A húszéves magiszter

Az egész város tisztel:
húsz esztendős korom
ellenére magiszter
vagyok a Sorbonne-on.
A mindenség csodáit
betéve ismerem:
Oxfordtól Kordováig
visszhangzik a nevem.
Tegnap, az egyetemről
hazafelé menet
az éji sikátorban
egy némber követett.
„Ágyadba vágyom”, súgta,
„hajnalig szívesen
játszom veled.” – „Te kurva,
az ördög vigyen el.”
Nevetett: – „Engem nem visz.”
– „Ingyen is megkapok
minden lányt.” – „Fordulj hátra
s nézd meg, milyen vagyok.
Már két hete utánad
kódorgok, mert imádlak.
Pénzed nem kell.” Valóban
gyönyörű volt. – „Na jól van”,
mondtam, „gyere velem,
s maradj mögöttem, drága,
hogy ne tegyed kockára
jóhírem és nevem.”
– „Nem gyújtom fel lámpámat.
Szomszédaim nagyon
kíváncsiak s átlátnak
az ólomablakon.
Függönyre nincs még pénzem.”
– „Majd szerzek”, szólt rekedten,
amitől megijedtem.
– „A setétet nem bánom”,
folytatta, „tisztulásom
ideje érkezett.”
– „Te dög”, hörögtem, „így most
mit kezdhetek veled?”
Megölelt: – „Csak ne aggódj.
Vetkezzünk le, szívem.
Hátulról kapsz meg, ott hol
nem járt még senki sem.”
Egy-kettő, s ott hevert már
fekhelyemen, hason.
Először fanyalogtam,
habár jó volt nagyon.
Másodszor még sokkal jobb,
de tán a nyolcadik
volt a legsikeresebb.
Aztán még egy, amíg
kifáradtam. Csókoltam,
majd elaludt velem.
Ajkam tarkóján csüggött,
hajában a fejem.
Hajnalban felébredtem
és megláttam: ott ül
szalmazsákom legszélén,
háttal s mezítlenül.
Hosszú haját fésülte,
hogy elfedje alig
látható, ébenfánál
setétebb szarvait.
Bájos volt, mint az éjjel:
sudár, gőgös, de nem
leány; tizenhat éves
ördög, szép s meztelen.
Diadalmas mosollyal
szólt rám: – „Most jössz velem!
Hogy merre? A pokolba
megyünk, szerelmesem.”
Dühödten kiugrottam
ágyamból: – „Szemtelen
taknyos! Látom, nem érted
a teológiát,
sem a jogot. Mondjad meg:
ki lőtt meg kicsodát?
Én téged, vagy te engem?
Egy magisztert akarsz
lóvá tenni? Rabszolgám
te vagy, ördögsuhanc!”
– „Igazat szólsz”, vallotta
be búsan, leszegett
fejjel. „Ne üss! Magamtól
is mindjárt elmegyek.
De ha megtetszett néked
a szép ördögkölyök:
hívd Ásztárótot három
szóval s rögtön jövök,
ha csak egy percre kellek
ágyadban, mert imádlak.
Ne emeld rám a lábad!
S mondjad, milyen legyen
a függöny Szodomából,
bársony avagy selyem?”
Kihozott a sodromból
arcátlan nevetése.
Felrántottam az ajtót
a lépcsőhöz, s feléje
rúgtam, hogy eltaláljam
festői alfelét,
de hasra estem, míg ő
eloszlott, mint a lég.
Ez reggel volt. Most éjjel
megírom mindezt versben,
ezerháromszázhétben,
nyolcadrét pergamenten,
szobámban, mécsvilágnál
rágom lúdtollamat,
az új, bársonnyal bélelt
selyemfüggöny alatt.
 

(Budapest, 1936)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]