Valami

Valami csendben
valami meglazul.
Egy tétova csavar,
egy görnyedő ereszték,
egy könnyelmű csomó.
A tárgyakat ne féltsd!
A gép még dolgozik,
a ház szolgál tovább,
megfeszül a kötél.
Bent sokkal nehezebb.
Az a legnehezebb,
az út a megállásig,
törésig, szakadásig.
Ép ésszel végigélni,
míg az anyag átrendeződik.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]