Középkori kocsmadal

Ülj le, testvér, bérünk éhbér,
kinn a sarkon leng a cégér,
töltsünk egyet – Bacchus mondja –
körgallérod úri condra
s kinek kell a tudományod?
Piszkafával ver a lányod,
nyúzott tested redves ólé,
bakancsodban sír a hólé,
így jársz, vén magiszter, és ha
sírgödörbe rúgnak, vézna,
rút lelkeddel merre szállasz?
Jobb e lőre mint a válasz.
Van, ki hörpint, van, ki horkol,
van, ki hosszan húz a borból,
van, ki kurjant, van, ki köpköd,
van, ki messzi hajtott ökröt
s vásárról mén lakhelyére,
van, ki szarvat rak nejére,
van, ki röffen, mint az ártány,
van, ki tallért gyűjt a kártyán
s bár tegnap még ágyrajáró
volt, úgy él most mint a báró,
s van, ki nyög, míg bortól kába:
prószt a császár! prószt a pápa!
Igyunk hát, hogy Bacchus isten
mindnyájunkat felderítsen,
elsőnek a kalodába
húzott szegény szabadságra,
másodszor meg rá, a hősre,
kit nem rémít máglya-rőzse,
harmadszor a börtönökbe
zárt, megkínzott ördögökre,
s egyszer még a besúgóra,
ki mögöttünk les a szóra
s gúnyra ferdül a pofája:
prószt a császár! prószt a pápa!
Így koccint az agg, a kajla
citerás s a vándorszajha,
így a koldus és a vesztes
háborúkból tért keresztes,
így a zsellér és a tenger
földet látott mesterember,
így koccint a bölcs s a mókus
képű lengyel asztrológus,
így a frank, az ír, a talján,
míg hajnalt a lóca alján
ott hever nő, szolga, kispap:
százan isznak, ezren isznak.
Mert mit tenne itt a mámor
kelyhe nélkül mind e jámbor,
mind e sok és bús keresztény,
kiket nem véd Szent Sebestyén?
Másé itt a rang s a rendjel,
másé itt a föld s az ember –
őt az anyja sírhalomra
szűlte örök siralomra,
egy az inge, az is foltos,
bunkóval les rá a zsoldos,
hányadékban jár a lába: –
prószt a császár! prószt a pápa!
 

(Budapest, 1938)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]