Hóból a lábnyom

Válogatott és új versek

 

 

 

 

Fák felvonulása

1958–1971

 

 

 

 

Folyosóban

 

 

 

 

Vaskorszak

A készülődés évszaka
átfordult itt a tél
itt a vaskorszak álmaim
vasakká nehezedtek
páncélingben a szerelem
a sóhajnak is súlya van
itt a mérlegek ideje
kilogramm-idő pénz-idő
kicsavarta csillagait
mérjem magamat hozzá
sajgó kék virágaival
fölcicomáz naponta
ifjúságom országait
térképéről letörli
építsek egyetlen hazát
saját erőből talajára.

 

 

 

Egymás örömére

Mi közöm a tizenöt éve
eleresztett luftballon-arcok
rajzaihoz, levegőjéhez?
Tiszta vagyok, mint a tavaszi ég,
az emlékek géppuskatüze
bevérez.
Nem voltam rosszabb nálatok,
ha kő repült, azt mondtam: madár,
tavasszal azt:
kezdődik a fák felvonulása.
Nem vagyok különb nálatok:
fiamnak szólítom a jövőt,
pénzt gyűjtök
főbérleti lakásra.
De idegeim börtönudvara
emlékezik az ifjúságra:
falon behajló zöld faág,
világvevő antenna volt,
alkalom a megaláztatásra.
A bor dagálya hiába emel,
azt az ágat nem érem el,
nem is akarom.
Fejetek fölött mesefák,
ahány talaj, annyi világ,
kis- és nagyhatalom.
Szétpukkadt műanyag-fejek
szárán nőtt férfi-fejek,
idegen világok képviselői
ülünk e fordított értekezleten.
Egymás örömére kellene emlékeznünk,
de a magaméra sem tudok.

 

 

 

Folyosóban

Végigment rajta a kaszálógép,
hosszában, toronyiránt.
Kétoldalt szálkás folyosófal,
lényege új határai.
Közelről: elszánt függőlegesek,
tétova görbék, áthúzások,
rémület, fürj-utak.
A dombról: párhuzamosok,
az emberarcú táj.
Eljött
a szélső füvek ideje,
el a határőr nedveké,
a gyökereké, magvaké.
Eljött a kaszálógép.
Ez az egyszer-volt-hol-nem-volt tavasz,
ez is már múzeumban.
Rárajzolok egy halálfejet,
s elindulok a réti folyosóban.

 

 

 

Ceruzarajz

Mozsárszárú, nehéz csizmában
áll egy ember a tábla szélén.
Nyakában kopott bőrtarisznya,
üvegnyak figyel ki belőle.
Kezét kupakként ráhelyezte,
ott tartja a kapanyél végén,
nem támaszkodik rá, csak éppen
megakasztja, hogy el ne dőljön.
Nyugodt, akár a bevetett föld,
szürke, miként az ég s a fák.
Vehetném kettétört fatörzsnek,
s letört ágának a kapát.
Arcán a ráncok vonulása
a messzi dombok folytatása,
bajsza és karja beleolvad
a nyírfaágak hajlásába,
szeme a zúgó autókra
figyelő páros jelzőlámpa.
Ködöz a finom őszi eső
a tájra és a kalapjára.
Mintha cseppekké bomlott volna
a konok örökkévalóság.

 

 

 

Sárga őszi vers

Ezek a szalmafényű,
törtszárú délutánok
úgy borulnak a tájra,
mint nagy sárga virágok.
Magházaik kinyíló
zsúfoltságából sárga
kukorica tömődik
szekerek derekába.
Sárga a dűlőútra
hintázó falevél is,
égő krumpliszár sárga
bokrába fúj a szél is.
A nap egy óceánba
hajított sárgadinnye.
Arany mosoly gyűrűzik
öcsém égszín szemére.
Szedtem egy kosár almát,
most itt ülök és nézem,
hogyan osztozik bőre
a sárga mindenségen.
És hallgatom apámat,
ki talpig aranyporban
megáll, s azon törődik,
hogy ősszel mennyi gond van.

 

 

 

Nagyanyám

Aszaltszilva arcú,
görbült nagyanyám,
decemberi varjú
vén gesztenyefán,
hócsillagos télben
lelsz-e még magot?
Látsz-e hulló égen
néha szép napot?
Lelkedet a vállad
azért tartja csak,
hogy a vesző vágyak
arra hulljanak?
Vagy fel tudsz még szállni,
ha a föld nehéz?
Szemed csendje nyári
mezőket idéz:
Búzavirág-fényű
reggelek tüzét,
érett zizzenésű
élet örömét,
szikár nagyapámat
friss tarló fölött,
derekán a nyárnak,
aki megszökött.
De messziről jöttél
dűlőutakon.
Elmaradt négy testvér,
egy tucat rokon.
És most itt kucorgol
eres küszöbön,
ajkad imát mormol,
lesed, hátha jön
nagyapa a csöndből
hulló égen át,
ellopni a földről
árva asszonyát.

 

 

 

Halottak napja

Halottak napja: visszapillantó tükör,
vizsgája szemnek, emberségnek,
akiket te mutatsz,
azok már nem előznek.
Sebességük fűszálak élein,
porszemeken cikázik,
arcuk
csontok roncsaiban ázik.
Mértanuk pontjai között
a közúti szabályok
érvénytelenek,
életünkre igazolások.
Meghívás nélkül jelen vannak
kanyarokban, mozdulatokban,
tekintetük, mint jelzőlámpa
bennünk villan.
Tükörbe nézünk, megalázkodunk,
mindnyájan fehér bárányok vagyunk,
virágot hintünk az útra,
fejünkre hamut,
miközben őket ünnepeljük,
azaz magunkat ünnepeljük,
hisz nincsen visszaút.
Krizantémok a temetői buszon,
fejem körül virágok,
glória, mennyei kalap,
harmattal áldott.
Fehér lobogókkal a város
kiözönlik a kapukon.
Mindenki megadta magát,
nem villog szurony.
Csak az évek, a nyavalyák
szűkülő sorfala vigyáz,
dércsípte árnyékuk felett
siránkoznak a fák,
megállók vasa, csonka keresztek
tükörképe szalad.
Arcom mögött a tejút mozdulását,
köszöntöm halottaimat.
Nagyanyámat, Katona Juliannát,
s a másikat, Farkas Katalint.
Friss fakereszt ablaka mögül
nagybátyám még némán visszaint.
Aztán újra a sejtek szava.
Ülök a buszban, térdemen fiam.
Körben a téboly tűzkarikái.
Halottak napja van.

 

 

 

Nagyatád

Nagyatád, parkod gesztenyefáit
mássza, gyertyákat gyújtogat
klorofill-zászlós évszakom.
Helyhez kötött, akár a fürdőd,
akár a csöndes Kossuth-szobor
a legnagyobb magyar terén.
Amit elhoztam, már hat erdő
dohányszín szőnyegét feszíti,
mása nincs, folyton változik.
Akárcsak te, Árpádkori neved
acélkék sátora alatt.
Megszüntet, mégis megőriz.
Jövevény voltam, forgott velem
a henészi búcsú hintája,
pattogott díszes céllövölde.
De a munkának szárnya volt,
egymásra talált alatta
célpont és céllövő.
Hat évemet hat borítékban
elrejtettem a Rinya-parton, –
aki kíváncsi, megtalálja.
Az elsőben az Ezüst Kancsó,
a temető, a Zrínyi utca,
és talán egy lány rajza van.
A másodikban egy tanár,
egy borbély, egy szeneskocsis
és házinéni címe áll.
A harmadikban semmi sincs.
A negyedikben hanglemez
nevetéssel, vízcsobogással,
és egy tyúkfarmnyi kotkodács.
Az ötödikben bekeretezve
egy könyv, egy oklevél, egy férfi.
Küldje el, aki megtalálja.
A hatodikban üzenet,
hogy hat évet hat borítékban
elrejtettem a Rinya-parton,
de ebből egy szó sem igaz.
Ami igaz: az ifjúság,
a billegő kövek a Kossuth utcán,
a történelem plakátjai a tornyok,
s a gyárkémények csúcsára kifeszítve,
az ismerős arcok fényképalbuma,
az ismeretlen új házak sora,
a vásárok, polgárok, iparosok,
a parasztok, Nagyatád szelleme,
az új nép, másfajta raj,
a szivárvány a város fölött,
és hogy a park gesztenyefáit
mássza, gyertyákat gyújtogat
klorofill-zászlós évszakom.

 

 

 

Miközben

 

 

 

 

Első napok a városban

Minek jöttél? Senkise hívott!
Elegen vagyunk. Sziszegik
szemek kertjébe idomított
kígyók, megvadult idegek,
párologják idegen arcok
közönyös állóvizei, rekedt,
nem is létező hangosbemondó
repeszti vele az eget,
kipufogócsövek gomolygó
bűze böködi orrlyukadba,
lelkiismereted árvize
agyad gátjaira sodorja,
és bámulsz a tegnapi partra…
Minek jöttél? Senkise hívott!
Húsvétra gyűjtött álmaidra
ráül kotolni a valóság,
s költ majd arcodra rideg függönyt,
füledbe hangtompító vattát,
szeges ideget, könyököt,
vágynak meleg falusi estét,
jó szagú erdőt, üde zöld
sóskázó rétet, friss vizű gyerekkort…
Kakukkfiók! Kakukkfiók!
– ordítod majd, ha megpillantod.

 

 

 

Kórházi sorok

Megint a születés utáni,
a határszéli igazoltatás.
Innen a véres küszöbön,
sorompón, méltóságon,
mérlegre tesz a hatalom,
kicsomagoltat, megaláz.
Változtat vérré, vizeletté,
árulkodó anyaggá.
Isteneivel karnevált,
sisakos szemlét rendez,
higgyem, hogy nem választhatok,
itt minden engem választ,
higgyem, hogy nedveim komoly
tárgyakkal paroláznak,
higgyem, hogy nem árulnak el,
csak vámolnak, beírnak,
higgyem, hogy fogaim közül
kifakad a virágszál.
Ezért a puskás hajcihő,
emberségem bilincse,
ezért napoznak sejtjeim
kíváncsi szemek dombjain.
– Formaság, kérem, formaság.
Jövője érdekében.
Bélyegzők lövedékei
és atomok beszélnek.

 

 

 

Valami

Valami csendben
valami meglazul.
Egy tétova csavar,
egy görnyedő ereszték,
egy könnyelmű csomó.
A tárgyakat ne féltsd!
A gép még dolgozik,
a ház szolgál tovább,
megfeszül a kötél.
Bent sokkal nehezebb.
Az a legnehezebb,
az út a megállásig,
törésig, szakadásig.
Ép ésszel végigélni,
míg az anyag átrendeződik.

 

 

 

Savászana

Most eleresztem magamat.
Ernyedj el, kéz! Ernyedj el, test!
Ernyedj el, gondolat!
Úgy! Belül csend van és sötét.
Valahol a tarkóm alatt
eszmélni kezd egy régi rét.
Lejjebb, a lábaim körül
öreg parasztok szántanak.
Nagyon messze, nesztelenül.
Felül, felettem kék az ég.
Nem látom, de átengedi
a mindenség lélegzetét.
Közöttem ménes porzik át,
zene szól alig hallhatón.
És összeérnek fenn a fák.

 

 

 

Amíg

Szívdobbanásnyi ideig,
addig sem, csak amíg a szív
a nyomás és szívás között
„megáll”, amíg a tűszúrás
érzete eljut az agyig,
az ismeretlen sáv, a holtpont,
a köztes idő
karcán engedtem el,
kívül a tudatos világ
határán, választottaknak
derengő tartományban,
ahová ő se látott
akkor, csak berontott
csattogó patákkal,
fegyvert, sisakot villogtatva
nyomult utánam, hátráló után,
haddá sötétült országa előtt
hanyatt vágódni, szétterülni,
kardélű fűvé hegyesedni
kényszerített, megfeszült bennem,
mint atya a tékozló fiúban,
ki megadtam magam
szívdobbanásnyi ideig,
addig sem, csak amíg a szív
a nyomás és szívás között
„megáll”, amíg a tűszúrás
érzete eljut az agyig.

 

 

 

Innen

Kivágott az éjszaka katapultja,
megyek, szemembe süt a nap.
Hull a harmat, álmom hamuja.
Fátyolos tehénszem az ég.
Tejszagú legelők lengnek benne.
Mintha kolompszót hallanék.
A reggelekben van még áhítat.
Mint Árpád nomádjai az új hazát,
nézem a sátortetős házakat.
Ülnek a század senkiföldjén,
falun innen, városon innen,
két tartományból erősödvén.
Itt nem váltják meg a világot.
Csak megjöttek, berendezkednek
volt parasztok, volt proletárok.
Ez itt a negyedik nyaram.
Jó lenne tudni, mi az, amihez
egy albérlőnek joga van.

 

 

 

Kezet fogunk

Honnan ez a tehetetlenség?
Ez a kötőfékké fonódó
örökös körbejárás
homokvárak körül,
bronzérmek, -serlegek körül,
a nyomtató ló csillaga nélkül?
Lám, a növényi tisztaság
kihallotta a végtelenből
az irányt,
a pillanatot, amikor
a nap átkelt az egyenlítőn,
mandulafa, barackfa, aranyeső
kibontotta a lobogót.
Pécsett, az Árnyas utcán
nincs ház, csak friss-zöld vadgesztenyefák.
Beépítetlen házhelyek mögött
tűnt el az ifjúság.
Kőkupacok, meszesgödrök körül
sétál, aki lehettem volna.
Elér. Kezet fogunk.

 

 

 

Miközben

A piactér betonján
egy felfordított almásláda
és egy széttaposott sárgarépa
között állva
1969
március negyedikén este hatkor
meg kellene írnom a kettes számú
pontos verset az alkonyatról
miközben tél és nyár között
nappal és éjszaka között
munkahely és otthon között
miközben ég és föld között
a földhöz egyre közelebb
én a nagy szendvics közepe
elképzelem újra a várost
a hegy és nap fiát
választottamat
négyévi házasság után
túl az álmokon
a szerelem csecsebecséin
túl a csaláson csalatáson
egyedül újra annyira
hogy holtomig együtt maradhatunk
miközben egy az egyhez
elképzelem újra a várost
fején a százkilencven méteres
szilveszteri csákót
arcán a szürke körszakállt
mellén a kivilágított rendjeleket
tíz kilométeres karjait
a körbejárható szívet
a lüktető artériákkal
bennük sodródó magamat
százötvenezer sors között
annyira védtelenül
hogy elpusztíthatnám magam
1969
március negyedikén este hatkor
miközben
meg kellene írnom a kettes számú
pontos verset az alkonyatról.

 

 

 

Az ember összefogódzik

 

 

 

 

Mi marad meg?

Ruhaszárító kötelek,
zsíros edények mértanában
mi marad meg a szerelemből?
Ha majd foltozott álmainkat,
lelkünk minden fehérneműjét
idegeinkre teregetjük,
mi marad meg a szerelemből?
Ha majd külön kis lábasunkban
sütjük-főzzük ehetetlenre
régi vágyaink maradékát,
mi marad meg a szerelemből?
Ha majd a megszokott ruhákat
vesszük magunkra reggelente,
s meztelenséget látunk mégis,
hogyha egymás szemébe nézünk,
mi marad meg a szerelemből?
Ha majd ízetlen lesz az étel,
mert láthatatlan nyílvesszőkkel
átlózzuk be az asztal lapját,
mi marad meg a szerelemből?
Mi marad meg a szerelemből?

 

 

 

Tedd le a kést!

Torzsák közül, kezedben késsel
mutatsz rám. Védekezel.
Szemed mögött zuhog a zápor. Fázom.
Se házam, se fegyverem.
Ami volt, arcod meredélyén
szivárog. Puskaként tüzel.
Árnyékom lyukas kőkerítés
árnyéka. Cipelem.
Meghallgathatnál. Bűnös is mentheti
bőrét bírái előtt.
Késednek nincs nyele. Dobd el!
Nem érzed? Vérezel.
Ez a város északi része.
Kőbánya, katlanok. A zöld
repedésekbe fogódzik, tüntet.
Szövetségem se kell?
Ez már nem harc, önvédelem.
Hát ne ellenem! Megszökik
lábamon át a gyáva állat,
de a torzsa marad.
Nyugodj meg. Eddig se léggömb
emelt. Minden, ami van itt,
naptárunkból kapott nevet,
kezünk által szabad.
A torzsák is. Újra fejelni
csonkjukat nem lehet.
Halál árán sem. Tedd le a kést!
Szabadítsd meg magad.
A nap pénzről süt. Ahol
moha, ott a meleg.
Arra van dél. Tedd le a kést.
Nem védem magamat

 

 

 

Mi már

Mi már soha egy űrkabinban
soha együtt egy csigaház fölött
soha együtt lövészárokban mi már
nem öntözünk közös virágot
pedig itt áll Justitia
billeg a mérleg lebegünk
kidobált homokzsákok felett
egyikünk fölemelkedik
aztán fordítva így vagyunk
le-föl kinek van igaza?
ki tud a régi bajnokok
páncélingébe belenőni?
ki tud hamarább belefogyni?
nem lenne jobb saját gúnyánk?
nem a sziklát kellene inkább
közösen megmozdítani
amíg a nagy ívben kilőtt
tüzes golyó szét nem lapít?

 

 

 

Gyorsított eljárással

A borjakat is, a krumplit is,
a tornyot is, a bűnözőt is,
a szerelmet is, az életet is,
sietve,
sietve, szorításban,
határidő előtt.
Közben a félig kész ügyek,
a részletek földcsuszamlása,
a magyarázkodás mocsarai,
a beszakadt hitek.
Micsoda mágnes rabjai?
Ki maradt le?
Ki maradt le? Miről?

 

 

 

Most

Most kellene a szeretet,
most, hogy húga kiszenvedett,
ebben a kozmikus huzatban
az ókeresztény mozgalmi dallam,
egy kő, ahol egymásnak háttal,
park, szabadságos katonákkal,
egy melegítő kiskutya-orrlyuk,
most kellene egy bekötőút,
egy holdkomp, értekezlet, valami,
nem tudok hasonlítani.

 

 

 

Könnyedén

Könnyedén. Érinteni csak.
Elhúzni pikkelye felett.
Azt, hogy semmi sem ugyanaz,
magától tudja meg.
Tartani a mázsás vasat,
mintha ő tartaná.
Megszökni a siker elől,
egy tükröt hagyni rá.
Odaállni teste elé,
elkapni a golyót.
Mesélje egy életen át,
hogy szerencséje volt.
Közötte és a gyönyörű
megállói között
egy dobra figyelni, ahogy
a sejtek, a rögök.
Kimondani, úgy, mintha ő,
ahogy az ablakok
párája mondja az időt,
a hajnali fagyot.

 

 

 

Áprilisi fa

Befelé, mindig befelé,
a szem, mint bogár csápja,
mint ultrahang, gépiesen
jelez falat, fát, embert,
a fül, a szervek ághegye
vattába fúr, végérvényes
arcot vesz föl a város…
Befelé, mindig befelé,
hasadt sziklákra, kövületekre,
mamutnyomba lépő mamutra,
emberi hangú növényekre,
a fára, a falra, az arcra,
befelé, be a múzeumra…
És ez az áprilisi fa,
az egyszeri, a sose látott,
zöld ujjhegyeivel fölborítja,
helyrebillenti a világot.

 

 

 

Az ember összefogódzik

Az ember összefogódzik,
áll, mint a betonoszlop,
kerítés lesz, harci alakzat,
arcán golyók és csillagok jele.
Bebútorozza a világot
kölcsönnel, régi bútorokkal,
nyakkendőt köt és meg sem érzi
bőrén a kozmikus sugárzást.
Csinál magának történelmet,
homorú hátát nekidönti,
ágyékát jövőbe feszíti,
halálát is megmagyarázza.
Begyalogol az űr vizébe,
de ott is ugyanazt találja,
mint Akarattyán, Szodomában,
visszatér, megvacsorázik.
Csak a szomszéd hascsikarása
ébreszti rá, hogy egyedül van,
a csillagos ég áramtelepe
koponyájában bizsereg.
Átfordul másik oldalára,
tárgyait mondja, pántlikázza,
megsimogat egy állatot,
és holnap újra kezdi.

 

 

 

Emlékek választása

1971–1977

 

 

 

 

Vízszintesen

 

 

 

 

Villanyvilágított fák Jajcéban

Csontváry képére

 
Az ember végül útra kel
és eljut eljut Boszniába
általában alkonyodik
általában már ég a lámpa
a Nagy Fekete Kutya háttal
még eljátszik kicsit a házzal
mögötte még mindent lehet
hát belecsobog a folyóba
szamara farkát megszorítja
ordítsa el megérkezett –
a Kutya mögött sikló népek
megrökönyödve visszanéznek
fölmutatják a csecsemőt
és érzi a víz elfolyik
ez itt a se-nappal-se-éjjel
megnézi a csacsin a nőt
és nem tudja hogy mihez kezdjen
mihez kezdjen a két kezével
se-folyó-se-út félhomályban
ha szólni nincsen ereje
ha meg kellett érkeznie
ha se csónak se gyereke
csak ez a lány itt a csacsin
aki majd utánuk úszik
ha már eleget tündökölt
villanyfényben között mögött
mikor minden valószínűtlen
még innen de már odaát
és semmi sincs az útikönyvben
arról hogy Jajcéban a fák
hogy fák mögött a Nagy Kutyát
hogy cölöppé kell merevedni
ha elért elért Boszniába.

 

 

 

Vízszintesen

A tetők, mindig a tetők
háromszögei, kőpikkelyei,
csipkézett hátú haltetemei
sodródnak ablakom előtt.
Nem emlékeznek fára, földre,
kemencére, emberi kézre,
üveggé fagyott szemeikben
nézem magam.
Csak az utca gerince rángatódzik
közöttünk, csapkodja szobámat,
ahol egy madár lábnyomát
őrzik a tárgyak,
ahol a zöld, mint falusi búcsú
nyüzsög a napfényes sarokban,
díszhal a magány, faltól-falig
sikamlik akváriumban.
Ki döfte be füstölgő szigonyát?
Ki jár
halott tetőkre haza?
Ki néz fölfelé madarakra,
költőkre, fákra, repülőkre?
Minek?
Itt minden vízszintesen.
Párhuzamosan. Között.
Mintha a mitológiában.
Mintha a kiűzetés előtt.
Alma és asszony karnyújtásnyira.
Kielégül kígyó és Isten.
Senkise lép,
a jövő folyik át ereinken,
bor a csapon, nedvesít, nem tüzel.
Eláraszt tetőt, madarat,
mielőtt megfagy a szememben.

 

 

 

Közeledem

A terített asztal kihívását
elfogadni, de nem lakni jól.
Szerinted ez a titka. (Minek is?)
Talán a befejezetlen szerelemnek?
Talán a teknősbékahús jó ízének?
Nem tudom.
Szívom a negyvenedik cigarettát,
közeledem mozdulatod bizsergő
villanytelepéhez, amivel
a hideg urnát mégis letakartad.

 

 

 

Csak a széléig

A gátakon a csönd zuhog
pörgeti a kerekeket
de csak a villámok rugói
a krétaarcok egyenletei
fehérednek át a sötéten
megfordulhatsz százszor a nyújtón
denevérként hajukba csíphetsz
csak a széléig csak mellette
ez villog az egyenletekben
ebben nyugszik a nyújtó vége
a villámok kis pörsenése
a csönd forrása itt fakad
vérszegény hajszálgyökerek
lüktetnek a gátak alatt
névjegyes bolygót ütögetnek
el a széléig el mellette.

 

 

 

Mindig a másik

Fojtjátok kátrányos tüdőbe
ráültök sündisznó fejére
vasalt nadrágban én is veletek
mert minden halál behegedett
langyos huzat jár lábujjhegyen
vedlett keresztek redőiben
nincs mit hát azt is megszokásból
szétdarabolt sámánpalástból
de hol a sámán? ami látszik
kövezett út fölfordulásig
tüskék menetoszlopa fölött
paplan képében ring a zöld
a halálra táncoltatott leány
mindig a másik műsorban hiány
írjuk? rendezzük? játsszuk a filmet?
vagy nyalunk csak egy törött tükörnek?

 

 

 

Csokonai

Csak meghajolva? kopogtatva?
lüktetve az utakban mint a vér?
csak a behunyt szem semmi ágán?
csak így?
ebben a vállig érő
mestergerendás hazában
fejjel az Isten füvei között
csak így?
mellkast szétvető
hajtóerő szárnyán
garabonciás hírbe keveredve?
szaftos névnapok igriceként?
álszent cirkuszok pántlikájaként?
lábbal mindig a kilövőpályán
vállal a gerenda alatt
marokban a parázzsal
fütyörészve megjátszani
csökött győztesek ünnepeit?
legyező mögül kisütő
mosolyokért pohár borért
ötven vagy száz forintokért
az eposzért?
jázminlugas-járvány idején?
kisiklatott hajnal idején?
Isten vasárnapja idején?
mígnem a törzs szétroppan elröpül
keringeni egy ország körül?
hogy aztán léha névnapok
anekdoták távcsövein
megidézzék az érthetetlen
kánikulai hóesést?
Inkább a halál, a jövő!
Még házat épít, bíbelődik
a művel, elgyomrozott
tüdejét purizálja,
s ebéd után, mikor alusznak,
elszáll.

 

 

 

És újra feltalálja

A rózsa tiltakozik,
tüskéket állít, felettük kinéz,
mert mindent visszamondanak,
mindig befér a kés.
Piros kendője körül
repülőt zúgat, fegyveres vitézt,
ha a nagy olló berepül,
nem adja annyiért.
Jegyzéket illatozik,
fölszónokol nagy emelvény alól,
köröskörül nadrágszárak,
sehol az egy akol.
És újra feltalálja
a váza-mámort, a hívott halált,
a friss víz csöndjén beködlő
eutanáziát.

 

 

 

Most kellene

Ó, nagy medúza-délután!
szeretteim ide lebegnek,
akácfa-karón ring az ég,
ernyője gombján szívem lüktet.
Most kellene a vastag ág
kampójára fölkunkorodni,
elúszni, mint a medúzák,
és mindörökre itt maradni.
Most kellene a végtelent
harang nyelvével megkongatni,
hogy megvagyunk még, jöjjenek,
élni akarunk, ünnepelni.
Ó, nagy medúza-délután!
szeretteim ide lebegnek,
akácfa-karón ring az ég,
ernyője gombján szívem lüktet.

 

 

 

Mint az anyag

Ez a vers is menekülés,
Isten alkalmi tagadása.
A dolgok lényege fölött
elfogyasztott krumplis pogácsa.
Mert szembenézni nincs erő.
Csak idő van, csak zabálás van.
Élvezkedünk, mint az anyag
a soros bolygó ágyékában.

 

 

 

Föl a hithez

Megint a levelek halála,
az esővel kopogtatott igazolás,
ködbe térített nappalok
véres karamboljai, árulásai,
megint a csizmákba parancsolt
virágok: női lábak
iránytűi a képzelet léggömbje felé,
föl, föl ebből a talpig érő
homályból, föl a hithez,
hogy alatta, mögötte, belül,
hogy azon túl még valami
cérnaszál, igen, igen,
megint a szombat esti fények
diktatúráját vágyó tüntetések,
hogy másnap talán,
hogy rend lesz,
hogy az utolsó vonattal valaki
megérkezik, érdemes
odafeküdni az asszonyok mellé,
megint elszámolatlan forradalmaim
bizsergése a krizantém alól,
a másik síkból föltüremlő
merőlegesek piros tárcsái: megállj!
megint a lecsavart múzeumi
petróleumlámpák,
a lecsavart szeretet,
megint jogom van, hogy hálás legyek
mindenért, amiről nincs igazolás,
csak a jó közérzet emléke,
semmi más.

 

 

 

Nők, prágai nők

Ti, szőke, hosszú combú nők,
határsértő cinkosaim
megjöttetek ma is, befeszültök
július merev hídjai közé,
s robban a méla napraforgó,
vak sörétjei fölsebeznek,
menni kell, tenyeremben piros
rózsával, át a múlton,
ártatlan falum százszorszépein,
aggályokon, ostoba kerítéseken,
le a Moldván, Európáig.
Hát ki vagyok én, mi vagyok?
láncaimmal, tört bulláimmal,
zörgő kígyóbőrömmel, -bűvölőmmel,
hátamon a csöpp lepkeszárnnyal,
amely a térképen hazám,
hogy hidatokról indulok
Husz János fehér galambjáért,
Kossuth szűz-üres hálójáért,
partra igézni legalább magamban
az aranyhalat, a három
kívánságot készséggel teljesítőt?
Ott úszik
csípőtök tenger-ringásában?
Ott villog Prága halpikkelyes
utcáin? Ott ragyog
a templomok bójái között?
Ott a boronás parasztház udvarán
összekoccintott poharakban?
Hát ki vagyok én, mi vagyok?
ti, szőke, hosszú combú nők,
hogy szemetekbe költöztem be
átlátszó szárnyaimmal, s lerogyhatok,
ti betipegtek meztelenül,
júliusi hóban, elsötétített
hordalékokon keresztül is,
és a beszakadt történelem fölött
ti ringattok át Európába?

 

 

 

Őrültek a dagályban

Őrültek a dagályban, visszabeszélni
csak a part tud, s mi pózainkkal
fölsebeztük a tenger talpát,
akkora éjszakát azóta se,
olyan sarkantyús azóta se,
fejem a behemót ácsolaton,
az éj szaka janicsárkardján
Várnától az Alföldig mered,
arcod a szikkadt hazai kenyér
kővé válik, befeszül hullámfogónak,
s morajlik a történelem,
hátán a pöttyös katicabogár
elázott lelkünk, morajlik,
s mi ketten ordítozunk,
mintha pálinka-ködben, lakodalomban,
hogy velünk hál a menyasszony, velünk hál!
mi csusszantjuk föl selyemingét,
ha más vette el, akkor is!
ha beledöglünk, akkor is!
mert mi vagyunk a legkisebb fiú,
és üres a tarisznyánk, és hiszünk
útikönyvünkben: a mesében,
ó őrület,
akkora éjszakát azóta se,
olyan sarkantyús azóta se,
reggelre, mint a becsukott
zsoltároskönyv, feküdt a tenger,
s azt hitték, bolondozunk,
mikor könnyezve ráborultál.

 

 

 

Zöld pajzs alatt

 

 

 

 

Anyámmal járja

Lábasok fazekak tálak
fényében hazatalálok
poharak bugyogós korsók
pörgetik vissza a sorsot
hízik a rokkafa kontya
anyámmal járja a konyha
rétesek kocsonyák krumplik
illata utcára ugrik
kenyerek kalácsok kelnek
szívemből dobog az ünnep
kanalak kések és villák
lebbentik arcotok fodrát
húzza a terített asztal
barlangi mozdulatokkal
szavára keringtek sorban
akikkel elbujdokoltam
reá a sisakban járók
a hittel harmonikázók
reá kik utamba aknát
s reá kik kezüket adták
szerves és szervetlen ropja
forog az egyetlen konyha
keserű levéből édes
édesből keserűvé lesz
de anyám teszi a dolgát
nem kérdi cirkusz vagy ország
földgömb vagy tejút csak sorsom
zúgatja körben az orsón
lábosban fazékban tálban
atomok forgatagában
tűzugrást váró porondon
de otthon de otthon de otthon.

 

 

 

Zöld pajzs alatt

Búzatáblát érintő délután
összeütődnek a falevelek
négy őz fölemeli fejét
benéz a tapsok idejébe
és mint a lőtt nyíl vízszintese
megkoppantja a szomszéd erdőt
négy óra van május toronyiránt
fölém húzom pajzsként a zöldet
őseim tatárt törököt itt
mondják itt szültek itt temettek
bújhatok magam is hova?
ki elől? meddig? minek?
ötvenkét csikó legelész
megszámlálva az őzek is
fűszálak lapján felirat
jó legelő csak hasznosaknak!
olvad a csontok kormozott hava
hajt nyelvet zöld kerekeket
őzek szemébe csapódó ágat
béklyózott gépeket
hajtja a mese nélküli mesét
Prokrusztész újabb szerkezetét
ellenem? értem? itt vagyok
állok felettük zöld pajzs alatt
számolom a nyíl-koppanásokat
levelek spontán tapsait
mondom magamban mint imát
őseim tatárt törököt itt.

 

 

 

Mit tudnak ők?

Mindig, mindig csak ünneplőben,
haptákban, hetykén, ijedten,
képíró úr kedvére, kiveszőben,
mindig a más csapdáiban,
a hit kihulló tolla mentén
halandó házi bálványokhoz,
hogy legalább ne önkezükkel,
hogy még a holnapi napig,
mintha az utolsó tehén szemében
de ott halálig tisztességben,
hát kifordítva, kimerevítve,
akár faluvégi kereszten.
Mit tudnak ők, a képírók
arról, hogy Isten szabadságon,
hogy ameddig a kéz elér,
addig terjedhet a mennyország,
hogy ez is az, e lepkegyűjtemény,
fölgombostűzve a papír
lidérces temetőiben,
hogy önmaguk istentiszteletét
rendezik itt a vasárnapi
tornyok maradék holdudvarán?
Mit tudnak ők, maguk is benne
a tétova gyülekezetben,
az idő elé bukó képírók
arról, hogy mögötte mi volt?

 

 

 

Talpig fehérben

Imádkoznak a szerencsétlenek
igéznek kis Jézust kicsi pénzt
igéznek utolsó ép fogat
maradék tyúkot csöpp vetést
kéve zsuppot rozoga ágyba
jólelkű hivatalnokot a tanácsba
és azon túl is békességet
nekem szerencsét egészséget
mintha nem életre-halálra
menne a játék boldogságra
menne a marék bölcsességre
hogy amíg mondják nincsen vége
hogy addig nem fáj béke van
kamra és lélek tele van
addig mint testté vált ige
leülök ágyuk szélire
s nézzük egymást talpig fehérben
hóemberkék a napsütésben.

 

 

 

Még te sem

Ennyire tisztességesen
csak a növény, a megbolondított,
magánszorgalmú búzatábla,
ennyire
csak a legendák félhülye szentjei,
a nem evilágból valók,
ennyire
csak az öntudatlanság határán,
az anyag csont-ölén
ennyire,
csak a mindenség nyugtalan ritmusára
lüktetők ennyire,
ennyire
még te sem.

 

 

 

Hanyatt-falum

Szaporodnak az öregasszonyok,
hanyatt-falum kő-ujjai,
mint pisztoly csöve halántékomon,
mint a kipusztult állatok.
Anyám elküldte teste darabját
mintául a földnek, apám
mozdulatából kiáll a penge,
élén: elárult gyerekkorom.

 

 

 

A lépcsőig úszom

Lenyom a hó nélküli tél, ködben,
visszahajlított idő-ív alatt
a lépcsőig úszom, egy gyerek
tízóraizik ott húsz éve,
viszek neki téliszalámit, narancsot,
meleg sugarat, jó hírt: meghalt
a lekváros kenyér, zsíros kenyér,
ne álljon ott, nyakig a félelemben
nem hibázhatja el, hasonulni
semmivel sem különb, az akol
lehet a hangosan mekegőké, a világ
nem az akol, viszek neki
nyakkendőt, apja cipője helyett
divatos félcipőt, mehessen el
egyszer az iskolabálba, legyen mire
felkötnie a magányt, viszek neki
zsebpénzt, legyen legény az alsoki
kocsmában, tudja meg: van keze, lába,
van ágyéka, van feje neki is,
nem silányabb a másokénál,
és adok neki két pofont,
ne higgye azt, hogy – mert kivált –
elúszhat a törvény fölött.

 

 

 

Niklán

Előbb a tenger s hogy rajta vagyunk,
aztán az ég beesett szeme alja:
a part, valahol emlékeinkben,
aztán az utolsó palackposta
hintázása a végtelenből,
aztán a mindent kihajigálni
tébolya, mert part kell, odaértünk,
aztán a semmi kikötőjébe
belógó hurkolt hajókötelek,
aztán a csupasz árbocrúd iránya,
aztán: minden út Niklára vezet.
De úr Niklán Berzsenyi Dániel,
s lesz szolga a sors, hogy beleremeg
a tenger, sajog Magyarország,
földübörögnek csillagrendszerek,
ha Dániel úr, ujjai között
megpörget egy diófalevelet,
nincs alku, nincs haszontalan öröm,
csak az van, ami végleg elveszett
csak teremtő szép, lélek s szabad nép,
versbe nyügözött nincs-harmónia,
az ujjak körül keringő világ.
Uram, levonom fehér vitorlám
jöttem, e-földi tunguz-ivadék,
kapaszkodom fekete szárnyaidba,
dobbants, hasadjon ketté a sötét,
csúszkáljanak a simák víz színén,
Niklán a mérték mélység-magasság,
emelkedik puszta virány fokáról,
kínból, kő alól a másik ország,
zászlóján írás: a nagy népeket
nem tenger, nem egyéb helyhezet, de
ész, tiszta erkölcs, virtus alkotá.

 

 

 

Röpül egy király

Nagy Lászlónak

 

Mottó: Több is veszett Mohácsnál

 
Hol veszett több? Hol? A fakír
dárdákkal kivert priccsen mosolyog.
A harakiri magánügy, az istenek
nem válogatnak, keresztjük kereszt.
Szélben a falevél madár lesz,
de csak a földig száll, halott.
Fű a ló patája alatt márvány,
fölfoszforeszkál éjszakánként.
Hol veszett több? Az elmulasztott
számtanórákon? A seggnyaló
tükrök előtt, ahonnan
ellenségeink mosolyognak?
Az álarcos udvari bálokon,
a mézpörgetés tingli-tanglijában?
Hol veszett több, nemzetes uraim?
A romantika csipkés bugyiban
sétafikál, riszál. No de feleségnek?
Címernek a tömegsír oszlopán?
A kamaszkor sárga csibéi
vásott kappanokból csipognak?
Sors vagy butaság egyre megy.
A köpülő asszony: a csoda
nem az anyánk. Hát hol veszett több?
A mentséggé gyűrt ütközetben,
vagy a könnyező oltárok fölött
összehajló kápolnavirágban, amelyik
márványkőből is kiviolázik?
Szememben röpül egy király,
szárnya falevél, szívén dárda,
teste kardvágta vörös kereszt,
de röpül, röpül, nem magyarázza.

 

 

 

Madárláb-könnyű ember

Madárláb-könnyű ember lépdel
történelmemben, lecsapolatlan
Hanságom lidércei közt,
kezében Veronika-kendő, arcom nyoma
holdvilágnál is fölismerhető.
Asszony vagy férfi? Anyám? Apám?
Ifjúságuk behúzott szárnyú,
mégis röpülő mégis-angyala
gyerekkorom vártemplomából?
Szememet kantár ellenzője
rácsozza, fény gyűrűzi
pogány oltárok elé, de ő
gyertyával hazavezet, megtörli
kálvária-arcom, fütyöl.
Félelmem fehér lepedőiből
nászágyat rögtönöz, áruló barát
agancsáról leszed, nyavalyák
lázában tiszta forrásvizet,
piros almát, kedvemre hazát,
ő hoz győzelmes nyírfaágat
a halál lyukas palánkja elé.
Mágneses pólust kibillentő
asszonnyal vigasztal, önzésem ellen
indiántollal, csatabárddal
fiam képében lovagol be,
leül tétova kacatjaimra,
és befejezi ezt a verset.

 

 

 

Levél egy pályatárshoz

Akár szomszédok is lehetnénk
Szőkedencsen, nagyanyám falujában,
innen a tőzeges legelőkön,
onnan az ö-ző nyelvjáráson,
a templom és a posta mellett,
kődobásnyira a mezőtől,
s nagyon közel a harangszóhoz,
hogy legyen miről beszélgetnünk,
ha sehonnan sem jön levél.
Ülnénk este a kispadon,
vagy a kerten át diskurálnánk,
én jobbára csak hallgatnálak,
mint harminc éve nagyapámat,
tüzet adnék és búcsúzáskor
elkérném a jobbik kapádat.
Vagy együtt mennénk a Berekbe
tőzeget szedni, kendert nyűni,
te előttem a gyalogúton,
én vállamon a szerszámokkal
s mielőtt tiéd visszaadnám,
összekoccintanám enyémmel,
hadd hallják meg, hogy veled jöttem,
hogy nekem is van véleményem.
De azután is rád figyelnék,
mert tudom, hogy estére kelve
a te kender-kupacaid dicsérnék
a hazamenők lelkesedve,
bár te néha oda mutatnál
szó közben az én kenderemre.
Kalapod szélét égre bökve
indulnál meg az alkonyatban,
mennénk harangszó irányában,
legutoljára, mint a pásztor,
hökkent kutyák és ungató
békák fölött, szó nélkül, hosszan.
Mert ez lenne az én időm,
hazafelé a tőzegesből,
a Berek patanyomaival kivert,
kiterített nagy esti lélek,
onnan az inak feszes íján,
innen a lőtt szárnyú beszéden,
ha szomszédok lennénk
Szőkedencsen.

 

 

 

Ő is meg ő is

 

 

 

 

Csak egyszer

A máz alatt a kés alatt
otthon hagyott arcotokat
arcotok homorú falát
egyszer csak egyszer legalább
A szajha szavak combjai
között egyszer a hajdani
beszéd piros kakasait
ha nem virrad ha letaszít
Díszszemlére kész testetek
ritmusában az önfeledt
mozdulat néma népdalát
legalább ha senkise lát
Huzallal díszes orrotok
ködében a szűz fűszagot
a föld alól a vas alól
egyszer amikor elhajol
Fületek dzsungel-mélyiből
azt a dobot melyen a bőr
a szellőtől is megremeg
legalább ha az üzenet
Ujjatok hegyén a tüzes
kemencét jelző őrhelyek
ünnepén a csütörtököt
egyszer két szélütés között
Nyelvetek kényes üstjei
partján egyszer a reggeli
tengerek sós rémületét
legalább ha a kés ízét
Szemetekben az egyszeregy
levelét hozó gyereket
az anyag egyenes szavát
egyszer csak egyszer legalább

 

 

 

Hátsó udvar

Csipeget itt, csipeget ott
szagos mügét, zöld maszlagot,
begyét kavics, gyöngyszem, kukac,
feszíti a lopott dugasz,
viszi körbe, mintha dobot,
veri az új ól-indulót,
finnyás tyúkok, pipik-pupák
bámulják, mint a nagy bikát,
s ha ő bika, üszők, tinók,
barmok lesznek a hallgatók,
elbődül egy, követi más,
kit-hogy kínoz begy-csikarás,
kit-hogy dagaszt szagos kupac,
müge, maszlag, kavics, kukac,
s már öklelnek, már vonulnak,
legelésznek, indulóznak.

 

 

 

Kezdődik a mese

A járdán felcsapódó kéz,
öt érzék fél szárnya: kezem
ma már történelem,
akár a tegnapi bombázások,
akár a kitöltött lottócédula
Európában, vacsora után,
út menti emlékmű, ki-kigyullad,
magába zár egy korszakot.
Különben béke van.
A pornak porszaga,
a füstnek füstíze.
Föltérdepel egy cigarettavég,
de nem sül el.
Hónaljban harminchat öt,
papucsban nyakkendős szavak,
kezdődik a mese:
Ez elment vadászni
ez meglőtte,
ez hazavitte,
ez megsütötte,
ez – az icike-picike –
megette.

 

 

 

Azt mondja

Azt mondja, hogy a jellegtelen versek
ideje jött el, nyár van, mint a macskák
játszadoznak a költők, odatartják
pár fityingért a lüktető tekercset.
Tisztelet, persze, néhány kivételnek,
akik követik háztetők parancsát,
ha phallosukat… azaz, ha akarják,
a nagyfenekű nappal ölelkeznek.
Hanyattfekszik, lábujjal fölizgatja
a rekettye, kecskerágitó, bodza,
az útszéli kis bárcás bokrokat,
kéjelegne, de hasára szúnyog száll,
odacsap s megvan, meg a tragikus szál,
mitől verse majd, elöl, földagad.

 

 

 

Ne törjétek szét

Végképp tudom már, ő se lesz
ötven év múlva, csak gyökér,
vagy az se, hulló unokák
gerincében egy nyilallás,
zord pápasága könnyű szél,
cipőfűzője csöpp fűszál,
egyik szeméből macska lesz,
másik szeméből konyhakés,
elleng az óváros fölött,
mint negyedik parancsolat,
de senki sem figyel oda,
csak egy műhold árnyéka lesz,
szobra tövében két kamasz
öleli majd, mit egykor ő,
tetszhalott hangyák sírjai,
könyvek nem őrzik szellemét,
mert mint a huzatos szobán,
csak átfújt rajt a tudomány,
hatalma doboz födele,
tekintélye tán tócsa lesz,
s ha láttok árva porszemet,
ne törjétek szét, szíve az.

 

 

 

Ha egyszer

Ha egyszer (végül?) bebizonyosodna,
hogy ezen a szeparált szemétdombon
tojások fiasodtak, vagy néhány tanú
(akárha hamis) eskü alatt
állítaná, hogy azt a tyúkot
látta erre sétafikálni, micsoda
kapirgálás, szárnycsapkodás (viadal?)
káricálás, kukorék, ganéeső,
búcsújárás, búboltatás lehetne itt,
micsoda
apparátus vonulhatna föl ahelyett
(ahelyett az egy helyett), aki
mindaddig elmaradt?

 

 

 

Nem értette

Mikor a zsákot is kirázta,
és a homokot átpörgette
görnyedő ujjai között,
a hegytetőn már szétterült a hold.
A torony árnyéka, mint az abroncs,
alatta házak, emberek,
őszinte bokrok, okos állatok,
őrködők, alvók, élvezkedők,
belül minden, és minden végleges.
Állt az üres zsák és a hold előtt,
s nem értette, hogy hol vétette el,
hogy senkinek sem hiányzik, amit…
Nézte saját árnyékát, emlékeit,
levetett göncét, vasalt városát,
és mint előbb a zsákot, hozzáfogott
kifordítani önmagát.

 

 

 

Acél vonít

Várkonyi Nándor koszorújára

 
Bot acélból, hát leszúródtál
vatta-időben, vatta-pusztán.
Megfeszültél, hogy el ne fújja
legyen lobogó, legyen boglya
kék eget metsző hegyoldalban
fehérebb, mint a papiros.
S repítetted, mert virágoztál,
miként az íj a madarat.
Fönnakadtak mind, gyűrűződtek,
oszlopaid közt tollászkodtak,
beszédülve a fészekmélybe
eszméltek föl, acél, acél.
De te csak néztél, mosolyogtál,
mint a keleti istenek.
Te voltál? Nem te? Száll a boglya,
viharlámpa a sarkkörön.
Beethoven kísér. Csönd. Acél
vonít a fehér éjszakában.

 

 

 

Triptichon

A hatvanéves Csorba Győzőnek

 

1. A költő

A szonett ezüst szelencéje illik
metszett arcához, szabályhoz szabály.
Illik? Sorvégen kinéz, föl-le jár,
mint nyári vödör oldalán a friss víz.
Kívül marad, ha belekényszerítik,
s belül, ha a szem kívül rátalál,
mégis egy-tömb, mint élet és halál,
s jobbik részével e szavakban sincs itt.
Keresi csak ízét-titkát a száj,
ha vályúhoz tereli a szabály,
és kotyvalék kortyai keserítik.
Köszöntse fű, fény, vízszag, muskotály,
a kerge élők mind, akik megértik,
hogy ha amott van, akkor most miért itt.
 

2. Ő is meg ő is

Kimondatlanul de tudhatóan
ő is meg ő is a magáét
az éhes testét sajgó testét
a testben vergődő madárét
Velük velük még ide kötve
s mi van rajtuk kívül mi szó?
a ragasztó? a légűr? a csomó?
a nagy sem-sem dimenzió?
Ki járt ott? megtudta-e?
s arról kinek? a madaraknak?
Európában Szent Ferenc?
mentségül a többi bolondnak?
Inkább a szem a fül az orr
a nyelv a bőr a bőr bukását
mundérban szárnnyal ő is ő is
négymilliárd egy koccanását.
 

3. Alattuk, velük

 
„Csupán a vadszőlő pirosló
zászlói lengenek”

Csorba Győző

 
Igen, a vadszőlő, a sereg,
az elporzó zöld után vonuló
magányos hadosztály vörös zászlói, igen,
a belőlük szabdalt,
Prométheusz irodájában lepecsételt
útlevelek!… alattuk, velük talán
igazolható, hogy miféle ügyben,
hogy mindvégig, hogy honnan, hová,
velük talán még befelé is
a partizán igyekezet
a halott, idegen határban…
alattuk, velük nem reménytelen
a tiszta hazatérés, van okunk
értelmes ábraként csusszanni ki
a viszontagság ollóiból,
van jogunk
a hintázó zöld győzelmeihez, hiszen
ránk tekintve tudják csak, mi volt itt,
mi lesz itt.

 

 

 

Vaskonty a fején

 

 

 

 

Cipőmből a tenger

Megneveztük a medúzát
lebegni mégis megmaradni
és elindultunk befelé
két önjelölt szent ballonkabátban
ott pusztult el a múlt idő
nehezéknek láncolva glóriánkra
Cipőmből a tenger visszabeszél
medúza szól a medúzához
én vagyok te vagy mi vagyunk
Európa közepén holdvilágban
jövő időm polipok ideje
nyálkás ernyőben ballonkabátban.

 

 

 

Ez a nap

Mintha elájult lódarázs
potrohából a mindenségre
nézek a félnótás késre
kábítószer-mosoly késen és késelésen
ejtőernyős golyók suhognak
szemben meredek öngyilkosokkal
tökéletesen szép halál.
Honnan fordult ki ez a nap?
melyik tejúti szalmaszálból?
melyik fölpúpozott kosárból?
emlékezetem miféle görög lugasából
a menetrendek sínei közé
kukoricacsövek ideges ropogása
aszaltalma-föld ráncai közé?
Hisz folytonosan gyanús vagyok
minden hír rám szól igazoltat
beidéz fajom szerelmem hazám
magánszorgalmú halottnak
rám parancsol kegyetlen gyöngeség
hogy mint a dió páncélsisakja
feszüljek vagy összeroppanjak.
Holott a lankák délutánja
a se itt se ott lesiklópálya
a kiküldetés negyvenen túlra
mintha elájult lódarázsba
szólhatna nagyobb bizalomról
érkezhetne ebből a napból
Hellászból Pannóniába.

 

 

 

Könyörgés méltó keresztért

Kondor Béla: Pléh Krisztus című képére

 
Atyám nem férek a keresztre
csak útban feléd összeesve
csak repüléshez rugaszkodván
vállamhoz szegve törött orcám
csak hajlott térddel ájulóban
ha már nem vagyok aki voltam.
Atyám ne vígy a kísértésbe
miért hagytál el mondd mi végre
felkészültem kínra halálra
vagyok országod hű királya
mért növesztettél ekkorára
ács fiát ácsok csúfságára?
Tudom könnyebb volt fölcipelnem
de ne dolgoztass magad ellen
én keringek már minden fában
hadd nyújtsam ki bennük a lábam
nőjön nagyra ki vállal téged
küldj rá erősebb ellenséget.
Engem a hiány égbe röptet
ők a nagy szárnnyal söprögetnek
méricskélik szégyenem hosszát
gerincük hozzá igazítják
Pilátushoz mérik az embert
jaj Atyám adj méltó keresztet!

 

 

 

Petőfi

Mert virág nőtt ujja hegyén,
vázába nem állítható. A kör
szétrobban, ha ő a centrum.
Tört abroncsok kunhalmát lelöki,
ünnep képletéből faköpönyeges
hétköznapokba kilép.
Méri magához a hazát,
a hazához lélegzetemet,
lélegzetemhez szeretőimet,
legyek különb, legyek magam.
Nem a szobor. Nézz a tükörbe!
A kéz utazásai, sáncai,
a láb a keresztútnál,
a világ fölé görbülő gerinc,
az ingázás a múzeumlépcső
és Segesvár között,
nem a példa! csak mi beépült
a részletek rugóiba
belőle, hogy már neve sincs,
a vér lüktető kokárdái
a pillanat csatáiban,
a felelős százkét elem
mozdulása a feleletben,
a fűszál, ahonnét naponta
bejárható a világ,
az örökös most vagy soha,
a tükör, ha belenézhetsz,
az őrzi őt.
Tudod-e
nyitott tenyérrel ünnepelni?

 

 

 

Uram

A csend megint.
Ajtónyíláson át
a becsúsztatott tiszta lap:
fény négyszöge a padlón.
És fenn a lassú, nagy madár.
Áll. Ráér. Tudja, odaér.
És a vásznon az uborkafa,
Uborkafa úr ábrázata,
most az egyszeregy pengéi közt.
Hallgatnak a szótárírók,
leborulva a fűszál előtt
a részletek méltóságát tanulják.
Itt kezdődik Uram!
Nem vitaminpótló lóversenyek,
könyvből merített ihletek,
uborkafa árnyékos páholya.
Ezékiel! – Uram.
Fénykéve-fal töve a sivatagban,
homok a hányás tejútrendszerén,
körben a csend, elől a tiszta lap,
belül: az utolsó vonat.

 

 

 

Rémeim terhét

Téltemető, télike, sárga,
harangozók virága,
tavasz kisujja, hegyet púpozó
dédapám horpadt kalapjára,
el-elfelejtett visszajelzés
az űrbe küldött dadogásra,
mi újság van azon kívül?
A sárgán innen sehol lábnyom,
valakinek úgy jó, ha félek,
valaki folyton beidézget,
de szobájában nem találom,
megfordulok, oson utánam,
elém rakja, mit eldobáltam,
és eltűnik, ha odanézek.
Téltemető, télike, sárga,
harangozók virága,
kezem tétova ág-bogára,
akaszkodj haranglábra,
rémeim terhét köteledre,
kötöm a lüktető csodára,
kondulj, te drága.

 

 

 

Ugyanaz

Nem lettél okosabb attól
hogy annak hittek,
a nagy árverés nem neked szólt,
eladhatatlan sebeiknek,
a félelem tűzijátéka mögött
idétlen patronok,
begyulladt önbizalmak füstölögnek.
Nem lett egyszerűbb semmi sem,
a pókhálót vastüskék tartják,
minden karcolás közelebb,
minden bokorban Magyarország,
nyertél? vesztettél?
akik a műsort végig ülik,
két sóhaj között kiszámítják.
Tiszta szárnyak a hó alatt,
megnyúlt fák és megnyúlt idő,
a város eltávolodott,
varjú, fekete keszkenő
leng kétes érdemrendeken –
jancsiszegeken, perceken
szikrákat lép a kő.
Összecsuklottak a csodák,
és elkezdődik ugyanaz,
el a láncra vert kilométerek
szemenkénti megkísértése,
A-tól Z-ig a körmenet,
nyárfa csúcsán a pontos idő,
ugyanott áll a nap.
Kél a zöld beszéd reggele,
a hegyoldalak erdőt szólnak,
erdő az erdő, zöld a zöld,
fű csillagában kél a holnap,
zöld öregek pillája mögül
rebben a kozmosz,
könyörtelen atomok szónokolnak.
Nem az elmúlás, az anyag
csavarszárnya fejed fölött,
messziről nézve glória,
megsimogatva föld,
valójában egy s ugyanaz,
ha mondod, ez a te szavad,
nehezebb, mint a zöld.

 

 

 

A megváltó zene

Furulyád néma világűrében,
ahol most lyuk van, volt az éden.
Végleg elveszett, mért tagadnád,
zsebedben barna almacsutkák.
Zeneszó helyett vízszintesen
siklott az űrben minden isten,
vasárnap volt, vasárnap délután.
Árnyék villámlott át a furulyán,
kivágódott egy ablak, így esett,
mindig így esett, függőlegesek
kései nyomán bezuhant a fény,
és megvakultál, és nem volt remény,
de akkor, mint az élet szelleme
kiszökött, szólt a megváltó zene.

 

 

 

Mese

És akkor beléptél szemembe,
köpenyben, ahogy ott feküdtél.
Jöttél magas kőfal tövében,
jöttél parton, jöttél hegy élen.
Megszűnt az évszak, talán a Sirius
csillagképében mozdult valami,
talán a Fülöp-árok
mélyén egy hajszálrepedés.
Más időben, más viszonylatok
valószínűtlen törvénye szerint
vonult veled az univerzum
bőröm alá, emlékeimbe.
Vonal, pont, körré rendeződött,
minden út ide vezetett,
köldökzsinórral nyaka körül
lógott fölöttünk a világ.
És megszólalt a telefon,
kényszerítve, hogy odanézzek
árnyékára az arcodon,
és megszólalt az asztal, ajtó,
kávéspohár, könyv, szemüveg,
süket, süket, süket úr, zúgták
porcikáim, az elemek.
Hol voltál, hol nem voltál,
voltál egyszer egy…

 

 

 

Aztán

Nem ejtettük ki a nevét, nehogy
elrebbenjen, azaz: eszünkbe se jutott,
hogy szóba is szorítható,
hogy elrebbenhet, ha dió-
héjként nem fogja össze szó,
és elrebben, ha megnevezzük.
Ült a jobbomon, ült a balodon,
járt a balodon, járt a jobbomon,
de mindig háttal, mint Júdás.
Aztán átzuhant két szó között
megöltük végérvényesen.
De kié a harminc ezüst?
Ki veri sejtjeim falát?

 

 

 

Profán vallomás

Mégiscsak otthon oszlopaidban,
ajtó nélküli templomodban,
fölemelt fejjel, mint a gyermek,
mint az Istennel játszó szentek,
akik festve az oltárképet
gyakorta a tükörbe néztek,
s elmentek bár, de ott maradtak,
s ha visszatérnek, mosolyognak, –
az Úr csak nézi, nézi őket,
mily nagyszerűen sikerültek.

 

 

 

Mindörökre

Beesett szemem világ gödre
feltöltve fénnyel mindörökre.

 

 

 

Egy fényképre

Tetten érni a folyamatot,
mikor színén a lényeg átsajog,
látni, láttatni, hogy élet, halál
egy pillanat szarvhegyén dől vagy áll,
hogy a világ teljesebb, mint amit
szemünk jelez, képzeletünk vetít,
kívülről, mégis benne! emberi
korlátainkat szétfeszíteni –
ragyogja, ami ki sem mondható,
árnyék és fény keresztjén a való.

 

 

 

Levél T-nek

Tervet évezredekre! de a munkát
úgy végezni, mint halálraítéltek,
akik még (vagy már) várják a kegyelmet,
és jogukat (hitüket?) bizonyítják.
Ezt motyogom, miközben három almát
ennék egyszerre, (egyikük sem érett,
kerek csak, mint az ünnepi beszédek,
s keserű, mint a mulandó igazság).
Emlékszel-e? agyonvertünk egy macskát,
vertük a fához, zsákban, míg… csibéket
(naponta négyet) lopott el… Így élek:
vagyok a macska, vagyok az ítélet-
végrehajtó, a fa, a lopott jószág,
azon túl semmi, semmi „tudatosság”.

 

 

 

Válaszoló

Mint béka, ha a kígyót megpillantja,
mint ártatlan, az ítélet után,
mint zabban meglepett idegen lovak,
mint isten, aki lelkiismeretes.
Mint a bennszülött, ha tudja, hogy az,
mint légy az égszínű ablaküvegen,
mint a szolgaként nőtt demokrata,
mint a tisztességes, ha hazudik.
Mint betyárból lett pandúr a bitón,
mint a víz színén fönnmaradt tojás,
mint vizes bor, gazdája asztalán,
mint a hóhér a fizetésnapon.
Mint hangya a Himalája alatt,
mint rozsdafolt a börtönlakaton,
mint az elhajló temetővirág,
mint a konok, mulandó anyaöl.

 

 

 

Örökké vonul

Akinek azt mondják: szabad vagy,
s hiszi vagy nem, végül elindul,
s túl a hit apró lépésein
megzizzen, mert tarkója lőlap,
az már örökké vonul bennem
minden másnapi újság ellen.

 

 

 

Forog tovább

Hát negyven     Oldalról is
Belülről is     Szemüvegen is
Valami fennsík     Igen ha térben
Vagy inkább cső     Csőben süvítés
De mégsem lehet beragasztani
Kifelé az erdőből    Igen
Az emberélet útjának felén  túl
kifelé     Ennyi a különbség
az onnan és innen között
Ideje mondják ideje
készülődni valami szeniori
mert egyszer csak
és felnőttek már sohasem
Ideje mondják ideje
megfogni amit még lehet
mert fiaink a nagyapáikkal
és történelmi töltelék
Ideje mondják ideje
fülek mohára csavarodni
besüvíteni akkor is
hogy a fa mögött itt az erdő
hogy a szelet sosem a nagy fák
és negyven éve suhogunk
Ideje mondják ideje
zsokék Zeuszok útonállók
mögött között előtt
vállalni a játékot mintha
Krisztust követő nemzedék…
Szétosztom a negyven halat
Csodát ne várjatok     A tenger
végtelen égben folytatódik
A nagy hal     Lámpát hozzatok
Megint ködöt jelentenek
Megkarcol majd mert szárnya lesz
percmutatójával az utókor
És letörli      És forog tovább
választott emlékeivel.

 

 

 

Vaskonty a fején

Vaskonty a fején, korona,
táncol, szívemen körbedobog.
Jobb kezében a hiányaim,
bal kezében harangkötél.
Szemek tábortüze körül
elhágy, babonáz, újra ölel.
Paradicsomot játszik velem,
kilök, a sötétbe mutat.
Építek hazát nélküle,
fekete fák közt megjelenik.
Jobb keze tüzes karikát,
balja aranygyűrűt gurít.
Táncolok szeges bilincsben,
kinevet, holtig láncra kötöz.
De életem példázatával
országon által nyargalászik.
Befogom magam eke elé,
fele terhemmel ő szaporáz.
Jobbjában az ígéret földje,
baljában kötél: a kezem.
Zászlómat a holdra kitűzöm,
felkacag a föld kráterein.
Kontya körül a mindenséggel
táncol, szívemen körbedobog.
Kötözi négymilliárd magam,
elhágy, babonáz, újra ölel.
Jobb keze a kontya körül,
bal kezével harangozik.
Sejtkoromban belészerettem,
jobb keze nyoma homlokomon.
Addig él, amíg én, halála az enyém,
ha bal kezét eleresztem.

 

 

 

Tárgyak ideje

1977–1979

 

 

 

 

Bádog szitakötő

 

 

 

 

A történet

Mint aki kiment, rázárta az ajtót,
s a kulcsot elveszítette.
Kívül is bent már végérvényesen.
Le-föl, előbb a lakatoshoz,
aztán, mert minden elutazott,
vállal neki, baltával neki,
be mindenáron – hova is?
Hiszen már ott sem, sohasem.
A fogkeféje ugyanaz.
A műfoga még ugyanaz.
De a szekrénye már titokban.
Kabátjának is mindegy, majdnem új.
S minthogy szó nélkül kimehet,
megáll a tárgyak idejében.

 

 

 

Ki megy haza?

Már olyan mély az éjszaka,
hogy legaljáról fölhallatszik
a kopogó cipő jaja.
Ki megy haza?
Legalább ordítana.
Hogy ne férjen el bennem,
hogy tudja: maga maradt
a hálóval fedett veremben,
hogy semmi sincs már, csak a hang,
a félrevert harang
szívverése a paplan alatt.
Lassít, szaporáz, megakad.
Hallott valamit? Csak a gödröt
kerüli ki? Kopog.
Mígnem egy feneketlen kútban
dobognak mind a csillagok.

 

 

 

Bádog szitakötő

Ahogy bezörög félelmetes
bádog csápjaival s megáll,
s borotvát vesz elő, s elmosolyodik,
ahogy a hómezőt begyűri
kabátod és nyakad közé,
és közben hallgat, mintha élne,
ahogy a habbal, a habbal, a habbal
elbódít s lassan bekebelez,
emberi lesz,
már érzékszerveid
mozgatják zörgő csápjait,
már nem tudod, hogy te, vagy ő,
ki feszíti a lassú kést,
mért fogy a hab, hol ütközik
az utolsó szakáll –
leül benned, elmosogatja
szerszámait, és elrugaszkodsz,
fényesen, mint egy bádog
szitakötő.

 

 

 

Úgy mégy el

Hol kezdődött az árulás,
a történetek Janus-arca?
Hol a jeltelen keresztutak, ahonnan
bármerre indulsz, oda sohasem?
A mézes darazsak, a szavak
veszett méhek között, a királynő
műanyag bilibe szüli
a se-méheket-se-darazsakat.
Végül semmi sem ugyanaz,
az érkezésnek háta van,
a jelenlét csak maszkabál,
és úgy mégy el, ha itt maradsz.

 

 

 

Mintha üzenne

Július, a kiürült díszdoboz
fönnakadt egy fán, virít,
mintha igazi virág volna,
mintha valami dolga volna
a képzelet nélküli
novemberi kompozícióban,
mintha ő tartaná a fát,
ő fogná össze gombként ezt az
odamázolt tragédiát,
folt a zsákját, gödör a partját,
halál az életet, mintha
üzenne vele valaki, amikor
majdnem beszakad a világ.

 

 

 

A félelem futamaiból

Gyémánt és diófalevél
villámlik a vak pillanat
hiába állok üvege előtt
megkarcolva a délután
fut benne csupaseb anyám
mintha láncon futna a rab
átfeszül rajtam megakad
merevedünk ijedt szoborrá
s mint akire égbolt zuhan rá
várunk utolsó ítéletet
pedig még el sem végeztetett.

 

 

 

Életed árán

Megkapaszkodni valamiben,
megfoghatóban, elhihetőben,
annyira csak,
hogy egymáshoz feszülő ujjaid
visszaszóljanak,
bőröd villáma szíven üssön:
még, még te vagy,
benne, de te! hogy körülötted
megperdüljön, mert megakad,
megzavarodik: mégse lenne
tökéletes a folyamat?
hogy a tölcsérből felüvöltsön
a protestáló pillanat,
a halandó különvaló,
aki elhitte, hogy szabad, –
annyira csak,
hogy életed árán megjegyezze
halálodat.

 

 

 

Ahogy a tópart

Lezuhanva is fölfelé,
feszülni a tizedik körre,
várni, míg koppan, befúródni
vele a töltés oldalába.
Hinni, hogy úgyis újra kezdi,
hinni, hogy nem is hagyja abba,
tested mágnesét kigyűrűztetni
megint arra a fehér lapra.
Araszolva, hogy el ne vétsük.
Ahogy a tópart kivirágzik,
s vízből a halak fölsajognak, –
hogy mozdulatod emléke mögül
kisétálhasson Antigoné
halott fivérét eltemetni.

 

 

 

A rost beszél

A héja alá, a ricsaja alá,
káprázata és bilincse alá,
megtagadva a sínt,
a kiskanállal adagolt halált,
meg a bőrödben ébredő,
lélegzetedben fészkelő,
perceid kicövekelő
nagy elringató masinát.
Oda, ahol a rost beszél,
pucér csillagok csendjét fújja
lassú szél,
ahonnan, míg fölér,
elhajlik mindén lényeg ujja.
Ott történik meg nélküled,
ami veled.

 

 

 

Lennék örömén a lakat

Rajtam az is csak átfolyik,
ami magától fönnakad.
Belesimultam az anyag
barázdáiba, mint a víz.
Vitt fölfelé három napig
napnál melegebb kábulat,
de csak a köd lett vastagabb,
s néhány fűszál sejt valamit.
Néhány fűszál ágaskodik,
finom rács lesz a köd alatt.
Kerül mögéje pici nap,
lobog belőle kicsi hit.
Lennék örömén a lakat,
de rajta éppúgy átfolyik.

 

 

 

Démoszthenész első búcsúlevele

Búcsúzom a szavaktól, kiköpöm
a nyelvemet emelő kavicsot,
színjátszó lepkék odúja: szám,
legyen, mi volt: csupán garat,
nyelvem, az ideges madár
elég majd fészkén, magtalanul,
szótáraim, színes luftballonok,
hazaszállnak a felhők közé,
szemem fogja csak őket, szemem
anyám arcával tükröz rájuk,
de mint a levegő… szelük mögül
világlik ki a csillag, a távolodó
oá-zó gyerek, aki semmit
nem ért, csak ordít, dadog,
öt érzékkel egy arcra figyel,
kézzel fogható szavakra figyel,
szájba rakható szavakra figyel,
a szó egyetlen szavára figyel…
búcsúzom tőle is… visszaperelni
semmit nem lehet, Philipposz
erősebb, mint a szó, Zeuszi
jelekre függeszti szemét.

 

 

 

Dédapám, március

 

 

 

 

Dédapám, március

 

1

Ha elképzelem, hogy százötven éve
dédapám, ki ezerkilencszázegyben,
hatvannégy évesen abba halt bele,
hogy megrúgta a ló, ha elképzelem,
hogy százötven éve nem is élt még,
s hozzá, hogy élnek száznegyvenkét
éves öregek az újságokban, s ha
mondjuk, Levédiából Etelközbe
az a bizonyos ősünk már nem jön be,
mert unja az örökös költözködést,
s átszivárog délre, Abháziába,
talán koccinthatnék is dédapámmal
az újságokban ma, mikor március
tizenötödike van, s elképzelem,
hogy százötven éve nem is élt, akit
őseim közül még így-úgy ismerek,
hogy negyvennyolc márciusában gyerek,
tizenegy éves sem volt, fiamnál is
két évvel fiatalabb, s csak egy évvel
idősebb, mint apám tizenkilencben,
vagy mint ezerkilencszáznegyvenötben
én, ki dédapám házában születtem,
s így nemcsak génjeimben, de szememben,
fülemben, orromban, bőrömben, minden
érzékszervemben kitörölhetetlen
üzenetével, ha most elképzelem,
hogy százötven éve nem is élt még,
s bizony csak nyolc év múlva ünnepelnénk
akkor is, ha valami ország-világ-
ra szóló tettet visz véghez mégis, mint
gyerek, hisz volt már példa rá, ha mondjuk
rálő Jellasicsra, aki ott vonult
a közelben Pákozd felé, a rácok
élén, nagyanyám nevezte rácoknak
őket s gyalázatosoknak, ezt mindig
hozzátette, ha szóba jöttek mégis,
hisz ezerkilencszázharminckilencben,
mikor a szabadkéményes, a füstös
konyhánkat apámék átépítették,
és elkezdődött a részleges világvég
Európában, a padláson a rag
alatt ott volt dédapám elütőttős
puskája és pisztolya üzenetként,
és ha elképzelem, hogy apám ekkor
harmincéves volt, akárcsak dédapám
ezernyolcszázhatvanhétben, egy évvel
háza felépítése után, máris
három halott, három élő gyerekkel,
kiegyezésre nem hajlandó, űzött
betyárokkal közösködve-komázva,
s újabb vállalkozások közepében
akkora lendülettel, mintha ezer
év öklét akarná szétfeszíteni,
építkezik, földet vesz, pereskedik,
s ha sípujjú ingét feltűri, szalad,
ki merre lát s ordít: „a Peti Csicsa
lovat akar nyúzni, meneküljetek!”,
Peti ragadványnevünk hivatalos
papírjaira is rávezettetett,
akkora lendülettel, hogy amikor
felesége meghal, a gyászévet se
győzi kivárni, és ha elképzelem,
hogy mikor a második asszonyától
tizedik gyerekeként megszületik
nagyapám, az ötödik fiú és a
harmadik István, aki végre életben
marad, dédapám annyi idős, mint én
most, ezerkilencszázhetvenkilencben,
azaz benne a negyvennegyedikben,
és annyira otthon Belső-Somogyban,
hogy keresztkomának a kóci csárda,
a környék immár egyetlen, utolsó
betyárcsárdájának a legutolsó
csaplárosát, Madarász Viktort hívja,
aki bizonyára orgazda, helyi
dualizmus fogójában maga is,
másik törvényt szolgál, ha pandúrokkal,
másikat, ha dédapámmal szól, akit
fülnek küldtek a betyárok az erdő
sűrűjéből, és ha elképzelem, hogy
öcsém neve Madarász keresztapa
miatt Viktor, s öcsém ezerkilencszáz-
harminchétben, pontosan száz évvel
később született, mint dédapám, s némely
viszonylatokban száz év nem is számít,
vagy azt, hogy nagyapámnak is, ki alig
hét évvel Trianon után a hadi-
fogságból hozott bajában pusztult el,
volt egy öccse, kivel osztozkodáskor
úgy összevesztek, hogy utódaik sem,
sohasem békültek ki, látomásból
és hírből ismertem csak, pedig ő az,
akit ezerkilencszáznegyvenötben
fegyveres katona kísért végig a
falun, nyakában tábla, táblán szöveg:
„Így jár, aki a pincébe, szobába
betör, és a menyével rosszul bánik”
mondania is kellett a szöveget,
s ha elképzelem, hogy csupán a saját
pincéjébe és szobájába tört be,
mert a menye már onnan is kizárta,
miután elveszített két háborút,
s csak enni-inni akart, mint az állat,
mentünk utánuk, gyerekek, ijedten,
majd elszégyelltem magam, hazamentem
hallgatni nagyanyámat, akinek jó
alkalom volt ez a gyalázkodásra-
átkozódásra dédapámig vissza,
onnan ide, s nem értettem tajtékzó
dühét, mert tőle, szemtanútól ezt-azt
mégis megtudtam dédapámról, csakhogy
ő két évvel ötvenhat után meghalt,
így sok mindent mégsem, s máig sem tudom,
hogy ki a nagyobb bűnös, az utódok
közül kinek illene közeledni,
felülvizsgálni, beismerni, s végre
megbékélni, ha egyszer egymás mellett
kell élni s múlttal együtt, míg március
tizenötödike lesz, s elképzelem,
hogy százötven éve nem is élt, akit
őseim közül még így-úgy ismerek,
hogy negyvennyolc márciusában gyerek,
tizenegy éves sem volt, fiamnál is
két évvel fiatalabb, és jobbágynak
született, mikor Kossuthot börtönbe
zárták és a Szózat megjelent, ezer-
nyolcszázharminchétben, annyira közel
szívemhez, hogy ha röptét elképzelem,
összekeverem magamat vele, és
azt hiszem, hogy ezerkilencszázegyben,
hatvannégy évesen engem rúgott meg
halálosan az a ló, azért nincsen
befejezve mindmáig annyi minden.
 

2

Talán az utolsó szó jogán, talán
fiam jogán csak, ki egyszer fölöttem
átnyúl majd, hogy túl nemzedékek falán
megkapaszkodjék valami közösben,
ami személyes, el kell mondanom még,
hogy dédapám és március ügyében,
fellebbezések, perújrafelvétel
és ítéletek oda-vissza közben
sikerült végleg összekeverednem
dédapámmal, aki kilencszázegyben
véletlenül és dolgavégezetlen
halt meg, azazhogy megmaradt helyettem,
így esett, hogy ezerkilencszázötven-
ötben, akik illetékes körökben
gyűrt, sípujjú ingétől megijedtek,
lefüggönyözött autóval jöttek
értem is, betolattak a komora
ajtaja elé, de hogyha tükörnek
kinevezhetjük, a függönyös üveg
vert fényében már a pince ajtaja
láthatta fölösleges önmagát, sőt,
a kocsi vége a kiskonyha előtt,
s talán az utolsó szó jogán, talán
fiam jogán csak, ha egyszer mesélünk,
és nem felejtünk, el kell mondanom, hogy
nem ügyeltek a részletekre, a lök-
hárító vonalában a kemence
gubbasztott, mintha minden rendbe lenne,
csupáncsak betolattak udvarunkba,
s úgy jöttek, mintha már mennének vissza,
háttal arcunknak, s háttal a történe-
lemnek, azt játszva mégis, hogy előre,
s ezúttal a mi udvarunkban, ahol
személygépkocsi addig sohasem járt,
s hihettük azt is, hogy csak hátrafelé
képes bejönni, hiszen meglehetős
emelkedő az, ma is legalább két
méterrel magasabban áll a küszöb,
mint az utca, de huszonnégy-huszonöt
éve még nagyobb volt a szintkülönbség,
bár az esővíz száztizenhárom év
óta koptatja, hordja le az utca
közepére az udvart, mintha vissza
kellene állítani valami rég
elveszített harmóniát, azaz ha
jól meggondolom, dédapámhoz még
hátrafelé se jöhettek volna be,
s talán az utolsó szó jogán, talán
fiam jogán csak, ha már belekezdtem,
elmondanám még, hogy dédapám ezekben
a ki-hogyan-jön-be-s-áll-meg ügyekben,
már ezekben a puskapor szagáig
elment, s ha ivott, a hegyről hazáig,
holdvilágnál többször is agyonlőtte
az árnyékát, mert nem ült föl mögéje,
hát lehetett-e egészen véletlen,
hogy hol álltak meg, mikor betolattak?
vagy a helyzet, ahogy bejöttek hozzánk?
hisz már ezerkilencszáznegyvenötben
volt nekem puskám, s igaz, hogy nem a rag
alatt őriztem, hanem jászol alatt,
s igaz, hogy a tusa hiányzott, de még
lőttünk vele, mielőtt beledobtuk
a kenderáztatóba, valamiképp
tudniuk kellett erről, mert ha mégis
komolyan vették dolgukat, bármikor
megeshetett, hogy előlép az egyen-
félelem alól a nem várt valódi
ellenség, aki kenderáztatói
puskát is, ha más nincs, rendbe hozhat, és
azonnal értelmet nyerhet az egész,
s hogy ilyen viszonylagos helyzetekben,
mondjuk, ezerkilencszázötvenötben
mégis szerepet játszhat a véletlen,
bizonyítja, hogy mint a bennszülöttek,
kenyér és víz emlékével kezünkben
mentünk eléjük, anyám és én, várva
valamelyikük emberi szavára,
nem is gondolva, nemhogy dédapámra,
aki ekkor már évek óta ismét
nem érzett mást, csak ezer év keresztjét,
arra se, hogy miért és hova hátra?
hiszen azért hűsöltem otthon éppen,
mert mint legkisebb fiú a mesében,
és a legelső a familiában,
bejutottam mégis főiskolára,
másodjára, s vélhettük, visszazökken,
legalább alattam, a kerék, közben,
a néhány töltény, mit ellövöldöztem
magányosan, és ráadásul versben,
dédapámé volt, akár az itélet,
amit kimondtam, szabadon, azt hittem,
nem kérdezhet rá senki, csak az Isten,
és dédapám, ha egyszer márciusban
összefutunk az első háborúban
megölt magyarok emlékművénél a
másodikban elpusztult magyarokra
emlékezvén, meg a tizenkét pontra,
de leginkább maradék önmagunkra,
s talán az utolsó szó jogán, talán
fiam jogán csak, ha már belekezdtem,
el kell mondanom, hogy közös ügyemben
ekkor történt, hogy összekeveredtem
végleg dédapámmal, akivel ketten
ezt-azt azóta mégis befejeztem,
de sok mindent nem, hiába siettem,
legalábbis így ítélem közelről,
ha az említett otthoni küszöbről
nézem, ahová akkor az apám, mint
élő andráskereszt befeszült, és csak
kemény fölszólításra maradt ép, s mert
elmentünk velük, dédapám s én, mégcsak
meg sem bilincseltek bennünket, szép nap
sütött, de nem ért hozzám, mert a függöny
eltakart, mintha sűrű zabosbükköny
alján nyúl lennék, mintha dédapám, ki
betyároknak vitt hírt, és fülöncsípték,
hallgattam a homályos autóban,
s később is, mert ha mégis megszólaltam,
azok az urak akkor sem értették,
mikor mindent elmondtam dédapámnak,
és arra vártam, hogy végre betyárnak
minősítenek, s valahol megtudják,
hogy az unokát vagy dédöregapját
tartják dutyiban, de kik elítéltek,
ijedten azok is mellébeszéltek,
s talán az utolsó szó jogán, talán
fiam jogán csak, ki egyszer fölöttem
átnyúl, mondom, hogy összekeveredtem
dédapámmal kilencszázötvenötben,
és nem tudom, melyikünk bujdosott el,
amikor mindketten kiszabadultunk,
megint a rengetegbe, ki volt itten
mégiscsak benne minden ütközetben,
s ki lesz az, aki átnyúl majd fölöttem
fiammal együtt, és mondjuk, százötven,
vagy talán száznegyvenkét év múlva, hogy
dédapám életkorát ne feledjem,
tehát kétezer-egyszázhuszonegyben,
talán március tizenötödikén,
talán dédunokámmal és helyettem
elmondhatja itt, hogy befejeztem?

 

 

 

A jóslat kampóján

 

 

 

 

Vése fölött

Köszörűként forog Vése fölött,
visít, remeg az augusztusi ég,
kés röpül a versbe, holt malom zörög,
kifordul a múltból az összes kerék.
Koszorúba-körbe szédül a táj,
felpörög, billen, leesik a szó,
feszítenék féket, s gödör lesz a száj,
szívemet tiporja minden forduló.
Rákezdi a ház is, benne magunk,
apám kezében földnehéz kanál,
csikorog a mennybolt, megkapaszkodunk,
de a köszörűkő csak jár, körbejár.
Azt hittem, hogy pallón áll az idő?
Alatta suhan lefelé, mi él?
És örökké így lesz: becsobban a kő,
s elsimul a hullám, mire partot ér?
Azt hittem? Vékonyul falu, család.
Suhanni: látszat. A palló: pedál.
Ki tapossa? Meddig? Ez volt a világ,
s úgy gyorsul most bennem, mint ami megáll.

 

 

 

Kormos István

Fiam, valaki veled játszik
Füst Milán
 
Te, ki Győrött a nyakkendőmben,
Niklán Divinyi Mehmed-ingben,
de Párizsban is Berzsenyidben,
hova szaladtál homokozni?
Hova, ülni a kocsiútra,
alulról nézni, hogy a csorda
eldübörög megint akolba
Miklóson vagy Normandiában?
Hőmérőtokkal kombinékat
megemelni, mint buborékot,
hova feküdtél óvadéknak
értünk az elkurvult időben?
Mecsér, Udvarhely, Bretagne, Vése,
Európa minden szegénye,
minden rigó alá mi végre,
ha nem játszik már veled senki?
Gyöngyös vízen Nakonxipánba
tart az utolsó szelíd bálna,
miért ítéltél pusztulásra
minden élőt egy zuhanással?
Árva bátyám a nagy mesében
vacog utánad semmiségem,
sárkányod itt csücsül a széken,
s nem tudom verssé varázsolni.

 

 

 

1978. február 6.

Búcsú Nagy Lászlótól
 
Dübörög a föld, zokog a fa,
süket elemek kiabálnak.
Szólhat-e most más? Száguld haza
vak lovon a huszadik század.
Repedt égboltja lélekharang,
hiába hittük koronának.
Tétova árnyak igazodnak,
állnak eleven kopjafának.
Temetünk N. L., hűl a kozmosz,
szökik a meleg a hideghez.
Nyüzsög az anyag, ami fontos,
ezután mindig kevesebb lesz.
Sírodtól kezdve az a vátesz,
ki visszafelé néz s harangoz.

 

 

 

Nincsen veszély

Testedre nőtt rozsdás satu
a keserű, a szomorú.
Rághatod, mint a fát a szú,
nem lesz, csak magányos odu.
Perceghetsz, mintha más baja
ijesztene, szorítana,
ha senkinek sincs panasza,
hamisan szól a muzsika.
Kifényesítve a fülek,
a szemekben ebédszünet,
ragyognak, mint egy testület,
de külön-külön mind süket.
Díszes fejek homok alatt.
Akarod, hogy meglássanak?
Rejtsd el végképpen magadat,
legyél nekik a sivatag.
És sóhajtsd azt, hogy zöld a fa,
nincsen veszély, van még csoda,
megél magyar, megáll Buda,
és nem halunk meg, nem, soha.

 

 

 

Krakkói elégia

Egyszer majd ezt is elfelejted,
végül minden a helyére kerül,
a körgalléros hegyi faházak
kotkodácsolva visszaszállnak
anyád mélázó tyúkjai közé,
Chocholow, a galambház-falu
eldélibábozik Hortobágyra,
s kipenderül belőle ünneplőben
a juhnyájat terelő öregasszony,
ki lencséd elől elszaladt,
sebes pisztráng lesz Zakopane,
és csak nézed majd Lillafüreden,
nem tudod már, hogy sötét foltjai
szelet siklató gorál kalapok,
s a vers, amely a Szinvából zuhog,
miért idéz egy fátyolos hegyet,
megkondul majd a nyár, mint harang,
emlékezik rá bőröd és füled,
de elfelejted, hogy a pécsi dóm,
vagy Zsigmond király harangja-e,
csontjaidból a barna omnibusz
kidöcög egyszer, megállítanád,
de hol lesz Krakkó? szemben Arany János
ül majd és nézi a fagyos Dunát,
s ki néz vissza rá? talán a chocholowi,
báránycsengőt áruló nénike?
vagy az ötven tolnai magyar, ki tegnap
a Wawelben márványként körbeállta
Hedwig királynő nyughelyét?
Vagy maga Hedwig-Jadwiga?
Egyszer majd ezt is elfelejted.

 

 

 

A jóslat kampóján

Illyés Gyulának

 
A jóslat kampóján szavak
és lélek, akár egy darab
combhús, amely addig marad,
míg el nem hordják mind dagadt
szatyrokban, könyv meg sör alatt,
apránként, mint a madarak
a harctéri halottakat,
egy vagy kétszáz év elszalad,
s nem jut belőle jó falat
annak, ki a szelíd vadat
kedveli otthon, abból ad
gyerekének, hogy izmosabb
legyen még magabiztosabb,
aki úgy vesz el, mintha kap,
és nem sír, és nem válogat,
mert tudja, hogy itt ő a pap
és ő a hívek, holmi vad
népekhez nem épít hidat,
rombolni jöttek, halni csak.
A jóslat kampóján igék
és lélek, egy maroknyi nép
hordja az óceán vizét
tenyérben, haza, ezer év
hosszú pallóján, hol kötél-
táncosokat nyelt el a mély,
fizetett mindig, mindenért,
és ráadásul annyi szép
színt, friss vért, hitet, jó erényt
adott a méltó életért,
hogy lett, akár a többi nép,
feketék közt nem feketébb,
jóslat kampóján is fehér,
s az egy vagy két évszázadért
vacoghat vele mind, ki él,
ha fölfogja, hogy szakadék
szélén ki áll, miféle vég
szédít és kit, mekkora rész
akar azért is, élni még.

 

 

 

Ében-ország

Ady Endre emlékének

 
Kívül a fehér bizonyosság,
belül ébenfa, ében-ország,
kemény és nehéz, mint a végzet,
földjein varjak legelésznek,
magaslesen maga a Herceg
lapozgatja a lövésrendet,
de fegyver nem szól, hajtó nincsen,
vadász sincs, csak a Nincsen-isten,
szenes avartól kongó égig
ébenfa-arca feketéllik.
Mutatóujját megmozdítja,
s lapoz a Herceg fürge ujja,
varjú száll, ha a szeme rebben,
ki gondolhatná nála szebben?
ki gondolhatná okosabban
ezeréves, süket vadonban,
mikor ő, a Nincsen: a minden,
s az ő rangja, hogy megsegítsen?
Csak a Herceg papírja villog,
mint egy tejúton túli csillag,
leszegett feje mintha bolygó,
lenne fényében körbe forgó,
mintha ő lenne másik isten,
a fehér Van, az anti-minden,
a lövésrend nagy omegája,
de nevét sehol nem találja,
de templomának népe nincsen,
fölépített temploma sincsen,
csak van pokoli ellensége,
kényszerítője istenségre,
kényszerítője ravaszságra,
magaslesre, lapozgatásra,
jóra, tökélyre, Nincsen-isten
arca mögé, hogy segíthessen,
míg ében alól az a másik,
egyetlen ország kiviláglik.

 

 

 

Állsz egy üres lavórban

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.

Petőfi Sándor

 
Onnan a plakátokon, palánkokon,
s a látóhatár vándorló peremén,
állsz egy üres lavórban, amit
úgy nevezek most: emlékezet,
állsz piros kis ingben, füstösen,
annyira hihetetlenül,
hogy meg sem látnak, miközben halomra
öldösik egymást érted, azaz:
négymilliárd-féle képmásodért, amely
„nem tud külsővé válni”, nem te vagy.
Állsz egy üres lavórban, amit
úgy is hívhatnék: jövő,
gyönyörű vagy és meztelen,
tehát mulandó, elpusztítható,
hullámzol lassan, mint a hold
minden alkalmi gravitációban,
s mikor annyira önmagad leszel,
hogy önmagadról elfeledkezel,
fölismer mind, és újra megfogan
az időben a tér, a nincsben a van.

 

 

 

Kockakövek

 

 

 

 

Kockakövek

 

1

Megérint, bemér a béka szeme.
Itt állok, pontosan szembe vele.
Ugyanúgy félve s mérve a távot,
magam is arra a hírre várok.
Hogy talán megfordul, eloldalog,
amiről naponta többet tudok.
*
Jelet ad a kavargó ősköd,
jönnek a félig ismerősök,
a mintha és a mi-lett-volna
elefántjából minden bolha.
Nem kérdeznek, belém se marnak,
csak behavaznak, odafagynak.
*
Annyi mindenről lemaradva,
hogy lassacskán belenyugodva
hagyatkozom a pillanatra,
mint apám szokott a lovakra
sötétben, rossz utakon, tudva:
gyeplő, korbács bajt csak fokozna.
*
Ez a meg-nem-írt-versek könyve,
itt nyugosznak a remekművek,
az elvetéltek, kikapartak.
Ez lehetne a tiszta ablak,
ahol a jövő betekinthet
kinyomtatott örömeinkbe.
*
Mert minden vers alkalmi vers,
alkalmat benne ne keress.
Magadban van, ha megtalálod.
De amikor csak varjú károg,
és azt hiszik: pacsirta szól,
nagy bűn rejtőzik valahol.
*
Ha nem fog már se cél, se part,
a ritmus talán összetart,
amíg a sötét kő alól
valaki megint visszaszól,
s fölkél belőlem, mint tojás
kabinjából a dobogás.
 

2

„Csirkegyár? Versgyár? Egyremegy.
Valami végképp elveszett,
a rugóvá tekert világból.” –
Szólt fiához a csordapásztor,
midőn a gyerek jóllakott,
s megint kezdte a csillagot.
*
Tudván, hogy kellenek hegyek,
mondá az úr: ez itt a hegy.
S mert becsmérelték némelyek,
lejjebb engedte az eget.
És elment. Hívták más ügyek.
Nos, azóta: ez itt a hegy.
*
Zabálhat, turkálhat, kifuthat,
a disznó belakta az ólat.
Otthon van. Úgy néz a világra
lassacskán, mint aki csinálta.
Ha az a nagy lelke nem volna,
moslékba bele se szagolna.
*
Ó, hogy riszálnak, riszoválnak.
Grófi udvarból? Cselédházak
„meg-kell-maradni!”-boltíve alól?
Honnan? Ami itt ki-araszol,
az eredmény hánytató. Semmi!
Érdemes ezért? Megmaradni?
*
Felkötöd magad? Kit érdekel?
Magával van elfoglalva, el-
telve mind. Talán több lesz a hely?
Átmenetileg? És felemel-
kedhet mégis a jobb? Akivel
összefognál, ha már nem leszel?
*
A természetüknél fogva jók,
elfogynak ők is. Csupa volt,
s lehetett-volna a világ.
Hát ne hidd, hogy egy szabad ág,
egy jó nagybácsi, vagy az isten
csak úgy, magadért megsegítsen.
 

3

A tanítványok szétszéledtek,
és elkezdődött a költészet,
a dal, a dal a mennyországról,
az istenről, isten fiáról…
és ahogy mentek, mendegéltek,
egy nagy sötét erdőbe értek.
*
Kondult a gyomor, megfordult a kés,
főműsor lett az esti etetés.
Amaz a múltját, emez álmait,
mézes emlőt szopott a harmadik.
A gazda állt az udvar közepén,
és dudorászott: az ám a legény…
*
„Ahol hatalom, ott az erkölcs”
– nézett rám, s az asztalra vágott.
„Nem krisztusok, okoskodások,
a fog tartotta meg a világot,
és az ököl.” S mert azt hitte, bölcs,
hogy bölcs és jó, hozzátette: „Tölts!”
*
„Én nem versenyzek” – szólt a szikla,
és befeküdt a szélárnyékba.
Fölül, alatta és körötte
zúgott az „öld meg” s az „előre”.
Megtaposva, magára hagyva
azt hitte később, hogy túlélte.
*
Aki felkötötte a kolompot,
ne csináljon másokból bolondot,
kolompoljon! Biztatott nagymama.
És nyargaltam a mezőről haza,
csikócsengő nyakamban, utánam
egy ország, azaz: öcsém és árnyam.
*
Majd pontosan fölmérik azt is,
mi volt az élet, mi a praxis.
Hol sikerült, és mi lett volna,
ha gyakrabban megyek pokolba.
S ha mene, tekel és ufárszin :
velük együtt ülök a sámlin.
 

4

Mi mindig mindent elsietünk,
mi nagyon közelre megyünk.
Van egy emlékünk: Európa,
van egy álmunk: a jelenünk,
van egy-két halálos rögeszménk…
Úgy késünk el, mintha sietnénk.
*
Könnyű befogni menekülőt:
kapjon türelmet, teret, időt.
Fussa ki magát! Vigye a hit,
vagy a félelem, el nem szökik.
Nincsen több utca, csak ez a jó,
szalonnaszagú egérfogó.
*
Ments meg Uram az okosoktól,
mindig mindent jobban tudóktól,
s ha leejtesz egy almacsutkát,
intézkedj, hogy eltakarítsák,
mert mint bagót, fogukra rakják,
és nyálukban csúszkál az ország.
*
Halmozódnak a negatívjai
a lehetségesnek, s nincsen aki
Kolumbuszként, Macedóniai
Nagy Sándorként nemcsak fölismeri,
de oda üti, kettőbe szeli:
világokat mer kimozdítani?
*
Talán a sportban még lehet,
talán a hitelesített
méterek, órák és kilók
azt mutatják, ami a jobb,
és talán akkor, ott dől el,
hogy miért, és hogy mennyivel.
*
Emberi számítás szerint
megvalósulnak álmaink.
Az enyém benned, tiéd másban,
és ami mégsem, az is számtan.
Hát ne tékozold el magad,
ha a tükörben nem te vagy.
 

5

Ő mindig valamit valamiért.
Hogyan értené meg, hogy miért,
miért mászom meg újra a hegyet,
ha úgyis le, ha belegebedek.
„Nincs ott fönn semmi!” – Nincsen. Tudom.
De lent sincs. S ezt is közben. Az úton.
*
Amikor magát kitakarja,
csak: hogy sebeit mutogassa.
Amikor magát ködbe rejti,
büntetni akar, növekedni.
Amikor van csak úgy-se-így-se,
közönséges zsarnok az ipse.
*
Amíg sorra letapogatnak,
bepárásodik minden ablak.
Se ki, se be nem látni, pontos
csak a homály lesz. Önmagukhoz
méregetnek mind, zsák a foltját
keresi, király a bolondját.
*
Mikor lenyúltam magamért,
és eldöntöttem, mindegy volt már.
Magyarázgattam később. Lejjebb.
Tudnom kellene, merre menjek
most, az utolsó keresztútnál.
Vízszintesen már. Semmiért.
*
Mert annyi mindent kellene
tennem, hogy nincsen eleje,
se vége, csupán súlya, fodra:
bele se kezdek. Mint a kobra,
félelmemben fölemelem,
ingatom lassan a fejem.
*
Közben, hatos sorokban vége
annak is, ami mintha béke
lett volna lassan, Európa
kiskertjeibe betaposva,
ágyások, sírok közé útnak,
hogy legyen hely a háborúknak.
 

6

Csak képzelgés? csak gyötrelem?
hogy a tejút gerincemen
vezet keresztül, s mintha egy
kősziklát vinnék, görnyedek
a pattanásnyi föld felett,
mert lüktet, s egyre nehezebb?
*
„Ha ez a növény megszólalna,
ha beavatna a titokba,
ha…” – kanyarog a régi nóta
föl, föl a végtelen toronyba,
mintha szédült kutya tutulna
kút mélyéről a teliholdra.
*
A hegyekbe is belelátom,
a folyókba is belelátom,
fut velem országos halálom
dolgukat értő fenyők alatt.
S az asszony is, ki pohár vizet ad:
akár a fák. Fenséges cáfolat.
*
Mélyül a múltam, mintha gödör,
világ születik a semmiből.
Hátrálok benne: süket vakond,
s jövőm lesz megint minden, mi volt.
Minden, mi lassan körbe forog,
s őriz, ha egyszer megfordulok.
*
Fiú, itt még kell öregedni,
ötről a hatra létrán menni.
Úgy szólni, mintha gyerek volnál,
nem ugrálni a sorompónál.
Úgy pusztulni, mint ki ráérne,
s amit érdemel, az a bére.
*
Mint a leeresztett halastó
mélyén a maradék víz,
csillogok a távoli partra.
A nap, mintha egy béka izzó
szeme volna. Megérint.
S emelem medrem a halakra!

 

 

 

Holdudvar

 

 

 

 

Jónás tűnődése az utolsó leckéztetés után

Cseppenként adagolni,
a cseppet is felezni,
a félcsepp félcseppjébe
maholnap beleveszni,
de állva megmaradni,
de alább sose adni,
mintha az óceánba
kellene belehalni.
Kiért, miért, mivégre?
Miféle ügy vitéze
vezényel magad ellen
halálos vereségbe?
Ki küldte Ninivébe
a paranccsal, hogy vége,
menj, Jónás, hivatalba,
ne légy isten szegénye.
Tér egyetlen urához,
fölvirágzik a város,
csökönyös prófétára
az úristen nem áldoz,
simulni nehéz lánchoz,
mint utolsó imához,
ezt méri rád, ki bajjal
kényszerített magához.
Cseppenként adagolja,
a cseppet is felosztja,
a félcsepp félcseppjébe
befér a napi bomba.
Utad a hivatalba,
mintha abba a halba,
ne fohászkodj, ne átkozz,
nem okád ki, csak halva.

 

 

 

A tűnődés folytatása

Ez lenne az eredmény negyvenévi,
vagy majdnem negyvenévi megfeszült,
mondhatnám, „harc után”? mikor a régi
mértékkel mérve minden teljesült,
s nem követtem el közben semmi bűnt
szándékosan, bár folyton vezekelni
kellett valamiért, ez az idült
bűntudat? vagy ez a látványos semmi
körbe-körbe? ahonnan kirepülni
nincsen esély? ahol minden bedűlt
fal mögött ott egy másik? ez a halni
serkentő céltalanság? ez a hűlt
forgás egy álom körül? vagy a talmi
öröm, hogy azt mondhatnám, „sikerült”?

 

 

 

Hallom, hogy indulsz

Én, aki a költészet közlegénye
vagyok és maradok mindörökre,
sem vitézség, sem hadiszerencse
nem röptetett föl, nem lökött az élre,
azazhogy nem születtem vezérségre,
és alkalom vagy kényszer se törte
kettőbe pályám, tehát előre
haladok, mint egy se hossza, se vége
akaratnak? láncnak? seregnek? része,
aki tudom már, hogy van előbbre,
van hátrább, de mindig körbe-körbe,
így nincs igazi ok pöffeszkedésre,
miért ne húzódnék a sor szélére,
ha hallom, hogy indulsz „legelőre”?

 

 

 

Bűn és büntetés

Ha nem vétem el, mondjuk, „emberileg”
annyiszor, vagy ha nincs hozzá finom
mérlegem, nincs a Code Napoléon
törvényeinél sokkal kegyetlenebb
jogszabályom, hogy meg is büntessenek,
sőt, ha a büntetést azért kapom,
amiért jár, és nem bűntudatom
tényéért, mivelhogy nincs már senkinek,
ha nem akarnám, hogy megszeressenek
mégis, nem lesném minden alkalom
csírájában egy elsüllyedt malom
tervrajzát és Ilmarinent, képetek
égne-e? lennétek tökéletesek,
avagy bűntelenek, mint a majom?

 

 

 

A szobatiszta állat

Ha nem ijednék meg minden idegen
helyzetben újra meg újra, mintha
hirtelen s egyszerre mindent vissza
kellene adnom, de üres a kezem,
ha nem zuhannék be a történelem,
vagy a törzsfejlődés alamizsna-
vermébe folyton, amikor ritka
választásokat kínál föl a jelen
ha úgy állnék meg alkalmi helyemen,
hogy nem látszana ki a kalitka
belőlem, csupán a szobatiszta
állat, ki úrrá lett a természeten,
vagy legalábbis azt hiszi, senkisem
lenne nagyokos? zsarnok? fasiszta?

 

 

 

A béka és a létra

Ha ez a fölfújódott kecskebéka
nem képzelné magát nagy ökörnek,
s nem volna tényleg ökör, ha fölmegy
benne valami, vérnyomás? rakéta?
vagy csak a belek fürge buboréka?
azaz, ha mások tartanák többnek,
mint ami, és ő azért ökörnek
önmagát, mert elhitte nekik néha,
följutott volna-e, mondjuk, a létra
azon fokára, ahol tükörnek
nyoma sincs, mert ökör az ökörnek
ő-ökörségét szóval tanúsítja,
ahol egy közönséges kecskebéka
szemtanú híján csúnyán „lebőghet”?

 

 

 

Alattad a délkör

Ha nem érezném meg egy rezzenésből,
hogy fölösleges lettem, leszaladt
orrom előtt a roló, le a nap,
kibuktam a görbülő mindenségből,
ha mint aki folyvást zuhanva néz föl,
nem látnám bűntelenül magamat,
ahogy besétálok a pillanat
kertjébe hiú jóhiszeműségből,
ha megtanulnám végre, hogy miért öl
minden, ami él, s úgy lennék szabad,
hogy élvezem már mutatványodat,
mert nem taszíthatsz ki a tévedésből
megbillenne-e alattad a délkör?
adnál-e országomért egy lovat?

 

 

 

Gyermeki ruhám

Ha nem hagytam volna magam födetlen
újra meg újra, sőt, ha ostobán
nem fedtem volna föl, amikor bölcsen
megúszhattam volna már, mint szamár,
ha nem számolom, ami visszajár,
és ügyesebben játszom, hogy miközben
körülöttem senki sem az anyám,
itt mindnyájan egy nagy családi körben,
ha mímelem csupán, hogy több menetben
nem védem magam, mert familián
belüli ügy, csak látszólag kegyetlen,
ha nem leplez le a vállalt hiány,
jobban szeretnek, akiket szerettem?
hordhatnám nyíltan gyermeki ruhám?

 

 

 

Holdudvar

Most, hogy ezen a nem várt szezonvégi
kiárusításon végre mindenki,
vagy legalábbis a többség, vagy talán
az, aki, mondjuk, az egész szezonban
az előző szezonvég rongyaiban,
s hogy meg ne sértsük, nem is bizonytalan
esélyekkel titokban erre „spórolt”,
megkaphatná, ami eddig divat volt,
tehát drága, bár nem ért harminc-negyven
százalékkal többet, csak azoknak, kik
vágytak rá, de mégsem juthattak hozzá,
s lettek lassacskán divat-gyalázókká,
vagy közönségesen kimaradtak a
korzókról, a templomokból, sehova
nem jártak, ahol szerették volna, ha
ott vannak mégis, hiszen nem a ruha
teszi az embert, mondták nekik folyvást,
de már hatalom, dicsőség és ország
sem érdekelte őket, s nem véletlen,
hogy csak saját gyártmányú értékekben
hittek lassan, sőt, kételkedni kezdtek
azokban is, mint emberek, hiszen, ha
valamiféle kielégüléshez
el akartak jutni, olyan szegények
mégsem voltak, hogy így-úgy az egészhez
valami közük ne lett volna, mégha
nem is gyűjtöttek soha a divatra,
s különösen nem arra, ami nem is
divat már, s a következő szezonra
még annyira sem lesz az, vagyis nekik
nemhogy harminc vagy negyven százalékkal
olcsóbban, de elképzelhető, hogy még
ingyen se kell már, s marad a szezonvég
mindent túlélő kupeceire és
becsvágyó balekjeire az egész,
egyszóval: érthető a tülekedés
áruházban, korzókon, templomokban,
két hétig, sőt, háromig-négyig, hiszen
amíg mindenki megveszi, -mutatja,
időt és teret igényel, magukra
sem ismernek rá néha, s hogy melyiken
van a leárazott gönc, és melyiken
a teljes áron vásárolt, senki sem
firtatja most még, összekeveredik
átmenetileg minden, könnyű nekik,
mondják, akik semmiféle divatra
nem áldoznak már, és azt hiszik, babra
megy a játék, merthogy, ami divat lesz,
az sem való, legfeljebb a piacra,
s míg így a maguk módján divatoznak,
udvara nő a születő szezonnak,
mely egyszerű holdudvar esetében
a hold előtti vékony felhőréteg
vízcseppjein történő fényelhajlás
következménye, átmérője mindig
a vízcseppek nagyságától függ, és más
néven koszorújelenség, sőt, ha fel-
hőre vagy ködre vetődő árnyképek
körül keletkezik, akkor glória,
így hívják a meteorológia
szakemberei, akik néha a nép
megfigyeléseit igazolva még
esőt is jósolnak, habár az ilyen
jelenségből legfeljebb harminc-negyven
százalékos eséllyel következik
időváltozás, vagy még annyival sem,
csak megtörténik megint vízcseppekben,
ami egyébként elkerülhetetlen
most, hogy ezen a nem várt szezonvégi
kiárusításon végre mindenki
vagy legalábbis a többség, vagy talán
az, aki, mondjuk, az egész szezonban,
az előző szezonvég rongyaiban,
s hogy meg ne sértsük, nem is bizonytalan
esélyekkel titokban erre „spórolt”,
megkaphatná, ami eddig divat volt.

 

 

 

A harmadik napon

Mikor a harmadik napon,
benne immár a sűrűjében,
és benne a helyi időben,
észreveszed megint magad,
valami furcsa állatot látsz,
aki már nem te vagy.
Szemeddel néz, beszél helyetted,
párzik, gyilkol, eszik,
mint aki itt él ezer éve,
de nem emlékezik.
Mikor a harmadik napon
rádöbbensz, hogy föltámadott
benned egy idegen halott,
vergődsz bőrödben, mint a rab,
mert ő, akinek múltja nincsen,
az egyetlen szabad.
Megmosdatod, fölcicomázod,
emlékbe ágyazod,
megijedsz és álmodsz helyette,
szárnyát próbálgatod.
Mikor a harmadik napon
ordítanál a fájdalomtól,
mert nem szökhetsz meg önmagadból,
s mert akkor is bekebelez,
nem számít többé, mit akartál,
az sem, hogy vége lesz.
Az maradsz már, ami kilátszik,
holott nincsen belül,
csak kiszemelte, elfoglalta,
aki majd elrepül.

 

 

 

Szavak a súgólyukból

A kontúrok, Hamlet, a kontúrok!
A Szellem határtalan, örökkévaló,
bennünk ölt testet, hiányaink
mágnesezik ki a homályból, nem lesz
különb, sem gyarlóbb, mint magunk.
Próbákból és tapasztalatból
épül a mezsgye, válik el
gyanútól forma, tűztől a víz,
a többi mind mese.
Pihen a középen való,
kardodról mit se tud, kínjaid
csak te látod bele, húzd körül
piros vonallal részedet.
Előbb a próbák! Köpenyed alatt
férjen el minden, ami van.
Vigyázz a részletekre! Claudius
lenézte őket, azért bűnöző.
Mindnyájan vétkesek vagyunk,
hiszen előttünk, s megfutottunk.
Bennünket jelölsz, ha elkülöníted
pontosan, ami még te vagy.

 

 

 

Ágakból gyökér

1979–1982

 

 

 

 

Nehezebb részem

 

 

 

 

Megírjuk a szép, régi verseket

Beszakadnak a lassú tölgyesek,
mint egy vezércikk, magányos a táj,
erdő mélyéről nézem az eget,
sorok között is süllyed a határ,
belátható lesz, minden, ami fáj,
megírjuk a szép, régi verseket,
s míg a lap alján köröz a madár,
sírni vagy lőni egyaránt lehet,
de éjjel apróhirdetéseket,
csillagokat nyit fölénk a homály,
költemény lesz, hogy csodák nincsenek,
aki nem csügged, az hazatalál,
s hogy a temetőkapun is az áll,
nem fejeződött be, csak vége lett.

 

 

 

Udvara nő

Végül csupán a betegek,
becsapottak, árvák maradnak,
körülülik az életet,
mint ünnepre terített asztalt,
kínálják egymást, kóstolgatnak,
hinnének még, de nincs kinek,
kivágódik néha egy ablak,
végigfut rajtad a hideg,
megkérdezik, mi van veled,
s leülsz, mint akit beavattak,
minden sebed lüktetni kezd,
de azt válaszolod, hogy jól vagy,
és udvara nő minden szónak,
hogy elférjen a sok kereszt.

 

 

 

Vízszintesedem

Vízszintesedem. Ha megállok,
leülnék inkább, ha leültem,
feküdnék, mintha nehéz zsákok
lapulnának a sejtjeimben,
ha fekszem mélyen, mint az Isten,
összefoglalva a világot,
szétterülnék, mint fény a vízben,
haldoklóban a dobbanások,
ha kinyújtózva eltalálok
valami partig, ami nincsen,
feszülnék, mint befagyott álmok,
minden víznél vízszintesebben,
s ha egy csillag megakad bennem,
tetőtől talpig kiviláglok.

 

 

 

Keletre néz

A legmélyén nincsen határ,
minden örökké körbejár,
és csak az isten lába fáj.
A legmélyén nincs ispotály,
mert akkor is megy, ha megáll,
és nem gyógyul meg soha már.
A legmélyén nincsen halál,
minden égtáj nyugatra száll,
és minden nyugat egy madár.
A legmélyén is asszony áll,
kezében gyertya és fonál,
keletre néz és sírdogál.

 

 

 

Bezártam ajtót, ablakot

Félek, mert már nem szeretek,
létezem csak, mint a kövek.
Egy bombához több a közöm,
mint ahhoz, ki visszaköszön.
Befelé nézek, mint a fa,
ha nincs lombja, nincs madara.
Jó órám is farkasverem,
kapni akarok, adni nem.
Mindörökké magam vagyok,
mint te, aki elolvasod.
Mennék feléd, jönnél ide,
de nem mozdul meg senki se.
Körbeér a történelem,
forog tovább a félelem.
Bezártam ajtót, ablakot,
nem hiányzom, ha meghalok.
Megölelnek az elemek,
mert megint minden lehetek.
És elindulok, mint a vak,
hogy újra megtaláljalak.

 

 

 

Sírvers, 1980

Jöttek-mentek idegenek
utolsó szalmaszálon is.
Megálltak csöppet, nagy sisakjuk
kupoláján fölkelt a hold.
Azt hittük, együtt még lehet,
kapaszkodtunk a víz alatt.
Csizmájuk talpa eltakarta,
de itt is, ott is buborék.
Kondult a világ, mint a kút.
Fölszóltunk rájuk: emberek!
Cingár szavunk a partot verte,
ők meg fújták a magukét.
Arcuk volt és üres kezük.
Azután minden elmerült.
Ők feküsznek alul, köpenyben,
fölöttünk törött szalmaszál.

 

 

 

Sírni szeretnénk, mint az emberek

Majd megjöttök, hogy melegedjetek,
levetitek a fagyos maskarát,
nem firtatjátok többé, ki a szebb,
ki a gonoszabb, ki az ostobább,
a legnagyobb bűnös is megbocsát,
és nem érti, hogy mitől van meleg,
állati szag tölti be a szobát,
sírni szeretnénk, mint az emberek,
majd megtaláljuk, ami elveszett,
mert mindenki elveszti önmagát,
végtelenben dobogó egyszeregy,
folyamatos lesz megint a világ,
majd nézzük egymást, mint a katonák,
akik túlélték, amit nem lehet.

 

 

 

Amikor Bárdosi Németh Jánost eltemettük

Már majdnem ott, legbelül néha
már-már fölötte, sőt, megélve,
képzeletben, a heuréka
túlsó oldalát is, mivégre
készülünk folyvást vereségre,
ha akkor is valami célba?
mért szalad el a győztes béke,
ha megmarad az örök téma?
te, ki vagy már beszélő néma,
jelezd, kinek a hitelére
zuhog a hökkent maradékra
a mindig-majdnem jégverése,
mondd, mért foszlik széjjel a vége,
ha helyén az utolsó tégla?

 

 

 

Megmarad minden, ami elszivárog

Alázat tartja össze a világot,
kényszerű meder zuhanó folyót,
megmarad minden, ami elszivárog,
kipusztulnak buta ragadozók,
így döntöttem, mert keresem a szót
a történetre, hogy egyszer fölállok
kijátszani a gravitációt,
miként Heródest a háromkirályok,
én nem tudom, hogy ki, miben hibázott,
de bennem földig hajolnak a jók,
fölemelik a betlehemi jászolt,
s ott van alatta minden, ami volt,
tükrözöm őket, mint napot a hold,
és elfogyok, mert árnyékukba járok.

 

 

 

Nehezebb részem

Aki laktam leginkább bennem,
körözök már folyvást fölöttem,
olyan gyorsan dobog a szárnyam,
hihetném, hogy végleg kiszálltam,
látom magam önmagam nélkül,
ahogy a tér időmhöz békül,
s fordul-térül a föld alattam,
életnél is alacsonyabban,
térül-fordul valami rendbe,
mintha a rend a lényeg lenne,
s akit nézek, nehezebb részem,
tartózkodna a közelében,
fogna hosszabb-rövidebb száron,
akkor is, ha oda az álom,
mintha tudná, mi látszik onnan,
vele ahol sohase voltam,
s menne elöl, szemben a nappal,
hogy legyen majd, ki megvigasztal.

 

 

 

És elköveti újra a bűnt

Fáj a szemem, ködbe a betűk,
vesznek a formák egyformába,
koponyám alján érzem a tűt,
amely testem útjait járja,
döcög a vers is, s mintha az űrt
utánozná tétova lába,
aki érti ezt, megmenekült,
harag nélkül néz a világra,
áll magában a rendbe kövült
létben, mintha valakit várna,
tenyerében az összeszűkült
mindenség sajgó szakadása,
és elköveti újra a bűnt,
hogy a törvényt megmagyarázza.

 

 

 

Az idegenvezető szövegeiből

 

 

 

 

Az idegenvezető bemutatkozik

Bizony, uram, a mi kis városunkban
ködösek a reggelek, emiatt
sokáig tart a hajnal, messzire
elhallatszik, ha korán kel valaki,
tehát találhat magyarázatot
álmatlanságunkra éppúgy, mint álmainkra
vagy költőinkre, akik eképpen
arra vágynak csak, uram,
hogy mielőbb nyugdíjba mehessenek,
sőt, találhat magyarázatot
kurváinkra is, akik viszont
nem akarnak nyugdíjba menni, mert úgymond,
disznót hizlalnak a papok,
és mennyországról prédikálnak a városatyák,
holott, uram, a mi kis városunkban
déltájban akkora a fényesség,
mintha meztelen női segget
sütne a nap,
mondjuk, egy lepedőn, miközben,
igen, miközben
rárajzolja valaki Európát, Amerikát,
s alulra talán Japánt, Ausztráliát,
minthogy a többi már rajta van,
csak nem látszik a nagy világosságtól,
vagyis, uram, a mi kis városunkban
délután is folytatódik a reggel,
megérkezik a postás a több napos
expressz-levelekkel és hírekkel,
csönget a szódás,
végigcsörömpöl az utcán
a kukásautó,
és a gépírónő leüti
a mai dátumot, minekutána gyorsan
buszra, vonatra, kocsiba ülnek
a munkások, a parasztok, a katonák és a
hivatalnokok,
hogy elkezdjék a bővített újratermelést
a zárt kertekben és a
nyitott kérdésekben, napestig,
pedig, uram, a mi kis városunkban
este sötét van, óvatosan
becsukódnak a pontos válaszok, és a
közvilágításról több szó esik,
mint a holnapi napról,
amikor
minden benne lesz az újságokban megint,
s ebben, uram, meg is nyugodhatnánk, amíg
összebújik a nemzett (igen, két t-vel), hogy,
mondjuk, nemezzen (így!), ami
kemény törvény inkább, mint tiltakozás,
hiszen ha csak
ezt a földet tekintjük, akkor is
mozog tovább a libikóka
estétől reggelig, uram.

 

 

 

Az idegenvezető a főtérre ér

Nézze, uram, én akár versben is
elmondhatom, hiszen már annyiszor,
de így sem, úgy sem érthető,
csak állnak itt a köpködőn
naponta, miközben
megint vesztett a csapat,
s nem kapni tökmagot,
nézik a csodás seggeket,
mintha a döntő ütközet
nem történt volna meg,
s nyerhettek volna, ha,
pedig az ott a harcban elesett
polgárok névsora,
és egyre több a lapos mellű nő,
holott ők még az anyatejjel
szívták magukba, istenem,
mindig a múlt,
bár ismerek
egy hároméves srácot, aki,
ha egy szép női feneket lát,
odaszalad és, hogy is mondjam, rávág,
mi őbenne bízunk, uram,
és ennek már nagy hagyománya van,
tehát mondhatom versben is,
ha valamit nem értene,
nem biztos, hogy igaz,
de úgyis megismétlem, vegyük
példának a lengyelnadrágot,
tudja-e,
mi az?
s mért lett divat
itt is, a mi kis városunkban,
ezerkilencszázharminckilencben,
s mért jártak bocskaiban,
akik ma farmerban, uram?
látja, ez az,
vagy például a török bugyogót
mért nem viselték Marcaliban
és Kolozsváron,
mármint a magyarok?
ámbár ez után még
kutatnom kell, mindent
kellene tudnom, soha
ennyi idegen, soha
ilyen kevés idő, uram,
amikor ezt a városházát
Ferenc József is avathatta volna,
s még mindig hasonlít a Burgra,
de más furcsaság is
bőven akad,
nézi-e a gyönyörű lábakat?
villognak, mint a radarantennák,
jelzik a repülőket, a pacsirtát,
s a szülőszobák padlója alá rejtett
kilövőhelyeket,
még a szárnyasrakétákat is, uram,
ha ezt fölfogja, ördöge van,
de megsértem,
higgye el, magam is
abból élek, hogy nem értem,
csak nézem,
csak állok itt a köpködőn,
naponta, miközben
megint vesztett a csapat,
s nem kapni tökmagot,
egyébként ezt a katedrálist,
ezt is István király,
igen, igen, a kölni dóm,
csakhogy ki tudja?
a lóhere alakú szentély
keletről származott
a Rajna vidékére is,
és ahol az a nő
lehajol most, szépívű tomporánál
valamennyi kő
legalább ezeréves,
ennyit még, uram, az egészhez.

 

 

 

Az idegenvezető a bizalmába fogad

Ez itt, uram, a Nagy Városi Fék,
vagyis az N.V.F., köztünk maradjon:
nem működik,
de ugyanúgy megy minden
nélküle is,
semmi okunk szomorúságra,
vagy nagy vidámságra, uram,
hiszen a mi kis városunkban
mindenki részt vesz
az Építs Magadba Féket mozgalomban,
s az É.M.F. ugyebár
olyan, mintha sokezer N.V.F.-et
nyomna valaki, olyan
mint a mezei futás cél nélkül,
vagy például a doni visszavonulás
vég nélkül,
de talán
ne menjünk olyan messzire, talán
képzeljen el egy hasjövésmenést,
amikor
eredmény semmi már, de futni kell,
s a klozettal a seggén alszik el,
és azt álmodja, ez is megesett
valakivel, hogy maga a klozett,
itt láthatná az építők nevét,
de befelé van fordítva, ugye,
ki tudhatja?
lehet, uram, hogy az ön öregapja,
az is rajta van, hiszen,
hiszen, hiszen, hiszen
említette, hogy a monarchia
területén élt a família,
hol is?
no, ne haragudjon,
semmi közöm
hozzá, és ön nem ezért,
de hadd legyen ennyi örömöm,
hisz látom, hogy önben is ott a fék,
még az is meglehet,
hogy az ön öregapja
az én
öreganyámmal szeretkezett,
vagy fordítva, uram,
esetleg itt, talán
ahol az N.V.F. pedálja van,
és akkor állt meg,
ki tudja?
az a jó,
hogy csak a tábla belső falán
vannak nevek,
mindig eljár a szám,
még annyit, hogy néha, titokban
a Nagy Városi Féket
felülvizsgálják, uram,
s talán meg is nyomják,
de erről semmi
hivatalos hír nincsen,
csak azért említem,
mert már a belső fék sem
működik,
mégis
ugyanúgy megy minden.

 

 

 

Az idegenvezető magánügyei

Este, uram, a mi kis városunk
kitüremlik a széleken,
megkel, mint a kenyér,
talán a tévétől, talán
a három deka élesztőtől, amit
a kukába vág valaki
vacsora után,
mert megnyúlt, beszáradt, vagy
véletlenül összemarkolja
a parízer és a kocka-
sajt papírjával,
netán azt akarja játszani,
hogy, mondjuk, Iránnal,
Mozambikkal meg Nicaraguával
szárnyal,
miközben átalussza
a főműsort megint,
s fogalma sincs
arról, hogy mi történik
a szomszéd házban,
nem érzi, hogy
a Kárpát-medence jelű szakajtóból
kilóg a lába,
s mindegy, hogy álma
vagy ébrenléte igazi,
akkor is szárny viszi,
ha mostanában hajnali
háromkor vagy három után néhány
perccel, de legkésőbb fél négykor
minden éjjel fölébred, méghozzá arra,
hogy nagyon feszül, sőt,
néha fáj már a húgyhólyagja,
s hiába fordul át, mondjuk,
a másik oldalára,
halaszthatatlanul ki kell mennie
a dolgára,
s tudja, uram, aki a további
részleteket nem ismeri,
s laikus, mint én, azt gondolja, hogy
ez a megfázás, az öregedés jele, és
nem álom vagy élesztő következménye,
hiszen eleddig nem kellett neki,
s ha igen, azt elfelejtette
vagy kompenzálta reggelig,
mindenesetre nem kotyogta el
másoknak, akik
legtöbbször maguk is, hiszen
tükör már minden porcikánk, uram,
s mostanában mindannyian
a szokásosnál több gyógyszert, óvszert,
élesztőt és sört fogyasztunk este,
hogy figyelhessünk a hírekre,
meg arra, amikor azt mondják,
hogy nem rólunk van szó,
de borzasztó
hiba volna, ha összekevernénk
a húgyhólyag meg a szakajtó
ügyét,
és azt hinnénk, hogy az ezért,
vagy megfordítva, uram,
hiszen mindennek törvénye van,
bár a történelem
önfegyelem
kérdése is,
és aki az ágyba vizel,
általában beteg,
hallgatjuk hát a híreket,
onnan a széleken,
akkor is, ha már nincs adás,
így később fekszünk le, s talán
elmarad a hajnali
szaladás,
alhatunk reggelig, ahogy
más nemzetek,
habár nem ezt
akartam mondani,
uram,
és ön
meglepődhet megint, meglepetést
színlelhet, hogy jön
ide, ami
trójai faló?
ezt kérdem magam is, talán
világosabb lesz
a mondanivaló.

 

 

 

Az idegenvezető elbúcsúzik

Nos, fönt vagyunk a mi kis városunk
legmagasabb pontján, uram,
innen szép minden,
ha távcsöve van,
nehogy elővegye,
tobzódjon csak a szem a
nagy büdös semmiben,
vagyis a végtelenben, uram,
arra van a jövő,
mondhatnám, ugyanaz,
mint amikor a távcsövet
fordítva emeli szeméhez,
s nem hiszi el a messzeséget,
mert már rég belelépett
abba, amit érez,
és mégis futni kezd,
az ott a Béka-hegy vagy Béka-segg,
legalábbis
mi így csúfoljuk, hiszen
a szomszéd város csúcsa,
valamivel
magasabb, mint a miénk, de hát
ők élnek alatta, uram,
egyébként a lakosság apraja-nagyja
emelte azt is, mint tudja,
alföld itt minden,
igazi csúcsot
senki se látott még,
s valószínű, hogy nincsen,
aki ide
följut és lenéz
a nagy büdös semmibe,
az nem élt hiába, uram,
legalábbis így gondolják sokan,
pedig lentről a csúcs
állandó ködbe’ van,
s innen se látni pontosan,
hogy lent mi van,
merész
párhuzamosok hozzák-viszik,
hogy is mondjam, tán az időt
onnan ide, innen oda, uram,
s állítólag a végtelenben
találkoznak, tehát
még a ködnek is értelme van,
de már megint mellébeszélek,
látja ott lent
azt a nagy fényességet?
mint a szakadék, vagy a
meztelen női test, olyan,
az a mi tengerünk, uram,
folyamatosan utána töltjük,
merthogy párolog,
hiába
fedtük be műanyaggal,
s kötöttük rá a csatornára,
köteles mindenki
naponta egy pohár vizet,
vagy egyéb folyadékot
belé-engedni,
és mégis zátonyra fut
néhány hajó,
az volna jó,
ha a napsugár még kisebb szögben
érne bennünket,
és befagyna,
akkor talán elnevezhetnénk
Közép-Európai-Jeges-tengernek,
vagy valami hasonlónak, uram,
az idegenforgalom miatt,
s hogy tudjuk a nevét mindannyian,
mit mondjak még?
nagyon csodálkozom,
hogy olyan szótalan,
s láthatja, magam is
rossz formában vagyok, uram,
sajnálom, hogy a saját útikönyvét
otthon felejtette, tehát
nézzen jól a lába alá,
ha leereszkedik,
mert az a sok kis pörsenés,
ami lefelé ködbe vész,
közelről mind csúcs,
és megcsúszik, ha belelép.

 

 

 

Az idegenvezető levele

Kedves uram, ezerkilencszáznyolcvan
szeptember ötödikén, miután
elutazott, talán
nyári időszámítás szerint déli
tizenkettőkor, s talán
Pécs város főterén,
Hunyadi János szobrától alig
néhány méterre, a zebrán,
a zebra túlsó végén, abban a
pillanatban, mikor a
villogó zöld megpirosodik,
s kettőt kell lépni gyorsan,
hogy megint
a járdán legyen az ember, tehát
szaporáz már, érzi, hogy hibát
követett el, amikor mégis
elindult, de nem akkorát,
hogy valaki felelősségre
vonhassa, hiszen
mindenkivel megesett már ilyen,
s az autóknak az ezred- vagy század-
másodperc semmi sem,
egyszóval ama sávban, ahol
a „még igen” s a „már nem” állnak,
s hitbizománya van a halálnak,
kis híján elütött egy taxi,
és itt abba lehetne hagyni,
de hogy mégsem,
elkezdtünk ordítozni,
„menj az anyádba, te állat”,
„te hülye bunkó”,
s hasonló
képes mondatok szálltak,
melyek az ihlet mámorában
születnek csak,
míg ránk nem dudáltak,
akik menni
akartak, hisz semmi
különös nem történt, rendőr
nem jött oda,
s már-már a járdán álltam,
úgyszólván kiléptem
a versből, miközben
a járműveknek megint zöld lett,
s megkondult a déli harangszó,
mintha fölöttem harangoznának,
s Hunyadi gyülevész parasztjai,
magyarok, délszlávok, románok,
s a többi hungarusok
ordítoznának,
mert a forgalom, vagy ahogy
itt mondják: a történelem
kereke elakadt,
s mire jó ez? menjünk a mellék-
utcába, ahol van tér,
van idő, és nyugodtan
agyonverhetjük egymást, ha tudjuk,
tehát a taxi elindult,
én fölszívódtam,
és önnek bevallom,
hogy rettenetesen betojtam,
mert mi lett volna, ha,
mondjuk, ön velem van,
és hallgatva a csevegést,
beszáll a buliba,
minthacsak véletlenül, minthacsak
emberileg, nem a
közép-európai vagy a
nándorfehérvári tanulság miatt,
de kicsit elfogultan, kicsit
sajogva folyton a múlt
sebeitől, kicsit
érdekelten még akkor is, ha ön
sok mindenre másként emlékezik,
vagy éppen azért, hiszen
valamennyire ismerem,
néhány nap elég volt, hogy tudjam,
eljött volna velem,
azaz velünk a mellék-
utcába, ahol van tér,
van idő, és nyugodtan
agyonverhetjük egymást, sőt, nyomban
agyon is vertük volna, így most
örülök, hogy már vonaton volt,
és ezúttal megúsztuk elevenen,
fogadja őszinte üdvözletem.

 

 

 

Éltük a szép, boldog jövőt

 

 

 

 

Most mintha titkon lehajolna

Az elejtett szál ideje
és belelép a szakadékba
most mintha titkon lehajolna
matatna a naptár mögött
holott lehajol matat négykézlábra
ereszkedik a szeme felhő
vagyis erősen hazudik
mert hiszi még hogy megtalálja
és addig? volt már példa rá
évtizedek múltán derült ki
vagy sohase miért zuhant le
tévedt el tört ki hagyta abba
hogy mindig akik maguk is
ők is ketrecben háziállat
belülről néznek befelé
mért szólnának ha ugyanazt
elkövetik fölkel a nap
lenyugszik itt is éjjel is
egy ujjnyira az ujjaiktól
már-már kezükben van amíg
járnak-kelnek mintha kezükben
perc óra nap esztendő évek
két centi az idő mikor
és többé senki nem találja.

 

 

 

A „nagy bumm”

Amikor megint előmászott,
elnéztem a tetűt, ahogy
megmozdította a világot,
és rendületlen dolgozott.
Jött-ment, csípett és vakarózott,
mintha a bőrén valami
elindult volna, mert a dolgot
ott sem lehet halasztani.
S az a valami, az is mintha
mászkálna rajta valami,
ijedten figyelt oda-vissza:
rajta is volna valami?
S azon onnan, sőt, azon onnan
minden, amin még valami,
megfeszültek egy mozdulatban,
a tetűket kiirtani.
S ím odalenn, hol nincs már semmi,
csupán a „nagy bumm” közepe,
elkezd valami mocorogni,
és megindul visszafele.

 

 

 

A játék vége

Mert ide tették akadéknak,
ő mondaná meg a keréknek,
hogy mi a jó út, és mi végett
hasadjon ketté a kerékagy?
hogy három nap se több mint két nap,
ha egy a vége a mesének,
s elviselni a vereséget
miért könnyebb, ha nyomorék vagy?
ő, aki holnap benned él csak,
mint abroncsba szorult idézet,
mint stigmája a múló résznek,
amelyet egy pillanat szétcsap,
ő játszaná el az egészet,
veled? a „boldog maradéknak”?

 

 

 

Elhinnéd-e?

Ha ők volnának az egészségesek,
a gátlástalanok, hazudozók,
az izompacsirták, henteslegények,
a nem pofázók, nem álmodozók,
ha az önjelölt fegyverhordozók,
a grafománok, a mindig beképzelt
úrifiúk, a profi seggnyalók,
a csak nyelvükben élő gyászvitézek,
ha ők, akik a tudott mindenséget
úgy ölelik, mint alkalmi lotyót,
akit útjukba fektetett a végzet,
hogy feledjenek mindent, ami volt,
ha ők, a jövőt elkupeckodók,
elhinnéd-e, hogy nem lesz végítélet?

 

 

 

A mezei futás díját irigyli

Megosztoznak a díjakon,
összefolynak a mélyedésben,
ragyognak, mint az ürülékem,
mulandók, mint a hatalom,
macska leszek, betakarom,
nehogy valaki belelépjen,
akkor se, ha egyedül érzem,
hogy büdösödik a napon,
hisz akármilyen nagy halom,
fordulat lesz csak a mesében:
feszítettek az árnyékszéken,
mint első kocsis a bakon,
mert azon onnan semmi nyom,
és azon innen semmi érdem.

 

 

 

Vatta-dugdosók

S jönnek a vatta-dugdosók
trombitákkal, lánctalpasokkal,
tele lesz a város, a ház,
a csont, a velő, a here,
a forgókon, akár a szikra,
pattannak át,
jönnek a zaj, a baj után,
ragyognak, mint a szivárvány,
mint egy diktátor nyilatkozatai,
körbejárnak, mint a hülyét,
nem akarnak erőszakot,
bíznak benne, hogy önmagamtól,
hogy elkérem és összegyűröm,
és bedugom, hiszen
rólam van szó, ugye,
értem történik minden, vasárnapi
ebédjüket hagyták ott, mikor
ordítottam, hogy nem bírom, hát
ne gondoljam, hogy nekik ez
népünnepély, ők ugyanazt
szenvedik el, bizony,
szedjem csak össze bűntudatom,
s dugjam be szépen, vissza az anyámba
úgyse megyek, mindenütt ez van, itt most
rendnek kell lenni, mert
szél ellen minek, és
ez még igazi vatta, de amit
holnap hoznak, kóc, s előbb-utóbb
a rongyot is kinevezik, hát,
ne játsszam meg magam, bajba hozom
őket is, akik
a dolgukat teszik,
és nézzek csak a fülükbe, ott
ugyanaz van, bizony,
nem ám, hogy nem bírom,
hogy zárják el, hogy kapcsolják ki,
hogy megbolondulok, satöbbi,
csöndben kell megdögölni,
s hol van az még?
tessék!
először szépen bal fülünkbe,
aztán lassan a jobb fülünkbe,
látja?
mennyivel emberibb,
ha maga csinálja.

 

 

 

Minden megtörténik

Minden megtörténik megint, mintha
mindig abba a folyóba,
ugyanabba a szarba lépnénk,
nem változik, csupán a mélység,
vagy csak a mélység képzete,
s a mese,
hogy aki nem lép megelőzik,
így lesz özönvíz
kicsi köpésből,
győzelem véres vereségből,
a szó,
a szó, ami folyik,
áll benne az ember,
zabál, szaporodik,
emlékezik,
hogy volt valami jó,
valahol, valamikor,
álmodozik,
hogy lesz valami jó,
valahol, valamikor,
s minden megtörténik megint, mintha
mindig abba a folyóba,
ugyanabba a szarba lépnénk…

 

 

 

Megközelítések

Minden porcikám, mint fonál
eleven végén kannibál,
eszi a másikat, s a jobb
az lesz, amelyik jóllakott,
míg éhes száj, éhes falat,
fonálig eszem magamat.
*
Tudom, hogy itt a horgomon,
és előbb-utóbb elkapom,
de még, még vele körözök
egy-élet-egy-halál között,
hadd higgye, aki idenéz,
hogy rajta múlik az egész.
*
A világvége elmaradt,
rímbe szállnak a madarak,
rács mögé, sűrű kalickába,
s akinek tovább nő a szárnya,
nem érti a történetet,
mért maradt el, ha vége lett?

 

 

 

Amikor a hegynek megindult

Pákolitz Istvánnak

 
Minthogy ebben a szűkülő szorosban
visszafelé lehetetlen, sőt, maholnap
már-már előre is, így pihenőre,
bölcselkedésre, s egyéb kerülőre
nemcsak alkalom, okunk is akadna,
hisz ráadásul se jobbra, se balra,
se fölfelé, se lefelé, azaz, ha
jól meggondoljuk, végképp befalazva
magunkba és az örökös huzatba,
s miközben talán ördögi kacajra
készülődünk, hiszen okunk akadhat,
méltó arra is, s ha így, hát miért ne,
mért ne üljünk be, mint tyúk az ülőre,
ha van egy ajtó, valahol egy ablak,
amit becsukhatunk, valahol egy nagy
szélárnyékban még helyreigazodhat
ez-az, ha a gyorsuló pillanatban
megkapaszkodunk, mint rabok a falban,
mintha mi tartanánk, s minthogy e dőre
csónakban is csoroghatnak utánunk,
szinte szédelegtem a Tímár utca
szűkületében, már-már a Kossuth tér
búgócsigájában, mikor a cifra
kavargásból kipattant, mint a szikra,
a költő, aki egy nagy esernyőbe
kapaszkodva lépegetett előre,
peckesen, mintha se jobbra, se balra,
se fölfelé, se lefelé haladna,
csupán kilépett a Rákóczi útra,
átment, majd a Bercsényi utca kurta
végét megjárva, jött a Tímár utca
torkán át, s mikor megállt a Kossuth tér
szélén, ott először balra, a Hal tér
irányába, majd jobbra, a Fürdő utca
felé nézett, és az áruház sarka
mellett eltűnt, ha jól emlékszem, szürke
csíkos öltönyt, fehér inget, és madzag-
nyakkendőt viselt, engem észre sem vett,
de többen látták, amikor a hegynek
megindult, azaz a Széchenyi térig
fölcikázott a Bem utcán, ezt félig
értettem csak, mert rendszerint nem erre
jött-ment, amikor a Széchenyi térre,
otthonról, a Rákóczi útról, inkább
a Bercsényi utcán, majd a Munkácsy,
sőt, a Gábor, a Perczel, a Kazinczy,
a Kossuth utcán járt a Jelenkorba,
általában, de legalábbis vissza,
hát eltűnődtem, most vajon miért a
Bem utca felé, de hirtelen mintha
tartoznék neki valamivel, mintha
hatvan nyakkendőjéből egyet vissza
kellene adnom, vagy mintha mégiscsak
észrevett volna, s csak azért is játszik,
megfordult bennem, ugyanarra átment,
s megállt előttem: hát te mire vársz itt?

 

 

 

Összegyűlik benne a fény

A hetvenéves Takáts Gyulának

 
Amikor majdnem körbeért,
és tudja már, hogy vége nincs,
leül a szélső fa alá,
hogy saruját megigazítsa.
A fűszálon is nap ragyog,
a vízen is arany bilincs,
és minden folyik, mint a perc,
egyenletesen oda-vissza.
És minden elem ide néz,
mintha ő volna a kilincs,
holott maga is ki-be jár,
mint rab madárból a kalicka.
S mert kívül gyakran elidőz,
kihordja lassan, ami kincs,
s összegyűlik benne a fény,
a végtelen megtartó titka.
S tündököl, mikor körbeér,
nincsen terhe, árnyéka sincs,
és ha úgy látszik, hogy megáll,
minden ajtaja tárva-nyitva.

 

 

 

Éltük a szép, boldog jövőt

Minthogy maholnap vége lesz,
ez volt mégis a te időd,
olajozottan járt a föld,
röpítette az életet,
az erősek a szépeket,
a szépek a nagyon erőst
s egymást ölelték, aki ölt,
megölhették a többiek,
a gyenge szépen élhetett,
a gyáva megerősödött,
a szorgalmasnak szárnya nőtt,
a lusta is írt verseket,
begyógyult minden régi seb,
éltük a szép, boldog jövőt.

 

 

 

Ím, itt, leghátul, legelöl

 

 

 

 

Hóból a lábnyom

Akkor szabadna verset írni,
ha nem lehet már verset írni,
nyüszítve, mint az Isten öccse
mert jobb világhoz volna kedve,
szaladva, mint a sebzett állat,
neki a vadász puskájának,
lerogyva, mint a győztes ember,
tele a kétes győzelemmel,
mintha feltöltött folyó medre
nézne a könnyező egekre,
mintha az ég lakott föld volna,
s a föld ennek a halott holdja,
mintha örökké kő zuhogna
a világnál is mélyebb kútba,
el se fogyna, és meg se telne,
de mindig erre törekedne,
mintha akkor se verset írna,
csak nézne a fehér papírra,
amíg, mint a hóból a lábnyom,
vers sajog át a valóságon.

 

 

 

Alkalmi vers József Attila hetvenötödik születésnapjára

 

1

Tudom, uram, hogy figyel engem,
fölösleges hát hazudoznom,
verset írok, hogy ünnepeljem,
mintha nem volna semmi dolgom,
mintha ülnénk a Duna-parton,
ugyanabban a történetben,
s jönne az a szép régi asszony,
hogy lássuk egymást mind a ketten,
holott, uram, ön mint az Isten,
mozdulatlanul áll a gangon,
ideje van, hogy ítélkezzen,
golyó, amit lyukba gurítson,
de egyetlen báránya sincsen,
akit helyettem föláldozzon.
 

2

Kotyogok, mint elhagyott csolnak,
hiszen „úgy is” apám lehetne,
apám meg önné lesz maholnap,
és áll a világ megint egybe,
fiam, aki maga is egyke,
talán több lovon lovagolhat,
s megérkezik a történetbe,
mint önbe az az első csillag,
habár most tél van, bevonultak
a csillagok a hóesésbe
forognak látható hatalmak,
és drága kincs az ön reménye,
a legnagyobb, mit apa adhat
ráadásul a szép mesére.
 

3

Anyámmal egy napon születtek,
anyám kilencszáztizenhatban
„így is” része a történetnek,
sétálgatok az ünnepnapban,
jáspiskorona kobakomban,
és mintha azt az első verset
írnám, amit ön tizenhatban,
vagyok megint őszinte gyermek,
és anyám, aki hatvannégy lett,
azt mondja, nem élt soha jobban,
csak azt szeretné még, a kuglert,
ami naponta távolabb van,
s mint akit a mindenség vert meg,
sírok egy törött kirakatban.
 

4

Míg idenéz hamvadt hajamra,
kialszanak a kartotékok,
de mintha öröklét havazna,
kés marad bennem, ami kés volt,
s úgy szelem át a szakadékot,
mint föld felé zuhanó alma,
akinek az utolsó légyott
a történet legszebb kalandja,
hisz akaratlan visszaadja
a cím nélküli borítékot,
készül az új születésnapra,
mert folytatni kell, ami szép volt,
és úgy ragyog rá az ön arca,
mint tükörre az esti égbolt.

 

 

 

Születésnapi páros

Ma lettem kerek negyvenöt,
most éppen magamhoz jövök,
csöngetek, mintha valaki
meg akarna köszönteni,
belépek, és szemben velem
ott állok, majdnem meztelen,
kerülgetem a szavakat,
és nézzük egymást, mint a vak,
de mint a látó asszonyok,
tudjuk rólam, amit tudok,
s azt kérdezi, miért kerek,
hiszen nem hetven, hetvenegy,
s minthogy nincs válasz, felröhög,
negyvenöt, persze, negyvenöt,
egyszóval, élünk, öregem,
közepesen, közepesen,
s hogy nem haltunk meg annyiszor,
lassan mindegy lesz, hogy mikor,
lehettünk volna, volna, ha,
de már rák, szívbaj, reuma,
és sokan még az ötvenet,
azt sem, vagy csak, ahogy lehet,
s méghogy mi voltunk a gyerek
negyvenötben, tízévesek,
s mi voltunk, voltunk, mint a nap,
húszévesen az új kalap,
és hogy az is történelem,
amit harminckét évesen
megéltünk, hogy szerény legyek,
csak nevetek, csak nevetek,
hiszen, mint a köztesbabot,
kapálnak a harmincasok,
s úgy néznek ránk az öregek,
mintha mi volnánk a gyerek,
mintha mi volnánk még ma is,
akit anyuka ágyba visz,
aki mesével alszik el,
s álmában néha bevizel,
késleltetett koraöreg,
mért nem vagy hetven, hetvenegy,
vagy tizenöt vagy huszonöt,
hogy szabad légy, ha megjövök,
és tudd, hogy éppen annyi vagy,
amennyit megfog a fogad,
hogy negyvenöt, ha negyvenöt,
és rég benőtt a köldököd,
és néha kihagy a szíved,
de semmi sincsen nélküled,
és felelős vagy, minthacsak
te szülted volna önmagad,
még akkor is, ha dől a fal,
s több az ember, mint a magyar,
még akkor is, ha azt hiszed,
hogy nem tartozol senkinek,
és toporzékolsz, mint a rab,
ha kiengeded magadat.

 

 

 

Berajzolunk egy pici almafát

Bartók Béla emlékének

 
A gyökér hallgat, dolgozik,
köp a plecsnire, nem akar
levél lenni, sem virág,
fogja a vizet, sót, vasat,
küldi fölfelé, hogy menjen
a világ,
fönn minden emberi,
keresi, öli önmagát,
más lenne folyvást,
gyökér soha,
bár ezt nem mondja ki,
sőt, fejtetőre áll,
rokkát ültet virágcserépbe,
öntözgeti,
és várja, hogy kihajt,
s mivel a hazug büntetése
nem az,
hogy nem hisznek neki,
hanem, hogy ő nem hisz másnak,
elhíreszteli
hogy már a rokka is becsapja,
pedig ő különb, mint nagyapja,
és hallja a gyökér,
hogy kívül a kerítésen,
neki húzzák a szerenádot,
és várják, hogy világot
gyújtson, jelezve,
hogy meghallotta, s el van telve
örömmel,
hát kérem, álljunk meg a rímmel,
van, ugye, a gyökér,
alatta, belül, legközelebb
a léthez,
első forrásból tudja,
ha zenélnek,
és van, aki lement,
mert emlékezett a zenére,
és alázattal végigjárta,
s kötötte lovát
almafához,
hogy megfordult a fa,
lett a gyökérből korona,
az ágakból gyökér,
s van, hogy azóta
a semmi semmit ér,
tehát a gyökér nem jelez,
furakszik még mélyebbre
hitér, tiszta vízér,
s mi történik, uram,
itt fönn, az 1981-ben
érvényes címerekben,
ha a csönd az egyetlen,
ami zenél?
berajzolunk egy pici almafát,
gyökérrel fölfelé.

 

 

 

Az angyal fölszólalása

Martyn Ferenc: Lovas, karddal című képére

 
Itt megállj! ide nem szól
igazolvány, itt a csontokat
homok födi, nyílnak-csukódnak,
ha átmégy rajtuk, nincsenek,
ha megfognád őket,
itt ribanckodás a lét,
a mozdulat a fény minden színét
kihasítja belőled, ha maradsz,
itt a szó, mint a sokk,
fölépíti benned a hülyét,
és vigyorogsz, nehogy a föld
lecsússzon válladról, ha fordul,
itt a fejed is láb lesz, szaladsz,
hogy a kerítés másik oldalára
írhasd: szabad vagyok,
itt a félelem
borostyánba zárt kígyó,
csúszkál szíved fölött, és
rámutatnak, ha elfelejted,
itt a szerkezet, mint a rend modellje
foglal magába,
s ha kételkednél, megcsikordul,
itt lejt a pálya,
nehézkedés visz mindent
egy táguló völgy garatjába,
itt nem lehetsz az, aki vagy,
mert mindenkin álca,
innen ne a farsangi bálba,
hanem hátra, hátra,
a barom orrába feszített
karikába,
bele a megtartó magányba,
passzusok alá, csontok alá,
a halál alá, te gyáva,
ha emlékszel még az irányra,
s elhiszed, hogy nem vagy
örökre bezárva.

 

 

 

Elmenni kevés, itt maradni sok

Nemes Nagy Ágnesnek

 
Mint a szemét a föld lágy részein,
összegyűlnek a hülyeségeim.
Forgolódom, hogy ne süsse a nap,
de árnyékból is föltámad a szag.
Ami állat volt bennem valaha,
kifeszül rám a végleges ruha.
Boldog lehetnék, mint a többiek,
de kerülgettem csak a ketrecet.
Kintről befelé, bentről kifele,
odaát sem szólt szebben a zene.
Építettem a végtelen falat,
és álmodoztam, mint aki szabad.
Mindig behorpadt az ég valahol,
én elhittem, hogy jön az egy akol.
Szerettem volna szeretteimet,
de nem hagytam, hogy megszeressenek.
Elfogadott az erősebb csapat,
s nem tartottam be a szabályokat.
Megközelített egy nő, egy gyerek,
de kiderült, hogy csodák nincsenek.
Tágul tovább a világegyetem,
nehéz lettem, mint szamár a hegyen.
Lábamnak égig ér a gyökere,
kocsimnak nincsen ki a kereke.
Elmenni kevés, itt maradni sok,
emberré az tesz, ha megszólalok.
Egyedül vagyok, ez végső szavam,
mint akinek még egy tölténye van.
És annyi joga újra kezdeni,
hogy önmagát is agyonlőheti.

 

 

 

Ím, itt, leghátul, legelöl

Ím, itt, az utolsó vonat
legutolsó kocsijának a
hátsó peronján, többnyire
hátrafelé figyelve, hiszen
előre, innen, nemigen lát a szem,
oldalról meg minden
visszaforog ide,
ím, itt, hol elszalad a
lábam alól a föld,
s ha megáll, megállok,
ahol kimozdíthatnám
helyéből a világot,
ha magamat kimozdítanám, tehát
szilárd pontján a létnek,
s bizonytalanságban mégis, mivel
nem tudhatom, hogy a hátam mögött,
vagyis elöl milyen,
ami idepörög,
s hogy aki a következő vonat
elején állna,
látná-e, amit én látok,
s mit látnék én, ha egyszer
tolatna a vonat,
ahol semmi sem ugyanaz,
ami nem én,
s már én sem vagyok az,
mint a vers elején,
ím, itt, azon a helyen, ahol
egy villanással ezelőtt
álltam még, s csupán
átsiklott agyamon,
hogy a vészfék meghúzásához,
ha lenne erőm,
van-e jogom,
míg az emberiséggel utazom,
ha látom a nyomon,
hogy baj van,
s megállítható-e a vonat,
ha nagy a sebesség a kanyarban,
mikor a többiek,
mint a lovak a zabban,
úgyszólván boldogok,
s tán én is az vagyok
hátulról nézve,
tehát itt, ahol egy a vége
így is meg úgy is, s igazán
senkit sem zavar, hogy
mért nézek a jövő után,
s hiszem vagy sem, hogy e helyen
áll majd az is, aki
a vers végén leszek,
s betöltöm-e a szerepet,
ha be a helyet,
ahol mindenki menetirányban,
és aki háttal, az is
tekergeti folyton a nyakát,
hogy legalább oldalról lássa,
amit a többi lát,
a bolond tekinget csak hátra,
meg aki fél,
hogy fölismerte magában
a bűnözőt,
de nem találja,
hát ugyanoda néz, ha hátra,
ím, itt, leghátul, legelöl,
ahol lassabban kel a nap,
s előbb lenyugszik, amíg
megy a vonat,
ahol az emberiség és én, mint
kettéhasadt tudat
vagyunk csak egy csomag,
s a fű, a fa, a hal, a kő
példázza sorsomat,
és mint a tűz, a víz, a levegő,
vagyok szabad,
én, az anyag,
ha abbahagyom most,
mondjuk, a verset, mert a vonat
belőlem kiszakad, –
ne csapjátok be magatokat.

 

 

 

Új versek

1982–1983

 

 

 

 

Hiába megyünk el

 

 

 

 

Hozhatja galamb

Békétlenül magaddal, tehát
haragban a világgal, miközben
elmenekülnél toronyiránt,
s megbotlasz minden kőben,
mit vársz? Miféle megegyezést?
Kitől a méltányos igazságot?
Bekerítve ázik a beszéd,
szád üres futóárok.
Hallgass és készülődj! Ami nincs,
nem csomagolható árulásba.
Örök álom rajtad a bilincs,
kulcsa a béke ága.
Hozhatja galamb. Ha rá figyelsz,
a vesztes győzelmet is megéled.
Kihajt, mint fejfa tövén a vers,
hitből a végítélet.

 

 

 

Mi a fontosabb?

 
Én mindig azt festem, amit élek

Egry József

 
Mi a fontosabb? megfelelni
valamely képnek, amelyen
mintha én volnék, ahogy messzi
távolságot belát a szem,
s árkon-bokron át oda menni?
Mi a fontosabb? kapkolódva
tükörnek állni, amikor
minden ember önmaga foglya,
valamely kép után lohol,
s néz, mintha most megfogta volna?
Mi a fontosabb? ami éppen
átfolyik rajtam, mintha a
lét vize folyna a mesében,
mintha a mindenség maga,
s emlék csak, amikor megérzem?
Mi a fontosabb? elsimulni
az egészben esélytelen,
hogy aki szándékosan hull ki,
mindörökké benne legyen,
s bentről se tudjon visszabújni?
Mi a fontosabb? ami nincsen,
és sohasem lesz, de ami
ott ficánkol minden kilincsen,
míg le nem nyomja valaki,
s eltűnődik, hogy mibe higgyen?
Mi a fontosabb? élni mélyen
egyetlen képet, ami van,
mint szent Kristóf a parti fényben,
vinni a fiút magasan,
s elmerülni, hogy odaérjen?

 

 

 

Lenn a földön a szó

Lenn a földön a szó,
december van, esik,
hazudni volna jó,
röpülni egy kicsit.
Azt mondani, rigó
s lehajolni megint,
egy bújó, egy hunyó,
és se bent, és se kint.
Azt gondolni, talán,
és hogy akkor mozog,
s mert csak nő a hiány,
ásítani nagyot.
Azt hinni, hogy galamb,
megsül és berepül,
s ami jön, nem harang,
csak addigra kihűl.
Érezni, hogy halál,
lesni alóla ki,
látni, hogy megtalál,
mert nehezebb neki.
Lebegni, mint pehely,
mely akkor is kizár,
várni, hogy jöjjön el,
mint tavaszi madár.
Dobbal készülni rá,
zenét a földbe is,
túlélni, mondaná,
aki abban se hisz.
Temetni a csodát,
vermelni a jeget,
nézni, hogyan megy át
fénybe az üzenet.
Szó nélkül fogni fel,
tér nélkül vallani,
sohasem múlik el,
csak lesz mit mondani.

 

 

 

Talán a kérdezés

Talán a mimika, a gesztusok,
a szavak alatti jelek,
a fa mozdulatai a szélben
talán a kút, az önfeledt
ölelés, evés, a nem-én-vagyok
beteljesülése a jelenlétben.
Talán a szó-magömlés homályos
örömét is metsző ütem,
a habverő nyelv mögötti álom,
talán a mindenség heveny
gyulladásában keringő város,
a kulcsát-soha-meg-nem-találom.
Talán a határtalan öntudat
billenése után a jaj,
a tétova sajgás vállalása,
talán a túlélő tavaly,
s a holnapután-is-fölkel-a-nap
fogantyúján az elmúlás árnya.
Talán a kérdezés holtomiglan,
a szellem homokzsákjait
ki-be dobáló ember esélye,
talán a talánban a hit,
a mégsem-véletlen-hogy-itt-voltam
verset is beszegő libegése.

 

 

 

Mint akik tetten értek

A félelem, hogy elkövettem,
vagy elkövethettem volna, hiszen
úgy néznek rám, hogy elkövettem,
legalábbis az én szememben
úgy látszanak, mint akik tetten
értek, és rejtély, hogy miért nem
ordítanak, miért nem
vágnak képen,
ha mindenre készen
várom a büntetésem,
vagy talán mégsem?
talán, ahogy most őket nézem,
ahogy fölém hajolnak mélyen,
ahogy bekerítenek a sorvégen,
talán csak emlék, egyik génem
hajította föl a repedésen,
hogy tegyem a helyére szépen,
tegyem a nemzedékem
álmai mellé, dobjam a többi érem
tetejére, hogy a mesében
az igazság messzebbre érjen?

 

 

 

Hiába megyünk el

A zuhanás a korláttal együtt,
a tetővel együtt, s a test alá
légpárnát nyomó kényszerűség,
a mindenség tökéletes mozdulatai,
s az oda-vissza ijedelem, ahogy
megráng az ég, s a fényességben
rálátni a szárnyra, a dörrenés
vasajtaja, a sötét, mikor
átjön valaki ismerkedni, s marad, hiába
megyünk el, zárjuk be kívülről, hiába
dobjuk vissza a kulcsot, mikor
a fénytörés a gerincre csak átmeneti
mentség, s tudni lehet, hogy a tető is
közmegegyezés szerint esik, mikor
kiosztva már minden szerep, s a csecsemő
esendőségével és bizalmával egy állat
markolja a korlátot, s ordít, mikor
emberhez méltó csak a csönd,
a vállalt repedés lehetne, csak az ütközés
helyéig való távolság folytonos
becslése, a sebesség megállapítása,
a fölborított kisszék visszabillentése
a levelek bedobása, a kéz megfelelő
vérellátásának segítése az ujjak
váltakozó mozgatásával, s effélék, mikor
mint eseményt néznek a többiek, s csupán
a fák hajladoznak tehetetlen.

 

 

 

Babits-koszorú

 

1

Ez a lefojtott délután,
tetején a csorgó kupakkal,
a tátikába szorult angyal,
ahogy átröpül a szobán,
a helyzet, melyben semmi „ám”,
minthogy eredendően kancsal,
a hajsza váltott mobilokkal
valami röpke nyíl után,
ez a sehogyse-mondanám,
de úgy is versenyt a gonosszal,
a megterített nyári asztal,
onnan Ninivén, Dodonán,
ez a „fentebb” házam-hazám
miért szökik, ha nem marasztal?
 

2

Ijedt kis ember, „férfinő”,
hogyan lehetnék, aki voltam,
lábamhoz kötözött folyóban
sodor idegen téridő,
mikor kezdődött a jövő,
ha nem létezik, csak a múltban,
meddig hátrálhatok gyanútlan,
ha a szárnyam árnyéka nő,
kimondom, s máris levegő,
ami közös emlék a szóban,
mi akad meg a galambokban,
ha lezuhannak, mint a kő,
ha áll és suhan a mező,
a nagy titok értelme hol van?
 

3

Fut Jónás, futna Sziszüphosz,
az maibb, ez derűsebb képlet,
ha századszor a csúcsra érek,
már a szikla is én vagyok,
tudom, hogy visszagurulok,
de esik velem, ami részlet,
s megtalálni a mindenséget
annyi lesz, hogy elakadok,
vagyis örömre nincsen ok,
csak fölemel, amit megértek,
s a szégyennél nagyobb az élet,
akkor is, ha belehalok,
én magam ellen lázadok,
ha bajt kívánok Ninivének.
 

4

Miképpen haza is a ház,
s béke van, de nincsen bocsánat,
talál-e mentséget magának,
aki versemből kivigyáz,
magányos, mint Jerémiás,
midőn jóslatai beválnak,
léte fölött kering a század,
a fényes tudathasadás,
egyek vagyunk s mindenki más,
a győztesé a magyarázat,
védekezhet-e, ha nem támad,
aki talpig bizakodás,
éget, mint beteget a láz,
koszorúja Babits Mihálynak.

 

 

 

Ártatlan érc

Borsos Miklós pécsi Babits-szobrára

 
Az a döfés a nyakba, hátulról,
hogy beletörött, hogy kimetszhetetlen,
s hogy ott áll mögötte, s legokosabb
reá hagyatkozni, úgy moccanni, ahogy
árnyéka mozdul, úgy húzódni a fa mögé, sarokba,
úgy az emberek nézése mögé,
hogy a nehezék, a test, a szigonyon,
úgy hátrálni a nagy vizekig, hogy azt is
mindenki szeme előtt, s tudni, hogy
az eddigi nyom, az is becsapás, csak ide,
csak a térre szaladt le, csak onnan
látni, hogy mintha oda ment volna, miközben
elromlott az összes igazolvány, a vének
mind a fal felé, az ifjak
gyanútlanok, a történelem
gyámoltalanabb a kifordult esernyőnél,
s a filozófiához és a fényképezéshez
napfény kell, miközben
egykapus a játék, s labdaszedőnek
önként mégse, azazhogy
emberi mértékek szerint
megszégyenülve, s menthetetlenül
lázadva végig, akkor is, ha csak
az ijedt álarc útvesztőiben, ha csak
szoborként, maga elé tartva a megadó,
ártatlan ércet, s ha csak helyben
szaladva folyvást, amíg erejéből
telik s lehet, amíg mögötte
kifújja magát, s úgy tesz mintha már
nem törődne velünk.

 

 

 

Ki mondja meg neki?

Beszélni a beszédért? Lobogó
pántlikákat kötni a szélre?
Vibrál belőle a se rossz, se jó,
mintha végtelen tarló égne.
Tehet-e róla? A szájtáti nép
áll a füstben nagy tűzcsapókkal.
Emlékezik, hogy volt valami szép,
s kár kötözködni bolondokkal.
Hová igyekszik? A lába előtt
keskeny árok, benne az árnya.
Nem lépheti át, csak a levegőt
izgatja föl, terrorizálja.
Azt hiszi, ő a nap, magamagát
égeti el, miközben lángol?
Szelíden földre térdel a világ
a bejegyzett tüzektől távol.
Ki mondja meg neki? Milyen idő
csavar fület füle helyére?
Körös-körül már ropog a tető,
esik mindjárt szegény fejére.
Kinek játssza, hogy korlátlan a tér
s ami körbejár, bolond óra?
Zárt végtelenjében mind odaér,
ahol mintha már ott is volna.
Úgy nézd, ahogy a szálló füst alól
az ijedt állat téged nézne.
Ahogy a teljesség is kihajol,
ha odalett a mese vége.

 

 

 

Egyik rímtől a másikig

 

 

 

 

Egyik rímtől a másikig

 

1

Most akármit elkezdhetek,
mert, mint a sejt, csak lüktetek,
egyik rímtől a másikig,
dobban bennem valami hit,
valami mag, egy gondolat,
mely úgy egész, hogy széthasad,
tehát semmit sem kezdek el,
csak megkötöm a végivel,
csak folytatom, míg valami
a ritmust nem döccenti ki,
csak várom, mint Ezékiel,
hogy az ige árasszon el,
feszítsen meg a feladat,
mint életet a nyári nap,
s kezdjem ott, hogy abbahagyom,
ha egyszer nincs mit mondanom.
 

2

Amikor nincs mit mondani,
mindig megszólal valaki,
mintha véletlen lendület
taszítaná meg a hegyet,
mintha édenkert bukna le,
a lét mögött a semmibe,
mintha egy állat lépne be,
s nem tudná, miért jött ide,
mintha csak annyit mondana,
hogy neki nincsen több szava,
mintha a repedt boltozat
próbálgatná, hogy leszakad,
mintha egy másik vetület
feszítene föl új eget,
s amikor saját napja van,
megszólalna, hogy dolga van.
 

3

Te, aki a dolgot adod,
tudod, hogy nem választhatok,
adj értelmes feladatot,
hadd higgyem, hogy szabad vagyok,
add úgy, kérlek, mintha magam
találnám ki, hogy adva van,
ne kezdődjön el nélkülem,
legyen végig az én ügyem,
lássák rajtam a többiek,
az a jó, ha benne veszek,
tűnődjem el, ha sikerül,
jobb-e kívül, ha jobb belül,
érezzem, ha süt rám a nap,
mindenható láncaimat,
add úgy, ahogy tőlem kapod,
ha nélküle belehalok.
 

4

Ha a feladat fölemel,
miért lesz könnyebb a teher?
miért röpül, ha célja van,
aki röptében is zuhan?
miért lesz a cél csak dolog,
ha mindegy, hogy mit dolgozok?
miért mondja, hogy dolgozik,
akibe hálni jár a hit?
mit szólnának az állatok,
ha tudnák, hogy magam vagyok?
maga van-e a nagybeteg,
ha betegek a többiek?
beteg-e, aki azt hiszi,
hogy az a jó, ha jó neki?
milyen kereket forgatok,
ha nélkülem is úgy forog?
 

5

Ha nélkülem forog velem,
mért fokoz le a félelem?
mit lehet ott elrontani,
ahol nincs mit javítani?
mért büntetne a szerkezet,
ha ő teszi, amit teszek?
miért tudom, amit tudok,
ha mindegy, hogy mit akarok?
mért növesztem szárnyaimat,
ha nem leszek soha szabad,
mért lesz a vers kétütemes,
ha a rejtett ritmusba vesz?
milyen rendhez igazodik,
aki párzik csak és eszik?
mire van az emberi nem,
ha nem bízhat magába’ sem?
 

6

Talán csak rosszul kérdezek,
s a hallgatás a felelet,
talán a létnek fölragyog,
amit emberként nem tudok,
talán a fák, az állatok
megmondhatnák, hogy ki vagyok,
talán egy sejtem tudja, hogy
milyen távolság súlya fog,
talán az egész céltalan,
csak nekem jó, ha célja van,
talán az ember nagyra tör,
csak egyes embert vár gödör,
talán az ember meg se hal,
csak ha kipusztul majd a faj,
talán a hiány az, ami
a mindenséget pörgeti.
 

7

Jön-megy bennem egy idegen,
kinéz, leül a helyemen,
ha magamat elárulom,
ő az, aki kérdőre von,
ő védelmez, ha bántanak,
egyszer lényeg, másszor alak,
ő a versben, ami közös,
nyelvbe, sorsba bebörtönöz,
emberré tesz, járomba fog,
őt látom, ha boldog vagyok,
őt mondja a társadalom,
ha a titkot szólítgatom,
ő, kivel egy sosem leszek,
de jobb híján benne hiszek,
az ő szárnyát próbálgatom,
ha a kétely a földre nyom.
 

8

Kint és bent árnyék rácsai,
minden röpülést hallani,
megáll előttem valaki,
mintha a földből állna ki,
neki se jó, ha maga van,
úgy áll, hogy lássam meg magam,
úgy áll, hogy higgyem el neki,
az ember célja: küzdeni,
a rés a rácson: alkalom,
kijuthatok, ha akarom,
úgy áll, néha azt képzelem,
hogy az árnyékot én vetem,
játszik velem az őrület,
mivé legyek, hogy ő legyek,
mikor ő is csak én vagyok,
közben meg ott a sok titok.
 

9

Minden titok félig titok,
s kettéhasad, ha rányitok,
egyik felén kisüt a nap,
másik felén nehéz lakat,
másik felét, ha döngetem,
mintha szívem dobogna benn,
szívemben meg, ha bent vagyok,
visszhangzik az újabb titok,
s mikor a vers ritmusba fog,
két szó között mindent tudok,
de minden szó a fele csak,
annak, ami bennem marad,
s ami vagyok, az is fele a
lényegnek, vagy fele se,
s mi a lényeg, minek fele,
ha se vége, se eleje.
 

10

Kezdjük a végén: meghalok,
holott meghalni nincsen ok,
mert amit oknak vél az agy,
az egytől-egyig okozat,
s ennek okát ha keresem,
új okozatot lát a szem,
s hogy a lét mélyén van-e ok,
arról még annyit sem tudok,
hát mért ne írjam versbe, hogy
az élet él, és élni fog,
s miközben rajtam átfeszül,
formálgathatom emberül,
halhatok érte, élhetek,
betölthetem a lényeget,
melyben minden ok benne van,
amelyre nincsen több szavam.
 

11

Aki meghal, s bennem lakik,
nélkülem is tud valamit,
sejtem falát azért veri,
mert nem lehet elmondani,
amit elmond anyag-fokon,
nem értem, csak kidobogom,
csak megérzem, ahogy velem,
beteljesül a végtelen,
mintha anyám áldott öle
ölelne a halálba be,
s halálomból születne meg,
aki leszek, leszek, leszek,
mintha egy sejt mozogna csak,
mindig arra, ahol a nap,
amíg a fény el nem nyeli,
s az időt a tér befedi.
 

12

Akit az idő megölel,
nem kérdezi, hogy van-e hely,
van-e feladat, akarat,
szabad-e, amit nem szabad,
akit kiválaszt a dolog,
egy lesz vele és nekifog,
magára többé nem ügyel,
de holtában sem adja fel,
aki egy ritmust befejez,
nem gondol rá, hogy vége lesz,
hiszi: örökké kimarad,
amiben benne van a mag,
aki költő és megijed,
annyi csak, mint a többiek,
mikor a tollat leteszi,
szeretné újra kezdeni.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]