ránk borul.
Most egy madár felfedezett
s figyel bennünket az ablakból
mohón. Mutassam be neked?
Jobban tenném, ha én is alszom.
Milyen hideg s kemény a tested!
Jeges válladhoz ér a vállam.
Szól a madár. Lebegni kezdek
az ifjúság türkiz tavában.

 

 

 

XLIII. Déltől alkonyig

Ha délben átsétálsz a kerten,
skarlát kendőket ráz a nyár,
csuklód mellett a rügy kipattan,
bokád előtt a fű feláll.
Tüzijáték vagy: fénycsóvákat
s lángnyelveket szórsz szüntelen;
szépséged elrejt, megvilágít,
lesújt a porba s felemel.
Mikor belépsz a teaházba:
csend lesz. Karórám felketyeg,
a vénember ádámcsutkája
vonaglik. Egy tál megreped.
Hegyikristályból van az ujjad
és foszforeszkál. Leteszed
a poharat. Hangvilla lettem
melletted: folyton remegek.
Lemegyünk a főutcán. Súlyos
fekete bársony a hajad.
A park szélén meglát egy hangya
s szájából kiesik a mag.
Egy kamasz elpirul. A másik
fehér lesz mint a krétakő,
a térde megrogy. Bölcsőjéből
utánad sír a csecsemő.
Ha leülünk a folyópartra:
a víztükörbe fürdeni
szaladnak le mindjárt a dombok
rózsaszín szőlőfürtjei.
Nyújtózkodunk s az estre várunk,
karom csípődhöz ér s kigyúl.
A felhők arcod száz alakját
mímelik, mikor alkonyúl.

 

 

 

XLIV. Kasba tornyán a Dráá völgyében, 1

Úgy ölelsz mint a kobra. Így szeretnék
maradni pár évtizedig, tömör
sörényeddel tíz ujjam közt. Medencéd
még megvonaglik a tűnő gyönyör
emlékétől. Ezüst tűkkel szegezték
testünket egymáshoz a csillagok.
Mellcsontodon apró, mézgás verejték.
Ágyékod könnyű bodza illatot
küld fel hozzám. Így fekszünk, te meg én,
két gőgös, elvadult istenség
a mindenség legtetején.
Alul a sivatag magánya,
zöld árnyak, rézszín kráterek.
Csak lihegésed madárszárnya
csapong a néma táj felett.

 

 

 

XLV. Kasba tornyán a Dráá völgyében, 2

Áttetsző, gyolcs felhőcskék fenn az égen.
Karodra hajtod fejedet. Talán
már alszol is. Farod két gömbjét nézem,
a hattyúpárt ágyunk higany taván.
Egy ér megpendül csuklómon. Szemérmem
mézesen fájdít. Parázscsík a szám.
Még csontjaid gyantaszagát is érzem
e teliholdas, forró éjszakán.
Áldozni jöttem. Szerelmem halálos.
Lehajlok hátsód égi mosolyához.
Szívem szédült verését hallgatom.
Hasítékodban elmerül az állam.
Ajkam keresgél a langyos mohában
és megragad különös ajkadon.

 

 

 

XLVI. Másnap éjjel

Mit mondjak néked? Nézem válladat.
Az nem lehet, hogy megtaláltalak.
Mert születhettem volna már korábban,
Nagy Sándor vagy Napóleon korában,
s jöhettem volna később ide én,
atom-motor, robotgép idején
és elszalasztlak – vagy ha tavaly nyáron
az angol hajót Bayonne-ban találom,
úgy katonája vagyok most De Gaulle-nak
és soha semmit nem tudok meg rólad.
És még húszéves korkülönbség sem kell,
hogy elragadjon téged s tőled engem:
mert lehetnél most utcán játszó gyermek,
ki, mikor meglátsz, visítani kezdesz,
vagy ülhetnék egy teaházban vénen,
s te elfordulnál, mikor reád nézek.
Miénk a hold, nekünk forog az égbolt:
találkozásunk lehetetlenség volt.
Kihúnyt tüzek, múltévi estebédek
füstjét elérni egyszerűbb mint téged.
Idő és tér és végtelen közöny
választott el. Most elfog az öröm,
és magamhoz húzom válladat,
mert mégis megtaláltalak.

 

 

 

XLVII. Harmadnap éjjel, 1

Hányszor ölelkeztünk már? Százhetvenszer?
De sokszor órákig csak néztelek.
Halántékodhoz bújtam s a tengerszem
tükrén hallgattam szívverésedet.
Vagy köldököd kútjánál meditáltam,
míg megvirradt. Vagy némán lestelek,
egész közelről – álladon az állam –
míg egy szemöldököd lett s egy szemed.
Vagy hajnalig mellbimbód százszorszépjét
csókoltam, és mert mindig mereven
ágaskodott, elkapott a reménység
hogy mindörökké tart e szerelem.
Most is mióta fekszünk itt az éjben,
eldőlt kőszobrok? Arcom szétvetett
combod tövéhez simul. Lihegésem
fel-felborzolja könnyű prémedet.

 

 

 

XLVIII. Harmadnap éjjel, 2

Hanyatt feküdtél meztelen
s a hold, míg tested elpihen
sakkozni kezd a melleden
a párkányzat csipkéivel.
De hol a lelked? Két kezem
utánad nyúlt. Csókoltalak
s öleltelek. Azt kérdezem:
ki volt kettőnk közt boldogabb?
Ülünk és nézlek reggelig.
Néznélek így örökre.
Pókfonalán ereszkedik
egy csillag köldöködre.

 

 

 

XLIX. A negyedik éjszaka

Az égboltnak ma éjszaka mélysége van meg fémszaga.
Minden rezeg, pörög, mozog: kis nyugtalan reflektorok,
galaktikák, kristály ködök, bolygók, csillag csillag mögött.
Nem láttam ilyen csodaszép tüzijátékot soha még.
Jobb karommal tarkód alatt elnyúlok melletted hanyatt.
Két csípőcsontod tejfehér: az egyik az enyémhez ér.
És csípőid között hasad homokkal töltött krátere.
Mire gondolsz? amire én? hogy egyszer külön s másfele
így vesszük fel az öröklét kötelező testhelyzetét?
Felül az ég s félölnyi föld, alul dirib-darabra tört
gerincünk meg combcsontjaink: két pár szúrágta, eldobott
mankó, mely nem kell senkinek. Fogunk közt hangya s vadvizek.
Csípőcsontod ellipszisén lyuk tátong, hol öled üres
kelyhén ágyékod átesett. De még így is gyönyörű lesz.
Lefoszlott róla porcelán húsa. Mint roppant lepkeszárny,
elfekszik ferde-mereven s még mindig szerelemre vár.
Ordítsak, hogy ez nem lehet? Inkább megfogom kezedet
és némán hálát rebegek annak a nem-tudom-minek,
aki a semmiből kivett, ki összerakta testemet,
szememhez tartotta a lét elmondhatatlan távcsövét,
ki csípőd mellé fektetett s megadta, hogy szeresselek.
Ne nyögj, ne félj, ne háborogj! Ne sírj! Hiába átkozod.
Rövid görcs lesz, akár a kéj és elmúlik. Aztán beföd
a barna, vagy a sárga rög. S medencecsontjaink körött,
mint óramű, tovább forog csípőkötőnk, az állatöv.

 

 

 

L. Búcsú a tengerparton

Kampó a hold. A csillagok ezüst gombostűfejei
ragyognak, míg egy fekete sárkány jön s mindet elnyeli.
Mezítelenre vetkezünk. Aztán talpaink élvezik
a kásás, hideg homokot s a kagylók tompa késeit.
Oly szertartásosan járunk, hogy szentségtörés szólani.
Csípőcsontomon a halak kerek, csiklandó csókjai.
Combom közt hűs víz hasogat. Szemköztről a sós szél szaga.
A lágy hullámok közt ezer füllel hallgat az éjszaka.
Orrom, szemem, szám összefolyt, az éj sötétje rám tapadt,
megállok és a mindenség súlya lenyomja vállamat.
Őslény lettem megint, kiből a gondolat elköltözött
s akit nem mozgat semmi más, csak félelmek meg ösztönök,
majd úszni kezdek. Merre vagy? Az ágyúk torkolattüze
Gibraltárból foszforeszkál, de messze van, nem ér ide.
És mégis ott az otthonom és holnap arra utazom,
hogy ne találkozzunk soha az elágazó utakon.
Azt érzem, hogy mellettem vagy valamelyik hullám megett
s ha élek, húsz vagy negyven év múltán is így leszek veled:
nem kereslek, nem kérdezek utánad. Lényed delejét
velem küldöd az útra, míg reám szakad a csillagég,
s akkor is mellettem leszel, ha elragad az éji víz
s már nem tudom, hogy hol vagyok és nem tudom, hogy merre visz.

 

 

 

A sivatag

A dombtetőn a sátorsor olyan,
amint még fel-felvillan távolan,
mint alvó asszony hátán a gerinc
a kedvesnek, ha reggel elrohan.
A sivatag jön. Félve ízleled.
Se fák, se fű, se füst, se fellegek;
terem ez, melynek nincs oldalfala,
szín, melyre nem tolnak be díszletet.
Erkélysor sincs, sem rajta tapsolók,
közjáték s girland, mely szemedbe lóg,
két görbe test van itt, a föld s az ég,
és köztük állsz magad, a monológ.
Sziklák árnyán keress ülőhelyet
s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed,
míg a gondolkodás merész kaland
és vad gyönyör lesz únt szokás helyett.
Nem tart soká. Az ész mindent kirág.
Ez nem érzelem s hangulat-világ.
Itt lenn van és fenn; oldalt semmi sincs;
s ami oldalt van, nincs: a délibáb.
Meríts hálót. Az apraját ereszd,
de, ha a nagyhal ficánkolni kezd:
a létkérdést kivesd, magasra vesd,
magadra vesd és sorra kérdezd ezt:
– A roppant homokóra csak pereg;
szűk tölcsérén elcsorgunk, emberek,
a semmibe. S ha egyszer lenn vagyunk:
a roppant órát ki fordítja meg?
– Hol itt az Alkotó, vagy hova lett?
Bujócskát játszik? Ide-oda megy?
S azon mulat, hogy ész s tapasztalat
csapdája őt nem fogja soha meg?
– Vagy holt az űr? Csillagködök laza
kocsonyája, tejutak halmaza,
kométák rőt haja; s a Lét csupán
egyetlen bolygó undok bőrbaja?
– S ha a gyönyör rézpénzével fizet
a Természet friss szolgákért, kiket
munkába állít, izzaszt és kínoz
s ha megkopunk, elád a Semminek:
– s ha hitvány kéjünkért majd mást gyötör
egy élet kínja, a halálgödör
szélén mért játszunk? mért nemzünk fiat?
Valóban oly nagy gyönyör a gyönyör?
– S e kort, mikor az állig vasbeton
városban éltünk s dolgoztunk mohón,
de cél nélkül – nem így ítéli el
egy jobb jövendő, összefoglalón:
– Útjuk tévút volt s mint útjuk, olyan
az életük: vértenger s búfolyam.
Kitéptük történelmük lapjait
s mindent előlről kezdtünk s újonnan.
Így rázd, míg ráz a kétely mételye,
kérdés-csörgőidet az ég fele,
te ifjú! nem, te agg! mert itt az est
s fehér tarkódhoz ér a kézfeje.
Tarkódhoz ér; ha jajgatsz, kinevet.
A síron túl nem vár több ismeret.
Ez a Magány Kvártélya. Ismered?
Innét jöttek vad férfiak lovon
s vándorbottal kezükben, istenek.
 

(Korb el-Ethel, 1941)

 

 

 

Kasba

Az újhold görbe tőre felhasítja
az ég violapiros pókhasát.
Az esti árnyak Hárún ár-Rásídja
már osztogatja a sok álruhát.
A kasba éled. Utca, tér, sikátor
fölött az alkony mézgás és nehéz.
Az ópiumbarlangból füst szivárog
s csókra nyújtja libegő kezét.
A báron kövér kalmár sétál végig.
Zöld vízihulla. Szeme, mint az ón,
ott angol orvos: illatokon él itt
meg boldogságán. Fenn a dobogón
hastáncosnő. Kávátlan kőkutacska
a köldöke. Benn árnyak ágboga.
Lihegve, mintha még vizet kutatna,
bámul bele egy szökött katona.
Dobzene árad s fáklyafüst a térről,
a kardnyelő hasán a hold a vért.
A mesemondó körül sűrű félkör,
az ajkak nyílnak: Szindbád hazatért.
Egy tuareg ül a nagy falnak háttal
s a látványt nézi, negyven napja már.
S egyszerre mindez: dobszó, tőrök, fátylak
s fátylak mögött a női szem; bazár,
réztálak, mentaillat, pálmakertek,
mélyzöld árnyékok és fehér falak
őrült körtáncot lejtenek fejedben,
míg szédít, őrjít, vonz az áradat
és hív: – Hazád rom, nőd hervadó locska,
munkád hitványság, életed gyötör:
jöjj és merülj e mély sikátorokba,
hol kéj az élet s a halál gyönyör.
– Nincs rend s törvény e nyüzsgő ázalagban,
hazád felől nem ér be hír, se szó,
pusztulj el, halj meg s kelj fel száz alakban:
van vénen is reinkarnáció.
– A mór fürdőben vetkezd le a múltat,
köpj a morálra (hitvány szóbeszéd!)
nevedet dobd el (régesrég meguntad!)
s ejtsd rá az emlék gyűrött szőttesét.
– Eszméidet akaszd a szögre (rongyok,
mit zsibvásáron aggattak reád!)
Ne fordulj vissza. S légy még egyszer boldog
mezítlen ifjan, ahogy szült anyád.
– Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus,
szeress fiút, lányt – hidd meg, egyremegy –,
rabolj vagy gyilkolj s karold át halálos
ölelkezéssel ezt a várhegyet.
– Avagy vadabb vég vonz s az élet úntat?
Szerezd meg mindjárt mit szíved kíván:
lila függőágyán az ópiumnak
vagy zöld nyeregben az abszint lován.
– Vagy csak maradj így, ne mozdulj és nézzed,
hallgasd sosemvolt madarak dalát,
míg homlokod körül a csillagképek
csörögnek, mint éretlen datolyák.
 

(Tanger, 1941)

 

 

 

Ibn Ámár búcsúja Portugáliától

Elkergettek, bár itt születtem én.
Csípőm nád volt, karizmom könnyű fém.
Fiúk s lányok hajlongtak, ifjú fák,
s én titkos lánggal égtem mint a kén.
Dombok csúcsán tűnődtem, karcsú hold
s kezemben az ifjúság kardja volt,
azt hittem: mindig őrzi virtusát
s tükrébe nem mar soha rozsdafolt.
A szikla rőt volt, mérgeszöld a rét,
de a tengerből felfröcskölt a kék,
a kék, a kék! Vibráló ritmusát
harsogta tenger, szikla, partvidék.
Hazám volt ez. Földjén kakukkfű nőtt
s szagos vörösbor. Most megáldom őt:
csókolja napfény és az ifjúság
virágingét adják rá lágy esők.
 

(Lisszabon előtt a tengeren, 1941)

 

 

 

Honvágy

Nem szoktam meg, nem engedett az átok,
de nem kínlódom és nem könnyezem.
Mint súlytalan, fehér viharkabátot,
keservemet felöltöm könnyeden.
Talán, mert folyton változik a tájék,
attól enyhül bújdosó bánatom?
Vagy mert angol szók nyújtóin ugrálnék
s ami nekik fáj, nem azt fájlalom?
Ha esti utcán a kirakatokban
nézem magamat, hirtelen megüt:
Duna–Tisza vagyok két tárt karommal,
szemöldököm a Cserhát meg a Bükk.
De hétköznap az ország képe úgy jár
fejemben, mint százados metszeten:
a Balatonból hal néz; régi úr áll
s keze Budára mutat mereven.
A Central Parkban nyílnak a virágok.
Ocsmány felhőkarcolók övezik.
Mohi, Mohács, Nagymajtény és Világos
után, kérdem, most mi következik?
De elterelem figyelmem akármin:
olykor egy-egy sétálót követek,
s a pályaudvarok roppant óráin
elbámulom a tompaszögeket.
Éjjelre aztán tótágast áll minden.
Legtöbbször egyenest hazamegyek
apám házába, Pestre. A kilincsen
lógok és rázom. Vagy becsengetek.
De a detektív régen meglesett:
üres szobába visz, mely csupa vér.
Egy padra kötnek s hosszú késeket
döfnek belém őrült szerelmemért.
 

(New York, 1942)

 

 

 

Beállok katonának

Önként álltam be katonának.
Megmondom, mért. Mert bár igaz,
hogy költőnek vagy cikkírónak
is jobb vagyok mint hadfinak,
s bár emberfia még nem nézte
hurkának a bicepszemet
és egyedül a távgyaloglást
bírom könnyebben mint ezek,
(bajtársaim nagyrészt paraszti
autókban felnőtt ifjurak –
hol maradnak egy emigránstól,
ki folyton rótta az utat?)
s bár tízmillió katonából
motorhoz, géphez legbutább
vagyok, miért a tankcsapathoz
helyeztek át ma délután: –
önként álltam be, mert éreztem:
a Szabad Magyar Mozgalom
titkáraként civilruhában
már egy órát se nyughatom,
mert mozgalmunkban én vagyok csak
fiatal: a többi öreg:
Vámbéry, Fényes, Kéri, Jászi,
Ignotus – kell, hogy kitegyek
érettük. És a háborút is
javallom, bárha nem tudom
Roosevelt céljait: gyanakvás
és reménység közt féluton
imbolygok; de a náci ordast
egész pontosan ismerem,
s ha kell, ilyen ellenség ellen
elesem egész szívesen.
Ha netán ezt hozná a sorsom:
vigasztalódjatok, ahogy
tudtok; én is sejtem, hogy egyszer
úgyis meghalok valahogy.
Hadd térek a legfontosabbra.
Annak, ki ismer, nem titok,
miért megyek a háborúba.
Az okom: életrajzi ok.
Nem érted? Elképzeltem gyakran
s úrrá lett rajtam az iszony,
ha maradnék, mit írna rólam
a zsebkönyv meg a lexikon.
„F. Gy. lelke a szabadságért
lángolt és szárnyalt. Másokat
harcra buzdított a zsarnokság
ellen. Ő New Yorkban maradt
szerény lakásán, s éjet nappá
téve, dolgozott, ahogy bírt:
egy szakajtóra való cikket
és két tűrhető verset írt.”
Értesz már? És érted Petőfit?
Vagy Arany Jánost? A titok
ez volt. A becsület mezőjén
küzdök s rossz verseket írok.
 

(Fort Leonard Wood, 1943)

 

 

 

Rossz nőnél

Aubrey:
A szél hajunkba fú puhán,
minő vasárnap délután!
Autónk zúgása halk zene,
ez Mark Twain parkja balfele,
az ott a Nagy Kígyó folyam
mely nem veendő komolyan.
És ez Rolla, Missouri már,
hol ránk hetvenhét húri vár.
(Nézd a kocsmát, mily rivalgó!
félhomályból szól a tangó –
légy vigéc fehér kalapban,
whiskytől megingathatlan,
pisztolytáskával hivalgó
cowboy, vagy búsult hidalgó,
ki a grogot forrón issza: –
holtiglan sírsz ide vissza.
Ám ha most sírsz, itt a szajha,
ki herédet kifacsarja.)
A szajha:
Vitéz urak! vitéz urak!
Forrponthoz ért az indulat.
Mit bámultok? Nem láttatok
még élő asszonyállatot?
Honnét jössz, nyurga, szép kölyök?
S melyik hadosztály? Hetvenöt?
Boston? Fort Wayne? Peoria?
A másik, hallom, francia.
(Hogy faromnak másfél szék kell?
Használd, fiam, egészséggel.
Lóg a mellem? Jaj, te drága,
vessem néked panyókára?
Sok a néger! Vesszen mind!
Színre színt és ginre gint!)
Vitéz urak! az óra jár
s fél négyre jár; ez még felár;
gyertek fel egy-két szóra már:
aki feláll, az lóra száll.
Testem kincsestár, bányamély,
ölem barlangja rózsaszín:
itt vár terád meg rád a kéj,
Tom Sawyer! Huckleberry Finn!
A szerző:
Mikor megtudtuk, s még korán
egy délelőtt, az iskolán,
hogy kancán, tyúkon, vereben
lovagló szörny a szerelem,
sápadtan, csupa borzalom,
megesküdtünk az udvaron:
e gazságban részt nem veszünk,
ilyet, míg élünk, nem teszünk.
(Ébredj, félénk gyermeklélek!
Eskütétel, felidézlek.
Ha kirúgnak, ha kilöknek,
ha megvernek, ha leköpnek:
vérszerződés! újra kötlek.)
Nem! nem! nem! Inkább elmegyek,
a dombtetőre felmegyek,
megkergetem a felleget,
csalánban bukfencet vetek,
a barakkban levetkezem,
a matraccal szeretkezem,
inkább sapkámat lengetem,
cipőfűzőmet pengetem,
mélázom esti vizeken
s patkányt pörgetek zsinegen.
 

(Rolla, Missouri, 1943)

 

 

 

Amerikai állampolgársággal kínálnak

Ma délután egy dzsip jött értem.
A tankból húztak ki, ahogy
indulni készültünk. Hová visz?
Paul vezérőrnagy hivatott.
Magas, szép ember. Elképedtem,
mert, mikor beléptem, felállt.
– „Az Államok polgára lesz most”,
mosolygott rám és gratulált.
– „Kijár ez minden katonának.”
Én álltam némán. Nem konok
daccal, mert inkább szégyenkeztem,
s azt éreztem: bűnös vagyok.
– „Jöjjön közelebb és ne féljen.
Ide biggyessze a nevét.”
– „Ezt nem tehetem”, mondtam. Hosszan
vizsgált, majd megszólalt: – „Miért?
Ez ingyen sültgalamb a szájba.
Hiába várják annyian.
Fasiszta ön vagy kommunista?” –
érdeklődött kíváncsian.
– „Egyik se. Nem vagyok s nem voltam
egyik se”, mondtam, mialatt
remegni kezdtem, s ő azonnal
elhitte, pedig igazat
beszéltem. Hellyel kínált s megkért:
mondjam el azt, mit ő soha
nem hallott, bár kezén megfordult
vagy ötvenezer katona.
Elmondtam, miért jelentkeztem
a hadseregbe s mért megyek
majd haza, hogy egy szabad ország
építésében részt vegyek,
s hogy mit tehet egy magyar költő
mást, mikor otthon a helye,
s hogy az állampolgárság nagy kincs,
de így mit kezdhetnék vele,
s hogy magyarságomhoz papíron
is ragaszkodom – s mialatt
így hebegtem, egyszerre az ő
szemével láttam magamat,
s megborzadtam. Kiment egy percre.
Behoztak nékünk két üveg
világos sört s amíg megittuk,
figyelmesen kikérdezett,
majd két katona jött be értem
s egy elmeorvos kapitány
elé vezettek a kórházban,
ki mint a héja csapott rám:
– „Ön az anyjával akart hálni!
A mama a szerelmese!
Az apját meg akarta ölni!
Hiába tagad! Vallja be!”
Estig harcoltam a freudista
ökörrel. Akkor, legnagyobb
csodálkozásomra, írásban
adta, hogy épeszű vagyok.

(Fort Leonard Wood, 1943)

 

 

 

Károlyi Mihály

Szonett nem éri fel. A fejedelmet
 
kell hívnom, hogy megmondjam néktek őt,
Majtény után, ha démoni dühében
 
egy vágya kelt: túlélni az időt,
vagy ha oltárképet nézett tűnődve
 
s szemfénye kékes lángokat vetett
mert bujdosásra adta el vezére
 
s háznépéből labanc rimája lett.
Volt úgy, hogy roppant, néma tisztessége
 
kongott körötte mint titáni dóm.
Máskor játékszobákban állt setéten,
 
játékszabályra, sorsra lázadón,
vagy erkélyen, hol málló oszlopokba
 
rúgott saruja, míg fenn a barokk
párkányfestményekről Greco-i árnyát
 
nyilazgatták a puffadt angyalok.
Hogy London s Párizs utcáin nem kellett
 
pirongva járnunk, ez miatta volt.
Seholsincs-Háza reményekből épült,
 
abrosza sarkán négy eltékozolt
évszázad ült és szállása tetőjét
 
betörték zúzva a magyar bitók.
Ezért történt, hogy mi, vándordeákok,
 
szegénylegények és szabad zsidók
jobbágynak álltunk hozzá s ablakából
 
lessük: virrad-e Hevesnél a sík,
gyertyát koppantunk s döbbent rémülettel
 
nézzük egymást, míg hosszan sakkozik.
 

(Montgomery, Alabama, 1943)

 

 

 

Fényes Lászlónak*

Nagyatyád murikon, apád a kártyán
játszotta el a sok bihari holdat –
ami maradt: a pesti bérlakásban
egy elárvult cserép muskátli volt csak.
Az ablakban játszottál, még gyermek
– Mikszáth ült éppen nálatok –, mikor
könyököddel a cserepet leverted.
Az Akácfa utca kövén csörömpölt.
„Látjátok”, szólt Mikszáth, „néki is jutott
mit eltékozolni az ősi földből.”
Károlyi, Bartók, Jászi, Szilárd, Fényes: –
a dolgok nem változtak meg azóta,
Magyarországnak még mindig maradt
pazarolni valója.
 

(Fort Leonard Wood, 1943)

 

 

 

Kései bánat

Madárfészkekkel foltos, könnyű fák,
a sűrűségben horgoló banyák,
meleg sziklákon kígyó abrakol,
a lomb visszája ezüst félelem:
már bújtam íly bozótot valahol.
Húsz éve tán: kölyök voltam, gonosz,
ki fészkekből madárfiát oroz,
s íly nyírfák közt – a gyermek csak tanul –
felboncoltam egy eleven cicát
s szöcskét irtottam számolatlanul.
Húsz év: azt hittem, mindig élek én,
ha futottam, fölrúgtam lábamat.
Ma mást érzek, habár nem félek én,
de bántani a hangyát sem tudom.
Ott ismerkedtem, most már búcsúzom.
S a titkot is régóta ismerem,
hogy a csalán, a kristály és a kő
sem hitványabb mint te, vagy én, vagy ő,
s hogy elveszek s magamat sem lelem,
ha nem tudom, hogy minden egy velem.
A hőscincért az ágra felteszem,
a galagonya ágát nem húzom,
s ha tikkadt fűben hálok meztelen:
csípőmtől oldalt fel a vállamig
két kígyó őriz mint a kontúrom.
 

(Camp Crowder, 1943)

 

 

 

Rémület az erdőn

Nem gúnyolódom többé. Eltévedtünk ezegyszer.
Kiáltásom visszhangzik s úgy hallom, más kiáltja.
Galléromból verejték szaglik. Szemközt a gleccser
világít még az estben – vén tébolyult szakálla.
Amikor délután volt a meredek fenyéren,
sok mindenről beszéltünk. Főként az úttörőkről,
atyáidról, kik erre jöttek ponyvás szekéren
s kik csipkés főkötőkben merengtek: régi nőkről.
Custer skalpján nevettünk (sörreklám lett belőle)
s utána hétmérföldes csizmában jött a tőke.
Aztán az indiánok csatáit hoztuk szóba,
a főnököt, kit itt fenn temettek el a hóba
s a négynapos küzdelmet, hol eltörtek a dárdák
és kés helyett a yenkik torkát sással nyiszálták.
E harcon felhevültem mint ősöd hajdanában.
Oly szűzies világ várt lágyékod hajlatában!
Öled bozótja párás volt, mélykék és kanyargó,
akár a táj köröttünk, amilyent Leonardo
festett. Látod, kiszöktünk az átkozott világból,
nincs húsz mérföldre ember. A háború is távol,
a mély fű eltakarja futó lábunk nyomát.
A zubbonyt is ledobtam mint szökött katonák.
Most bosszút áll az önzés. A fenyves bronzkardot fog,
tőrt szúr alánk a szikla, komor bikák a bokrok,
lasszóval és hurokkal fognak hóhér liánok
s a szélben feltámadtak a halott indiánok.
Siess, gyerünk a mélybe, könyvekhez, emberekhez,
csatákba, félelembe, iszonyba, fegyverekhez,
hogy elfeledjünk félni. Nincs most menekvés ettől.
Boldogságunk futás volt. Magányunk vára megdőlt.
Szaladj! segítség! félek! Reánkszakad az égbolt!
Eltévedtünk az erdőn; az erdő tévedés volt,
mécses nem ég semerre. Csupán szerelmed lángja
bujkál a sűrűségben mint ódon kocsilámpa.
 

(Yellowstone Park, 1943)

 

 

 

Alkony San Franciscóban

A Market Streeten ért a naplemente.
Fehér szökőár jött elém a járdán.
Vak emberszobrok bukdácsoltak benne
 
s szikráztak, mint a márvány.
Egy pillanatra megdermedt az élet.
Semmi sem látszott az útból, a fákból,
s lenn egy roppant sáv vajszín olaj égett
 
a Csendes Óceánon.
Sugarak keltek, mint a japán zászlón.
Aranyhalak hordái érkeztek meg,
mohó ajkukkal csípőmhöz tapadtak
 
s ujjam hegyéből ettek.
Meggylé folyt zubbonyomra és kadarka.
Hol vagy? szólalt meg mögöttem szerelmem,
de én csak álltam, térdig vérnarancsban
 
s rézkardokkal szememben.
Majd nem volt pírja, csak a fellegeknek.
Az árnyékok tarlói összefolytak
s a karcsú házak kéken fellebegtek,
 
mint sírjukból a holtak.
 

(San Francisco, 1943)

 

 

 

Aurora Borealis

A felhők közt lenéztem a mélybe s a magasba:
hófellegek, havas föld: egy volt a fenn s a lenn.
Ott ült a fagy, munkáját nem hagyta ott tavaszra:
zöld tűvel varrt és öltött a Bering tengeren.
Leszálltunk. Hét nap óta japánokat vadászok.
Konzervemen a víznél fókákkal osztozom.
Nem kérdezem, miért ez. Csak eszkimókat látok,
meg egy festett cilindert a totem-oszlopon.
A köd függőágyában, bundákba begomboltan,
hol – gépfegyver a hóban – alámerült a test:
így élek napról napra. Reád nem is gondoltam,
míg el nem jött a tegnap s a tegnapra az est.
A fény! a fény! hallottam a konyhában a kuktát,
s mikor kiléptem, ott várt a jégmezők felett:
mint könnyű függöny libbent, hintázott, fordult, úszkált,
imbolygott vagy közelgett s így emlékeztetett,
mire? tűnődtem. Fodros árny játszódott a fénnyel,
ringatta és forgatta. A kilinccsel kezemben
elbűvölten bámultam. Bentről egy hang keményen
utánam szólt: az ajtót! Szoknyád jutott eszembe.
 

(Kodiak, Alaska, 1944)

 

 

 

Szonett*

mely angol nyelven a Franklin D. Rooseveltről elnevezett repülőerőd oldalán volt olvasható
Bombázni mégy. Menj s ne örülj ennek.
A város lassan nőtt a horizontra
mint látomás; jó polgárok pihennek
alatta, kiknek szép volt minden dolga.
Sok századéven át hány tarka szoknya
súrolta macskaköveit, hány gyermek
játszott utcáin! Hulljon hát a bomba,
oldozd ki, de gyűlöld, hogy ezt kell tenned.
Mint ióta a homoiúszionban:
akármit gondolsz, belevág a bomba,
s a célpontnak mindegy, de nem neked,
nehogy unokád szégyenkezve mondja:
pilóta volt, mert behívták, de ronda
kéjgyilkos lett, mert közben élvezett.
 

(New York, 1944)

 

 

 

Magányosan s kegyetlenül

Tüstént Darwin fájához érünk –
így biztattak a polinézek.
De engemet a fodros tenger
kék pávafarka megigézett,
úgy megigézett s felbosszantott,
hogy nem hallgattam őket, csak
a dobhártyámon búgva párzó
félőrült vadgalambokat,
s dühöngtem, hogy csak most, ily késve,
nem nászra, nem szeretkezésre,
csak egyszeri, gyors vetkezésre,
frusztrált és száraz orgiára
hívott magához e busa,
e meztelen, őrjítő tájék
exhibicionizmusa.
– Ez itt a fikusz. Ötszáz éves.
De nincsen ága, amely száraz.
Ezt látta egykor Charlie Darwin,
meg Fernano de Magellanas.
Ott állt: a teremtés utolsó
jelenetéhez a kulissza.
A napfényt lombja tízezernyi
zöld zsebtükrével verte vissza.
A gumifa, az óriási,
vulkánok s próféták fivére,
én meg lenéztem a virággal
borított, édeni vidékre,
a nyíló kertekre, a boldog
lejtőkre és a kivirágzott
öbölre, ahol a kék vizet
úgy lepték el a tarka foltok,
mint a két ujj közt összemorzsolt
lila meg sárga íriszek.
Nos – fordultam pökhendin egyik
kísérőmhöz s a gumifára
mutattam –, ez sosem virágzik?
csak éppen ennek nincs virága?
Nincs-e? – S a lándzsa-élű rügyből
kioperált egy duzzadt, véres
iker-bogyót és felemelte,
mint állat heréjét a böllér.
– Ez nem a gumifa termése.
Ez a virága. Fogja, tessék –
nyújtotta felém. De én félre
fordultam. – Nem nagy érdekesség.
Nem-e? – csapott rám s felnyitotta.
– Két külön rekesze van, látja?
Az egyikben a bibe, nézze,
a másikban porzó meg párta.
A kettő között csontos hártya –
s elém tartotta büszkén. – Látom,
szóltam rémülten. – S a csonthéjon
hogy jut keresztül a virágpor?
– Ezt kérdi mind! A csontpáncélban
tűszúrásnál nem nagyobb rések
nyílnak s ott él egy láthatatlan,
tűszúrásnál is kisebb féreg.
Virágport zabál és virágport
visz szét testecskéjén, mikor jár,
csak úgy, ahogy kenyeret eszik
s ruháján lisztet hord a molnár.
– Érti? mondta. Diadalmasan
mosolygott, a bogyót egy trágár
gyors mozdulattal messze dobta
és otthagyott a gumifánál.
De én alázattal felszedtem
a fikusz virágát s a kármin
csonthéjat fogva, eltűnődtem:
mit szólna ehhez Charlie Darwin?
Vajon a fajták származása
hogy is volt és a lét gomolygó
méhében mint talál egymásra
a fikusz virág meg a pondró?
S mindaddig, sok millió évig,
egymás nélkül hogy élt a kettő?
mért nem pusztult éhen az egyik
s mért nem maradt a másik meddő?
S a kőkemény csonthéjban mint nyílt
a sok szabályos bányajárat?
a kis rovar ásott lyukacskát,
vagy a lyukakhoz lett az állat?
Avagy teremtéskor, este
kivonult egy menetszázad
atka minden fikusz mellé,
kettős rendben sorba álltak,
vezényelt a hadnagy, aztán
mind eltűnt a maga posztján?
Így ültem hosszan és tűnődtem –
nincsen szabály, se rendszer és
értelmetlen és esztelen
a színdarab s a rendezés –
aztán a csonthéjat szemem
elé emeltem s hirtelen
elöntött a tündér öröm:
a kis lyukon átláttam, mint
bíborral bélelt távcsövön
s a napsugárban száz szín táncolt,
száz kaleidoszkóp figura.
Megvan – mondtam –, a csontmagok,
pondrók és emberek ura,
ki csillagot farag meg férget
magányosan s kegyetlenül,
ki eltűnik a teleszkópban
s a hajszálérben felmerül.
Ez ő,
kit nem találtam, bár kerestem
New Yorkban, Bécsben, Budapesten,
ez ő, az égi rendező,
ki itt adott számomra tán
titkos találkát Számoán,
találkát, titkosan és késve,
találkát egy gyors vetkezésre,
hogy egyszer mutassa meg pőre,
mezítlen lényét énnekem,
a tüzijáték rendezője,
hadd tapsolhassam őt meg érte,
ki mindent szült és rendezett
s ki elpukkaszt minden rakétát,
minden bolygót meg engemet.
 

(Pago-Pago, 1944)

 

 

 

Korállsziget, kikötő, holdvilág

Pálmák nyakán keresztbe
– sudár nő mellén ékszer –
vakít a Dél Keresztje.
A víz tükrén a hold
öklével mindent szétver
és mindent összetold.
Az erdő foszforeszkál,
lépcsőin fel-alá
ezer holdkóros nesz jár.
A homokpart ragyog
s a homokban gerendák,
ládák meg sisakok,
mintha hajótöröttek
volnának mind, akik
e zátonyra kijöttek,
s e pompás díszletet
Dalínál, a festőnél
rendelték volna meg.
Így ülök. Nedves gúnyám
puskám mellett hever.
Túl a holdas lagúnán
a nyílt tenger fehér.
A szemhatár fehérebb.
Szélén – úszó tenyér –
márványsziget merül fel
s egy négyárbócos száll, mely
Trafalgárnál merült el.
Szellőcske fog fülön.
Édes perc, boldog óra!
Szemembe fut a könny,
s már nem a föld göröngye
vagyok, hanem az éj
gyöngykagylójának gyöngye,
és tenger, ég, hajó
s e tébolyító szépség
mind érettem való,
s e milliónyi alga
millió éven át
egymáson élve-halva
e szigetet azért
emelte, míg a szörnyű
mélyből a szintre ért,
hogy Bábel-tornyuk nékem
kilátó, dísztribün
s szószék legyen ma éjjel,
hová felléphetek
s ahonnan megdícsérem
a nagy természetet,
hogy holttestükre állva
huszonnyolc tercinát
mondhassak a korállra,
s higgyem, hogy kedvemért
emelte ezt a zátonyt,
amíg a szintre ért
egymáson élve-halva
millió éven át
e milliónyi alga,
s mind érettem való
e tébolyító szépség,
hold, tenger és hajó
s a gyöngyházkagyló gyöngye
vagyok, és nem silány
káplár, a föld göröngye,
s csiszolt gyémánt a könny
pillámon, míg egy könnyű
szellőcske fog fülön,
s hogy kedvemért merült fel
a négyárbócos, mely
Trafalgárnál merült el,
és az úszó tenyér
szigetke kinn a fényben
miattam íly fehér,
s félárbócra eresztve
a nagy bárkán nekem
ragyog a Dél Keresztje –
jó volna hinni ezt
a szőnyeges homokban,
amilyent Dalí fest,
s ugyan mért ne hinném el?
ki itt térdelhetek
misztikus déli fények
s gépfegyverek között,
egy kurta éjszakára
boldog hajótörött.
 

(Tarawa, 1944)

 

 

 

Budapest ostromára

Mi lesz, ha holnap elesik a város
s vége a háborúnak? Van, aki
remél és van, ki nem. De ennél
többet egyikük sem mer mondani.
Kit kérdezzek? Jöjj, népek ismerője,
dolgok tudója, nem elméletek
fodrásza, tiszta fej, aki minálunk
töltötted egyik ifjú évedet,
aki könyvedhez jegyzetet gyűjtöttél,
míg kint vaskos pelyhekben hullt a hó,
s meleg nyáron lementél az Iszterhez,
hová fürödni járt a légió: –
hátad mögött mély erdő állt, előtted
fatörzsek úsztak a sárga vizen,
túloldalt nádas százezer lépésig,
vagy még tovább – nem tudta senki sem,
mit gondoltál e tájról, amikor
domborműves vasvértedben megálltál
a parton, és mit mondtál elveszett
könyvedben róla, Hadrianus császár?
Elhitted volna, hogy e roppant ártér,
az erdőség s a bugyborgó mocsár,
hol annyi sok nép süllyedt el dicsőség
és név nélkül, országgá összeáll?
Hogy templomok s várak nőnek e barbár
földön, és azt, mit birodalmatok
üszkös romjai alól összeszedtek,
majd elhozzák oda is a papok?
Elhitted volna, hogy Aquincumod
mellett felépül Buda tornyos vára,
s a humanizmus meg a reneszánsz
elébb ér oda mint Lutéciába?
Mit mondjak még? De mért nézel hideg
szemmel s fordulsz el tőlem, régi császár?
Én is tudom: mi ötszáz évig nőtt,
egy óra alatt elpusztult Mohácsnál.
Én is tudom jól, hogy Zápolya óta
Szálasiig nem engedett az átok,
s az őrült most egy másik tébolyult
égő ölébe dobta az országot.
Én is tudom, hogy számunk megfogyott.
De tudom azt is, mire Kossuth s Jászi
tanított bennünket, hogy mit tegyünk,
ha egymagunkban nem tudunk megállni.
Szomszédaink sem. A dunai népek
egymást késelő szolgák a kocsmában.
Száz éve tart a vérbosszú, míg oldalt
a Gigászok kutyakorbáccsal állnak.
Lehet-e, hogy az iszonyat után
sem állnak össze és nem térnek észre?
Lehet-e, hogy elölről kezdik el
az acsarkodást, míg mindennek vége?
Lehet-e, hogy csak vész jön vész után,
hogy nem ragyog fel soha a szivárvány
az égre? Én ezt nem hiszem. Miért
mosolyogsz rajtam, Hadrianus császár?
 

(New York, 1945)

 

 

 

Kéri Pál

Kölesdnél egykor hogy csatázott
a kuruc; a szerb front megett
hogyan gyilkoltak, Pétervárott
mint volt Trockijból eleged:
erről szólsz, fölöttünk a holddal.
Elég, ha arcod nézhetem
és meglátom, milyen lett volna
Petőfi hatvan évesen.
Gallérod rózsa lombot hordoz –
hány híres, gyönyörű nő bomlott
utánad! Mára mind halott,
s holt szeretőidről nem merlek
kérdezni, mert ha jól ismerlek,
hiába várnám válaszod.
 

(New York, 1945)

 

 

 

Egy pilóta szól

Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet.
Téged nem fojtogatnak a szavak?
Gyújts rá. Én inni szerettem s mozizni,
hogy elűzzem magamtól magamat.
Mért volt e háború? Míly furcsa kérdés!
Te fundáltad ki, vagy Nagy Főnökünk?
Vajon fontos-e tudni, mért halunk meg?
Ezen töprengj, ha lódulsz, odakint!
Jaj, megsértődtél! Nézd: nagy langaléta
legény vagyok, csupa jóindulat,
(hetedik légi hadsereg Száipánon,
Jim Olson, írd fel, ha kell az adat,
huszonöt éves, volt mérnök, baptista,
sorszám: ó-húsz-tizennyolc-hetvenöt,
magasság hat láb kettő, nőtlen, őrnagy,
szülőhelyem Hartford, Connecticut)
ki száz mérfölddel hajtott, leányoknak
füttyentett, nem vásárolt hírlapot,
napeste jégszekrényeknél portyázott
és délben söntéseknél silbakolt.
Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi –
s az embert oly nagy érzés fogja el,
tenger-érzés, érzés-tenger – hogy mondjam? –
ha rárepül s légnyomás dobja fel
gépét, vagy mikor ködben száll radarral,
ha befogja az automatikus
pilótát, lustán néz a levegőbe
s alatta robbannak a misztikus
füstkarikák, vagy mikor egyenesen
a célra repül és robbanás rázza –
egy pillanat s nem lát, csak kék eget
s oldalt békésen áll a Fuzsijáma.
Mikor huszadszor szálltunk Tokióra,
kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén.
Kutyánk vonított. Hogy ez lesz a végünk,
azt már sátramban, reggel tudtam én.
A japán császár vért trüsszentett aznap!
Ahogy jöttünk, a Ginza lángban állt.
Ledobtunk mindent. És bolond kedvemmel
gépem szabályos, szép díszkört csinált.
Mikor mentünk, a partnál minden füstölt:
dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik –
bajtársaimra néztem s hunyorogtam,
mert kék füstsávot vonszoltunk mi is.
A gumicsónakban magam maradtam,
(ugyan hol úsznak temetetlenül?)
s még örültem, hogy nélkülük halok meg: –
nem voltam három éve egyedül.
Ha repülőhal esett közelembe,
elkaptam és kiszívtam a belét.
Negyednap este tengervizet ittam,
aztán vért hánytam s tudtam: ez a vég.
Ledőltem a csónakban s azt gondoltam:
harminc év múlva, vagy ma? Egyremegy.
Pilóták kezdtek fülembe dúdolni,
kik leestek a császárság felett.
 

(Katonakórház, Atlantic City, 1945)

 

 

 

Hitler halála

Eleánort a katonakórházban
 
ismertem meg, Atlantic Cityben.
A legszebb ápolónő volt: jókedvű,
 
villámgyors és szíves mindenkivel,
kivált a lábadozó pilótákkal.
 
Engem természetesen nem vett számba.
Ma délután, itt New Yorkban futottunk
 
össze, mikor az Eighth Avenue-n jártam.
Rám néz, nevet, belém karol: – „Most nincsen
 
menekvésed. A szökevényt elfogtam.
Kísérj haza és jöjj fel. A Riverside
 
Drive-on lakom, a hídnál, összkomfortban.”
Rossz tánczenét kattint fel rádióján.
 
Sherryt iszunk. Átölel s már mezítlen.
Vörös jávorfa levélből és tejszín
 
ködből állt össze. Ily szépnek nem hittem.
Kristálynedvet iszom szeme sarkából;
 
végigcsókolom testét lágyékáig;
felszívom az aromát köldökéből.
 
És mégsem jó így; valami hiányzik.
Az érzés? a szerelem? elsiettük?
 
Combját vállamra dobja. Élvezz, élvezz!
Biztatom magam, ahogy odatartom
 
ajkamat a rézvörös, langyos prémhez.
De alighogy számat hozzászorítom,
 
arcomtól újra elválik a lába.
Ügyetlen voltam? Nem talált eléggé
 
lelkesnek? Unja? Máshogyan kívánja?
Tánczene helyett a bemondót hallom:
 
„…Hitlert, azaz szénné égett porát
a Reichskanzlei kertjében tegnap déltájt
 
találták meg a szovjet katonák.”
Eleánor hajamban turkál. Lábát
 
kitárja és halántékomra fonja.
Fülemben déli tengerek zenélnek.
 
Arccsontomon tejeskalács a combja.
Ajkamat rápréselem szemérmére
 
s úgy fúrom bele boldog nyelvemet,
mint udvarló nyomja az ajtórésbe
 
a rózsaszín szerelmes levelet.
 

(New York, 1945)

 

 

 

Jászi ünneplése

Márványember, aki mindig kimondta
a végső igazat; hűvös, kimért
öregúr, ki érzelmeit titkolja
és némán hálás a szeretetért;
egy elveszett nemzedék ihletője:
mindenki félreállított, noha
a megoldást csak te tudtad előre,
de megoldásod nem győzött soha.
Most itt ülünk. A dunavölgyi népek
szövetkezése ismét semmivé lett; –
ülünk, vad szomszédnépek fiai.
Tudjuk, hogy sorsunk most se fordul jóra,
s isszuk veled a rossz amerikai
kávét a megcsúfolt illúziókra.
 

(New York, 1945)

 

 

 

John Doe beszél:

Hogy mért kellett Tuniszt bevennem
s izzadnom normand partokon?
Ezért még bosszút állok egyszer
a sok faképű angolon!
Ők ugrattak a háborúba,
mi belementünk ostobán,
hogy a kalmárnép piknikezni
ülhessen John Doe lábnyomán.
Hogy összelopott birodalmuk
viruljon – ám, ha van eszünk,
most egyszer a sarkunkra állunk
és mindent, mindent elveszünk.
Egyébként törzsőrmester lettem,
mit mondjak? ez is játszva ment.
Az arkansasi hírlapokban
képem háromszor megjelent.
Utólszor, mikor benzinkoktélt
vágtam a kölni dóm fala
alatt egy tigris-tankba – érte
hálás lesz nékem a haza.
Sokféle piszkos népet láttam,
kik szűntelen marakszanak.
Nem tudni, mért. De én se törtem
soká a fejem emiatt.
Civódtak, koldultak, szavaltak,
egymást vádolgatták – pedig
nem is figyeltünk. De a dollár
láttán megolvadt mindegyik.
Köphetnékem volt. Ám a hadnagy
megmondta: ők is emberek.
Rájuk nevettem s csokoládét
kaptak tőlem a gyermekek.
Nem sejtitek, míly hosszútűrés
kellett, hogy ne fogjunk botot
és munkára ne hessegessük
e pernahajder csapatot.
A fecsegőket, pojácákat,
az egész léhűtő hadat
s az úgynevezett kávéházak
mélyén ülő rohadtakat.
Látjátok, nem volt könnyű dolgunk.
Romok között kísért a bú:
Orán büdös lyuk és a híres
Páris véghetlen szomorú.
Most leszereltem, hazatértem,
pihenek, alszom és iszom.
Az Óvilág mocskához képest
e föld való paradicsom.
Szomszédom a szakszervezetből
unszol, hogy lépnék be oda.
Bizonygatja, hogy elnyom engem
a tőkés és a burzsoa.
E szólamokkal csordulásig
beteltem én már odaát.
A főnököm tegnap vásárolt
hétemeletes palotát.
Ha dolgozom, énnékem is lesz
autóm és házam, hétszobás.
Kikönyöklöm a tornácrácsra
és nem fáj semmi elnyomás.
De elébb még két pár nadrágot
veszek, szép kényelmes cipőt
és megnézem a kosárlabda
mérkőzésen a félidőt,
aztán moziba Annabellel,
onnét az ágyba egyenest,
és pofonvágom az ébresztő
órát, ha reggel szólni kezd.
 

(New York, 1945)

 

 

 

Útban hazafelé

Magyar költő mért él Amerikában?
Hajó visz haza, szívem meg a lábam,
s nem az eszem, de a kiváncsiság:
egy más világ vár, vagy a másvilág?
Azt is szeretném látni, hogyan épül
demokrácia demokraták nélkül.
 

(New York, 1945)

 

 

 

Búcsú Amerikától

 

1.

Most túlzenglek, hajókürt. Oly palaszín a tenger
 
mint aszfalton a pára,
oly palaszín Long Island, ahogy búcsúzva rááll
 
a szürke láthatárra.
Ó föld, most búcsút mondok, ó föld, hol maradásom
 
lehetne, ha nem mennék,
ó föld, hol voltam vendég, most búcsúzón felállok
 
és kalapot emelnék.
 

2.

Ó szikkadt Arizóna, ó bűvös Colorado,
 
ó salakos New Jersey,
ó szirtes Massachusetts, ó szeles Indiana,
 
ó villámos Missouri,
ó véghetetlen Kansas, s te is, szívemnek fájó,
 
ó magyaros Ohio,
ti tájak, hol bolyongtam, hol féltem és szerettem,
 
szenvedtem és örültem:
ó Nagy Tavak vidéke, unalmas, szürke vízzel
 
s a széllel Kanadából,
erdő Carolinában, fákról lengő moszattal,
 
mint gótikus nagytemplom,
Maine három árnyú partja: zöld tengerig lelépő
 
zöld fenyves, zöld sziklákon,
ó kőtenger, Nevada; Sóstó, hol vörheny hegység
 
szigetnek áll a hóban,
Louisiana partja, zsombékos láp, mint földre
 
dobott penészes irha,
lankás, füves Montana, hengergő legelőkön
 
bolygó millió birka,
viola Wyoming, hol madár-se-látta tájon
 
magánosan mehettem
 
s te irdatlan Manhattan!
 

3.

Ó népek, skótok, svédek, hollandok, filippínók
 
albánok, portugálok,
gyarapvó angolszászok, nyolcgyermekes latinok,
 
halódó indiánok,
néger gyapotrabszolgák, lengyel félkézkalmárok,
 
kínai mosodások,
zsidó sofőrök, norvég tengerhajósok, félvér
 
kőfejtők, ír rendőrök,
ti, kik repülőgépről permeteztek és autót
 
tartogattok a csűrben,
munkások, kik vonatra vártok és kazettában
 
viszitek az ebédet,
kik bárpultnál egy whiskyt isztok gyorsan s neonok
 
közt sosem láttok holdat,
kik hónapos szobákban éltek, s olvadt aszfalton
 
ténferegtek nyáreste,
kik meztelen alusztok és szörnyű tűzfalakra
 
bámultok éjszakánként,
kik lazacszínű ingben lovagoltok a prérin,
 
lasszóval a nyeregben,
kik pisztrángot halásztok Pennsylvania kékes
 
patakjaiban este,
ti, kik családi házak tornácán üldögéltek
 
pipával szájatokban,
vagy vörös téglaházak közt a széles főutcán
 
siettek dolgotokra,
(mindegy, melyik főutcán, mert egyforma rondára
 
építettétek mindet),
kik tányérról lelógó bifsztékekért rajongtok,
 
korlátlan gyorshajtásért,
kik lógó harisnyával, nyitott ingben császkáltok
 
– a kényelem az első –
és asztalon a lábbal, egymás vállát verdesve
 
isztok s nagyot nevettek,
kik gyors autóitokat kifordítva a rétnek
 
piknikeztek vasárnap,
akik mindig siettek, mint hogyha sportolnátok,
 
mert mindennél a sportot
tartjátok magasabbra s a technikát, amelynek
 
szerpentinjén robogtok,
mintha felfele vinne – ó ezerfajta népek,
 
jól tápláltak és szépek,
mosolygók és serények, türelmesek és tiszták,
 
jók és segítőkészek:
most búcsút mondok néktek.
 

4.

Kevély kapitalizmus! Vágóhidak, kémények,
 
olajmezők és bányák!
Forgóhidak, csatornák, cséplőgépek, kazánok,
 
uszályok és vaspályák!
És ifjúság, te izmos! Ó egyetemek száza,
 
ó esti labdajáték,
ó Palo Alto kertje, hol ágyamból kinyúlva
 
grape fruitokat téphettem
s ezüst léghajók sora úszott a pálmaerdőn
 
minden pirosló reggel!
Ó drága San Francisco, Távíró-domb, Aranyhíd,
 
olajfaillat, édes,
week-end az óceánon, tömött, kurjongó siklók
 
és részeg tengerészek!
ó villany minden háznál! s kik kocsijukba vettek
 
az úton, drága népek,
és száz mérföldre vittek egy havast megmutatni,
 
mint a családi ékszert!
Fürdőszobám, te sárga Long Island, gramofonnal
 
és rádióval hangos!
Ó tűpárnám, Manhattan, hol egymással vetekszik
 
az épületek tornya!
Washington! Mintha játszó kezek márványkockákat
 
egy parkba dobtak volna!
Ó Green River berillje! ó Hudson szürkesége!
 
ó Colorado kékje!
A Mississippi sárga mélysége csupa örvény
 
felszíne csalfa béke,
hosszában töverokkadt négerkunyhók dülöngve
 
támaszkodnak az árnak,
bennük repedt komódon, poros üvegpohárban
 
üvegvirágok állnak.
Ó karcsú, csacska lányok! ó versenyt úszó kölykök!
 
ó pirospozsgás srácok,
kik senkitől sem féltek s alvó bácsik szájából
 
hamis fogsort halásztok!
Ó fejkendős négernők! bőrmellényes munkások!
 
ó szálló aktatáskák!
Ó hollywoodi szépek! violahajú aggnők,
 
fehérnyakkendős vének: –
ma búcsút mondok néktek.
 

5.

Ó múlt, ó pionírok, Revere lovaglása
 
és Lincoln, Lincoln, Lincoln,
III. György adói, mik túl magosak voltak
 
és Lincoln Ábrahám, ki…
Washington felkelése és Lincoln Ábrahám,
 
ki Springfield, Illinoisban
mikor megválasztották elnökké és ott állott
 
búcsúzva városától
az ecetfák sorában a sárga indóháznál,
 
csúnyán és óriásan,
és Mary Todd örömtől dagadva nézte férjét,
 
míg Lincoln Ábrahám így…
és Walt Witman, a költő, a szép fehérszakállas,
 
ki Lincolnt elsiratta,
Teddy Roosevelt a bottal meg Edison, a híres,
 
de Lincoln Ábrahám így
beszélt, mikor ott állott az ecetfák sorában
 
a sárga indóháznál,
a hat láb magas Lincoln, ki nem lett volna elnök,
 
ha Mary nem kínozza
s Wilson, a dilettáns és a lázadó kongresszus
 
meg a válság, a húszas,
de Lincoln azt mondta, búcsúzva Illinoistól,
 
mikor a Fehér Házba
indult s a háborúba, mely hosszú lett és véres
 
és a feudalizmus
vereségével zárult s a rabszolgát szabaddá
 
tette, vagy pontosabban
bányászt meg gyári munkást csinált a rabszolgából,
 
hogy a korbács helyébe
a nagyváros borzalma és a filléres, bamba
 
jólét tegye az embert
boldog-boldogtalanná, de Lincoln azt mondta
 
búcsúzva Illinoistól,
hogy végső fokon minden, amit az ember tervez
 
elkorcsosul s megposhad,
és végső soron minden, amit az ember alkot,
 
hiányos és mulandó
és végső soron minden értelmetlen s elmúlunk
 
s elmúlik alkotásunk,
és épp ezért kell hinni, hogy alkotásunk fontos
 
és hogy érdemes élni,
hinni utolsó percig és a keserű végig:
 
ezt mondta Lincoln nékik.
 

6.

Hadd búcsúzom, bajtársak – nem tábornagyok, büszkék
 
s kitüntetéssel cifrák,
kiket küldöttség vár és kiknek nevét naponta
 
az újságok megírják –
de ti, kik cipeltétek a géppuskát s az ágyút,
 
a kondért és az ásót,
meg a tisztek cókmókját – s a harcban mégse náluk
 
kerestetek tanácsot,
kik kúsztatok a sárban és mézgás verejtéktek
 
a szemetekbe csorgott,
s a dzsungel mocsarába, s kik nem kértetek minden
 
ellenség után ordót,
ó névtelen bajtársak! kik állig érő vízben
 
értétek el Táráwát
míg géppuskák vadásztak rátok s a zátonyoknál
 
felfordultak a bárkák,
kik Iwo Jima kénes poklára kerültetek,
 
akik Guadalcanalon
küszködtetek a lázzal s a lesipuskásokkal
 
a pálmakoronákon,
kik úsztatok Manila öblén, az Irrawaddin,
 
a Japán tenger árján
és Csing-taunál a Sárgán, hol cápák játszadoztak
 
bokátokért fogócskát,
ó névtelen bajtársak! kik tréfálva s dalolva
 
szálltatok nagy vizekre
s a kedvesek képével ugortatok a partra,
 
szigetre és szigetre,
akik zsebrádióval és villanyborotvával
 
járkáltatok ott távol
s meghaltatok szerényen, nem csaptatok nagy cécót
 
a földi elmúlásból,
kiket Száipán korállja takar vagy Luzon lösze
 
s Új Guinea agyagja,
akik a Himalája szikláinak röpülve
 
törtetek száz darabra,
ó tengerészpilóták, kiket roncs gépetekkel
 
temettek el a vízbe,
kik vulkánba estetek, ti, akik ott pihentek
 
tengerben, földben, tűzben,
kik sehol sem pihentek és nem látjátok többé
 
a Fő utcát, a szépet,
a Broadwayt meg a kedvest – most búcsút mondok néktek.
S tinéktek, ti vidámak, kik újra otthon éltek
 
és így tudtok feledni,
kik dolgoztok, autóztok, fürdőztök és halásztok,
 
kiknek nem történt semmi –
ó Amerika, boldog, ó Amerika, ifjú, ó Amerika, melyhez
 
a föld, ahová megyek, hőbörgő gyötrelem lesz,
rút omladék, penészes rom, patkányok tanyája,
dühöngő félbolondok s megszálltak ispotálya,
hol hosszabb a fenekvés és rövidebb az élet –
ó Amerika, boldog, ó Amerika, ifjú,
 
most búcsút mondok néked.
Ó óriás hegységek! ó prérik és szavannák,
 
miket még vár a holnap,
hol élhetnék magamnak és senki sem kérdezné,
 
min dolgozol és hol laksz,
ó tejszínes fagylaltok! ó vonatok nyugalma!
 
ó kényelmetes élet!
ó kurta füttyentések! ó rövid társalgások!
 
ó hosszú nevetések!
kit könnyű volt szeretni és nehéz lesz feledni,
ó föld, hol voltam vendég, ó föld, hol maradásom
 
lehetne, ha nem mennék,
melyet utólszor nézek s még százszor felidézek,
 
most búcsút mondok néked.
 

(Long Island előtt az Atlantin, 1946)

 

 

 

Francia baloldal

Hallgasd e zordon, sápadt férfinépet
s az örömtelen, éles állú nőket!
Egy országban laknak, ahol akármit
tehetnek, melyben mint a dudva nőnek,
s hol abból élnek, hogy azt az országot
imádják, ahol tarkón lőnék őket.
 

(Párizs, 1946)

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]