Bonaparte Egyiptomban, 1798

Berendezkedtem Kairóban,
miután Murád seregét
szétvertem a piramisoknál
és üldözésükre Dessaix-t
küldtem a sivatagba. Aztán
próbáltam a lakósokat
szabaddá tenni, felemelni,
habár nem értem el sokat
a tespedt, hitvány szolganéppel.
Vártam – hiába és nagyon –
a postát Párizsból, de nem jött.
El voltunk vágva. Egy napon
nagy nyármelegben unatkoztam
s utasítottam Teofánt,
tolmácsomat: fusson ki s hozza
be a két legszebb kurtizánt.
Alighogy intézkedtem, megjött
a posta, kerülőuton,
mert a kormányos kijátszotta
Hood-ot – vagy Nelsont? – nem tudom.
Mindegy. Rögtön hanyatt feküdtem
díszpamlagomra s izgatott
kézzel turkáltam jelentések,
okmányok, könyvek, hírlapok
meg levelek közt. Teofán jött:
a két lány vár. Kedves, rekedt
hangjukat az előcsarnokból
már behallottam. Mit tegyek?
Teofán, légy ügyes! Mondjad, hogy
a tábornok bocsánatot
kér tőlük, mert halaszthatatlan
fontosságú postát kapott.
Ha akarják, úgy elmehetnek,
de jobb, hogyha bejönnek és
megtisztelik a generálist,
altestét véve kezelés
alá. Megalázásnak ezt ne
tekintsék s a húsz aranyat
fogadják el, más alkalommal
majd minden csókot visszaad.
Lábujjhegyen jöttek be. Szépek
voltak. Biccentettem nekik,
sörbetet, süteményt hozattam
meg frissítőket, ők pedig
lábamhoz ültek a díványra.
Tovább olvastam. Ezalatt
a feszes, hófehér nadrágból
előkotorták farkamat
s egy fogással felállították.
Az egyik mondott valamit
és nevetett, mire a másik
kuncogva válaszolt – amit,
mert arabul volt, nem értettem,
de megjegyeztem. Ügyesen
dolgoztak rajtam, kézzel, nyelvvel
s jókedvűen, bár nékem nem
ágaskodott úgy, ahogy illik,
mert közben elfogott a kín
a kémjelentéssel kezemben,
kikkel csal sorra Josephine.
De huszonkilenc éves testtel
végülis minden rendben volt,
kivált, mikor az egyik lányzó
reám guggolt s meglovagolt.
Hogy ne zavarjon, sátrat formált
csípőmön köpenyéből és
közben még tartani segített
a direktórium-ülés
vaskos jegyzőkönyvét. Így lengett
rajtam, mint illatos virág,
majd gondosan becsomagolta
farkamat, mint a múmiát
és eltemette nadrágomban.
Úgy távoztak, hogy észre sem
vettem, elillanó tündérek,
elszálltak tőlem nesztelen.
Behívtam Teofánt, a koptot.
Fordítsd le, mit jelent e két
arab mondat! Elismételtem
s közben figyeltem a szemét.
Gonosz fény. Sanda mosoly szája
szögében. – „Jaj, nem mondhatom.”
Fordítsd, mert deresre huzatlak.
– „Pasa! Hadvezér! Irgalom!”
Fordítsd le, mert helyben elvágom
a nyakadat, ha nem felelsz.
Mit mondtak egymásnak a lányok?
Oldalba rúgtam a pimaszt.
– „Nagyobb hadvezért még nem láttunk.
Nem ám! Sem ennél kisebb faszt.”
Kotródj! Vége a presztizsemnek,
s még hagyján, hogy ez kinevet
– töprengtem – de imád fecsegni,
elpletykálja mindenkinek,
úgyhogy hamarost Angliában,
tán épp a Punch-ban, jelenik
meg a torzkép: én és a lányok,
ahogy farkamat kiszedik.
Elküldöm Teofánt Dessaix-hez.
Ha mamelukokra talál
a pusztában, a koptot küldje
az előörsbe. Gyors halál.
 

(Budapest, 1937)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]