A teutoburgi erdőn

Bús ősznap volt. Csak ment a chaise a holt
erdőn, hol ránkhajoltak a rideg,
tar tölgyágak mint a gót boltívek
s úgy lengett rajtuk mint bitón a hold;
a hold, mezítlen, rőt, parázna test, –
baljós mocsár ez, nedves és setét,
germán kocsis, nógasd a vén gebét
s gyerünk tovább, mert elborít az est.
Az őszi est, mely szürke szemfedél
lett annyi népnek, mely mint egy vitéz állt
itt és nem mondott többé Áve Cézárt,
midőn a lápra ráborult az éj.
Nagy volt az éj és messze volt a Város,
itt tért pihenni Varus mindörökre
a barbár erdő hűs ölén. Körötte
pusztultak el centuriói, sáros
szájukba sás s mocsári gyík kúszott –
egy kis kert volt Tibúr mellett a vágyuk;
most itt hevernek s márványszarkofágjuk
falát nem őrzik alvó Vénuszok.
Nem isznak többé mályvaszín kadarkát,
germán hullát ölelnek lenn a lápban,
s a közvitézek, annyi s annyi százan –
csontvázukat most vadvizek kavarják
és sírjukon lidérces láng lobog,
Wotán tölgyét táplálja már a vérük,
és a többi: gyarmatlakók, kísérők,
seregdiákok, markotányosok,
kik itt átkozták Marsot meg Erinnt,
s szüzek, kiknek mellén átment a dárda,
s kiknek nem tette holt kezébe már a
kőfalloszt senki, ős szokás szerint.
Most itt hevernek. Rajtuk dudva nő,
pajzsuk felett sziszegve fú a bóra,
s a Styx vizénél alvó légiókra
én mondok áldást, német verselő.
Tudom, silány zsoldoshad volt, rohadt
kalandorkedv s észbontó harci mámor
kergette őket és a kultúráról,
amelyet hoztak, nem tudtak sokat.
Iszákjukat tömték és semmi bűnt
nem átallottak; gyújtogattak, borban
s aranyban hemperegtek, bár e korban
nem Merkur volt még a hadistenünk.
Mindegy –: a Dél, görög és latin szellem,
Augustus, a világpolgár s a régholt
Plátó küldötte őket e vak égbolt
ölére, Észak vad hordái ellen:
ők védték itt a kultúrát s az észt,
a Parthenont, Neápoliszt, Kumát,
Galenus minden antidótumát,
s a vén porhintő Árisztotelészt.
Ezért dícsérem őket, régi holtak,
kiket nem díszít márványkő a fertőn,
s kik egykor itt, e klasszikus nagyerdőn
a humanizmus katonái voltak.
A Város küldte őket, melyet rég
támadtak s mit csak védtek, egyre védtek,
mivel, jaj hányszor indult innen délnek
Hermann vezér s a szőke csordanép.
Vad cimberek és teutónok mentek
innét a Póhoz, hogy lovat meg ringyót
raboljanak s a fákról minden bimbót
letépjenek, míg tar s elégett kertek
közt szétkergette őket Marius;
itt állt a domb, melyről új harcra várta
népét Thusnelda, kit a Via Sacra
felé bilincsben vitt Germanicus;
itt állt a német kősánc, mely megett
háromszáz évig harcoltak egy helyben
és Rómát lesték kék szemükkel, melyben
lobogva égett a fajgyűlölet;
háromszáz évig védték tőlük éjjel-
nappal a sokszáz korhatag őrtornyot,
míg tébolyult rohamuktól nem bomlott
a haldokló császárság szerteszéjjel.
Ez volt az ősz! Rómában már fiús
hetérákat szerettek, hírneves
írók anekdótát faragtak és deres
ezüstkorból beszélt Petronius.
És akkor jöttek ők: a cimberek,
a vandálok, a gótok, alemánok
és úgy tapostak átizzadt csizmájuk
alá egy kultúrát mint a legyet.
Csak jöttek, jöttek: csonka hordák, népek,
s a Hohenstaufok: őrültek vagy szentek,
kik Epheszoszig s Palermóig mentek
ősi haraggal gyújtogatni délnek;
s aztán – e szennyes áradás után
is hány hadat látott e vén mocsár már!
A leffedt ajkú, gőgös Habsburg császár,
akit bíborra festett Tizián
innét küldte Rómára Landsknecht népét,
mely Ghirlandajo képeiből vágott
farsangi maszkot és Márton barátot
éltette, drága kurtizánok méhét
tüzes dorongra szúrta, százados
tetők alá csóvát vetett és ó
dómoltárokra, vak, vérszomjazó
sereg, mely éjjelente százakós
boroshordókba fulladt mint Clarence,
s kőkancsóit Apollón meg Minerván
verdeste szét – így pusztult egykor germán
zsoldoshadak kezén a reneszánsz.
S hogy kardodat akkor fáradt szívedbe
mért döfted, Varus, már megértelek.
A bölcsészettől hosszú éjjelek
elfárasztottak s lelkedet ridegre
marták a híres filozófiák;
hű kísérőd, a kétség, száz körömmel
tépett s nem tudtad már pogány örömmel
ölelni Doriont és Claudiát.
Magános lettél és vígasztalan,
és éjféltájt, az őrtűznél, a szalmán
talán sejtetted, hogy harcolni barbár
erőkkel itt mi bús és hasztalan.
Korán halt hős, hadd dícsérem neked,
és hadd tárom fel nem-látó szemednek
e századot, melyet megsejtened sem
engedtek már a fukar istenek.
Mert volt e korban, bár csőből gyilkolta
társát az ember, egy csipetnyi ész –
az Alhambrát s a Péter tér nehéz
oszlopsorát nem láttad már, se Volta
fényét, nem hívott soha a sötét
lagúnákra Velence ragyogása,
a távcsövekben szemed sose látta
az Aldebáránt s a Tejút ködét,
kávéházban, melledre, fejlehajtva
Európa minden bánatát nem szívtad,
s a hulló, sárga lombok sose hívtak
őszi sétára a Boulevard Montmartre-ra.
A Sistina és Raphael szobái
felé sohasem vonzhatott a vágyad,
s végső utadra nem zengtek utánad
Ludwig Beethoven hősi harsonái.
Ám mégse képzeld, porladó vitézem,
hogy talpig tejfel volt a tört pohár –
fényes, hazug kocsink nyomában sár
s nyomor buggyant a földből, bármi szépen
takargattuk, a polgáralkovok
mélyén por ült, elfojtott, régi lázak
s emésztetlen teóriák csiráztak
a nép között; hallottuk, mint ropog
a fal, bár újra festettük, s e tenger
tömegnek minden jelszó messzi hang
maradt. Sok volt a bankár és a bank,
sok volt a hadvezér, kevés az ember.
Mi lesz velünk? Fanyar, Varus, a lecke:
nincs más állandó mint a változás.
A kultúrák pusztulnak. Óriás
léptekkel közeleg felénk az este
és minden tárgy ködös szakállt ereszt,
az ajkakon undorrá fagy a mámor,
ecet lesz a chianti a pohárból –
Áve, Petronius! Te tudtad ezt.
Dús asztal mellett fogsz egykor heverni,
várod fellázadt szolganépedet,
hogy rádtörjön, szétossza pénzedet,
s a bort, amelyet már nem tudsz keverni.
De mért nem jönnek? Nem kellenek vert
kupáink nékik és a dús borok?
Kakas szól a homályon át. Homok
szalad az órán. Milyen rossz e perc!
Fanyar kor jön. Maradj ember a gáton,
az éjsötétben is Civis Romanus,
s utolsónak menj meghalni mint Varus
a vert sereg után. E vak világon
úgyis mindegy, lesz-e, ki süppedő
sírod felett, e rozzant, sárga csonton
Páris táján majd egykor verset mondjon,
arab, japán vagy néger verselő.
Bús őszi nap. Nézd: áll a chaise a holt
erdőn, hol ránkhajolnak a rideg,
tar tölgyágak mint síri boltivek,
s fölöttünk mint bitófán leng a hold
és minden fát csontvázfehérre fest –
baljós mocsár ez, redves és setét,
germán kocsis, nógasd a vén gebét,
s gyerünk tovább. Fejünkre szállt az est.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]