Aachen

Elindultunk: egy régi chanson
fütyült az ócska chaise után,
víg szél támadt mint a Provenszon
s így érkezett a delizsánszom
Aachenbe késő délután.
Mindjárt az új bástyára másztam,
mely Verdun várával vetekszik,
majd a dómban járkáltam estig,
ahol bronzból vert szarkofágban
Nagy Károly császár halva fekszik.
Mikor sötét lett, este hétre
a várőrség jött térzenére
s ahogy a tambur arra lejtett
eszembe ötlött elfelejtett
gyermekkorom sok száz emléke.
Így láttam őket rossz zenére
lépkedni több mint negyven éve,
veres gallérjuk ragyogott,
s azt énekelték: láncra fűzik
a korzikai hadnagyot.
Szabadság nékik sose kellett,
meneteltek a rossz zenére,
hogy Austerlitz meg Jéna mellett
ne lássa köztük egy sem élve
a korzikai hadnagyot.
Ma nincsen már rajtuk paróka,
de más nem változott azóta,
a régi nóta, nóta még:
sok a Cézár, kevés a Brutus,
s maradt, mi volt, a szolganép.
Aztán, mint régi lovagok
felvonultak a lovasok
az új egyenruhában:
sisakjuk fénylett mint a hold
csillámló bronzcsúcsával.
Ez mind úgy emlékeztetett
a régi, szép korokra,
mikor a nép még nem tudott
olvasni, s egy Junker jutott
harmincezer poroszra.
Mikor még állt a hűbér
s a költők várról-várra
bolyongtak olcsó rímmel,
s szívükben ült a hűség
és seggükön a címer.
Ez mind úgy emlékeztetett
a kölni máglyafüstre,
mikor a lovag csókért
epekedett s a hóhér
tudóst főzött az üstben.
Mikor nem voltak kertek,
fürdők, kanálisok,
estére zsidót vertek,
s mikor könyvet tüzeltek
a kardinálisok.
Mikor a szörnyű terhet
a nép lihegve húzta, –
mondom: valóban tetszett
az új csákó s a csákó
hegyes, csillámló csúcsa.
De ha zivatar jönne, mégis
félek, hogy e romantikus
sisak hegyének bronza
az ég modern villámait
a fejetekre vonzza.
S végül, bevallom, attól félek,
hogy e középkori sisak
nehéz, nagyon nehéz lesz néktek,
ha futni kell, mint futni kellett
Austerlitz, Wagram, Jéna mellett.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]