Ballada Nulla Károly életéről

Remenyik Zsigmondnak

 
Voltaire gipszmaszkja lógott a falon
és Bismarck állt az íróasztalon.
Az ellentétet sosem vette észre,
mert tárgyait, bár látta, de nem nézte
s nem is tört nagyra: dolgozott, megnősült
és gyermekei születtek s megőszült,
és így lett Nulla Károly hetvenéves
s azon töprengett: mit hozott az élet,
amíg az őszi parkban ballagott.
– Forradalmak, hitek, eszmék röpültek,
országok nőttek, országok törpültek
és tisztes hetven év: egész világ,
öregkor, házasélet, ifjúság.
És mennyi minden történt ezalatt,
amit hallottam, tapasztaltam, láttam!
Mindebből egy nap semmi sem marad.
Papírra kéne vetni tanúságnak
egy derék, józan ember életét.
– Én megteszem – válaszolt önmagának –,
s megírom életem történetét.
– Hol kezdjem el? – mormogta Nulla Károly –,
talán mindjárt a gyermekéveken?
De mit írhatok a szülői házról,
hol oly szokványos volt az életem?
Az elemi, anyám, a sok rokon,
úszás, szánkázás fenn a dombokon,
nyáron meleg volt és télen hideg
és felserdültem, mint a többiek;
gimnázium, matúra, négy jeles
s még semmi említésre érdemes.
– És fejlődésem, átalakulásom,
mint formált élmény, könyv vagy jó barát,
hogy változott meg jellemem, tudásom,
s hogy lett köröttem a térből világ?
– Eh mit, bolondság. Évek múltak-teltek,
szülőim és a tanítók neveltek,
hétfőtől szombatig a tanterem,
vasárnap templom. Ez történt velem.
Tizennyolc évem így tűnt el siváran,
és írni erről meddő és nehéz.
Átugrom rajta és az ifjúságon
kezdem meg életem történetét.
– Az ifjúság? Trieszt, Velence, Róma,
a Péter-templom meg a Tevere:
az ember Nápolyig is lement volna,
ha nem lett volna olyan melege.
De közben, ahogy illik, végignéztem
az útikönyvből minden csillagot:
sok volt a pasta s mire hazaértem,
fellélegeztem, hogy itthon vagyok.
– S ha most magamtól számon kérem itt
fiatalságom tévelygéseit?
Vagy a világmegváltó terveket,
miket az ember később elfeled?
– Hol tévelyegtem? Mikor loptam, csaltam?
Nem fűtött nagyravágyás, sem harag.
Dolgoztam és soha a hivatalban
nem késtem el harmincöt év alatt.
És terveim? Szerény vagyont szereztem,
családom van, cégvezető vagyok.
Én Istenem, mindezt nem is terveztem,
csak úgy sejtettem, hogy majd jönni fog.
– Az egyetemre jártam és letettem
a vizsgákat. Huszonkét éves lettem.
A nagybankban dolgoztam szakadatlan,
számlákat néztem, tollat mártogattam:
a főnökeim lassan észrevettek
és megkedveltek és jobban fizettek.
A bank, az állás, majd a házasságom,
mi más történt? Ez volt az ifjúságom.
– Bank, állás, állás, bank: ez lenne minden
s ifjúságomból több emlékem nincsen?
Ha nem támadtak már nagy terveim,
nem voltak olykor kis szerelmeim?
Nem voltak. Megtörtént, hogy hébe-hóba
kedvet kaptam valamelyik lotyóra:
nem rendeztem nagy társalgást, kitettem
a pénzt, felöltözködtem s elsiettem.
De végig dolgos, hosszú hetven éven
csak egy szerelmem volt: a feleségem.
Olykor színházba mentem, de a kocsmák
nem vonzottak soha. Ez az egész.
Kihagyom mindezt és a férfikornál
kezdem meg életem történetét.
– A férfikor? Jegyességem, szerelmem,
keresztelők, bankettek, nagy menük,
s a gyermekek, akiket felneveltem.
Mert mit tehettem volna mást velük?
– És hogy hatottak reám a kortársak,
Bergson, Freud, Nietzsche, Hitler és Lenin,
és eszmék közt, melyek nyakunkra hágtak,
és forradalmakban, mik vérben áztak,
mint formálódtak át az elveim?
– Az ember a robottól elkopott,
pénzt gyűjt nyaralni és nyaral, hogy ismét
újult erővel menjen a robot.
Az ember este hazatér és álmos,
néhány frázist mond unottan s bután
és átlapozza az üres újságot
és nem szól. És elalszik azután.
Mindegy, hogy tél vagy tavasz van-e kinn,
a falakról az ősök képe bámul,
a lakásajtó, mint a kassza zárul,
és hol van Hitler? és hol van Lenin?
Felkeltem, dolgoztam, aludni tértem,
nevettem, sírtam: aztán nincs tovább.
Nem történt semmi s most az öregségen
kell kezdenem az életem sorát.
– Nyugdíjba mentem. Az ember kifárad.
Végigolvastam a kölcsönkönyvtárat,
s a kávéházban ültem lenn vasárnap,
s nem volt már semmi vágyam, célom, semmi
tervem, csak egy: pihenni és pihenni.
Gyermekeim szétmentek a világba,
s én nem töprengtem vénen és hiába,
és életem unott harmóniája
úgy ült rajtam, mint por a zongorán.
Voltaire gipszmaszkja, Bismarck, a szobám,
az újság, a szivar, a barométer,
így ment el nap nap után, hét a héttel:
nyáron meleg volt és télen hideg
és megvénültem, mint a többiek.
És ez minden, mit hetven éve tettem?
Papírra vetni ezt nagyon nehéz,
sivár és szürke… és most merre kezdjem
az életem történetét?
És Nulla Károly megborzadt és fázott,
a földet nézte, így sétált tovább,
aztán hazament és megvacsorázott
és hajnalig leste az éjszakát.
De reggel álmosan lement a boltba,
papírt vásárolt, asztalához ült
s halott neje fényképét félretolva
emlékei közt lassan elmerült.
Szeméből apránként elszállt az álom,
száz ív papír hevert az asztalon,
csend volt s nem hangzott, csak az őszi zápor,
mely börtönrácsot vert az ablakon.
S aztán, hogy délfelé bejött a lánya,
dermedten állt meg és felordított.
De Nulla Károly, karjait kitárva
ott ült a széken és kifordított
merev szemével nézte holt nejét:
teste féloldalt borult a karfára
és bőrét már a levegő barnára
színezte, mint az alma belsejét.
Száz ív papír feküdt az asztalon,
fenn büszkén állt a cím: „Az életem.”
Utána pont. A sötét pont mögött
nem volt egy sor, egy szó, egy betű sem,
üres lapok néma ítélete:
ez volt a Nulla Károly élete.
 

(Budapest, 1935)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]